Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Facultatea Științe Economice

Departamentul Administrarea Afacerilor


Specialitatea Business și Administrare

Proiect Inovațional

,,Lansarea unei noi game de produse cosmetice pe piață și perfectionarea managementului in


companie”

Elaborat: Osipov Alina, BA 1702


Verificat: Sperelup Liliana, asist.univ.

Chișinău 2019
Cuprins:

Rezumat...................................................................................................... 3-4 pag.

1.Descrierea proiectului.............................................................................. 4-5 pag.


2.Produsul/serviciul inovațional................................................................. 6 pag.
3.Piața și strategia vânzărilor...................................................................... 7 pag.
4.Organizarea producerii............................................................................ 7 pag.
5.Conducerea proiectului........................................................................... 8 pag.
6.Planul financiar....................................................................................... 9-10 pag.

Concluzie................................................................................................... 10-11 pag.

2
Rezumat:
 Denumirea, scopul și obiectivele proiectului inovațional
Se lanseaza o gama noua de produse cosmetice destinate ingrijirii tenului , corpului si a parului cu
efect de tratare

Scopul proiectului- Implimentarea a unor noi metode și tehnici manageriale, dar și perfecționarea
celor existente. Astfel spre implimentare se propune metoda de management prin bugete iar din
tehnici promovarea întreprinderii și a produselor sale existente cât și produsele noi prin intermediul
retelelor de socializare precum Facebook si Instagram cat si prin contracte cu diversi infuenceri care
la randul lor vor promova aceste produse pentru a adeveri calitatea cat si efectele lor .
Obiectivele:
- Creșterea venitului din vânzări
- Efectuarea unui buget calculat pe fiecare departament
- Lansarea celor mai naturale și eficace produse
- Controlul permanent a categoriilor de cheltuieli

Caracteristica produsului inovațional


In Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova a fost descoperit biorul ce este un produs inovativ ce nu se
utilizeaza la alte companii si este patentat doar de Viorica-Cosmetic , pana in prezent in produsele
cosmetice ce utiliza o cantitate minima de bior insa in 2019 au fost facute 39 studii dermatalogice si
apoi a fost organizata si o testare cosmetologica unde au participat 33 de femei si sa adeverit ca se poate
de marit cantitatea de bior utilizand 2% in produsele cosmetice.In gama noua va fi cantitatea marita de
bior cat si se modifica total ambalajele produselor fiind un pas important pentru companie.

Analiza pieței spre care se îndreaptă proiectul


Cumpărătorul de astăzi este inteligent, cu o mulțime de interese, și, tot mai des, optează pentru
producătorii de cosmetice pe baza ingredientelor naturale .

Unicitatea proiectului și factorii de succes al proiectului


Unicitatea acestei game ii ofera anume utilizarea biorului in produsele cosmetice si posibilitatea ca
acestea sa fie utilizate de catre femei dar sunt potrivite si pentru barbat.Pe piata acum nu sunt asa de
multe game care sa fie potrivite si pentru barbati din cauza contigentului astfel acest produs va fi unic in
felul sau intrucat si barbati vor putea profita de efectele miraculoase acestui crem .In urma testarii de
catre 33 de femei s-a dedus ca cremul are efect de lifting , inalbire , cicatrizare ,face tenul mat si lupta
impotriva acneelor .
Competența membrilor echipei
Echipa de implementare a proiectului va organiza întâlniri lunare pentru monitorizarea, revizuirea,
evaluarea și raportarea în derulare în timpul implementării proiectului; evaluarea permanentă a
rezultatelor proiectului și auditul activităților și cheltuielilor; informații și decizii în timp util luate de
managerul de proiect pentru a sprijini implementarea; monitorizarea resurselor utilizate și a rezultatelor
obținute; sensibilizarea și participarea părților interesate, a persoanelor fizice și a persoanelor juridice.

3
Orice neconcordanță va fi identificată prin: rapoarte lunare, rapoarte intermediare după fiecare
activitate, procese de evidențiere, organizare și planificare. Monitorizarea se va concentra pe colectarea
și analizarea informațiilor privind: progresul fizic (intrări, ieșiri și activități desfășurate); progresul
financiar (buget, cheltuieli și decontare); răspunsul grupului țintă preliminar la activitățile proiectului
(utilizarea serviciilor și schimbul de cunoștințe, atitudini sau cele mai bune practici).

Etapa la care se află proiectul


Înainte de începerea activităților proiectului, vom trece printr-o fază preliminară de analiză, planificare
și pregătire pentru a defini și distribui responsabilitățile și sarcinile persoanelor implicate. Pentru a
asigura monitorizarea permanentă a respectării indicatorilor de proiect, conform planului propus, vor
avea loc întâlniri trimestriale între partenerii de proiect și solicitant, monitorizarea fiind furnizată pe
baza rapoartelor de activitate și a sistemului de comunicare stabilită, utilizând portalul de informații.

Necesitatea de surse financiare și direcțiile de utilizare a acestora


În activitatea de evaluare și asigurare a testelor financiare și contabile se va efectua verificarea și
validarea eligibilității cheltuielilor, iar costurile vor fi monitorizate astfel încât bugetul acestui proiect să
fie estimat la aproximativ 400.000 lei timp de 6 luni, este de neconceput că bugetul nu este depășit.

Riscurile posibile, venitul și beneficiile


Posibititatea de un venit foarte mare deoarece gama Spirulina este cel mai vandut produs de la Viorica-
Cosmetic si odat cu perfectionarea lui vor fi si mai multe cereri insa este un risc ca cumparatorii fideli
sa nu accepte schimbarile si sa perdem din cumparatoridar un beneficiu aparitia unor potentialii
cumparatori datorita promovarii acestei game .
1. Descrierea proiectului:
 Denumirea proiectului și actualitatea acestuia
, ,,Lansarea unei noi game de produse cosmetice pe piață și perfectionarea managementului in
companie”
 Domeniul de aplicare- producerea produselor cosmetice
 Stadiul de valorificare a invenției/inovației (ideea, existența documentației tehnice sau a
prototipului, modele, rezultatele testării etc.) și descrierea etapelor parcurse până la obținerea unui
rezultat tehnico –științific real, care poate servi ca bază pentru lansarea pe piață a noului produs sau
serviciu
Etapele:
1.Echipa este responsabilă de gestionarea proiectului, care este alcătuită din reprezentanții din
domeniul economic cat si stiintific, la cererea căruia acesta este însoțit de o copie a raportului de
sinteză pentru fiecare perioadă chiar și după implementare.

2.Organizarea este a doua etapă în care vor fi determinate ideile primordiale și va fi organizat grupul
de conducere. În acest caz, se planifică detalierea planului de implementare, identificarea și etapa
activităților, estimarea duratelor și resurselor necesare, identificarea relațiilor și dependențelor
activităților, identificarea constrângerilor resurselor de programare și determinarea punctelor de
decizie în proiect.
4
3.Implementarea, coordonarea și implementarea eficientă a activităților proiectului după planificare
vor avea ca scop organizarea și desfășurarea campaniilor de informare, motivație, programe de
instruire și consultanță în teren. Acest lucru necesită, de asemenea, descrierea metodelor tehnice care
urmează să fie implementate sau îmbunătățite. o evaluare, spațiile necesare, materiale utile pentru
informare, instruire și consultanță, realizarea cercetării de piață și un ghid al bunelor practici.

4.În etapa de evaluare are loc estimarea rezultatelor și gradul de realizare ale scopurilor urmărite.
Această etapă implică evaluarea periodică a fazei de realizare a obiectivelor fiecărei perioade de
lucru in proiectul dat .Respentiv aceasta etapa implica analiza a rezultatelor obtinute la un moment
dat prin compararea rezultatelor obtinute cu rezultatele planificate la fiecare etapa.

5.Finalizarea proiectului constă în obținerea acceptării rezultatului evaluării proiectului și a


documentelor finale raportate, înregistrare, arhivare și indexare, în urma încheierii proiectului, li
rezultatul final al muncii, disponibilitatea resurselor.

 informația privind potențialul științific al autorilor și realizatorilor proiectului (descrierea


întreprinderii sau echipei)

Echipa de implementare a proiectului va organiza întâlniri lunare pentru monitorizarea, revizuirea,


evaluarea și raportarea în derulare în timpul implementării proiectului; evaluarea permanentă a
rezultatelor proiectului și auditul activităților și cheltuielilor; informații și decizii în timp util luate
de managerul de proiect pentru a sprijini implementarea; monitorizarea resurselor utilizate și a
rezultatelor obținute; sensibilizarea și participarea părților interesate, a persoanelor fizice și a
persoanelor juridice .Intalnirile vor fi efectuate impreuna cu un specialist in cosmetologie care isi va
propune si vizunile sale cu privire la ce mai este necesar pentru acest proiec si pentru inbunatatirea
produselor pentru a obtine la final un produs cu adevarat miraculos ceva reprezenta in viitor
compania fiind un produs din clasa premium .

2. Produsul/Servicul inovațional
Descrierea produsului sau serviciului inovațional:
 Descrierea succintă a tehnologiilor aplicate
Ceasta se refera la tehnologia noua de extragere a substantie bior din spirulina prin utilizarea a
utilajelor performante existente in RM. Doar in compania Viorica-Cosmetic

 Evaluarea avantajelor acestora în comparație cu produsele sau serviciile existente pe piață.


Caracteristica necesităților utilizatorilor care le satisface noul produs sau serviciu
Viorica –Cosmetic in gama prezenta va utiliza un produs ce este patentat de doar ei si respectiv alte
companiinu pot sa utilizeze in produsele sale cosmetice acesta inovatie astfel concurenta scade .

5
Produsele sunt fabricate doar din uleiuri esentiale ,vegetale si extracte din plante care sunt crescute
in VIOPARK si extrase in laboratorul din incinta fabrici ceea ce arata ca produsele cosmetice sunt
cu adevarat naturale .Valabilitatea lor este mai mica in comparatie cu produsele cosmetice din alte
companii si ele nu se testeaza pe animale .

Analiza SWOT
STRENGHTS (Puncte Forte)

 Lipsa de testare pe animele WEAKNESSES (Puncte Slabe)


 O gamă largă de produse
 Experință vastă în domeniu  Mulți concurenți
 Muncitori calificați  Prețuri ridicate ale unor produse
 Introducerea de noi produse  Valabilitatea mica aproduselor
 Orientarea către client  Incapacitatea oamenilor de a apricia
 Tehnologii avansate in domeniu produsele autohtone

OPPORTUNITIES (Oportunitățile) THREATS (Amenințările)

 Posibilitatea de a avea un succes cât  Schimbări in comportamentul


mai mare cu lansare a noi produse cumparatorului
cosmetice  Lipsa de posibilitate de cumparare
 Inovarea-adaptarea continuă la nevoile  Alte companii cu calitatea mai avansată a
societății produselor/serviciilor

3. Piața și strategia vânzărilor


3.1. Analiza pieței:
Analiza continuă a pieții de consum, pentru identificarea nevoilor și cerințelor consumatorului
cu referire la produsele cosmetice și adaptarea rapidă pentru producerea și respectiv comercializarea
produselor solicitate.

3.2. Clienții (consumatorii):


Acesta gamava fi orientat pentru femei si barbati de 20 de ani pana la orice varsta .
3.3. Concurenții:
Viorica Cosmetic este singura întreprindere de producție autohtonă, deja având concurenți
internaționali ca de exemplu Organic Shop sau Cosmetic Shop, La`dor, Nastelle, Revecen.
3.4. Strategia de marketing:

Strategia de preț Analiza pieței, dorințele și nevoile consumatorului,


analizarea prețurilor la concurenți

6
Strategia de distribuire Rețelele de socializare cat si contracte cu blogerii din
Romania si R.Moldova care vor face o promovare pe
retelele lor de socializare precum Instagram .

Strategia de promovare și reclamă Analiza continuă a pieții de consum, pentru identificarea


nevoilor și cerințelor consumatorului cu referire la
produsele cosmetice și adaptarea rapidă pentru producerea
și respectiv comercializarea produselor solicitate

Strategia de dezvoltare Diversificarea și îmbunătățirea continuă a produselor


cosmetice în conformitate cu inovațiile în domeniul dat

4. Organizarea producerii:
În activitatea de evaluare și asigurare a testelor financiare și contabile se va efectua verificarea și
validarea eligibilității cheltuielilor, iar costurile vor fi monitorizate astfel încât bugetul acestui
proiect să fie estimat la aproximativ 400.000 lei timp de 6 luni, este de neconceput că bugetul nu
este depăși

5. Conducerea proiectului:

Numele Funcția Responsabil în cadrul proiectului Implicare
efectivă
(durata,luni)
Vladimir A. Manager asigură implementarea eficientă a metodelor și 6 luni
proiect tehnicilor de gestionare, respectând termenele
necesare pentru realizarea etapelor proiectului și
desfășurarea activităților și subactivităților,
supravegherea dezvoltării contractelor de achiziții
publice și a activităților subcontractate.
Osipov Alina Specialist Realizarea planului de marketing și propunerea
marketing unui buget de marketing pentru întreaga perioadă 1 luna
a proiectuluiOrganizarea a testarii noului produs
de femei in 3 categori diverse a tenului.
Cordonarea cu rezultatele acestei testari
D. Ludmila Contabil Sef Asigură toate finanțele proiectului, menține 6 luni
echilibrul între buget și cheltuieli, întocmește
rapoartele financiare, efectuează un control
financiar preventiv, supraveghează achizițiile și
executarea operațională a cheltuielilor pe baza
bugetului.
7
Vlad C. Coordonator Este responsabil pentru recrutarea, comunicarea și 6 luni
grup țintă gestionarea grupului țintă
Andrei T. Asistent Asigură cu certitudine implicarea membrilor 6 luni
manager echipei în cadrul proiectului și la fel deține toate
fluxurile de documente de pe diferite
departamente.

Salariile și beneficiile
Implicare efectivă în Retribuirea muncii
Funcția
cadrul proiectului, luni Salariu lunar,lei Salariu 6 luni,lei
Manager pe proiect Luni-Vineri 10-16:00 8000 lei 48 000 lei

Specialist Luni-Vineri 10-16:00 6000 lei 36 000 lei


marketing
Contabil Luni-Vineri 10-16:00 4500 lei 27 000 lei
Coordonator grup Luni-Vineri 10-16:00 4000 lei 24 000 lei
țintă
Asistent manager Luni-Vineri 10-16:00 4000 lei 24 000 lei

6. Planul financiar:

Diagrama GANTT
PERIOADA DE REALIZARE, Luna
PLANUL DE REALIZARE
I II III IV V VI

Proiectarea proiectului X

Motivarea echipei proiect X

Organizarea echipei X

Planificarea obiectivelor și strategiilor X

Procurarea tuturor obictelor de investire X

Realizarea bugetulului X

Implimentarea proiectului X

Evaluarea și exploatarea proiectului X

8
Finalizarea proiectului X

 7. Riscurile posibile și rezultatele proiectului


Matricea riscurilor
Probabilitatea Impact
Descrierea riscului (mic-1; mediu-2; (mic-1; mediu- Scor total:
mare-3) 2; mare-3)
1. Riscuri financiare, când cheltuielile 2 2 4
depășesc bugetul propus
2. Riscul legat de echipa proiectului, când 1 1 2
unii membri renunță sau nu fac față
cerințelor
3. Riscuri legate de mediul general adică 3 3 6
extern, când consumatorilor nu le place
produsul nostru, sau produsul nu este
dotat cu ce are nevoie clientul
4. Riscurile legate de echipament, utilaj 3 3 6
5. Riscuri legate de fenomene naturale 3 3 6
Analiza riscurilor
Categoria și denumirea riscului Consecințe Măsuri de prevenire
1.Riscuri legate de mediul Păreri negative despre produs Oferirea consumatorilor un
general adică extern, când sau chiar și despre întreprindere produs cât mai original și
consumatorilor nu le place unic, cu un preț bun și o
produsul nostru, sau produsul calitate bună
nu este dotat cu ce are nevoie
clientul
2. Riscurile legate de Pierderea de timp, nefinansarea Procurarea unui utilaj mai
echipament, utilaj produsului după planul stabilit modernizat, sau intruirea
personalului cum să utilizeze
cât mai eficace echipamentul
de lucru
3. Riscurile legate de fenomene Distrugerea sau uzarea Înzestrarea cu un echipament
naturale echipamentelor, materiei prime mai rezistent la unele
sau chiar a produsului finit calamități naturale.

Concluzie

În legătură cu analiza macromediului putem spune ca aceasta este formată din factori demografici,
economici, politici, tehnologici, culturali. Cu privire la factorii demografici se are in vedere
densitatea populatiei care este mare în zonele în care firma distribuie produsele. Această densitate

9
considerabilă duce la creșterea numărului de consumatori. Factorii economici sunt evidențiați în
analiza efectuată prin faptul că produsele sunt comercializate cu precădere în marile centre urbane
unde cererea este mai mare. Acest lucru a dus la creșterea vâzărilor companiei. Factorii tehnologici
se referă la utilajele moderne care permit fabricarea în condiții optime a produselor comercializate
de firmă. Analiza micromediului este alcatuită din furnizori, clienți, concurenți. Clienții principali ai
firmei Viorica Cosmetic sunt consumatorii finali ai produselor, deoarece firma fabrică produse care
să ofere satisfacție maximă clienților. În domeniul produselor de igienă personală, concurența este
foarte acerbă. Printre concurenții cei mai importanți ai firmei Viorica Cosmetic se numără: Avon,
Oriflame, Dove, Garnier, Palmolive, Organic Shop și Cosmetic Shop.
Puncte tari:- gama diversificată de produse
- experienta vastă în domeniu
- notorietatea brandului
Puncte slabe:- prețurile ridicate ale unor produse din gama Viorica Cosmetic.
Unele căi de îmbunătățire a situației în organizație- reducerea costurilor exagerate a materiei prime,
căutarea unor furnizori care dispun de costuri bune și de o calitate eficace; stoparea cheltuielilor
pentru unele produse procurate care nu dispun de niciun folos semnificativ în companie; concedierea
angajaților care nu au niciun interes de a aduce venit întreprinderii care nici nu-și îndeplinește
munca deplină; angajarea unor specialiști în domeniu care ar face față în domeniu și care ar face
schimbări majore în întreprindere în condiții pozitive; schimbarea utilajelor vechi pe unele mai
perfomante; crearea unor condiții optime de muncă pentru angajații firmei.

Elaborarea listelor principalelor rezultate care ar trebui să decurgă din proiect în cazul actelor de
implimentare în Viorica-Cosmetic SA:

▪ Realizarea unei activități de management financiar și eficient din punct de vedere economic, care
permite creșterea veniturilor din vânzări pentru reducerea cheltuielilor administrative, creșterea
profitului net, asigurarea volumelor de producție și a profitului maxim;
▪ Realizarea unui buget echilibrat pentru fiecare departament care să permită o gestionare mai
eficientă a resurselor financiare
▪ Revizuirea suplimentară a categoriilor de cheltuieli, în special a celor administrative, pentru
ajustarea acestora la nivelurile stabilite și corelarea lor cu alți indicatori de efect (cifra de afaceri,
profit).
▪ Asigurarea unei structuri organizatorice și funcționale cât mai adecvate, ca rezultat al unei
gestionări îmbunătățite prin obiective
▪ Îmbunătățirea implicării și responsabilității șefilor departamentelor și compatementelor
funcționale, exercitarea mai intensă a funcțiilor de coordonare, instruire și control-evaluare din
partea conducerii superioare;
▪ utilizarea în procesul de gestiune a unui set complet de metode și tehnici de gestionare adaptate
noilor realități economice (managementul proiectelor, gestionarea bugetului);
▪ Crearea unui sector strategic și a unui departament de marketing pentru a adapta mai bine
compania la nevoile mediului și la managementul modern.

10
▪ Dezvoltarea strategiei globale a unei companii, axată pe analize de diagnostic, studii de piață,
prognoze privind evoluția contextului de afaceri.

11