Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,


Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață
Etapa locală
8 februarie 2020
Nivelul 2
VARIANTA 1

BAREM DE NOTARE

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
 numeroteze rândurile scrise.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare
rândurile excedentare.

SUBIECTUL I 50 de puncte
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect
1. b
2. c
3. c
4. a

B. 8 puncte: 1 punct pentru fiecare idee plasată corect

7 6 8 5 4 2 3 1

C. 18 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințele 1,2,3; 9 puncte la cerinţa 4.
1. Precizarea unui motiv pentru care trimisul BBC îi sugerează fetei să folosească un pseudonim , de exemplu:
pentru ca talibanii să nu ştie cine scrie jurnalul.
3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț;
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub formă de enunț; 0
puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

2. Menționarea celor două calităţi pe care Malala i le cere lui Dumnezeu, pentru a putea face lumea mai bună,
de exemplu: i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea puterea şi curajul să facă lumea mai bună.
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț;
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru menționarea celor două caracteristici; 0
puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

3. Explicarea motivului pentru care Malala parcă devenise imună la frică, de exemplu: lucrurile pe care le
trăieşte în fiecare zi, crimele şi focurile de arme nu mai sunt o noutate etc.
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț/enunțuri;
2 puncte pentru explicarea clară și nuanțată; 1 punct pentru explicare ezitantă, schematism;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

4. Prezentarea semnificaţiei fragmentului dat; de exemplu: secvența prezintă hotărârea fetei, care e con-
ştientă de riscurile pe care şi le asumă şi de implicaţiile gestului său, dorind aprobare şi sprijin moral din
partea ambilor părinţi etc.
1 punct pentru numerotarea rândurilor
8 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 3 puncte pentru prezentarea ezitantă, lacunară;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

D. 20 de puncte
12 puncte pentru evidențierea curajului Malalei: clar, coerent: 12 p.; ezitant: 5 p.; încercare de evidențiere: 3 p.

1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

3 puncte pentru adaptarea la situația de comunicare (comunicare orală, receptorii sunt colegi, utilizarea unor
mărci lexico-gramaticale ale subiectivității): 1p. + 1 p. + 1 p.
4 puncte pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație, lizibilitate: 1p+1p+1p+1p
1 punct pentru numerotarea rândurilor
Notă. Folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a
jargonului critic vor fi penalizate cu 2 puncte.

SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte


A. 12 puncte: 3 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Precizarea modului în care, la final, au fost prezentate toate activitățile desfășurate de către elevii și
profesorii de la Cucuteni (la final, toate activitățile desfășurate au fost prezentate într-o broșură).
3 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

2. Menționarea iniţiatorului proiectului (Iniţiatorul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Iași)
3 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

3. Explicarea semnificației devizei , de exemplu: drepturile celorlalţi sunt la fel de importante ca drep-
turile proprii, este foarte importantă respectarea drepturilor tuturor, acest proiect al comunității și al
comuniunii generează schimbare și oferă perspectiva unei lumi mai bune.
3 puncte pentru explicația clară, coerentă;1 punct pentru explicația ezitantă;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

4. Prezentarea unei asemănări între activităţile din toate şcolile menţionate, de exemplu: prin activitățile
desfășurate la nivelul județului, elevii au promovat valorile democrației, dreptul la edu-cație, soluții pentru
prevenirea formelor de violență prin implicarea activă în activități de incluziune socială.
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

B. (18 puncte)
1 punct pentru numerotarea rândurilor
4 puncte pentru formularea unei opinii pertinente 2
puncte pentru prezenţa conectorilor
8 puncte pentru susținerea punctului de vedere prin cel puţin două argumente: 8 puncte susținerea
convingătoare, prin exemplificare, explicație etc.; 5 puncte pentru ezitare în susținere; 3 puncte pentru
încercarea susținerii punctului de vedere
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 1 p.; parțial: 0 p.
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație

SUBIECTUL al III-lea 20 de puncte


1. Precizarea scopului pe care îl are acest afiş, de exemplu: informează cititorul despre activitatea de
voluntariat etc.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului
2. Menționarea unui beneficiu pe care îl pot avea tinerii voluntari, de exemplu: să îşi construiască un CV
atractiv, să testeze o posibilă carieră.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0
puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

3. Precizarea anului în care organizaţia a obţinut premiul special pentru cel mai bun program de voluntariat:
anul 2013.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

4. Explicarea relației dintre mesajul verbal și cel nonverbal. 1


punct pentru numerotarea rândurilor

2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

10 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 5 puncte pentru prezentarea ezitantă, lacunară;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 1 p.; parțial: 0 p.
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație