Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume elev ................................................... Calificativ obţinut ........................

Data ...................................... Semnătura părintelui ....................


TEST DE EVALUARE
ÎNMULŢIREA CU 2, 3, 4, 5, 6 ŞI 7

1. Citeşte cu atenţie şi rezolvă următoarele probleme şi înmulţiri:

2·3·5= 6·8=

2·4·7=
2·9= 1·5=

2·3=
Maria are 7 bomboane 3·4= Pentru a afla câte steluţe
şi Cristi are de 9 ori mai 4·5= are Ana, află produsul
multe. 5·6= dintre numărul 9 şi dublul
Câte bomboane au 6·7= numărului 3.
împreună?

Rezolvare:

Rezolvare:

2. Ce numere se ascund sub imagini?

· = 16

· = 24

EŞTI UN ELEV SILITOR!


Nume şi prenume elev ................................................... Calificativ obţinut ........................
Data ...................................... Semnătura părintelui ....................
TEST DE EVALUARE
ÎNMULŢIREA CU 2, 3, 4, 5, 6 ŞI 7

1. Citeşte cu atenţie şi rezolvă următoarele probleme şi înmulţiri:

2·3·5= 6·8=

2·4·7=
2·9= 1·5=

2·3=
Maria are 7 bomboane 3·4= Pentru a afla câte steluţe
şi Cristi are de 9 ori mai 4·5= are Ana, află produsul
multe. 5·6= dintre numărul 9 şi dublul
Câte bomboane au 6·7= numărului 3.
împreună?

Rezolvare:

Rezolvare:

2. Ce numere se ascund sub imagini?

· = 16

· = 24

EŞTI O ELEVĂ SILITOARE!