Sunteți pe pagina 1din 5

ARGUMENT

Prin lucrarea prezentată se relevă cunoştinţele asimilate în decursul celor trei ani de
studii, dobândite la tehnicile generale şi speciale de îngrijire a bolnavului, determinarea nevoilor
fundamentale ale persoanelor în observaţie, noţiuni de anatomie si fiziopatologie, medicină
internă, farmacologie cu aplicabilitate practică.
Pentru a sintetiza lucrarea de faţa, dar şi orele de nursing din cei 3 ani de şcoală sanitară,
am învăţat că este absolut necesar ca asistentul medical să suplinească la bolnav ceea ce acestuia
îi lipseşte pentru a fi „complet”, „un întreg”, sau un individ „independent”, calităţi ce îi lipsesc
pacientului, fie din cauza pierderii forţei fizice în cazul bolilor organice, fie din cauza lipsei de
voinţă în cazul bolilor psihice, fie din lipsă de cunoştinţe de specialitate necesare îngrijirii lui.
Din lucrarea de faţă rezultă faptul că funcţia unică îndeplinită de asistentul medical, este
aceea de a ajuta omul bolnav, să-şi recapete sănătatea pierdută, să o păstreze, să-i redea încrederea
pacientului în forţele fizice şi morale, să-l ajute în reintegrarea sa, în familie şi la locul de muncă.

MOTTO:

“ Femeia se realizează prin căsnicie şi devine fericită prin maternitate.‘‘

Herta Căpraru

Noţiuni de etică şi deontologie medicală

Asistenta medicală îşi asumă o responsabilitate personală în acordarea îngrijlor,precum şi


pentru a-şi menţine nivelul profesional la zi,printr-un sistem de
reînoire a cunoştinţelor şi de educaţie permanentă.
Cele patru responsabilităţi esenţiale ale asistentei medicale sunt:
A promova păstrarea sănătăţi;
A preveni îmbolnăvirile ;
Restaurarea sănătăţii şi înlăturarea suferinţelor;
Asistenta medicală acordă îngrijiri pentru sănătatea individului,famiiei şi colectivitîţii şi îşi
coordonează activitatea cu aceea a altor persoane ce muncesc în alte discipline din domeniul
sănătăţii.Responsabilitatea primordială a asistentei medicale constă în a acorda îngrijiri personale
care au nevoie în această privinţă.
Asistenta medicală creează o ambianţă în cadrul căreia valorile,
obiceiurile,religia,credinţa individului sunt respectate,este legată prin secretul profesional şi
analizează îndeaproape informaţiile deţinute despre bolnav,în ce măsură şi cui să le comunice,în
mod conştient,de bună credinţă.
Asistenta medicală îşi asumă o responsabilitate personală în acordarea
ingrijirilor,precum şi pentru a-şi menţine nivelul profesional la zi,printr-un sistem de reinoire a
cunoştinţelor şi de educaţie permanentă.
Asistenta medicală asigură,în orice situatie,menţinerea unui standard de îngrijire la
nivelul cel mai ridicat posibil.În activitatea sa profesională,asistenta medicală face
întotdeaunadovada de o conduită ce îi onorează profesia,împarte cu concetăţenii săi
responsabilitatea de a lua iniţiativa şi a participa la activităţi destinate să răspundă exigenţelor
sociale şi de sănătate ale populaţiei.Prin intermediul organizaţiei sale profesionale,asistenta
medicală participă la progresul în domeniul îngrijirilor medicale,crearea şi păstrarea condiţiilor
de muncă,echitabile pe plan economic şi social.

Devotamentul trebuie să se manifeste egal faţă de toţi bolnavii.Este nevoie de o permanentă


instruire şi cunoaştere a metodelor noi de muncă.
Dumneavostră,tuturor,vă doresc acel atribut pe care medicina antichităţii îl asimilează celui
mai eficient tratament:Zîmbetul.
,, Un zîmbet nu costă nimic, dar oferă mult.El ia numai o clipă, dar amintirea lui dăinuie uneori
pentru totdeauna.
Un zîmbet aduce fericire în casă, bunăvoinţă în muncă,este semnul prieteniei.
Un zimbet nu poate fi împrumutat,cumpărat sau cerşit,pentru că el nu are valoare pentru
nimeni pînă cînd nu este dăruit.’
Unii oameni sunt prea obosiţi ca să vă dăruiască un zîmbet.Dăruiţi-le voi unul pentru că
nimeni nu are mai mare nevoie de un zîmbet decît acela care nu-l mai poate dărui.
1. Noţiuni de anatomie a organelor genitale

Forma uterului la femeia adultă,este a unei pere situate cu partea voluminoasă în sus şi vîrful
în jos,înglobat în porţiunea superioară a vaginei.
Aparatul de reproducere al femeii este reprezentat de organele genitale externe şi interne.
Din organele genitale externe(vulva)fac parte:
 Muntele Venus
 Labiile mari
 Glanda Bartholin
 Orificiul exterior al uterului
 Clitorisul
 Himenul(nimb care separă organele genitale interne de cele externe)
Din organele genitale fac parte:
 Vaginul
 Uterul
 Trompele
 Ovarele

Uterul - este un organ musculos cavitar în care au loc numeroase fenomene legate de gestaţie
şi naştere. Constituie segmenutl intermediar între vagin şi trompe. Se compune din col,istm şi corp.
Cavitatea triunghiulară şi virtuală.

Colul uterin - de aspect conic,este separat de linia inserţiei vaginului într-o porţiune
intravaginală şi una supravaginală. Porţiunea intravaginală prezintă în centrul ei deschiderea
canalului cervical prin orificiul exterior.

Canalul cervical - se continuă în sus în porţiunea supravaginală,deschizîndu-se în cavitatea


uterină printr-un orificiu numit orificiu intern.

Corpul uterin - este supus influenţei hormonilor ovarieni şi ai puerperlităţii,mai mult decît
celelalte segmente ale aparatului genital.Corpul uterin este implantat oblic faţă de vagin,axul
uterului facînd cu axul vaginului un unghi deschis în mod fiziologic sau patologic. Axul colului
uterin face cu axul uterului un unghi deschis înainte,denumit unghi de flexiune.În mod
normal,uterul este situat în plan sagital,uşor anteversat şi anteflectat.

Fig.1
Dimensiunile uterului la nulipare sunt : lungimea 6-7 cm,laţimea 4-5 cm,iar grosimea 2-
2,5 cm,pentru că la nulipare aceste dimensiuni să crească aproximativ cu 1-2 cm,iar în timpul
sarcinii să atingă valori foarte mari,uterul devenind şi organ abdominal(după dimensiunile sale se
poate stabili vîrsta sarcinii).

Uterul - are o mare mobilitate şi îşi menţine poziţia datorită ligamentelor sale: largi,rotunde
şi utrosacrate. În afară dea aceastea,uterulmai este susţinut şi de ţesutul conjuctiv pelvian,cît şi de
sistemul de susţinere constituit din planşeul pelviperinean.

Peretele corpului uterin - este constituit dintr-un strat,musculos densmoometrul,captuşit la


interior de o mucoasa-endometrul,şi tapetat înspre cavitatea peritoneală de peritoneu-perimetrul.
Endometrul este format dintr-un epiteliu cilindric ciliat unistrtificat,care trimite în adîncime tubi
glandulari. Acest strat este supus unor schimbări profunde în timpul ciclului menstrual,elementele
lui recepţionînd hormonii ovarieni. La nivelul colului,acest epiteliu secretă mucus. La nivelul
orificiului exterior,se continua cu epiteliu pavimentos care acopera faţa intravaginală a colului.
În zona de trecere apar cel mai des neoplaziile colului uterin.
Fig. 2

Vascularizaţia uterului - este dată de artera uterină şi de cea ovariană. De mai mică
importanţă sunt artera funiculară şi ligamentul sacrouterin. Artera uterină,ramura arterei
hipogastrice,este în raport imediat cu uterul chiar de la originea sa,raport pe care ţl schimbă
ulterior.

Vascularizarea endometrului - la femei,ca şi la unele primate,are un caracter


particular,arterele ramurilor musculare pătrunzînd în endometru şi luînd numele de artere de
bază. Fiecare arteră de bauă ,dă ramuri colaterale care se termină prin reţele de capilare în stratul
bazal şi o ramură terminală-orizontală,artera spiralată,care irigă stratul funcţional al
endometrului,realizînd reţele de capilare superficiale,regulamente prin sfincterele capilare.
Capilarele arteriale se varsă direct în vena;nu există reţea capilară venoasă. Venele uterine se
varsă în venele hipogastrice,venele uterovariene ajung pe dreapta în vena cav