Sunteți pe pagina 1din 46

Apărarea antiinfecţioasă

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Apărarea antiinfecţioasă

A. Apărarea antiinfecţioasă
nespecifică
B. Apărarea antiinfecţioasă
specifică:
- umorală
- celulară

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
A. Apărarea antiinfecţioasă
nespecifică

 acţionează asupra oricărui microorganism,


indiferent de specie;

 mecanisme active la primul contact;

 nu sunt amplificate prin expuneri repetate;

 sunt innăscute, reprezentate de bariere


antiinfecţioase externe şi interne.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
1. Bariere externe de apărare
nespecifică

 funcţionează la nivelul suprafeţelor de înveliş


(tegument şi mucoase);
 reprezentate de bariere mecanice, chimice,
ecologice şi celulare.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Mecanisme de apărare la nivelul
tegumentului

- integritatea anatomică a învelişului tegumentar;


- exfolierea celulelor superficiale;
- condiţii de vieţuire neprielnice (keratina, umiditate
scăzută, concentraţii mari de săruri, secreţia de sebum,
pH acid);
- lizozim prezent în secreţia glandelor sudoripare;
- bariera ecologică reprezentată de microorganisme
comensale rezidente (predominent gram-pozitive).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Mecanisme de apărare la nivelul mucoaselor
 mecanisme antimicrobiene complexe dar mai puţin
eficiente ca cele tegumentare;
 prezente la nivelul tuturor mucoaselor sau particulare
pentru anumite mucoase;
 mecanisme comune:
- integritatea mucoaselor;
- prezenţa stratului de mucus care maschează receptorii
celulari pentru liganzii microbieni; conţine lizozim şi
lactoferină;
- îndepărtarea microorganismelor prin spălarea suprafeţelor
de către secreţii sau excrete;
- bariera biologică de la nivelul mucoaselor normal
colonizate.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Mecanisme de apărare la nivelul mucoaselor

 mecanisme particulare
 Conjunctivă
- spălarea mucoasei prin secreţia glandelor lacrimale;
- îndepărtarea microorganismelor prin mişcări ale
pleoapelor;
- prezenţa lizozimului în lacrimi.
 Tractus respirator
- filtrarea aerodinamică;
- sedimentarea;
- transportul mucociliar;
- macrofage alveolare.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Mecanisme de apărare la nivelul mucoaselor
 Tractus digestiv
• orofaringe
- descuamarea epiteliului pavimentos;
- masticaţia şi deglutiţia;
- prezenţa tiocianaţilor în salivă.
• stomac
- secreţia de HCl (ph 2,5-3).
• intestin
- mişcări peristaltice;
- acizi biliari, enzime digestive.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Mecanisme de apărare la nivelul mucoaselor

 Tractus urinar
- spălare prin fluxul urinar unidirecţionat ;
- pH acid şi osmolaritate crescută a urinii;
- efect antibacterian al secreţiei prostatice şi a glandelor
periuretrale.
 Tractus genital la femeie
- descuamarea continuă a mucoasei vaginale şi periodică a
mucoasei uterine;
- pH acid vaginal prin prezenţa florei lactobacilare;
- dopul de mucus cervical;
- transport mucociliar la nivelul mucoasei trompelor.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2. Bariere interne de apărare nespecifică

 mecanice: ciment intercelular, membrane bazale,


ţesut conjunctiv, fascii;
 chimice:
• constitutive: complement şi lizozim;
• ca răspuns la infecţie: interferoni şi proteine de fază
acută;
 celulare: fagocite “profesionale” (PMN şi
macrofage), celule NK.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Complement seric
- complex de substanţe proteice sintetizate de
macrofage (C2 şi C4), ficat (C3 şi C9), splină
(C5şi C8) şi epiteliul intestinal (C1);
- activare prin reacţii enzimatice în cascadă
(proenzime inactiveenzime active)
 pe cale alternativă/alternă (LPS, compuşi endotoxină-
like)
 pe cale clasică (proteina C reactivă, anticorpi);
- funcţii:
• citoliza prin complexul C5, C6-C9;
• opsonizare prin C3b
• stimularea inflamaţiei prin C3a şi C5a.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Interferoni

- glicoproteine cu gr.moleculară mică de tip


• alfa (sintetizaţi de leucocite),
• beta (sintetizaţi de fibroblaşti),
• gamma (sintetizaţi de limfocite T, ca limfokine);
- sinteza interferonului alfa şi beta este stimulată de
virusuri (în special ARN);

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Interferoni

- funcţii:
• inhibă replicarea virusurilor prin blocarea sintezei
proteinelor virale (efect antiviral);
• efect antiproliferativ;
• acţiune imunomodulatoare – activează funcţional
macrofagele, celulele NK şi limfocitele T citotoxice;
favorizează exprimarea MHC de clasă I.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Proteine de fază acută
- reprezentate de proteina C reactivă (CRP), alfa1-
antitripsina, alfa 2 macroglobulina, fibrinogen,
orozomucoid (imunomodulator ce se leaga de
mediatori ai inflamatiei), amiloid A;
- majoritatea sintetizate în ficat, după efectul
stimulant al citokinelor proinflamatorii (IL-1, IL-6,
TNF-alfa);
- CRP (C Reactive Proteine), cel mai bine studiată,
are efect opsonizant şi de activare pe cale clasică a
complementului.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Celule fagocitare

 polimorfonucleare neutrofile (PMN)


- prima linie de apărare celulară;
- se mobilizează în focarul de infecţie sub efectul
chemotactic al unor compuşi de origine bacteriană,
tisulară sau prin activarea complementului;
- prezintă receptori pentru structuri de suprafaţă ale
microorganismelor;
- prezintă receptori pentru C3b şi Fc al IgG;

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Celule fagocitare

- microorganismele fagocitate sunt omorâte şi


digerate după fuzionarea fagozomului cu
lizozomii, prin:
• “explozie respiratorie” (radicali toxici de oxigen);
• polipeptide bazice cu efect antimicrobian
(defensine), lizozim, lactoferină, hidrolaze, pH acid.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 Macrofage

- celule cu viaţă lungă, care se mobilizează în focarul


de infecţie după PMN;
- mai puţin eficiente în distrugerea microorganismelor
fagocitate;
- bacteriile facultativ intracelulare (Mycobacterium
tuberculosis, Listeria monocytogenes, specii Brucella
etc) sunt omorâte numai după activarea lor prin
limfokine.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Celule NK

- produc perforine care formează canale în


membrana citoplasmatică, cu moartea celulei
prin liză osmotică;
- distrug celulele infectate cu virus (independent
de Ac);
- activitatea lor este stimulată prin interferoni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
B. Apărarea antiinfecţioasă specifică
(imunitatea)

 răspuns specific dirijat faţă de structuri recunoscute


ca non-self (Ag) de către sistemul imunocompetent;
 răspunsul primar (după un prim contact) necesită
mai multe zile pentru ca efectorii imuni să devină
operanţi;
 răspunsul specific este intensificat prin expuneri
repetate (răspuns secundar);

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
B. Apărarea antiinfecţioasă
specifică (imunitatea)

 răspunsul imun poate fi:


- de tip umoral (sau seric), asigurat de Ac specifici
produşi de limfocite B;
- de tip celular, fiind implicate limfocite T.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Clasificarea imunităţii
după modul de obţinere:
 Imunitate activă
naturală – postinfecţie;
artificială - după vaccinări.
 Imunitate pasivă
 naturală - Ac materni transmişi la nou-născut
- transplacentar (IgG)
- prin lapte (IgA)
artificială – seroterapie sau seroprofilaxie.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
8n oct

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
1. Răspunsul imun umoral

 este asigurat de Ac serici specifici pentru un


anumit tip de epitopi antigenici ( IgM, IgG, IgA,
IgE, IgD), produşi de plasmocite;
 limfocite B recunosc şi se leagă de un anumit Ag,
maturarea în plasmocite şi proliferarea acestora
fiind ajutată de limfocite T (răspuns imun T-
dependent);

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
1. Răspunsul imun umoral
 IgM apar primele în cadrul rspunsului imun
primar;
 unele limfocite B devin celule cu memorie,
responsabile de răspuns imun secundar;
 unele Ag polizaharidice (Ag capsulare, LPS) pot
activa limfocitele B fără intervenţia limfocitelor
T (răspuns imun T-independent).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Acţiunea antimicrobiană a
Ac
- neutralizează toxine şi exoenzime (în special
IgG1);
- blochează ataşara bacteriilor şi virusurilor la
receptorii celulari;
- efect opsonizant (favorizează fagocitoza
bacteriilor capsulate prin legare la receptori
pentru Fc de pe suprafaţa PMN);

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Acţiunea antimicrobiană a
Ac
- efect microbicid prin activarea complementului pe cale
clasică, IgM fiind de aprox. 1000 x mai eficiente decât
IgG;
- Ac fixaţi pe determinanţi Ag de pe suprafaţa celulelor
infectate le transformă în ţinte pentru complement şi
celule NK, cu receptori pentru IgG (citotoxicitate
dependentă de Ac);
- IgA asigură apărarea antimicrobiană a mucoaselor.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2. Răspunsul imun celular

- limfocitele T joacă un rol major în apărarea


imună faţă de patogenii intracelulari;
- sunt implicate două subpopulaţii celulare:
• limfocite T citotoxice (Tc – cytotoxic - killer) care
identifică celule infectate care exprimă pe suprafaţa
lor Ag virale asociate MHC clasă I şi le omoară prin
perforine sau inducerea apoptozei;
• limfocite T ajutătoare (Th - T helper)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2. Răspunsul imun celular

* prin subpopulaţia Th-1, activată de Ag asociate cu


MHC clasă II de pe suprafaţa celulelor
prezentatoare de Ag (Ag presenting cells - APC)
(macrofage, celule dendritice), stimulează apărarea
celulară prin producere de limfokine (o parte din
aceste celule devin cu memorie);
* prin subpopulaţia Th-2 stimulează răspunsul imun
mediat de Ac.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Particularităţi ale apărării
imune la nou-născut
 nou-născutul are capacitatea de a dezvolta
răspuns imun dar nu are experienţă antigenică;
 apărarea specifică în primele luni este asigurată
de IgG materne transmise transplacentar;
 rata catabolismului Ac materni depăşeşte rata de
sinteză a Ac proprii, ceea ce explică
hipogamaglobulinemia fiziologică între lunile 2-
4 de viaţă extrauterină (fereastră imunologică);

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Particularităţi ale apărării
imune la nou-născut
 consecinţe:
• receptivitatea crescută la infecţii cu bacili gram-
negativi sau cu bacterii intracelulare;
• prevenirea unor infecţii la n.n. prin vaccinarea
mamei;
• programarea corectă a vaccinărilor;
• diagnosticul serologic la n.n. a unor infecţii
congenitale (IgM – infecţia a nn.; IgG – transmişi
transplacentar).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)