Sunteți pe pagina 1din 8

ANALIZA DATELOR

VERIFICARE 1 SI 2 2019

TRUE/FALSE

1. Efectul de maturare este dat de diferenţele ce ar putea apărea între două măsurători

ANS: F PTS: 1

2. În SPSS, fereastra Output are rolul de a memora operatiile realizate asupra datelor

ANS: F PTS: 1

3. În SPSS datele se introduc pe foaia denumita “Data View”

ANS: T PTS: 1

4. Optiunea “Correlate” se gãseste în fereastra datã de “Analyse”

ANS: T PTS: 1

5. Cu ajutorul coeficientului alpha se poate mãsura concordanta dintre doi evaluatori diferiti

ANS: T PTS: 1

6. In Analiza datelor prin serie de numere se intelege multimea de numere ce au comuna o caracteristica

ANS: T PTS: 1

7. Constientizarea prin analizare si prelucrare a datelor receptate transforma datele in mesaj.

ANS: F PTS: 1

8. Analiza datelor este o etapa a cercetarii.

ANS: T PTS: 1

MULTIPLE CHOICE

1. Prin variabilã se întelege o anumitã categorie care a fost:


1. cuantificatã
2. mãsuratã.
3. evaluatã:

a. 1+3 c. 1+2+3
b. 1+2
ANS: B PTS: 1
2. Variabilele pot fi:
1. calitative
2. cantitative
3. evaluative
:
a. 1+2 c. 1+2+3
b. 2+3
ANS: C PTS: 1

3. În bazele de date putem sa:


1.inregistram informatiile specifice disponibile
2.cautam anumite informatii
3.extragem informatii

a. 1+2+3 b. 1+3 c. 2+3


ANS: A PTS: 1

4. Ce este amplitudinea:
a. parametrul care aratã distanta dintre valoarea minimã si valoarea maximã din
cadrul unui sir de date
b. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date

c. valoarea cea mai frecvent întâlnitã

ANS: A PTS: 1

5. Se numesc date ceea ce


a. transmite emitatorul b. ceea ce accepta receptorul
ANS: B PTS: 1

6. Media este recomandatã în cazul


1. variabilelor cantitative
2. variabilelor calitative
3.cand avem frecvente

a. 1 b. 2 c. 3
ANS: A PTS: 1

7. Pentru ce tip de variabile pot fi utilizate histogramele?


1. variabile cantitative
2. variabile calitative
3. nu pot fi utilizate pentru variabile

a. 1+3 c. 2+3
b. 1+2
ANS: B PTS: 1

8. Ce este mediana?
a. valoarea obtinutã din media celei mai mari valori si a celei mai mici valori

b. valoarea obtinutã din media celei mai mari valori si a celei mai mici valori.
c. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date.
ANS: A PTS: 1

9. Cat la suta din date se afla in stanga medianei?


1. 25%.
2. 33,33%
3. 50%
4. difera in functie de datele analizate

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
ANS: C PTS: 1

10. SPSS este:


a. un soft specific calculelor statistice in procesele sociale
b. o metoda de calcul a testelor
c. un instrument specific psihologiei experimentale
ANS: A PTS: 1

11. Care din enunturile de mai jos reprezinta caracteristici ale ipotezelor ?
1. verosimilitatea
2. generalitatea
3. verificabilitatea
4. exprimarea de concluzii
a. 1+2
b. 1+3
c. 1+4
d. 2+3
e. 3+4
ANS: A PTS: 1

12. La ce se refera “cliseul ipotezei de start”?


a. la faptul că ipoteza trebuie din start să se poată demonstra

b. confirmarea cu orice preţ a ipotezei de start

c. rapiditatea cu care trebuie demonstrată ipoteza de start în comparaţie cu ipoteza de


final

ANS: B PTS: 1

13. Grupul de control se mai numeste si :


a. grup experimental b. grup martor c. grup verificabil
ANS: B PTS: 1

14. Ce ne arata coeficientul de variabilitate?


a. validitatea variantei c. variatia frecventei
b. gradul de omogenitate a uni esantion
ANS: B PTS: 1

15. Coeficientul de corelatie este o valoare cantitativã ce descrie relatia dintre douã sau mai multe
variabile si variazã între :

a. ±0,5 c. ±1,5

b. ±1

ANS: B PTS: 1

16. Dacã variabilele sunt independente coeficientului de corelatie este egal cu:

a. 1 c. 0,5
b. 0
ANS: A PTS: 1

17. Regresia ne arata:

a. legatura dintre doua variabile c. predictii asupra unei variabile, în


functie de valoarea alteia
b. daca datele sunt ordonate descrescator
ANS: C PTS: 1

18. În analiza comparativã dintre media unui esantion de subiecti si media unei populatii se
utilizeazã testul z dacã :

a. se cunoaste abaterea standard a c. .a+b


variabilei dependente la nivelul
populatiei;
b. numãrul de subiecti cuprinsi în esantionul comparativ este suficient de mare (de
regulã peste 30 de subiecti)
ANS: C PTS: 1

19. Testele z si t pentru doua esantioane dependente sau independente se aplicã pentru a determina
dacã diferã semnificativ pentru douã esantioane:

a. medianele c. distributiile
b. mediile
ANS: B PTS: 1

20. Testul t se aplicã:


:
a. Dacã n1 < 30 (numãrul de subiecti din c. Dacã n1 ³ 30 si n2 < 30
prima grupã) si n2 < 30 (numãrul de
subiecti din a doua grupã) e.
b. Dacã n1 ³ 30 si n2 ³ 30

ANS: A PTS: 1

21. Coeficientul de omogenitate este:

a. un indicator al tendintei centrale c. calcularea lui reprezinta o etapa de


realizare a testului t
b. un indicator al dispersiei
ANS: B PTS: 1

22. PIn SPSS declaratiile variabilelor se realizeaza in fereastra denumita:

a. Data View c. Output


b. Variable View
ANS: B PTS: 1

23. Semnificatia coeficientului de corelatie o putem calcula :

a. in Excel cu functia CORREL c. nu se poate calcula


b. in SPSS apare in tabelul final
ANS: B PTS: 1

24. Analiza datelor se ocupa cu:


1. cercetarea faptelor stabilite stiintific
2. examinarea faptelor stabilite stiintific
3. investigarea faptelor stabilite stiintific
4.interpretarea faptelor stabilite stiintific

a. 1+2 c. 2+3
b. 1+2+3 d. 1+2+3+4
ANS: D PTS: 1

25. Prin centralizarea datelor se intelege:


1. masurarea datelor
2. stocarea datelor in bazelor de date
3. prezentarea datelor intr-un singur document

a. 1 + 2 b. 1 + 2 c. 1 + 2 + 3
ANS: A PTS: 1

26. Cum se numeste in engleza un document Excel?


a. Workbook b. work sheet c. spreadsheet d. workmatrix
ANS: A PTS: 1

27. Un document Excel contine mai multe foi de calcul. Cum se numeste o astfel de foaie?
a. Workbook b. work sheet c. spreadsheet d. workmatrix
ANS: B PTS: 1

28. Tipurile de masurare folosite in SPSS sunt:


a. masurare de tip nominala (categoriala) d. masurare de tip raport
b. masurare de tip ordinala e. Toate ttipurile de masurare enumerate
c. masurare de tip interval f. Nici un tip de masurare enumerat
ANS: E PTS: 1

29. In SPSS se lucreaza cu trei tipuri de ferestre principale:


a. Data Editor, Viewer, Syntax Editor d. Wiewer, Pivot Tabel Editor, Scrpt Editor
b. Pivot Tabel Editor, Chart Editor, Text e. Syntax editor, Script Editor, Tex Output
Output Editor Editor
c. Data Editor, Chart Editor, Script Editor
ANS: A PTS: 1

30. In SPSS, ferestrele pentru editare sunt:


1. Data Editor, Viewer, Syntax Editor
2. Pivot Tabel Editor, Chart Editor, Text Output Editor
3. Data Editor, Chart Editor, Script Editor
4. Syntax Editor, Script Editor, Text Output Editor
Care dintre ferestrele de mai sus sunt secundare ?

a. 1 b. 2 c. 1, 2 d. 1, 3 e. 1, 2, 3
ANS: B PTS: 1

31. In SPSS, fereastra Data Editor are doua pagini:


1. Data View
2. Data Script
3. Variabile View
4. Variable Label.
Care dintre paginile de mai sus sunt ale ferestrei Data Editor?
a. 1 b. 2 c. 1, 3 d. 1, 2, 4 e. 1, 2, 3
ANS: C PTS: 1

32. Caracteristicile fiecarei variabile in SPSS sunt:


a. numele variabilei (Name) d. definirea valorilor lipsa f. Toate variabilele
si tipul variabilei (Type) (Missing) si latimea enumerate
coloanei (Columns)
b. numarul e. alinierea valorilor din g. Nicio variabila enumerata
caracterelor(Wiidth) si celule (Align) si tipul de
numarul zecimalelor masurare (Measure)
(Decimals)
c. eticheta (Label)si definirea valorilor(Values)
ANS: F PTS: 1

33. Care dintre comenzile din SPSS prezentate mai jos realizeaza òrdonarea datelor inregistrate in
Data Editor dupa o variabila , in ordine crescatoare sau descrescatoare?
a. Data/Sort Cases c. Data/Split File e. Data/select Cases
b. Data/Sort Variabiles d. Data/Select File
ANS: A PTS: 1
34. Care dintre comenzile din SPSS prezentate mai jos realizeaza òrdonarea variabilelor inregistrate in
Data Editor dupa un anumit criteriu?
a. Data/Sort Cases c. Data/Sort Variabiles e. Data/Select Cases
b. Data/Split File d. Data/Select Variabiles
ANS: C PTS: 1

35. Care dintre comenzile din SPSS prezentate mai jos realizeaza òrdonarea variabilelor inregistrate in
Data Editor dupa un anumit criteriu?
a. Data/Sort Cases c. Data/Sort Variabiles e. Data/Select Cases
b. Data/Split File d. Data/Select Variabiles
ANS: C PTS: 1

36. Care dintre comenzile din SPSS prezentate mai jos realizeaza impartirea setului de date in grupuri
in functie de valorile unei variabile ?
a. Data/Sort Cases c. Data/Select Cases e. Dta/Select Cases
b. Data/Sort Variabiles d. Data/Split File
ANS: D PTS: 1

37. Care dintre comenzile din SPSS prezentate mai jos realizeaza selectarea cazurilor inregistrate in
Data Editor pentru esantionare?
1. Data/Select Cases
2. Data/Sort variabiles
3. Data/Split File
4. Data/Sort Cases.

a. 1 b. 1, 2 c. 2, 3 d. 2, 3, 4 e. 1, 3, 4
ANS: A PTS: 1

38. Crearea variabilelor in SPSS se poate face plecand de la una sau mai multe variabile existente,
utilizand un algoritm logic sau matematic deschizand fereastra Compute Variabile din
Transform/Compute Variabile. Elementele (campurile si comenzile) noii ferestre sunt :

Care din rolurile enumerate mai jos corespund acestui submeniu?


a. denumirea variabilei pe care vreau sa o creez
b. algoritmul matematic
c. tastele cu care scriem algoritmul matematic
d.. functiile predefinite
e. algoritmul logic
f. toate elemente prezentate mai sus
g. primele trei elemente prezentate
a. a c. a+c e. g g. c+e
b. a+b d. f f. b+e
ANS: D PTS: 1

39. In SPSS fereastra Viewer afiseaza rezultatele prelucrarii datelor (Outpuri-uri) si este impartita in:
a. partea stanga (cuprinsul output-ului) si partea dreapta (continutul Output-lui)
b. partea de sus (script) si partea de jos (transcript)
c. partea numerica (numeral) si partea scrisa (date)
d. nici una de mai sus
e. toate de mai sus
ANS: A PTS: 1

40. Cel mai raspandit procedeu de analiza in SPSS este procedeul de determinare a parametrilor unei
distributii de scoruri. Astfel , putem determina::
a. indicatorii tendintei centrale (mean, d. valorile centilelor/quartilelor (percetiles
median, mode, sum) value)
b. indicatorii de dispersie (std. deviation, e. toti indictorii de mai sus enumerati.
variance, range, minimum, maximum,
S.E, mean)
c. indicatorii de distributie (skewness, f. nici unul dintre indicatorii enumerati
kurtosis)
ANS: E PTS: 1

41. In SPSS se pot edita:


a. tabele si grafice (diagrame) c. anamneze
b. profile psihologice d. poze
ANS: A PTS: 1