Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,


Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Secțiunea A
Etapa locală, 8.02.2020
Clasa a VI-a

Varianta 2
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
 Puntajul total este de 100 de puncte.

Citește cu atenție următoarele texte și răspunde tuturor cerințelor formulate în sarcinile de


lucru:

A. În clipa aceea pânzele foşniră şi catargele Speranţei, arcuindu-se, traseră puntea peste valuri, până
ce apa ajunse la parapet, să zici că va sări deasupra şi-i va boteza. Mihu se agăţă de marginea
tambuchiului*.
— Nu ne răsturnăm?
5 Văzu că toţi ceilalţi îşi căutau de treburi, ca şi când puntea ar fi fost dreaptă.
— De ce merge aşa, pe o coastă?
— Fiindcă vântul e travers şi n-avem nici un fel de lest.
— Aşa? făcu musul*, fără să priceapă.
— Dar ia spune, îl întrebă Anton Lupan, nu ai rău de mare?
10 — Asta ce înseamnă?
— Nu te doare nimic, nu ţi-e greaţă?
— Nu, domnule, mă simt în toată firea.
— Te pomeneşti că ţi-e chiar foame!
— De ce să mint, parca mai mult ca niciodată.
15 — Asta înseamnă că ai urzeală* de marinar în tine. De rest, nici să nu-ţi pese! Ismaile, vezi că-ţi mai
vine un muşteriu* la masă!
Ismail picta barca, scriindu-i la prova numele Speranţei, dar cu toată slăbiciunea sa pentru această
îndeletnicire, mai degrabă picotea cu penelul în mână, încurcând literele şi vopseaua. Peste noapte nu
se odihnise, fusese un chin cu cele două paturi, căci nici măcar în zorii zilei nu ajunsese la vreo hotărâre.
20 După ce primi partea de mâncare, şi o înfulecă de parcă mai înainte ar fi postit o săptămână, Mihu
porni să ia cunoştinţă de mersul treburilor pe corabie. Primul, fireşte, se cuvenea să fie cercetat
cârmaciul, fiindcă el ţinea soarta tuturor în mână. În drum spre pupă, musul se împiedică de Cristea
Busuioc, care spăla puntea, împreună cu căprarul său, Ieremia.
— Păzea! strigă plutaşul, aruncând pe jos un ghiordel cu apă albăstrie.
25 Mihu se feri de-a lungul parapetului, uitându-se chiorâş la valurile care ridicau capul, gata să se
repeadă cu gura lor udă şi să-l apuce de picioare.
— Bună-dimineaţa, nene Gherasime! zise ajungând la cârmă. Spune-mi, te rog, ce-i acela vânt
travers?
— Vântul care bate dintr-o coastă, cum îl avem noi acuma.
30 — Aşa? Mulţumesc pentru lămurire! Dar ia spune-mi, lestul ce e?
— Greutăţi felurite, nisip, piatră, pe care le pui în hambar, când n-ai altă încărcătură, ca să afunzi
corabia mai mult în apă. Altminteri, pe vânt puternic ar putea să se răstoarne.
Chiar să se răstoarne? Iaca, asta nu era o ştire bună pentru Mihu, care aflase dinainte că n-au lest
în magazie...Noroc că nu era vorba decât de o încercare, căpitanul voise ca oamenii să-şi afle rosturile
35 în timpul drumului, să ştie cum se împart la mânuitul pânzelor, la manevrele de plecare, într-un
cuvânt, să se deprindă cu această corabie nouă, cu atât mai mult cu cât unii nu prea făcuseră marinărie.

1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

Când Insula Şerpilor se arătă, drept în vârful bompresului, dovedind că busola, după care urmaseră
drumul, era bună, Anton Lupan socoti că se pot întoarce la Sulina.
— Ştii ce viteză avem Gherasime? întrebă, apropiindu-se de cârmă. Patru noduri! Şi ţine seama că
40 briza uneori abia adie!
— Eu ţi-am spus, domnule, că e corabie cum nu găseşti alta în lume! Dar asta încă nu-i nimic. S-o
vezi pe furtună!
(Radu Tudoran, Toate pânzele sus)
*Tambuchi= deschizătură cu capac în puntea unei nave, care permite accesul în încăperile de sub punte
*Urzeală= alcătuire, conformație, structură
*mușteriu= client
*mus= elev marinar ;care învață marinăria

B. În noaptea aceea de 9 martie 1860, norii se lăsaseră atât de jos peste mare, încât abia de mai
vedeai la câţiva paşi. Pe marea aceasta în freamăt, cu valuri care în rostogolirea lor aruncau lumini livide,
o navă de mic tonaj gonea cu aproape toate pânzele strânse.
Era un iaht de o sută de tone — un schooner, cum sunt denumite goeletele în Anglia şi în
5America. Numele vasului era Sloughi. Zadarnic însă l-ai fi căutat scris pe placa de la pupa*, căci vreo
furtună ori poate o ciocnire i-l smulsese în parte.
Să fi fost unsprezece seara. Sub latitudinea aceea, pe la începutul lui martie, nopțile sunt încă
scurte. Către cinci dimineața aveau să se ivească zorile. Dar cu cât ar fi fost oare mai mică primejdia
dacă soarele ar lumina depărtările? Corabia șubrezită n-ar rămâne tot o jucărie a valurilor? Nimic nu s-
10 ar schimba... Doar domolirea hulei* și încetarea vântului năvalnic ar salva -o de la cel mai
cumplit naufragiu, în plin ocean, departe de orice peticuț de pământ pe care vreun supraviețuitor și-ar
mai găsi poate scăparea.
La pupa navei, patru băieți, unul de 14 ani, alți doi de 13 și ajutorul de marinar – musul – un
negru de vreo 12 ani, toți în jurul timonei, se străduiau din răsputeri să țină piept furiei valurilor care
15 amenințau să culce iahtul pe o parte. Era o treabă peste măsură de grea, căci roata nu mai putea
fi frânată și în orice clipă riscau să fie zvârliți peste bord.
Într-adevăr, către miezul nopții, un val năprasnic izbi iahtul în flanc, cu atâta putere, încât mare
minune că n-a smuls timona* cu totul.
Copiii, răsturnați de zguduire, izbutiră totuși să se ridice degrabă.
20 — Mai merge timona, Briant? întrebă unul din ei.
— Merge, Gordon, răspunse Briant, care-și reluase locul și-și păstrase tot sângele rece. Apoi,
adresându-se unui al treilea:
— Fii tare, Doniphan, nu-ți pierde cumpătul! Trebuie să-i salvăm pe ceilalți!
(Jules Verne, Doi ani de vacanță)
*hulă –furtună pe mare
*pupă - partea din spate a unei nave
*timonă - roată de lemn sau de metal cu ajutorul căreia se manevrează cârma unei nave

C Cu Viața lui Pi, regizorul Ang Lee a creat un film revoluționar despre un tânăr care supraviețuiește
unui dezastru maritim și se vede silit să pornească într-o călătorie epopeică, plină de aventuri și de
descoperiri.
După naufragiul unui transatlantic, fiul adolescent al unui director de grădină zoologică, Pi Patel,
5 plutește în derivă într-o barcă de salvare alături de o hienă, un urangutan, o zebră rănită și un imens
și înfometat... tigru de Bengal. Puștiul își folosește cunoștințele enciclopedice în ceea ce privește
comportamentul animalelor pentru a-l ține la distanță pe tigrul Richard Parker, construind o tumultoasă
și plină de riscuri relație pe parcursul lungilor luni de călătorie pe valurile oceanului.

2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

Acțiunea filmului Viața lui Pi, ecranizarea unei cărți care s-a vândut în milioane de exemplare și
10 a petrecut ani întregi în clasamentele bestsellerurilor, se petrece pe trei continente și două oceane,
de-a lungul unei perioade de mulți ani, într-un vast univers al imaginației. Viziunea lui Lee, împreună
cu uimitoarele imagini 3D, a transformat un roman care de multă vreme era considerat imposibil de
ecranizat într-o îmbinare îndrăzneață de narațiune epopeică și teme profunde, care provoacă la reflecție.
(https://www.cinemagia.ro/filme/life-of-pi-34179/)
SUBIECTUL I – Elemente de construcţie a comunicării - 20 de puncte

1. Desparte în silabe cuvintele: altminteri, corabia. 2 puncte


2. Precizează numărul de sunete din cuvintele: chiorâș, cinci. 2 puncte
3. Transcrie și numește grupurile de sunete din cuvintele: greutăți, trebuie. 2 puncte
4. Alcătuiește câte un enunț cu omonimele cuvintelor subliniate în textele B și C. 2 puncte
5. Notează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: se străduiau (textul B, rândul 14), riscuri
(textul C, rândul 8). 2 puncte
6. Alcătuieşte două enunţuri cu sensurile cuvântului polisemantic pânză. 2 puncte
7. Indică modul și timpul verbelor subliniate în secvența: Zadarnic însă l-ai fi căutat scris pe placa de
la pupa, căci vreo furtună ori poate o ciocnire i-l smulsese în parte. 2 puncte
8. Numește valoarea verbului ,,a avea” în structura daca soarele ar lumina depărtările. 2 puncte
9. Transcrie, din ultima replică a textului B, un predicat verbal și un predicat nominal. 2 puncte
10. Construieşte două enunțuri în care numele predicativ să fie exprimat printr-un adjectiv, respectiv
un substantiv. 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea – Lectură – 40 de puncte

Răspunde în enunțuri la următoarele întrebări:


a. Care este tema comună celor trei texte? 4 puncte
b. Ce animale se află în barca de salvare din textul C? 4 puncte
c. Cum procedează marinarii pentru a nu se scufunda corabia atunci când este vânt puternic (text A) ?
4 puncte
d. Precizează numele elevului marinar de pe vasul Speranța. 4 puncte
e. Care este motivul pentru care numele vasului Sloughi nu este vizibil? 4 puncte
f. Care este subiectul filmului ”Viața lui PI” (text C)? 4 puncte
g. Numește o trăsătură a personajul Pi Patel din al doilea alineat al textului C, ilustrând-o printr-un citat.
4 puncte
h.Valorificând informațiile din textul A, consideri că Mihu va fi un bun marinar? Justifică-ți răspunsul.
6 puncte
i. Ce semnificație au cuvintele lui Briant din ultima replică a textului B? Justifică-ți răspunsul.
6 puncte
SUBIECTUL al III-lea –Elemente de interculturalitate - 40 de puncte
Imaginează-ți că Pi Patel și animalele din barca acestuia sunt salvați de către copiii de pe vasul Sloughi.
Redactează un text narativ de minimum 200 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare care să
evidențieze spiritul de colaborare al tinerilor aflați în largul mării.

În redactarea textului, vei avea în vedere:


- relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- prezentarea a două repere spațio-temporale;
- includerea unei secvențe descriptive;

3
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

- folosirea a două figuri de stil diferite;


- adecvarea conținutului la cerință.

Vei avea în vedere următoarele aspecte:


- originalitatea abordării subiectului și creativitatea ideilor exprimate; 6 puncte
- relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte
- prezentarea a două repere spațio-temporale; 4 puncte
- includerea unei secvențe descriptive; 4 puncte
- folosirea a două figuri de stil diferite; 4 puncte
- adecvarea conținutului la cerință. 2 puncte
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat 2puncte

NOTĂ! Din cele 40 de puncte, vei primi 28 de puncte pentru conținutul compunerii și 12 puncte
pentru redactare.
 Ortografie 3 puncte
 Punctuație 3 puncte
 Registrul de comunicare 2 puncte
 Unitatea compoziției 1 punct
 Coerența textului 1 punct
 Lizibilitate 1 punct
 Așezarea în pagină 1 punct
NOTĂ! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
200 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.