Sunteți pe pagina 1din 4

Coordonat: Aprobat:

Președintele comisiei metodice Director


_________________________ _________________________
(denumirea comisiei metodice) (nume, prenume)
_________________________ _________________________
(nume, prenume, semnătură) (semnătură)
__________________ 20 ___ __________________ 20 ____

Curriculum modificat
la
Biologie
Elev: Gorea Valeria
Clasa: a VII-a

Perioada de realizare: septembrie- mai


Profesor :Bologan Eugenia
Finalități Conținuturi Strategii/ tehnologii Strategii de evaluare Note privind
educaționale didactice (se vor indica strategiile rezultatele
(Activități de învățare specifice de monitorizării
conform evaluare pentru (nivelul
cerințelor educaționale fiecare finalitate de atingere a
speciale proiectată) finalităților)
ale elevului)
-Să compare animalele I.Diversitatea Comparația -Descrierea plantelor și animalelor
între ele, plante și animale; lumii vii cu ajutorul imaginilor;
-Să descrie animalele după Observația -Observația în mediul extern a
aspectul lor; animalelor și plantelorcu descriere
-Să descrie plantele după Descrierea orală;
aspectul lor;
-Să scrie și să pronunțe Discuția
noțiuni biologice mai
simpliste Explicația
-Să cunoască părțile II. Structuri de Exersarea - Pronunțarea unor noțiuni
corpului viețuitoarelor susținere Observația biologice;
responsabile de -Lucru independent și cu suport cu
locomotive; Descrierea unele planșe;
-să deosebească modalități
de locomoție; Discuția
Explicația
-Să cunoască organele de III. Sisteme de Explicația -Exersarea pronunțării a unor
simț; coordonare și de Observația noțiuni biologice;
-Să cunoască funcția integrare a Discuția - Lucru cu fișe și planșe;
organelor de simț; organismelor în
mediu
-Să deosebească sexul IV. Explicația Lucru cu imaginile
masculin de cel feminin; Reproducerea in Exercițiu
-Să recunoască simbolurile lumea vie Observația Pronunțarea cu indicație a sexului;
Prezentarea/ recunoașterea la
plansă a părților plantei;
Discuția Completarea fișelor;
-Să cunoască părțile Exersarea
plantei;
-Să scrie și să ponunțe
părțile florii;
- Să numească schimbarile V. Bioritmuri Discuția ghidată Completarea fișei anotimpurilor;
unui pom în fiecare
anotimp; Completarea fișei
-Să cunoască câteva Exersarea
păsări, animale care Explicația
migrează;
-Să cunoască câteva
animale care hibernează;
-Să recunoască organele VI. Sisteme Exersarea Completarea fișei
principale ale vitale Repetiția
organismului Identificarea organelor pe plansă;
(inima, plămânii,
stomacul, rinichii);
- Să pronunțe și să scrie
principalele organe ale
organismului;

-Să cunoască noțiunea de VII. Ocrotirea Exersarea Completarea fișei


ocrotirea mediului; mediului Discuția