Sunteți pe pagina 1din 9

Prof.inv.

primar Oprescu Narcisa Ionela


Clasa Pregatitoare SBS
Scoala Gimnaziala,,Theodor Aman"Campulung
UNITATEA DE INVĂȚĂMANT:Scoala Gimnazială ,,Theodor Aman"
CLASA: Pregatitoare SBS
DATA:09.11.2018
UNITATEA TEMATICĂ: Lumea carții

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

DOMENII INTEGRATE:

-Matematică și explorarea mediului,

-Comunicare în Limba Romana

SUBIECTUL LECŢIEI: Compararea numerelor naturale 0 – 10

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea cunoștințelor însușite anterior

COMPETENŢE VIZATE:

Matematica si explorarea mediului


1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 10

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-10

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice,, <, >, ="

Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;

Dezvoltare personală

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate

3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană

OBIECTIVE OPERATIONALE:

a) cognitive

O1 – Să formeze numere naturale cuprinse în intervalul 0 – 10

O2 – Să citească numere naturale formate din zeci şi unităţi


O3 – Să identifice cifra unităţilor, zecilor la diverse numere;

O4 – Să scrie vecinii numerelor ,

O5 – Să compare corect numerele,

O6 – Să rezolve în perechi respectând atât cerinţele cât şi regulile muncii în perechi;

b) afectiv – atitudinale

OA1-să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări ;

OA2-să rezolve corect sarcinile de lucru , îmbunătăţindu-şi performanţa .

c) psiho-motorii

OM1 - să păstreze poziţia corectă, atât a corpului cât şi a caietului, în bancă pe tot parcursul lecţiei;

OM2 – să -şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţătoare ;

STRATEGII DIDACTICE:

o METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, descoperirea, jocul didactic, exercițiul, observația, munca
independentă;

o RESURSE MATERIALE: jetoane, fișe de lucru, creioane colorate;

o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grupe;


o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă,
aprecieri verbale;

o RESURSE TEMPORALE: 45 minute;

o RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă;

o RESURSE UMANE: 15 de elevi.

BIBLIOGRAFIE:

- MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, Dezvoltare
personală, Muzică și

mișcare si Arte vizuale si abilități practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012;

- Roşu, Mihail - Metodica predării matematicii la clasele I – IV, manual pentru licee pedagogice, clasele XI – XII, E.D.P.,
Bucureşti, 1988.
STRATEGII DIDACTICE

ETAPELE Ob Forme
EVALUA
. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode si Resurse de
LECŢIEI RE
op. procedee materiale organiza
re
OA  Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a Observare
1. Moment 1 activităţii. a
organizatori Conversaţia Frontal
O Pregătirea materialelor necesare desfăşurării în bune sistematic
c
M1 condiţii a lecţiei. ă

OA  Dacă la activitatea precedentă, Luca și Lulu i-au ajutat Observare


1 Conversaţia Imagine
2. Captarea pe elevi, acum este rândul elevilor să îi ajute pe cei doi. a
Luca și Frontal
atenției O Luca a primit o temă dificilă la matematică, astfel încât s-a Explicația sistematic
Lulu
M1 gândit să o rezolve împreună cu elevii clasei pregatitoare. ă

3. Observare
Anunţarea  Le este prezentat conținutul noii lecții elevilor: a
O3 Explicația Frontal
temei şi a Compararea numerelor naturale în intervalul 0 – 10. sistematic
obiectivelor ă
4. O1  Joc didactic Jetonul vorbește. Jocul Jetoane Frontal
Reactualizar didactic
O2 Elevii primesc jetoane cu diferite cifre pe care le vor ridica Observare
ea
în funcție de indicațiile cadrului didactic: Conversaţia a
cunoştinţelor O3
sistematic
 Ridicați jetonul care arată un număr par Explicația
ă

 Ridicați jetonul care arată un număr impar


Aprecieri
 Ridicați jetonul care arată numărul 8 verbale
 Ridicați jetonul care arată vecinul mai mic al lui 8
Descoperirea
 Ridicați jetonul care arată vecinul mai mare al lui 9 Analiza
 Ridicați jetonul care are cea mai mică valoare răspunsuri
lor
 Ridicați jetonul care are cea mai mare valoare

4. Dirijarea O1  Elevii primesc o fișă cu exerciții care reprezintă Tema Conversația Fișă de Individu Analiza
învǎţǎrii lui Luca. Exercițiile de pe fișă sunt acoperite inițial, lucru al răspunsuri
O2 urmând a fi descoperite de elevi pe măsură ce le rezolvă. lor
(ANEXA)
O3 Creioane
o Completează numărătorile cu numerele date Explicația
colorate Apreciere
O4 Frontal
o Ordonează crescător numerele a verbală
O5 o Încercuiește cifra zecilor Descoperirea

o Scrie cinci numere mai mari decât 3 Observare


O6
Individu a
o Scrie patru numere mai mici decât 6 Exercițiul
al sistematic
O7
o Colorează cu roșu numerele mai mari decât 5 și mai
mici decât 9
o Compară numerele ă
o Completează cu numere potrivite
o Scrie numerele care lipsesc
Observare
a
sistematic
ă
Conversaţia În
5. Obţinerea O3 Fișă de Aprecieri
 În perechi de câte doi, elevii vor rezolva o fișă. perechi
performanţei lucru verbale
Explicaţia Analiza
răspunsuri
lor

6. Ralizarea
Aprecieri
feed-back- Se poartă scurte discuţii despre conţinutul nou predat. Conversația Frontal
verbale
ului
7.  Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Observare
Încheierea participării elevilor la lecţie, precum şi asupra a
comportamentului lor pe parcursul orei. sistematic
ă
lecţiei Aprecieri
verbale