Sunteți pe pagina 1din 2

Numele………………………………… Data……………

EVALUARE SUMATIVĂ

Realizarea unei lucrări decorative.


Decorează folosind semnele grafice învățate.
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ :

Item I

Decorează imaginile cu semnele grafice învățate.

PERFORMANȚA

REALIZAT ÎN CURS DE REALIZARE NEREALIZAT

4-6 semne grafice 2-3 semne grafice 0-1 semne grafice

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE: R (realizat) , C (în curs de realizare), N (nerealizat)

Nr. Numele si prenumele I1 Cfinal


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.