Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal nr 444 din data de 30/03/2017

încheiat cu ocazia întâlnirii dintre SC xxxxxxxxxxxx SRL şi


reprezentanţii aleşi ai salariaţilor.

În conformitate cu prevederile Lg. nr. 62 din 2011 şi Lg. nr. 53 din 2003 republicată,
părţile: angajatorul SC xxxxxxxxxxxxxx SRL reprezentată de
xxxxxxxxxxxxxxxx în calitate de ADMINISTRATOR şi salariaţii prin reprezentanţi aleşi:
xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxxx s-au întâlnit în data de 30/03/2017 orele 8 ocazie cu care s-
a făcut dovada faptului că sunt îndeplinite condiţiile de reprezentativitate cerute de Lg. nr. 62
din 2011 şi Lg. nr. 53 din 2003 republicată.

Totodată s-a hotărât ca în data de 04.04.2017 orele 10, persoanele menţionate mai
sus să se întrunească în vederea propunerii şi negocierii dispoziţiilor si clauzelor care vor fi
incluse în actul adițional la contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii.
Angajator

SC .xxxxxxxxx SRL
xxxxxxxxxx

L.S.
Salariaţi prin reprezentanţi aleşi:
- xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx