Sunteți pe pagina 1din 87

('oln t/\'lli EIllTVRIl AMAl.Tf:A mre II c()1!

tribuit /a realizarCll llceSlei IlllTilri:


C'n:o.tlHn Cfir...,tolu, Slmo[1,ll)eria, Antoaneta Dinca, Lucian Dumitrescu,
(J'lbnt.:la Fnrca�<Ulu, 'l'utlll114\ M ilitaru, Ana-Maria Murariu, Lidia Olaru.
M.C Popc�cu-Dranda. Corneliu Rusu, George Stanca, Mihaela Stanca

tt'lllwredl/Cwre comj:mlerizau/: AMALTEA TehnoPlus

copertll: Simona Derla, Antoaneta Dlndi


!rw/Ilene: Ana-Maria Murariu
reli(Jetor: Ana-Maria Murariu

editori: Dr. M.e. Popescu�J)ra.JJda


Dr. Cristian Carstoiu

I I

Descrierea elf a Bibliotecii Nalionale a Romaniei


ENSLER,EVE
Monologurlle vaginului I Eve Ensler;
trad. Ana-Maria M uranu . - Bucure§!i: Amaltea, 2003
ISBN 973-9397-61-1

Eve
1. Muranu. Ana-Maria (trad.)

821.111-2=135.1

THE VAGINA MONOLOGUES I Eve Ensler


© 1998,201ll by Eve Ensle,

MONOLOGIJRILE VAGINULUlI Eve Ensler


ISBN 973·9397-61-1
© 2003 - Editura Amaltea
adresa: CP 9-8 Bucure§ti
internet www.amaltea.ro I email: office@amaltea.ro

Toate drepturile asupra acestei edi\ii sunt rezervate EDITURlI AMALTEA


Nici 0 parte a acestui volum nu poate fi repro dus a, In nici 0 fanna. lara penn isiune a sensa a EDITURll AMALTEA EDITURA AMAlTEA
Lui Ariel, ceo core imi dezmiorda voginul

§i imi tulbura inimo


de Gloria Steinem

Eu apartin generatiei " acolo jos." Vreau sa spun ca

acestea erau cuvintele - evitate cu sfintenie sau §optite In

cazulln care erau pronuntate - pe care partea feminina a

familiei mele Ie folosea pentru a face referire la organele

genitale feminine - interne sau externe.

Nu, cuvinte precum vagin, lahii, vulva sau clitoris

nu Ie erau deloc straine femeilor din familie. Din contra, se

pregatisera pentru a deveni profesoare §i aveau astfel mai

acces la informatie dedit restul

Nu erau nici Incuiate - sau "lncorsetate", cum ar fi

spus ele. Una dintre bunicile mele storcea bani de la biserica

-e;,
7
c c
protestanta - deosebit de stricta - pe care 0 frecventa, dintre partile minunate - cu 0 singura exceptie: zona
u u
v scrii ndu-i preotului predicile- care ea Insa§l nu credea tabu. Acest lucru m-a anmcat dezarmata In lumea cuvintelor V
A o iot(l- §i apoi l§i marea ca§tigul pariindu-I la cursel e de A
ru§inoase §i a glumelor rura perdea din curtea §colii. �i mai
N N
T cai. CealaWi activase ca militanta pentru dreptui femeilor apoi, intr-o lume In care domnea convingerea potrivit careia T
la vot §i chiar candidase In alegeri, spre nelini§tea maxima barbatii - fie ei amanti sau doctori - §tiau mai multe despre
I I
N a comunitatii evreie§ti din care facea parte. In ceea ce 0 corpul nostru, al femeilor, dec at noi 1n§ine. N
A A
prive§te pe mama, fusese un pionier In ale jumalismului cu M-am 1nfruptat mai 1ntai din spiritul auto-cunoa§terii
I I
N multi ani Inainte de a rna na§te eu §i se mandrea peste §i al liberHitii pe care 11 yeti regasi In aceste pagini In anii N
T T
E masura cu faptu} ca reu§ise sa-§i creasdi cele doua fete pe care i-am petrecut In India, dupa colegiu. I n templele
E
Intr-o maniera mai libertina decat cea de care beneficiase §i altarele hinduse am vazut lingamul, un simbol abstract

ea Insa§i. Nu Imi amintesc sa fi foloS1t vreodata acele al organului masculin, dar - pentru prima data - §i yoni,

cuvinte argotice care sa Intineze sau sa necinsteasca trupul simbolul genital feminin: In forma de floare, de triunghi

femeiesc §i Ii sunt recunoscatoare pentru asta. Dupa cum sau de oval cu ambele capete ascutite. Mi s-a explicat

veli vedea In paginile ce vor urma, muite fiice au crescut fapml ca acest simbol fusese adorat, cu mii de ani 1nainte,

ducand In spate 0 povadi mult mai epuizanta. ca fiind mult mai puternic decat corespondentul lui

eu toate acestea, nu am auzit nici cuvinte dit de cat masculin, 0 credinta care apoi s-a mentinut In tantrism, a

precise, §i cu atat mai putin respirand vreun iz de mandrie cat-ui doctrina centrala statueaza ca omul este incapabil

feminina. De exemplu, urechil e nu mi-au auzit niciodata sa obtina 1mplinirea spirituala pe alta cale decat cea a

cuvantul clitoris. Au trecut ani buni pana sa aflu ca femeile u niunii emotionale §i sexuale cu energia spiritual a

posedau singurul organ din corpul uman care sa nu aiba superioara a femeii. Aceasta credinta a fost atat de

alta treaba decat sa traiasca §i sa guste placerea. (Va dati profunda §i de cuprinzatoare, 1ncat chiar unele dintre

seama dite am auzi despre el daca acest organ ar fi In posesia religiile monoteiste care renegau femeia au 1nglobat-o In

l,mica a sexului masculin §i In ce fel ar fi invocat drept traditiile lor, de§i asemenea credinle au fost (§i Inca mai

scuza?) A§a Indit, fie ca 1nvatam sa vorbesc, sa pronunt pe sunt) m arginalizate sau respinse cu vehementa de liderii

litere, sa 1mi 1ngri jesc corpul, mi se spunea numele fiedireia religio§i influenli.

-e:;,

9
c c
Deexemplu, cre�tinii gnostici venerau un Smnt Duh (distanta dintre A §i B), de la standardul dual al comporta­
u u
v feminin �i 0 considerau pe Maria Magdalena a fi cel mai mentului sexual la standardul unidimensional al controlului V
A A
intelept discipol al Iisus; budismul tantric inca mai patriarhai/politic/religios asupra corpului feminin drept N
N
T propovaduie§te faptu! ca spiritul budic este localizat in mijloc de reproducere. T

vulva; misticii sufismului islamic considera cafana sau Acei ani timpurii ai initierii au fost reprezentati pentru T
I
N extazul poate fi atins numai prin Fravashi, spiritul feminin; mine de amintiri precum plimbarea prin casa Judy N
A A
Shekina din misticismul iudaic este 0 versiune a lui Shakti, Chicago, Woman House din Los Angeles, in care fiecare I
I
N N
sufletul feminin al lui Dumnezeu; §i chiar biserica catolica camera fusese conceputa de 0 alta femeie §i unde aI1l
T T
E manifesta forme de veneratie a Mariei care se concentreaza descoperit - pentru intaia data in propria-mi cultura - E

mal asupra Fecioarei dedit asupra Fiulul. In multe simbolismul feminin. (De exemplu, forma pe care noi 0

tari din Asia, Africa §i din aIte parli ale lumii, unde zeii definim drept inima - a carei simetrie seamana cu vulva

sunt concepuli atat sub forma masculina cat §i feminina, se mult mai mult decat asimetria organului cu care i§i imparte

regasesc pe altare imagini ale Smaraldului din Lotus sau numele - este probabil un simbol genital feminin in stare

alte reprezentari ale lingamului-din-yoni. I n India, zeilele reziduala. Secolele de dominare masculina I-au minimalizat

hinduse Durga §i Kali sunt intrupari ale puterilor yoni ale de la putere la romantism.) Sau de intalnirea pe care aIl1

na§terii §i moqii, creatiei �i distrugerii. avut-o intr-o cafenea new-york-ezacu Betty Dodson (veti

Cu toate acestea, la intoarcerea mea acasa, India §i face cuno§tinta cu ea in paginile acestei carli), incercaud

venerarea lui yoni pareau la mii de mile distanla de sa par stapana pe mine in timp ce acei care trageau CU

atitudinile americane legate de trupul femeii. Chiar §i urechea erau revoltati de explicaliile ei referitoare la fo11;a

revolutia sexuaUi din deceniul '60 nu a avut drept rezultat eliberatoare pe care 0 reprezenta masturbarea. Sau caud,

dedit disponibilitatea sexuala a mai multor femei fata de trecand pe la magazinul Ms. am citit, printre alte inscrisuri

mai multi barbali. Ceea ce fusese un " nu" hotarat in anii de pe tabela de afi§aj care iti provocau rasul, pe urmatorul:
, 50 se metamorfozase intr-un permanent " da", frematand ESTE ORA 10 SEARA - �TII PE UNDE I TI R AT A­
,
de ner5.bdare. Abia mi§carea feminista a deceniului '70 a CE�TE CLITORISUL? Pe cand feministele imprimau

ofent alternative la orice: de la religiile patriarhale la Freud inscriptia CUNT POWER! (n.tr.: cunt este un termen de

<::9-
10
c argou folosit pentru a desemna vulva sau vaginul, dl.patand din aeeste pagini- adunate de pe urma a mai mult de doua c
u
deseori semnificatii vulgare; power - putere, forta) pe u
v sute de interviuri §i apoi metamorfozate in poezie pentru V
A insigne §i tricouri drept 0 modalitate de a reinvia valoarea
N sala de teatm- mi-a treeut prin cap: imi este deja CU110scuta A
N
T rapita cuvantului, imi dadeam seama di 0 forta imemoriala povestea asta: e ca/cltoria marturisirii adevarului, pe care T
l§i reintra drepturi. La urma urmelor, cuvantui indo­ nOlo tot continuam de trei decenii fncoace. �i am avut
I
I
N european clint l§i are originea in numirea zeitei Kali drept dreptate. Femeil e i-au ineredintat eele mai intime N
A
Kunda ori Cunti, §i imparta§e§te aeelea§i radacini cu kin experiente, de la aetu1 sexual l a a da na§tere, de la razboiul
A
\
I
N (n.tr: engL, neam) §i country (n.tr: engl., lara). nedeclarat impotriva femeilor pana I a noua libertate, aeeea N
T
E
Aceste ultime trei decenii de feminism au fost de a relatiilor de iubire dintre femei. Fieeare pagina este
T
E
asemenea marcate de 0 furie nelimitata, intrueat a Ineeput invadata de puterea de a spune ceea ee nu poate fi spus -
sa eapete glas adevarul despre violenta indreptata impotriva ca §i povestea din eulise a cartii insa§i. Un editor a platit
trupului feminin: fie cit lua forma violului, a abuzului sexual eartea in avans, iar apoi, cand s-a gandit mai bine, a renuntat
din copiHlrie, a violentei impotriva lesbienelor, a abuzului pana §i Ia banii pe care ii dMuse deja lui Eve numai ea aeeasta
fizle suferit de femei, a haquirii sexuale, a terorismului sa i§i ia Cartea §i euvintele incepfind eu v §i sa Ie duea in alta
indreptat impotriva l ibertatii de reprodueere sau a erimei parte. (Mul!Umim editurii Villard pentru di nu s-a dat in laturi
internationale reprezentate de mutilarea organului sexual de la a tipari toate euvintele femeilor- chiar §i in titlu.)
feminin. Sanatatii mentale a femeilor i-au sant in ajutor aeeste Dar valoarea Monologurilor vaginului strabate
experiente tainuite - prin numirea §i seoaterea lor din dincolo de purifiearea unui trecut impregnat de atitudini
anonimat- §i prin eanalizarea furiei intr-o aetiune pozitiva: negative. Ofera 0 modalitate personaIa, eu adanei rMaeini
ineerearea de a reduce §i vindeca violenta. Monologurile in trup, de a pa§i spre viitor. Cred ca cititorii- barbati sau
vaginului - piesa §i aceasta carte- sunt consecinta valului femei - vor rena§te din paginile aeestei carli nu doar mai
de ereativitate care a rezultat din energia careia i-a dat imbogatiti eu un sentiment de libertate interioara - dar §i
na§tere marturisirea acestor adevaruri. fata de ceilalti-, insa posedand §i alternative Ia dualismul
Cand m-am dus pentru prima oara pentru a 0 vedea depa§it, patriarhal, feminin/masculin, minte/trup §i sexuall
pe Eve Ensler dand grai, pe seena, istorisirilor personaie spiritual- inradacinat in impartirea eurilor noastre fiziee in12
13
" a despre care nu c
c ,Janna despre care vorbim �i "latur lichid amniotic, ne dau mane §i ne prornit rella�"terea in
u u
vorbim". via/a ve§nidi. Nu e de mirare cafemeilor nu ii se pennite V
v
A­ vagin In tidu A­
Daca prezenta carte care include un intra rea in ordiJ1ul preo/esc, La fel cum nL! Ii se permite
N N
leme de filozofie �i
T pare Inca foarte departe de aceste prob contralLiI prapriilor puteri de repraducere. Simboiic sau T

politica, va mai Imparta�esc dintre ultimele descoperiri real, toud este menit a contrala pllterea care rezida In
I I
N pe care le-am Tacut. corpulJeminin. N
In Biblioteca A
In anii 1970, pe dnd Taceam cercetare De atunci, nu am mai simtit aceea�i alienare pe care
A
I I
ura a arhitecturii
N Congresului, am descoperit 0 istorie obsc o traiam la intrarea intr-o structura religioasa patriarhala. N
T T
fi fost 1a mintea
care afirma un anume lucru ca �i cum ar De atund, pa�esc pe coridorul vaginal, planuind sa reiau
E
E
i laca�u:rilor de cult in stapanire altarul cu preoli - femei �j barbati - care nu
coco�ului: planul tradi�ional al majorita�i

imita trupul femeiesc. Astfel, se disting


0 intrare la exterior vor condamna sexualitatea feminina pentru a universaliza

ra; un culoar
�i una la interior, labia majora �i labia mino miturile exclusiv masculine ale creatiei, pentru a multiplica

ovariene curbate simbolurile �i cuvintele spirituale �i pentru a reda tuturor


vaginal centrallnspre altar; doua structuri
ul sau uterul, fiintelor vii spiritul Dumnezeu.
de fiecare parte; �i apoi, centrul sacru, altar
ulii fecundeaza. Daca a uzurpa cinci mii de ani de patriarhat pare un
locul unde au loc miracolele - unde masc
noscuta pana
De�i aceasta compara�ie Imi era necu ordin mult prea pompos, concentrati-va asupra celebrarii

Intr -0 fantana.
atunci, m-a lovit ca un pietroi rostogolindu-se fiecarui pas pe care 11 faceti pe drumul spre atingerea

Bineinteles, mi-am spus. Ceremonialul


central al religiilor respectului de sine.

patriarhale este unul in care barbatii


preiau puterea yoni M-am gandit la asta pe cand vedeam fetite desenand

de mirare ca liderii inimioare In carnelelele lor �i m-am Intrebat: Gare sunt


a creatiei dand, simbolic, na§tere. Nu e
oamenii se nasc in atrase iremediabil de aceastaforma primordiaia pentru
religio§i de sex masculin au spus ca
de sexfeminin. ca seamana atat de mult cu prapriile corpuri? M-am gandit
pacat- pentru ca amfost zamisliti dinfiinte
iarhatului pute m din nou la asta pe cand ascultam un grup de aproape
Numai supu nandu-ne regu lilor patr

rerw§te prin intermediul barbati1or. Nu


e de mirare ca douazeci de fete Intre 9 �i 16 ani care se decideau sa

cu un surogat de inventeze un cuvant care sa Ie cuprinda pe toate: vagin,


preolii §i pastorii in fuste ne stropesc

<::9- -€:7

14 15
c labii, clitoris. Dupa multe dezbateri, "ghem de puteri"
u
v ramase favoritul lor. Cel mai important lueru era ca diseutia
A era impanata eu rasete �i vociferari. Mi-a treeut atunei prin
N
T minte: Ce drum lung §i bineeuvantat a fost pareurs,

pornind de fa un "aeolo jos " de-abia §optit.


I
N Ce n-a§ da ea femeile din familia mea - strabunicile,
A
bunicile mele - sa fi §tiut di trupurile lor erau saere. Cu
I
CU PRINS
N ajutorul vocilor ireverenlioase �i a cuvintelor sincere -
T
E asemanatoare celor din aceasta carte - sper ea buniciie,

mamele §i fiicele viitorului sa i�i vindece sufletele §i sa

indrepte anii ce trebuie sa vina.

Cuvant inainte de Glo


ria Steinem 7

Introducere 19

Monologurile vaginului
31

Ziu a V 151

Mul!umiri 165

Despre autor 1 75

<:::9-
16
Nu §tiu eu siguranth de ee sunt eea aleasa. De exemplu,

nu visam in eopilarie sa fiu numita "doamna cu vaginul"

(a§a cum se mai striga dupa mine, eventual in gura mare,

intr-un magazin de pantofi supraaglomerat). Nu mi-am

imaginat vreodata di voi vorbi despre vagine in ora§e preeum

Ate!1a, capitala Greciei, ca voi ineanta cuvantul vag in laolalta

cu alte patru sute de femei dezlantuite in Baltimore sau ca

voi avea treizeci §i doua de orgasme publice pe noapte. Toate

acestea nu Iaceau parte din planurile mele. D e aceea, pot

afirma ca nu prea sunt responsabila pentru Monologurile

vaginului. Pur §i simplu s-au instapanit asupra mea.


19
I
convinsa acum,
Acum Imi dau seama de ce am fost eandidata mea de viata, Ariel Orr Jordan (care, sunt N
N
Reginelor
mod misterios - pe statul de plata al
T
T favorita. Eram dramaturg. Scriscsem de-a lungul anilor era
R
'
t sa iau totulll1
Vaginului), a fost cea care m-a determina
R
piesede tealm bazate pe interviuri Cll oameni reali. Eram 0 o
o
Chiar �i In ace}
serios, sa concep piesa §i sa urzesc un plan.
D
D feminista. TataJ meu abuzase de mine, atat sexllal cat §i
U
U urile vaginului
fizic. Manifestam tendintc exhibitioniste. formascm 0 moment, I'ntr-o anumita masura, MOl1olog C
C
t. E
E reputatie In a-i scandaJiza pc ceilalti §i doream din nu m-au interesat personal 111 mod direc R
R in in forma.
E adancul inimii sa gasesc calea de Intoarccre In propriul Apar pc scena. Fac fitness ca sa rna men! E
I sa nu stau nimanui
vagin. Beau multe mocha frapllccino. ncerc

Nu-mi amintesc cu exactitate cum a lnceput: 0 in cale. lata diteva dintre mistere:
m dat seama
conversatie Cll 0 femeic mai In varsta Iegatura Cll Nu am fost niciodata 0 actrita. Nu mi-a
i decat abia dupa
vaginul ei; modul dispretuitor In care facca referire 1'1 ca eu chiar j oe Monologurile vaginulu
simteam ca §i cum
organele ei genitale m-a §ocat §i m-a facut sa ma gandesc trei ani. lnainte de aces t mom ent, rna
Imi fuse sera
Ia felulln care celelalte femei se raportau la vaginul1or. r e latam pove stiri f oart e intime care
ate. Ma simteam un
I mi amintesc faptul ca mi-am Intrebat prietenele §i ca imparta§ite cu foarte muita generozit
acestor femei §i al
m-au uimit: erall nll numai dornice sa vorbeasca despre protector - biza r §i incrancenat - al
pana nu spuneam
acest subject, dar §i foarte deschise. Una dintre ele mi-a povestirilor lor. Nu faceam 0 mi§care
scaun cu spatarul
spus chiar ca daca vaginlll ei §i-ar putea alege 0 vestimen­ totul. Trebuia sa raman a§ezata Intr-un
arele . Era ca §i cum
tarie, ar fi cu siguranta 0 bereta. Cred ca trecea printr-o InaIt, §i sa imi sprij in pe altceva picio
navete spaliale.
etapajrantuzeasdl. In fiecare seara urcam la bordul unei
r §i In locurile in care
Dar - cu siguranta - nll-mi amintesc nimic despre Trebuia sa vorbesc la microfon, chia
ofonul functiona
felul in care am scris piesa. Pe scurt, am fost folosita de a§ fi fost cu u§urinla auzita §i fara e1. Micr
post de pedaIa de
catre Reginele Vaginului. N-am conceput un plan de bataie uneori pe post de volan, alteori pe

§i niei nu mi-am construit-o In mod con§tient. De fapt, intreg acceleratie.

demersul a fost personal. Intervievam femeile despre I n primii ani simleam nevoia sa port ciorapi §i pantofi

tarziu, cand regizorul


vaginele lor ill timp ce scriam piesa "In sine". Partenera baiete§ti, greoi, ca sa joc picsa. Mai

--€::>

21
20
I ., 'rna pagina a �ase ziare londoneze
.
N meu, Joe Mantello, m-a dcterminat sa renunt 1a pantofi, nu E§arfe rO§l1 pe prJ N

V \a Old Vic
standurile de z!are dm T
"

T puteam sa evoluez decat descultiL


a doua ZI dupa Zma
, v ' -

R
R . .
De asemenea, simtcam nevoia sa pastrez de vagme.
Albion arata ea 0 marc
o ell mine o
D lntre cinei §i opt cartoml§e pe parclirsul speet D
acollilui, de§i U
U
§timn textul pe dc rost. Cartonu§cle acele C
C a asigurau,
E
E acoIo, aIaturi de mine prezenla femeilor eu care
diseutaseram. La 1elevizor:
R R
�i aveam mare nevoic de ele. G'ff rd intoneaza lmpreuna cu Kalista E
E Kathie Lee 1 0 .
. br cuI din stud IO cuvantul vagm, la
'

Povestirile cu vagine au fost cele care m-au


ales, ca §i 1
Flockhart §l cu pu ,
oamenii care au vrut sa produca piesa §i sa 0 gis and KathIe Lee.
aduca in ora§ul . WIt
. I1 R e
emisiunca Live
lor. Orice incercare de a scrie un monolog care 1 i nc earc a sa pronunte cuv antul
v v A

sa se Inscrie
David Letterm<ll
In moda corectitudinii politice", Imi cste sortiH
" i e§ecului. .
vagin , dar nu reu§e§te
Veti remarca absenta monologurilor dcspre menO 1 s n1arturise§te 'in The View ca s-a
paliZa sau
Barbara Wa ter
femei transsexuale. M-am stradllit. Monologur
ile ' v d Mo nol ogu rile vagillului §i ca, dupa
v

vaginului
simtit stanJemta e

vorbesc despre atractie, nu despre promovare


.
eX a
gerat. Mai tarziu, va retrage aceste
Multe dintre Intamplarile din viata MOllologur parcrea ei, totul este
ilor
vaginului par de-a dreptul suprarealiste §i, afirmalii. .
in ace1a§i timp, v e minute M onologurilor '
vagma I Ul,
CNN dedlca zeC

complet logice. lata exemple:


te niciodata cuvfmtul.
u pr onunl;
., nd sa n
reusi .
. .. . harma §i Greg cumpara bllete 1 a
Par mtn, lUI D
Titluri din ziare: . u lui intr-unul dintre episoade.
Monologurile vagm
PATA AST A CHIA R LUN ECA ACO
LO JOS
(Marlo Thomas in Monologurile vaginuhd
) , {lOIOguriiorvaginulu;',
Intamplori din vla1a M0
NEVASTA PRIMARULUI VORBE�TE VUL
GAR
reu�it sa ridice in picioare 2500 de
(Decizia Donnei Hannover de a aparea in
Monologurile Glenn Close a
n ta c uvantul
vagin.
vaginului) oameni pe ntru a c a
A

c9- --E?7

22 23
I I
Lui Tovah Feldmanstern i se refuza dreptul de a La Londra, de Ziua V, se aduce un tort imens In
N N
T regizaMonologurile vaginului la liceul ei de fete, a§a di 11 forma de vagin - dar nimeni nu-l poate taia. Sute de T
R R
va regiza pe propria raspundere. petrecareti sofisticati infuleca vagino-prajitura mov cu
o
o
D mana. Restul este vandut la licitatie §i Thandie Newton II
o femeie rabin imi trimite un hamantasch §i imi D
U U
C descrie semnificatiile lui legate de vagin. achizitioneaza pentru 200 de lire.
C
E
S-a infiintat un Atelier de discutii despre vagin la Monologurile vaginului se publica in peste 20 de tari, E
R R
E Universitatea Wesleyan. inclusiv China §i Turcia.
E
o femeie I§i aduce uterul la teatru ca sa rna semnez Ziua V se confrunta eu imposibilitatea de a

pe el. strange bani de la corporatii. Chiar §i companiile care

In Atlanta, Georgia, un tanar v a n d p r o d u s e s p e c i f i c e r e f u z a sa se a s o c i e z e


prepara §i Imi serve§te
la masa la care participau §i parinlii lui 0 vagino-salata. cuvantului.

Femeile vor bilete laMonologuri; barbatii vor bilete


Mugurii de fasole sunt par pubian.
la Cronicile vaginului. Vanzatorul punk de la casa Ie
R oseanne interpreteaza A ce fli miroase vaginun
spune femeilor ca daca nu pot pronunta cuvantul nu au
imbrikata in lenjerie intima, in fata a 2000 de oameni.
ce cauta acolo.
Improvizeaza propriile replici: A ce iti miroase vaginul?"
" o tanara care lucreaza intr-0 corporatie se napuste§te
R ABPUNS: A fata sotului meu."
" I n cabina mea ca sa-mi spun a ca nu e frigida. E 0
Alanis Morissette §i Audra McDonald canta despre
minciuna.
vagin.
Doua israeliene In varsta lmi invadeaza cabina din
�i femei §i barbati le§ina In timpul spectacolului.
Ierusalim §i ma imbrati§eaza. Nici macar nu I§i dau seama
Deseori. �i Intotdeauna in acela§i moment al reprezentatiei. ca sunt goala.
Oamenii aduc §i trimit diverse obiecte - inchinate
Un barbat de 70 de ani intra in cabina - ca in transa
vaginului: sculpturi in forma de vagin executate man�al,
- dupa unul dintre spectacole ca sa imi spuna ca ,,- in sfar§it
aeadele-clitoris, vagino-papu§i, veioze in forma de vulva, - i-a picat fisa". Doua luni mai tarziu 0 aduce §i pe prietena
artefacte In forma de con. lui, pentru a-mi multumi.

'C9- �
24 25
I
Moa§ele intra §i ele pe nepusa
N masa In cabina mea Treptat, dat semml di nll era mm I
T ca sa imi mu1lumeasca pentru N
ca, in cele din urma, cineva
R decat a opri violenta impotriva femeilor - ca T
pune in valoare secreliile corp
o orale. R
prot�lI1area fcmeii c§eclli fiintei umane de a (mora �i
o U n trav esti t joa di Mo nol o
ogurile vaginu/ui la viata� crt accst e�ee, nClndreptat ne-ar fi o
u
inchiderea stagiunii. u
C provocat tuturor sfar�itlll. Nu ered ca exagerez lIndcva.
E C
Min uni le, Inta mp larile §i
viz iun ile vag inu lui. Cand violezi, love�ti, mutilczi, desfigurezi, arzi, Ingropi E
R
Con tinu a. Cea ma i mare R
E min une , insa , nas cut a din
sau terorizezi 0 femeie, distrugi energia diitatoarc de viala
E
Monologuri este Ziu a V
0 ene rgie , 0 mi§care,
un csentiaUi a planetei. Fortezi �i reduci ceea ce c menit a fi
-

catalizator, ziua care are drep


t scop sa puna eapat violentei
deschis, Increzator, hranitor, neativ �i phn de viata la 0
Impotriva femeilor.
forma stramba, stearpa �i §tirba.
Sut e de femei din fieeare ora§
§i din fiecare tara In 1997, m-am intalnit eu un grup de activiste,
car e am avu t rep rezentatii
cu Monologurile vaginului
majoritatea grup Feminist-com, �i am
m-au a§teptat dupa caderea
cortinei pen tru a-mi povesti
dcclan�at V. Ca §i cazul celorlalte Intamplari
despre vietile lor. Piesa Ie dez
lantuise amintirilc, durerea
misterioase din existenta Monologurilf!r, noi aparem, facem
§i dorinta. Seara de seara auz
eam acclea§i scenarii: femei
munca de baza, ne mentinem formrl, iar Reginele
care fus ese ra violate In cop
iHir ie, in ado lesc enta , in
Vaginlilui desavar§esc 14 februarie 1998, de Sf.
studentie sau la maturitate; fem
ei care in sfar§it reu§isera
Valentin, s-a nascut Ziua V. Douazeci §i cinci de mii de
sa pun a punct co§marului baHi
ii sora cu moartea pe care
oameni s-au aliniat in fata Hammerstein Ballroom din New
o incasau de la sotii lor; fem ei
de care se profitase sexual,
York cu ocazia primei noastre manifestari imorale. Whoopi
inainte de a fi macar con §tie
nte ce este sex ul, de catr e
Goldberg, Susan Sarandon, Glenn Close, Winona Ryder,
tatii vitregi, de catr e frati, veri
, unc hi, marn e §i tali . Nu
Marisa Tomei, Shirley Knight, Lois Smith, Kathy Najimy,
rna mai simleam Intr eag a
ia min te: ca §i cum s-ar fi
Calista Flockhart, Lily Tomlin, HazeHe Goodman,
deschis 0 u§a catre 0 lum e asc
unsa, dar ale direi taine Margaret Cho, Ensler-Rivel, BETTY, Klezmer
nu trebuia sa Ie §tiu, pentru
ca era per icul os pen tru
Women, Ulali, Phoebe Show, GloriaSteinem, Soraya Mire
siguranta mea .
§i Rosie Perez s-au pentru a aduee pe scena

-e;,.
26
27
I
Monologurile vag
N inului: au dat na§t
ere unui evenime I
nt talibanu. Aici femeile nl! au voie sa m unceasdi, sa
T transfig urator c are
va strange peste 1 0 N
R 0 000 de dolari §i au
Iansat mi§carea Ziua primeasca 0 educalie, sa mearga la doctor sau sa paraseasca T
o V. De atunci, asem
enca reprezentat ii R
D au mai av ut loe la domiciliul fara un in SOlitor de sex masculin. Aici femeile
Old Vic, In Londr o
U a, de exemplu, und
e sunt Ingropate sub burqa fara vreun fel de protectie In fata D
C au int erpretat Cate
Bla nc he tt, Kate
W inslet, Melanie U
E Griffith, Meera Syal violl!lui sal! a crimei. Fondul Zilei V ajuta Asociatia sa
, Julia Sawalha, C
R Jody Richardson,
Ruby Wax, Ed di ofere femeilor educatie In �coli clandestine, sa adune probe E
E Reader, Aktie P uek
rik, D ani Behr, R
Natasha McElhone impotriva executiilor ilegale §i sa construiasca 0 mi§care a
, Sophie Dahl, Jan E
e L apotaire, Than
die femeilor. Kenia, Africa, sprijinim Tasaru Ntomonok
Newton §i Gillian A
nderson. 2000, Ziua V s-a sarb
atorit (Initiativa matemitatii lipsite de riscuri), parte a Mandeolo
in Los Angeles, San
ta Fe, Sarasota,
Aspen §i Chicago.
in trei a - un proiect care intentioneaza sa opreasca practica mutilarii
ni, Ziua V s-a org
anizat in peste tre
i sute de genitale a tinerelor fete introducerea unui ritual al initierii
facultati, Monologu
rile vaginului fiin
d regizate §i jucate
de studenti. Toatc care sa nu presupuna niei un fel de taiere. De eurand, Ie-am
punerile in seen a a
duna bani §i men
tin eumparat 0 ma§ina de teren, care sa le faciliteze transportul
in alerta con§tiinla
grupurilor locale care
se ocupa cu oprirea
violentei impotriva dintr-un sat In pentru a-§i continua procesul de educare
femeilor.
Punerile in seena §i prevenire. In Croatia, eolaboram eu Centrul pentru
ale Monologurilor
altele decat
Femeile Victime de Razboi, care - prin intermediul nostru
_

eele de p e Broadw
ay - vor strange
aproape un milion
de - va deschide primul eentru din fosta lugoslavie menit a
dolari pentru Ziua
V. Cele din tara §i
din l ume vor sustin
e aborda criza determinata de un vioL Centrul va oferi de
- de asemenea -
mi§carea.
In aces asemenea posibilitatea de a instrui femei din Kosovo §i
t m oment, Fondul
Zilei V sprijina gru
parile Ceeenia pentru a Iuera eu femeile violate §i traumatizate
de peste tot din lu
me, acolo unde, in
multe cawri, femei l§
i pe parcursul razboiului din tarile lor. Ziua V eolaboreaza
primejduiesc viata p
entru a proteja aite fe
mei §i a pune capat
violentei indreptate eu centrele de planificare familiaHi pentru introducerea In
impotriva acestora. I
n Afganistan exista
Asociatia Revolut oferta de programe deja existenta a aeestora a unor strategii
ionara a Femeilor
din Afganistan, un
gmp dedicat elib de prevenire §i oprire a violentei Impotriva femeilor. lar
erarii femeilor de s
ub groaznica opresiu
ne lista poate continua.

28 �
29
I
Miracolul Zilei V, ca �i in cazul Monologurilor
N
T vaginului, este di s-a intamplat deoarece trebuia sa se
R
lntamp le . Poatc a fost 0 chemare; poate 0 porunca
o
D subcon�ticnta. Capitulez in fata Reginelor Vaginului.
U
Sc pctrcce ceva. Mistic �i practic In acela�i timp. Nu
C
E e ncvoie decat sa aparem, sa ne facem treaba �i apoi sa
R
�tergem putina.
E
Pentnt ca specia umana sli dainuie, este imperativ ILE
MONOLOGUR
cafemeile sa traiasca nestingherite �'i protejate. Este 0 idee
VAGINULUI
evidenta, dar - ca §i vaginul - are nevoie de atentie §i

dragoste pentru a putea fi pusa valoare.

<::§)-
30
Bag mana In foc ca sunteti ingrijorati. �i eu am fost.

De aceea am lnceput sa scriu piesa asta. Eram ingrijorata

pentru vagine. Din pricina a ceea ce concepem referitor la

ele, dar - mai ales - din pricina a ceea ce nu concepem.

Eram lngrijorata pentru propriu-mi vagin. A veam nevoie

de aIte vagine - de 0 comunitate, de 0 cultura, de un context

de vagine. Le inconjoara atata taina §i lntunecime - ca §i

cum ar fi Triunghiul Bermudelor. Nimeni nu poate povesti

despre ce se petrece acolo.

Mai lntru, nu e deloc u§or sa lti gase§ti vaginul. Unor

femei Ie ia saptamani, luni, uneori ani pana se uita la el.

-e
33
E M
Am vorbit eu 0 foarte influenta femeie de afaceri. Mi-a pe care sa iti dore§ti sa 11 roste§ti. Este de-a dreptul ridieol,
V o
E spus ea era prea ocupata, ca nu avea timp. Sa te la un euvant rara pic de senzualitate. Daca 11 folose§ti in timp N
o
propriul vagin - spuse ea - e mundi de 0 zi intreaga. Trebuie ce fad sex, incereand sa cat mai cuminte - Dragul meu,
E L
N sa te a§ezi pe spate in fata unei oglinzi, preferabi l de manme ai putea sa imi mangai vaginul? - poti sa 1ti iei adio. o
S G
mare §i pe care nu trcbuie sa 0 tii tu. Trebuie sa te a§ezi in Ma ingrijoreaza vaginele, cum Ie numim §i cum nu U
L
E pozitia perfecta, sa 1ti asiguri 0 lumina irepro§abila, care le numim. R
R I
apoi este afectata - nu §tiu cum - de oglinda §i de unghiul I n Great N eck, Ie spun pisicuta. 0 interlocutoare
L
in care stai. Te zvarcole§ti. Iti arcuie§ti gatul in sus, dar mi-a destainuit ca mama ii spunea: "Nu-ti lua chilotei sub E

incepe sa te doara rau spatele. �.i e§ti deja stoarsa de puteri. pijama, draga mea. Ili sufoci pisicula. " V
A spus ca nu avea timp pentru asta. Era ocupata. In fiecare colti§or de lume i se spune altfel. Ii spunem A
G
A§a ca am decis sa vorbesc cu femeile despre vagine, fofoloanca, pasanca, vorb' aia, zambilica, ru§inica, veverita, I
N
sa intocmesc un soi de interviuri ale vaginului, care apoi euptora§, pruna, turturica, pisicuta, fofeaza, scorbura. �i
U
au devenit monologuri. Am vorbit cu peste doua sute de a§a mai departe. L
U
femei. I n varsta, tinere, mantate, nemaritate, lesbiene, Sunt ingrijorata in privinta vaginelor.
I
actrite, profesoare universitare, corporatiste, prostituate,
afro-americane, native americane, albe, evreice. La mceput,
respingeau ideea. Erau putin timide. D ar daca reu§eau sa
i§i invinga aceasta stare, nu Ie mai puteai opri. De fapt,
femeile nutresc 0 dorinta secreta de a vorbi despre vaginul
lor. Se umplu de energie, mai ales pentru ca nimeni nu le-a
mm intrebat inainte.
Sa ineepem eu cuvantul vagin. Aduee a nume de
infeetie In eel mai bun caz, sau poate a denumire de
instrument medical: ,,Repede, sora, adu-rni vaginul" . Vagin.
Vagin. Nu conteaza de cate ori il roste§ti, nu e un cuvant

& -e::.

34 35
Unele dintre monologuri sunt Joarte apropiate de
interviurile originale, unele sunt un melanj de interviuri,
iar fa altele am Jolosit n umai samanla unui interviu §i
m-am distrat de minune. Acest mono log e copiaJidela a
celui pe care l-am auzlt. Cu toate astea, subiectul lui se
regase§te fnJiecare interviu §i este deseoriJoarte tensionat.
Este vorba despre


37
PAR

Nu poti iubi un vagin dadi nu iube§ti parol. Multi nu

iubesc parul. Primul §i unicul meu sot 11 ura. Spunea ca e

indUcit §i insalubru. Ma punea sa imi rad vaginul. Ramanea

despuiat, obez, ca 0 fetita. Asta 11 excita. Cand Iaceam

dragoste, vaginul meu se simtea precum se simte 0 barba

rasa. Frecu§ul ii Hkea bine, dar era §i dureros. Ca §i cum ai

scarpina 0 mu§catura de tantar. De pardi era in flacari.

Apareau umflaturi ro§ii, usturande. Apoi am refuzat sa rna

mai rad §i sotul meu s-a incurcat cu alta. Am apelat la terapie

maritaHi §i acolo a marturisit ca i§i facea de cap pentru ca

nu 11 satisIaceam din punct de vedere sexual. Nu-mi radeam

-€:7
39
E
vaginul . Terapeuta avea un accent german proeminent §i
V
E gafaia intre fraze ca sa l§i exprime empatia. M-a intrebat

de ce nu voiam sa Imi satisfac sOlu1. I -am riispuns di mi se


E
N parea ciudat. Cand Imi Indepartam parul de acolo ma
S
simteam iar mica §i incepeam sa vorbesc cu 0 voce de copil;
L
E pielea mi se irita, §i l otiunile nu aveau nici un efect. Mi-a
R
replicat cum ca orice casnicie e un compromis. Iar eu am

intrebat-o dadi a-mi barbieri vaginul l-ar impiedica sa se

mai culce eu altele. Daca se mai confruntase cu asemenea

cazuri. Mi-a tdintit ca intrebarile di]ueaza procesul. Trebuia

sa fac ceva. Era sigura di ar fi fost un bun Inceput.

De data asta, dl.nd am ajuns acasa, el trebuia sa imi

rada vaginul. Era ca 0 bonificatie la terapie. T�iie de diteva

ori §i sangele stropi timid cada. E l nici nu observa, fin'di

era foarte fericit di ma rMea. Apoi, mai tarziu, pe cand Pe toatefemeile cu care am discutat fe -am intrebat

sotul meu se tot Infigea in mine, il simleam tepos ca 0 acela§i lucru §i am ales apoi raspunsurile care mi-au placut

miri§te, vaginul meu despuiat §i obez. Nici urma de pufu§or. eel mai multo De§i, marturisesc, nu a existat vreunul care

Atunci mi-am dat seama ca pami e acolo cu un scop sa nu-mi placa. Le-am intrebat:

- asemenea frunzei in jurul florii, asemenea gazonului in

j um l casei. Trebuie sa iube§ti paml ca sa poti iubi un vagin.

Nu se poate pur §i simplu sa alegi chestiile care iti plac. A,

sa nu uit, sotul meu a continuat sal§i faca de cap.

-e;,
<::9-
41
40
tau ?
Dadi s-ar fmbraca, ce haine ar alege vaginul

O bereta.

o haina de piele.

Ciorapi de matase.

Nutrie.

U n �arpe boa roz.

Un frac.

Blugi.

Ceva mulat.

-€;.?
43
M
E Bumbac.
Smaralde. o
V
N
E o rochie de seara. U n sarafan.
o
Paiete. B i kin i . L
E
o
N Annani. Un impermeabil. G
S
U
L Un tutu.
R
E
Lenjerie intima transparenta. I
R
L
o rochie de bal din tafta. E
Ceva care se poate spaJa la ma§ina.
V
o masca. A
G
Pijamale staeojii.
I
Angora. N
U
Un arc ro§u. l
Hermina §i perle. U
I
o palarie imensa eu flori.

o palarie de leopard.

Un kimono de matase.
Ochelari.
Pantaloni de sport.
Un tatuaj .

U n e e hi p am e n t eu §ocuri e lectrice c are s a- i


lndeparteze pe nepoftiti.
Toeuri cui .
Dantela �i eizme d e reerut.
Pene stacojii §i vreascuri §i scoici .
-e;,

45
44
Dadi vaginul tau ar putea vorbi, ce ar spune, in
doua cuvinte ?

Mai incet.

Tu e�ti?
Hrane�te-ma .
A� vrea.

Mm, bun .

Ah, da. . .
Incepe iar.

Nu . . . dincolo .. .

-€::7

47
E M
Linge-ma ... Nu renunta.
V 0
E Stai aeasa. Unde e Brian ? N
Curajoasa aiegere. 0
E A§a e mai bine.
L
N Mai gande§te-te. Da, aeolo. Acolo. 0
S G
L
Continua, te rog.
U
E Imbrati§eaza-ma. R
R I
Sa ne j udim.
L
Nu inceta. E
Inca, 'inca.
v
M-ai uitat? A
G
Hai, intra.
I
Nu inca. N
U
Uau, mama! L
Da, da . . . u
I
Ahnta-ma.
Intri pe riscul tau.
00, Doamne.
S lava Domnului.
Aici sunt.
Sa mergem.
Sa mergem.
Cauta-ma.
MullUmesc multo
B onjour.
Prea multo

&- --e:,
48 49
Am intervievat un grup defemei eu varste euprinse
fntre 65 �i 75 de ani. Aeeste fntrevederi aufost cele mai
intense, probabil pentru di majoritatea femeilor nu mai
discutase despre asta mai fnainte. Din nefericire, tot
rnajoritatea nu avea 0 relalie eon�tienta cu vaginul lor.
A tunci am simlit cat de llorocoasa sun! pentru ea m-am
nascut in epoca ferninista. 0 femeie de 72 de ani flU f�i
vazuse niciodata vaginul. Se atinsese numai atunci cand
se spalase, dar niciodatcl eLl vreo intenlie con�tienta.
Orgasmul nu II gustase niciodata. La 72 de ani s-a fnrolat
fntr-o serie de �edinle de terapie �'i, fa fncurajarea

--e;,

51
E
medieului, s-a Inehis 'in easa de una singura, a aprins
V
E diteva iumanari, s-a n(fundat in apcl, a pus ni-1te muzica

E
relaxanta � i -1i-a explorat vaginlil. A alirmat ca a avut
'

N nevoie de peste 0 orcl, pentru eaffin/a Ii era maneatll de


S
L artrita, dar a marturisit ca a plans cand, In cele din urma,
E §i-a descoperit clitorisul. Aeest monolog ii este dedleat.
R
POTOPOL
[accent evreiesc din Queens]

Acolo jos? N-am mai trecut pe-acolo din 1 953. Nu,

nu e vina lui Eisenhower. �Nu, nu, acol0 e 0 pivnWi. E

foarte umeda, mucegaioasa. Nu vrei sa cobori acolo.

Crede-ma. Te-ai ingreto§a. Aerul e greu, irespirabil, iti taie

suflul. Iz de mucegai §i ciuperci pe pereti ... �i restuL Uff!

Insuportabil. Ti se imbiba in haine.

Nu, nu s-a petrecut nici un accident pe acolo. Nici 0

explozie, nici un incendiu, nimic de felul asta. Nimic

spectaculos. Vreau sa spun... ei bine, nu conteaza. Nu. Mai

bine uita. I mi este imposibil sa iti vorbesc despre asta. Oare

de ce 0 fi staruind 0 fata isteata ca tine ca sa iscodeasca

C7 -e::,.
52 53
E M
babele despre "colojos"? Pc dlnd cram eu tanara nu era ca §i cum fOrIa pasiunii, raul vietii ar fi navalit afara din
V o
E eu chestii din astca. Cc? Bine, of, Doamne... invadand §i trecand de bariera chiloteilor mei, direct N
o
bine, euno§team un biliat, Andy Leftkov. Era pe scaunul Chevroletului BelAir nou-nout. Nu facusem
E L
N dragut - sau eel putin a§a credeam eu. �i era inalt ea mine, pe mine. Dar mirosea - sincera sa fiu, eu nu am simtit nici o
S G
§i imi placea de el. M-a luat cu ma§ina la plimbare odata... un miros, dar Andy a spus ca mirosea precum laptele stricat
L U
E Nu pot. Nu pot vorbi despre asta. §i simplu §tii §i ca ii pata bancheta. Eram 0 fetWi ciudata §i putitoare" , R
"
R I
ca e aeolo. Ca §i pivnila. Uneori se aud zgomote infundate. dupa cum m-a caracterizat el. Am incercat sa ii explic cum
L
Auzi murmurul tevilor; se riltaeesc tot ca sarutul lui provocase aceasta reactie §i ca, in general, E
animale
marunte §i alte obiecte - §i locul sc inunda, iar diver§i nu mi se inHimpla 0 asemenea minunalie. Am incercat sa V
indivizi se prezinta ca sa dirpeasca fisurile. Altfei, porli1c usuc balta cu rochita. Era 0 rochita noua, de culoare A
G
raman fcrecate. Uiti de ele. Nu neg ca sunt parte din casa, deschisa §i arata infiorator dupa ce 0 folosisem pe post de I
dar nici nu Ie prea arunci vreo dirpa. Andy m-a condus acasa fara sa sufle 0 yorba tot N
vire §i nici nu Ie
U
invrednice§ti cu un strop de atenlie. E inevitabil sa fie acolo drumul §i, dupa ce el a inchis portiera, am inchis §i eu L
U
pentru di fiecare casa are nevoie de 0 pivnila. Altfel, pravalia. Am ferecat totul. N -am mai deschis pentru afaceri.
I
dormitorul ar fi la subsol. A m mai ie§it cu cativa barbali dupa aceea, dar ideea

Of, Andy, Andy Leftkov. Da... Andy era tare chipe§. potopului rna isteriza. N-am mai pa§it pe acolo.

o adevarata partida. A§a se spunea pe vremea mea. Eram Pe vremuri, visam, visam nebune§te. Of, visuri

in ma§ina lui, un Chevrolet BelAir alb §i nou-noul. I mi idioate! De ce? Burt Reynolds. Nu §tiu de ceo In viala reala

amintesc cum rna gandeam ca picioarele mele sunt prea nu am avut de-a face cu el, dar in visurile mele... eram

lungi pentru scaunul acela. Chiar am picioare lungi. �i nu mereu impreuna. Burt §i eu. Burt §i eu. Burt §i eu. Mergeam

incapeam din pricina tor pedoului. Eu nu mai pridideam sa in ora§. Burt §i eu. Era un restaurant cu pretenlii, ca cele

pri vesc oasele genunchilor, iar el m-a sarutat pe nepusa din Atlantic City, impodobit cu candelabre §i £lIte frumuseti

masiHn stilul ala, "Ia-ma repede, cum fac aia in filme". �i de genul asta, unde mi§unau sute de ospatari inve§mantati

m-am excitat tare, foarte tare, incat, ei bine... de-acolo a in veste. Burt imi daruia un buchetel de orhidee pe care eu

ta§nitunjet. Nici vorba sa-l pot controla. Cum sa-ti descriu, mi-l agalam de reverul hainei. Radeam. Radeam Burt

d-- -e:,
54 55
E M
�i eu. Savuram un cocktail de creveti. Creveti imen§i, prin cuvinte. A incetat sa fie 0 ehestiune vorbitoare cu mult
V o
E fabulo§i. Si radeam §i mai mulL Eram foarte fericiti timp in urma. E un spatiu. Un loc in care nu mai pui piciorul. N
o
Impreuna. Apoi rna privea adane in oehi §i rna strangea In E Inchis, ascuns sub casa. E aeolo jos. E§ti fericita acum?
E L
N brate in mijlocul restaurantului - §i, pe d'md se pregatea sa M -ai taeut sa vorbese - mi-ai smuls cuvintele. Ai determinat o
S G
rna sarute, sala incepea sa se cutremure, de sub masa se o batrana sa vorbeasca despre locu] aeela. Te simti mai
L U
E avantau porumbei in zbor (n-am nici cea mai vaga idee ce bine acum? lI§i fere§te chipul; revine.1 R
R I
or fi cautat acolo porumbeii aia) - §i, se declan§a potopul. Stii ceva? De fapt, e§ti singura persoana careia ii L
Rabufnea din mine. Si nu se mai oprea. Aluneeau 0 data vorbesc des pre asta, §i chiar rna simt putin mai bine. E

cu el pe§ti§ori §i barcute §i tot restaurantul se umfla de ape;


V
iar Burt, stand pana la genunchi in §uvoiul irupt din mine, A
G
rna privea dezamagit peste masura: 0 Iacusem iara§i - mai I
ales di ii vedea pe toti prietenii lui, de teapa lui Dean Martin, N
U
inotand a§a cum erau, imbracati in fracuri §i rochii de seara. L
U
Dar nu mai am aceste visuri. Cel putin nu de cand
I
m-au deposedat de tot ceea ce era legat de zona de acolo

jos. Mi-au extirpat uteru!, trompele, tot eehipamentul.

Doctorul chiar credea di e amuzant. Imi spunea ca daca

nu Ie folose§ti, dispar. De fapt, aveam cancer. Totul trebuia

sa dispara. Si chiar, cine are nevoie de ele? N-am dreptate?

Alt caz de supraevaluare. Eu am !acut alte lucruri. Imi plac

expozitiile canine. Vand antichitati.

Ce ar purta? Ce intrebare e asta? Ce ar purta? Ar

purta 0 pancarta uria§a: "Inchis din pricina inundatiilor."


Ce ar spune? Ti-am explicat deja. Nu e chiar a§a

sirnplu. Nu se aseamana cu 0 persoana care poate comunica

<:::9- -€7
56 57
Se pare ca, pc parcursul proces de vrajitorie,

In 1593, anchetatorul (un barbat disatorit) a descoperit-

pentru oara In viata - c litorisul ; pe care I-a

tata diavoleasdi, dovada sigma a vinovaliei vrajitoarci

cauza. ,,0 umflatura de carne, itindu-se In afadi cam

de un ccntimetru §i jumatate, ea §i cum ar fi fost un sfarc",

pc care temnicerul, "dupa prima vcdcre, nu a vrut sa 0

scoata la i veala, pentru ca era la capatul loc aWL de

ru§inos Incat nu se cuvenea a fi vawL cete din urma,


"
nedornic sa ascunda 0 ascmcnca ciudatenic , a expus-o

mal Nici acc§tia mma nu mai vlizusera 0

--e::,

59
E
astfel de chestiune. Prin urmare, vrajitaarea a fast
V
E condamnata.

E
N The Woman's Encyclopedia o.lMyths and Secrets
S
L
E
R

in interviurile mele, am vorbit cu mal multe femei

despre menstruatie. Rezultatul a fost 0 coralii, un ie l de


dintare colectiva. Femeile se reluau una pe alta de parca
a§ ii auzlt rasunetul .unui ecou. Am permis vocilor sa
sangereze din una in alta. Si m-am abandonat in aceasta
scurgere de sange.

er �
60 61
PiLMUIT..

La §apte ani, in clasa a doua, fdiliorul meu vorbea

despre menstruatie. Mi-a displacut tonul lui batjocoritor.

M -am dus la mama:

- Mama, ce e menstruatia? am intrebat.

- E punctualie, imi raspunse. Ceea ce plasezi la

sfar§itul unei propozitii.

Tata mi-a adus un soi de felicitare pe care scria:

"Fetitei mete, care a 'inceput sa creasca."


Eram inmarmurita. Mama mi-a aralat tampoanele.

Pe cele folosite trebuia sa Ie arunc in co§ul de gunoi de sub

chiuveta din buditarie.

-e:,
63
E Irni amintesc faptul ca rna nurnaram printre ultimele.
V �i, d ac a s e pu
tea, ilnediat.
E Aveam treisprezece ani. Tr eisprezece
an i. In cav n u M
eXl• s ta K otex .
A§te ptam toate sa ne vina. stai cu och i i Tre hu ia s o
E pe roch Ie
· . Era �
. ' m 0 n egresa sarac v La N
N Eram fonrte speriata Incepusem sa pun tampoanele m l se pate aza ' ,a. b l. sen" c�
. roch ia . De Sd {' nge. Nu 'se , o
S ved ea, d ar eu
folosite In pungi m aronii pe care Ie aseundeam In pod. vinovata. e rall) L
L
o
E C lasa a opta. 0 aud pe mama: A Veam ze ce .
am" § I J" um atat"e.
G
R NIC
" I" un fel de p
- Vai , ee dragut ! o s u hs tan ta reg atire . U
vasc oasa pe
eh l" 1 oIei . R
Deja la liceu: se anunta prin ni§te pete maronii Inainte. .
Ml-a ararat nu I
rn ai cum 'sa 1m I"
Ce coincidenVi: Incep sa se iteasd i §i cateva fire de par
. filxez tampon L
§I e a l a j u rn u1 . A <!J. un
ata t ea drum u I U l" . s
E
creseute neuniform: numai sub un bra!. A m asocia t
m enstrualia
eu Pr ezenta u V
Aveam §aisprezece ani §i eram cam speriata. inexplieabile. n or fen ome
ne
A
Mama mi-a dat codeina. Aveam paturi suprapuse. Mama mi-a s G
v trebU •
pus ea
M-am dus §i m-am Intins. Mama era aHit de incomoda. era AIm
I a sa fol ose
se 0 ca A v I
p otri va tam p rpa. Ea.
oanelo r. N u N
se putea s a v AItl•
Intr-o seara, m-am Intors acasa tm-ziu §i m-am furi§at Cuptora§. pui ee va In U
L
in pat pe Intuneric. Mama gasise tarnpoanele folosite ascunse Foloseam t am
poan e d e b u m U
b ac 1-am sp
In pungi §i m i Ie presarase intre cearceafuri. Ea m i-a fik us mam e i . I
vpu .

ut cadou pa
§l de h arti e
A yearn doisprezece ani, nu-mi dadusem jos chiloteii. eu fala l u i Eli
Taylor. zabe th
Nu rna sehimbasem inca. M-arn uitat pe trepte. lata-I. C inci sprez ee
e ani. Mam a
m l" - a spu s :
Uitandu-ma In j os, am vazut sange. � i m -a lo vit "Maze1 tov. "
p este fat� a.
V Nu § tI" a
m da e a e d e .
Clasa a §aptea; se pare di mama mi-a observat rau . bm e sau d e
v

chiloteii. Atunei mi-a dat un pansament igienie. Iar m en stru


at� ia m ea, pre
vga r c um al uat ul
Toata numai miere, mi-a dat dupa aceea un tampon. ba . e d e a fl.
inamt
CUptor. In d "
lencel e lene .
veau pe m u §
Menstrua�ia prietenei mele Marcia a fost sarbatoriHi erne
" ]" zile in eh 1" tlmp de
aceasta pen" A
v . Im •
oada i doream sa fi
eu 0 dna festiva preparata special pentru ea. l £ost rnd
. la " nca.
A ve am ci ne " .
l spre zece an
i � 1 speram
Toate a§teptam sa ajungem la rnenstrualie. sa imi vina.

Eram Inalt a "


'5 i con t "
mUam sa v cre
sco
c:9-
64
M
E Noua ani §i jumiHate. Eram sigura eli sangerarea Imi
Cand I e -am vazut, in sal a de g i mnastica, p e o
V
n
E fet i tele albe eu tampoane, m-am gandit ca erau fetite va fi fataUi, mi-am impaturit chiloteii §i i-am amneat intr-u N
o
obrazn icc. colt. Nu voiam sa-mi Ingrijorez parinti i. L
E
M ama mi-a adus apa fierb i n te § I v m ; §l am
o
N Am vilzut piditurile ro�ii pe dalele rozali i . �i mi-am
G
S
spus: "Mda . . . adorrnit. U
L
"

R
E Mama se bucura pentru mine. Eram in dormitorul apartamentului mamei mele.
I
R
Fo]oseam OB §i imi pIacea sa umblu cu degetelele Aveam 0 eolectie de benzi desenate. 0 aud pe mama L
E
pe acolo. spunand: " Sa nu ridiei eutia eu benzi desenate. "

La unsprezeee ani, purtam pantalona§i albi. A ineeput Prietenele mele imi spuneau ca femeile sangereaza V
A
sa curga sangele. in fiecare luna. G
Mi s-a parut ingrozitor. Mama nici nu ie§ea bine din spitalul de boli nervoase I
N
N u sunt pregatita. ca intra la loco Nu In\elegea faptul ca §i eu cre§team. U
L
Ma durea spatele. " Stimata Doamna Carling,
U
Ma simteam excitata. Va rog sa imi scutit i fiica de la ora de basch et. Are I

Doisprezece ani . Eram fericita. Prietena mea avea 0 prima ei menstruatie. "
In tabara, m i-au spus sa n u fac baie daca am
placuta din aeeea de ehemat spiritele: cand am intrebat
despre clipa in care urma sa avem § i n o i menstruatie, menstruatie. M-au §ters cu antiseptic.

m-am uitat in jos §i am vazut sange. Oame nii speriali Ii simteau miros ul. Spuneau ca
M -am uitat in jos §i aeolo era. miros a pe§te.
Sunt 0 femeie. V omam, nu puteam manca.
Ingrozita. Mi se facea foame.

Nu credeam di 0 sa vina vreodata. Uneori e extrem de ro§u.

Mi-am schimbat total parerea despre mine. A m I mi plac picaturi1 e care se ineaca In apa din veceu .

devenit taeiturna § i matura. 0 vietnameza veritabila: Sunt ca vopseaua.


m uncitoare - muta §i virtuoasa. Alteori e maroniu �i rna deranjeaza.


<£i-
67
66
E
Ayearn doisprezece ani. Mama m-a lovit §i mi-a adus
V
E ��
o a a§a ro§ie de bumbac. Tata a plecat sa l§i cumpere 0
stlcia de sangri a.
E
N
S
L
E
R

0
pe baza unui interviu cu
Acest monolog este serfs
ii despre
t fa un Atelier de discut
femeie care a pa rticipa
vagin.


<::9- 69
68
[Vag accent britanic1

Vaginul meu e 0 scoidt, e o scoica rotunda, roz §i


jragila, ce se deschide §i se fnchide, se fnchide §i se
deschide. Vaginul meu este 0 jloare, 0 lalea neobi§nuita:
cu miez adanc §i sensibil, aroma delicata, cu petale fine,
darjerme.

Nu mi-a pIacut intotdeauna chestia asta. Am invatat


totul in atel ierul de discutii despre vagin. Am invatat de l a
o femeie care conduce atel ierul, 0 femeie care crede in
vagine, care chiar Ie poate percepe, care Ie ajuta pe celelalte
femei sa Ie cunoasca pe ale lor vazandu-Ie pe ale altora.
M
priv im
s-a eerut sa ne o
E
prima §edinta a atelierului, femeia care 11 condueea Pe parcursul atelierulu i,
i utio asa , N
V a 0 exa minare rn n
E ne-a eerut sa desenam "vaginul nostru unie, fabulos §i vag ine le in oglinz i . Ap oi, dup o
l u i cee a ce v lizuseram . L
pu
i n i maginabil de frumos". Chiar a§a s-a ex primat. Voia sa tre bu i a sa im par ta§ i m gru
ceea ce o
E acel mo me nt, tot
N §tie cum arata In eOflceptia noastra propriul vagin, unie, Martur ises c faptu l di, pan a G
au zit e sau pura U
in era din
S
fabulos §i inimaginabil de frumos. 0 femeie IflsareinaHi a §tia m despre pro priu l meu vag R
L i . N u-m i
ntie . Nu pri vis em nic iod ata pro ble ma in och I
E desenat 0 gura imensa urland §i scuipand un torent de i nve
gin u l exi stas e L
R uit la el. Va
monede. 0 alta femeie, numai piele §i os, a desenat un fel tree use nic iodata pri n cap sa rna E
parea
e, dar und eva intr -un pla n abstract . Totul
de platou deeorat cu un model tipie pentru zona Devon. pentru min
l oglinda, V
cand I-am iscodit !1
Eu am desenat un punct negru imens inconjurat de liniute atat de ciudat §i de profan atunci A
§ele noa stre de un alb astr u straluc itor. G
zimtate. Punctul eel negru era eehivalentul unei gauri negre Int ins e pe cov ora
tron om i, I
ent ele pri mil or as
din spatiu, iar l i niulele zimtate erau menite a reprezenta M- am gan dit atunci 1a sen tim N
re.
ape le lor rudimenta U
oamenii sau lucrurile sau pur §i simplu atomii de baza care zga ind u-s e spre cer eu tele sco
ni§t e. Ca L
provocat ne1i
se rataci sera pe acolo. Imaginea pe care 0 avusesem La ineeput, vag inu l meu mi- a U
bur tii §i
ma oara l a taierea I
intotdeauna despre vaginul meu era aceea a unui vid atu nci dnd asi§ ti pentru pri
mp lex ul
pc§ te § i deseoperi co
anatomic care absorbea la Intamp]are partieule § i obiecte curatarea maruntaielor unu l
Era ca 0
io, dire ct sub piele .
din mediul inconjurator. uni ver s san gui n sala §lui nd aco
u aprins .
spe tim e, de un ro§
I mi inehipuiam vaginul drept 0 entitate independenta, materie bru ta, zva enin d de pro
Strat
i erau straturile .
care se invartea asemenea unei stele in galaxia sa, sfar§ind Iar ceea ee m-a surprin s eel ma
e aite straturi .
prin arderea propriei energii gazoase sau explodand sau pes te strat, desehizand cal ea spr
ehide
i. N-a m putut des
di vizandu-se ill mii de alte vagine ill miniatura, toate aeestea Vaginul me u m-a lasat tara gra
arnasesem
dul sa vorbes c. R
rotindu-se apoi in galaxiile lor. gura atunci dnd mi- a venit Ian
eia care
osc cee a ce fem
Nu Imi percepusem vaginul In termeni practici sau fara euv inte . Aju nse sem sa cun
§ vrut
tia vag inu lui" . A fi
b ioiogiei. � i nici nu l1 l'n!eiesesem drept 0 parte compo­ eonducea ate lier ul num ea "fascina
sIacute,
§, eu pic ioarele de
nenta a trupului meu, ata§ata de el §i localizata intre sa zac 0 ve§ nici e aeolo pe covora
l.
picio are. cercetandu-mi 1a nesfaf§it vag inu
--€:7

& 73

72
E M
Era de 0 mie de on mai minuriat decat MareIe Canion,· atelierul ne-a pus sa ne scoatem iara§i ogl i nj oarele §i sa
V o
E Hira varsta §i pi in de gratie . A yea inocenta §i prospetimea incercam sa localizam clitorisul . �i iata-ne aeolo, un grup N
o
unei gdidini englezc§ti veritab ile. Era amuzant, extrem de de femei stand intinse pe spate pe un covora§ §i incercand
E L
N amuza nt. I mi provoca rasul. Se juca de-a v-ali ascuns ; se sa ne descoperim locus-ul, punctul, motivul existentei §i - o
S G
inchidea §i se deschi dea. Era 0 gura. Era dimineala. din senin - am inceput sa plang. Poate era pura stanjeneala.
L U
E Apoi, cea care conducea atelieml a intrebat cate femei Poate era faptul ca imi dadeam seama ca trebuia sa renunt R
R I
prezente acolo avusesera orgasm. Doua dintre ele au ridicat iluzia - acea iluzie care imi parjoli se existenla - di cineva L
E
timid mana. Eu nu, de§i avusesem orgasme. Nu am Iacut-o sau ceva avea sa rna ia in stapan ire - iluzia ea ar fi aparut
pentru di, in cazul meu, era yorba despre orgasme intfunpla­ cineva care sa-mi condu ca viala, sa-mi impuna 0 direcli e, V
A
toare. Fusesera un accident. Le avusesem in vis §i rna trezisem sa-mi ofere orgasm e. Ma obi§nu isem sa traiesc retras, G
extaziata. Apa era mediul cel mai propice, i ar maj oritatea credeam in superstilii §i magie . Descoperirea clitori sului, I
N
Ie simtisem in cada. 0 data in Cape Cod. Le mai gustasem ateli erul acela cu covora§ele lui albastre §i straluc itoare, U
dlnd eram pe cal, pe bicic1eta, pe covorul rulant din sal a faceau ca totul sa fie real, mult prea real. Simle am panica L
U
de fitness. Nu am ridicat mana tocmai deoarece avusesem strecu randu-se. Groaza §i 'inlele gerea concomitent a a I
orgasme. Nu §tiam cum sa imi pro voc unul. Nu incercasem faptul ui ca evitasem sa imi localiz ez clitori sul 0 ralion ali­
sa imi provoc unul. Credeam di e 0 chestie magica, mistica. zasera drept esenliala §i consum ista pentru ca, in realitate,
N u voiam sa imi bag nasul. Daca a§ fi Iacut -0, m-a§ fi simtit eram terorizata de gandul ca nu aveam un clitoris , ca Iaceam
prost - ca1culata §i, pe undeva, vicleana. Ca un personaj parte din categoria celor handic apali fizic, ca eram una
de 1a Hollywood. Orgasme dupa releta. Surpriza §i misterul dint re acele frigide , nesim litoare , inchistate, zbarci te,
s-ar fi spulberat. B ineinteles, problema era di trecusera vreo inacrite, deja acre... of, Doamne. lata-rna intinsa, cu oglinda
doi ani de cand surpriza disparuse. N u mm avusesem un mana, cautandu-mi punctu l, pipaind cu degetele; dar nu
orgasm accidental, magic, de mult timp, §i stateam ca pe reu§eam sa rna gandesc la altceva decat la ziua aceea in
jar. D e aeeea participam la acel atelier. care mi-am pierdut in apele l acului inelul de aur cu
�i apoi a venit momentul care imi provoca groazli, smaralde. Ayearn zece ani. Ma tot scufundam, imi treceam
dar dupa eare tanjeam in secret. Femeia care conducea mainil e peste pietre §i pe§tj §i dopuri de sticla §i tot felul de

& -€::7
74 75
M
§i subdivizandu-se.
E
pordirii lipicioase, dar nu dadeam de ine l . Ce panid! rna emp\ie, toate straturile divizfmdu-se o
V
ont stravec hi de lum ina N
E cuprinsese. �tiam di ma a§tepta 0 pedeapsa. N u ar fi trebuit Cutremurarea a explodat lntr-un oriz o
rasunand de mLiz ica §i
sa II port atunci dnd Inotam. §i tacere, care a dezveli t lin univers L
E
simtit ace asta uniu ne, o
N Femeia care conducea atelierul a zarit zvarcolirea-mi culo ri, de inocenta §i dor inta, §i am G
S rcol eam pe cov ora §ul
nebuneasca, sudoarea §i gafaiala. S - a apropiat. I-am spus: che man du- ma, pe can d eu rna zva U
L R
E Mi-am pierdut clitorisul . Nu m ai e. Nu ar fi trebuit sa il me u alb astr u. I
"
§i un destin. Sosesc
Vaginul meu este 0 scoica, 0 lalea
R L
port cand Inotam." Rase. Mi-a mangaiat fruntea fara graM.
E
meu, propriu l meu
Mi-a spus ea, din fericire, cIitorisul nu este ceva ce puteam pe cand ma pregatesc sa plec. Vaginul
V
pierde. Este eu insami, este esenta mea. Nu trebui a sa 11 vagin, eu.
A
gasesc. Trebuia sa ma identific cu el. Sa fiu clitorisul meu. G
1
Sa fiu clitorisul meu. M-am Hisat pe spate §i am Inchis ochii.
N
Am abandonat § i oglinda. Ma imaginam plutind deasupra U
L
mea. Apoi m-am imaginat coborand cu lentoare §i reintrand U
in trupu! intins pe jos. Ma simteam ca un astronaut care
reintra in atmosfera Pamantului. Era foarte tacuta aceasta
regasire: tacuta §i calma. M-am repliat §i am asolizat, am
asolizat § i m-am repliat. M-am reinstalat in mu§chii §i
sangele § i eelulele mele §i apoi am luneeat in vaginul meu.
Ma simteam foarte confortabi l §i acolo mi-am gasit locul ;
acolo ma potriveam. Eram foarte calda §i frematanda §i
pregatita § i tanara §i plina de viat�L Dupa aceea, fara sa
arunc 0 privire, lara sa deschid ochii de fapt, am pus degetul
pe ceea ce devenise, atat de bruse, fii nta mea. La Inceput
am simlit 0 tresarire, care m-a ineuraj at sa nu dau bir cu
fugi tii. Apoi tresarirea s-a metamorfozat Intr-un cutremur,

<::9-
76
C litorisul are 0 menire pudi. Este unicul organ al
corpului destinat In totalitate placerii. De fapt, clitorisul este
un ghem de nervi: 8000 de terminalii nervoase, mai exact.
Vorbim despre cea mai mare concentrare de terminatii
nervoase din Intregul corp, luand In considerare buricele
degetelor, buzele §i limba §i despre 0 concentrare de doua
ori . . . de doua ori ... de doua ori mai mare decat In penis.
Cine are nevoie de un pistola§ cand ai 0 arma automata?

Din Woman: An Intimate Geography, de Natalie Angier

--€:>
79
sA SE

lata cum am Inceput sa Imi iubesc vaginul. Este


j enant, pentru ca povestea asta nu e ca la carte. Vreau sa
spun: �tiu di trebuia sa se fi inHlmplat intr-o cada in care se
topesc saruri de la Marea Moarta, Enya dintand pe fundal,
iar eu iubindu-mi egoul feminin . .stiu scenariul. Vaginele
sunt minunate. Ura noastra de sine este doar represiunea �i
ura intemalizate ale culturii patriarhale. Nu e reala. Pasarici
din toata l umea uniti-va! .stiu totul despre asta. Vreau sa
spun ca dadi am fi fost educate intr-o cultura in care ni s-ar
fi inoculat faptul ca numai coapsele plinute sunt frumoase,

am ingramadi in pantece nenumarate prajiturele �i am bea


81
M
N u avea
a despre senti m entel e
o
E Nu v orbe
numai milks hake, am huzuri a§ternut a§tepHlnd sa ne u rnb fa.
u era N
v

V
'
�J nici nu 11 fdi man ta nimi c , §i nici mae ar n o
E creasdi frum u§el coapse]e. Dar nu am crescut in aceasta Probieme � . e. Era
Nu era delo c am uzant, misteri os sau praetl L
cultura. Imi uram coapsele, ca sa nu povestesc cat de a1 coo I·Ie. U o
E
mer eu disp oni bil. Nu era egocentric sa
N mult imi mam vaginul. II consideram ingrozitor de 1 .IpSl· t dernutate §i G
b m rnOd
t. N u 'imi pUicea Bo

U
S . . Con due ea i nee
L
respingator. Eram una dintre acele femei care se uitasera la can srnatIc. v dac a nU
R
eod ata
nu l-a§ fi rem arc at vr
v

m acar I
E el §i, din acel moment, i§i dorisera sa n-o fi faeut. deos eb It. · Nici
em pe p ardosea1a L
R
provoea greata. Ii eompatimeam pe toti cei eare erau nevoili cul e s m arun\ i§ul pe care il sdipas
ar fi E
dat 'inapoi toate
sa tread pe acolo. • lUI" de delicatese . Dar cand mi -a
ma gazmul
pe a mea, s-a V
Ca sa pot supravielui, am preferat sa rna prefae ca I e �1
' man a a atins-o accidental
mon ede � ut loC
A

ev a . �i m-a m cul cat eu el. Atunci a av G


aseundeam alteeva intre picioarele mele. Cum ar fi, de A A
mt amp 1at c '-l
I
exemplu, mobil a - saltelute imbietoare matlasate eu N
minunea.
vagine . Era
B ob era Indragostit de U
bumbac, eanapelute de eatifea, eovora§e din blana de Am aflat apoi di
en\a, gustul ,
L
. seur. Ii plaeeau la nebunie eon sist U
leopard - sau tot felul de lueru§oare dragule - batistute de un connOlS
rezista daca
v

1 r dar mai al es '


felul ln care arata. Nu .
matase, manu§i de budit�rie eaptu§ite sau portelanurile §i 1
. osu 0 ,
mlr
cand am facut dra goste, ml-a
argintaria pentro mesele festive - sau peisaje in miniatura . la ele . Prima data
n u se mta
rat sa s e uite la mine.
- laeuri limpezi cristaline §i garle irlandeze inundate de spus cav trebuie n eapa
raspun s eu.
celuri. Ma obi§nuisem atat de mult eu aeeste imagini indit - Aici sunt, am
uitasem de-a binelea ea sunt dotata eu un vagin. De dite - Nu , nu tu,
replica, la tine.
spu s eu .
ori rna euleam eu un barbat, mi- l inehipuiam penetrand _ Aprinde lumina, am ..
pervers , ma trec eau ti orl1
un
intr-un fular cu garnitura de nurea, intr-un trandafir ro§u Ternandu-ma c a e vre
nse lumina.
sau un vas chinezesc. pe Intuneric. Apri
Apoi I-am intalni t pe Bob. Bob era eel mai obi§nuit Continua:
pregatit sa te vad.
om pe eare 11 intiHnisem vreodata. Era inaI t §i slab §i §ters; _Gata. Sunt pre gatit,
din mana, aid sunt .
p urta haine kaki. Nu Ii plaeea mancarea condimentata §i _ Ai ci sunt, i-a� Taeut
ma dezbraee.
nu asculta Prodigy. Lenjeria sexy Il lasa rece. V ara statea Apoi ineepu sa
-€:7

c9- 83

82
M
E -Ce faci, Bob? I-am lntrebat. Pe lumina, 11 vedeam cum rna tot admira: era cu adevarat o
V N
-Trebuie sa te vad, raspunse el. excitat, l ini�tit §i euforic, Incat �i eu am devenit plina de
E o
-Nu e nevoie, am spus. Drl-i lnainte �i bag-o ! dorinla §i atatata. I ncepusem sa ma percep a§a cum rna L
E o
N -Trebuie sa vael cum arati, continua. vedea e l . I ncepusem sa rna simt frumoasa §i apetisanta -
G
S ca un tab lou de valoare sau ca 0 cascada. Lui B ob nu Ii era U
- Da' sunt sigura ca ai mai vazut 0 canapea ro§ie de
L R
E p iele pana acum, am replicat. fridL Nu se lngreto§ase. lncepusem sa rna umflu in pene,
I
R sa ma simt manddi. I ncepusem sa Imi iubesc vagi nul . Iar L
Dar B ob a continuat. �i nici nu dadea semne sa se
E
opreasdL S irnteam ncvoia sa Imi golesc maruntaiele §i sa B ob sc ditacise acolo §i eu ll insoteam, In vagi nul meu - § i
n e p ierduscram urmele. V
mor.
A
-Ceea ce faci tu acum e foarte inti m . Chiar nu vrei G
I
sa tenninam 0 daHl?
N
-N u, Imi spuse. Este yorba de ceea ce e§ti tu. Trebuie U
L
sa ma
U
Mi-am !inut respiratia. S-a uitat §i s-a tot uitat. A gilfait,
a zambit, s-a holbat, a gemut. Respira cu greutate §i se
schimbase la fata. Nu mai arata a om obi§nuit. Parea 0

fiara frumoasa §i hamesita.


- E§ti atat de frumoasa, spuse. E�ti e leganta § i
profunda � i inocenta §i salbatidi.
-�i zici di toate astea le-ai vazut acolo? am Intrebat.
Ai fi zis di m i -a citit palma.
-Toate astea §i rnuite altele. Multe altele . . .
A cam studiat aproape 0 ora, d e parca ar fi descifrat

o harta, de pardi ar fi citit In luna, sau de parca ar fi privit 0


i ubita in och i , doar dt el sfredelea vaginul cu privirea.
-e:,.
&
85
84
1 993, plimbandu-ma pe 0 strada din Manhattan,

am trecut pe langa un chio§c de ziare unde am zarit, pe


prima pagina a ziarului Newsday, 0 JotograJie care m-a
tulburat profund. Era 0Jotografie a unui grup de §ase tinere
care fusesera recuperate dintr-un " lagar de viol " din
Bosnia. Chipurile lor lasau sa se Intrevada §ocul §i
disperarea, dar cel mai tulburator era sentimentul ca ceva
dulce, ceva purfusese iremediabil distrus In viatafiecareia
dintre ele. Continuu sa citesc. ln paginile ziarului am mai
gasit 0 Jotografie a acelorJemei, care se relntorsesera de
curand fn bratele mame/or lor §i acum stateau In semicerc

-e:,
87
E
fntr-o sa/a de sport pentru a fi imortalizate pefilm. Era un
V
E grup mare §i nici una dintre ele, mama orifiica, nu gasise
puterea sa se uite fa aparatul defotografiat.
E
N Am siml i t atunci eli trebuie sCl ajung acolo. Trebuia
S
sa Ie cunosc pe acestefemei. Gralie sprijinului unui inger,
L
E Lauren Lloyd, a m petreeut in 1 994 doua luni in Croajia §i
R
Pakistan, purttind discu/ii eu refugiate bosniace. Le-am
intervievat §i a m stat cu ele in iagare, eafenele §i centre
pentru refugial i. De atunei, m-am fmors de doua ori in
Bosnia.
Cand m-am intors in New York dupa prima calatorie,
eram revoltata peste masura. Revoltata pentru ca in inima
Europei anului 1 993, drept conseeinla a unei tactiei de
razboi, fntre 2 0 000 §i 70 000 de femei au fost violate .]i
nimeni nu ridica un deget pentru a opri nenorocirea. Vagi nul meu era dimpuri verzi, dulce-rozalii eu

Mintea mea nu pu tea sa inleleaga. 0 prietena m-a intrebat irizari laeustre, 0 vaea mugind soare-n asfi ntit prieten

de ce eram uimita. Mi-a spus ca peste 500 000 de femei dragala§ m�ngaindu-ma tandru eu un pai eu mustati blonde.

erau violate a nual in propria noastra lara .]i - eel puJin Simt ceva 'intre picioare. Nu -Itiu ce e. Nu §tiu unde

teoretic - nu eram in razboi. e. Nu mana. Nu aeum. Nu pun mana. Nu mai

Acest monolog este bazat pe povestea unei singure mana de atunct.

femei. 1i mullumese aiei pentru ca m-a facut parta§a fa ea. Vaginul meu era vorbaret, nu prididea de atata

Ii venerezputerea �i spiritul, a.]a cum venerez fiecarefemeie fledireala, traneanea intruna, Intruna Ineerea, intruna

care a supravieluit acestor atrocitaJi inspaimantatoare din spunea, a§a . . . a§a. . .

fosta lugoslavie. Acest monolog este dedicatfemeilor din D e cand m l s-a arcUat in vis ca acoio, fnauntru, e

Bosnia. cusut ell ala groasa, pescareasca, un le§ de animal. Si

� �

88 89
M
Vaginul meu - izvora§ul sprintar §i apos din catun.
E duhoarea de hoit nu mai lese. far gatul lui taiat sangereaza
o
V L-au i nvadat. L-au trecut prin sabie §i i-au pfu"jolit N
E prin toate rochiiie mele de vara. o
prin foe. L
Vaginul meu canta cantece feciorelnice, cantece din
E o
Nu mai pun mana.
N talangil e caprelor, cantecele campului tomnatic nemuncit, G
S Nu-l mai vizitez. U
cantece vaginate, cantece vaginale calde.
L R
Acum traiesc in alt loco
E De ciind soldaJii au u�fipt 'ill mine 0 pu§ca funga §i I
R Care nu §tiu unde e. L
groasa. Teava rece, de olel mi-a 'inlepenit bataile inimii. E
Nu §,tiu dadi or sa apese pe tragaci sau or sa 0 tot fmpinga
V
pana 'in creierul care oricum a luat-o razna. Sase dintre A
ei, doctori sini§tri cu felele acoperite de ma§ti negre, G
I
'ingramadesc stide, 'in acela§i loco Sf bele §i 0 coada de N
U
matu ra.
L
Vagi nul meu inota prin apele raului, ape cristaline U
I
rostogolindu-se peste pietre arse de soare, peste tot pietre
de clitoris, una peste alta, strat peste strat.
De cand am auzit sunetul pielii rupandu-se cu
scra§neli acre, de cand am ramas 'in palma cu 0 bucata
din vagin, din vaginul meu, cu 0 bucata de labie; iar acum
labia asta .'I-a desprins de tot.
Vaginul meu. U n izvora§ sprintar §i apos dintr-un
ditun . Vaginul meu e satul meu natal.
De cand au facut cu randul timp de 0 saptamancl,
pu[ind afecale §i a carne afumata, §i §i-au varsat samanla
ilifecta in mine. A m de venit un rau de otrava §i p uroi §i au
murit §i recoltele §i pe§tii.
-€:7
6- 91
90
E
V In Statele Unite, ultima referire la 0 amputare a
E
clitorisului executata pentm a eurma obi eeiul masturbarii

E mentioneaza anu] 1 948 - iar paeienta a fost 0 fetita In varsta


N
de cinci ani .
S
L
E
The Woman 's Encyclopedia ofMyths and Secrets
R

Intre 80 §i 1 00 de milioane de fete §i tinere au fost

victimele mutilarii genitale. Anual, in tari1e - majoritatea

africane - unde se practica acest obicei, cam doua milioane

de tinere se pot a§tepta ca un cutit - ori 0 lama ori un ciob

de sticHi - sa Ie cresteze clitorisul sau sa il extirpe §i sa Ii se

coase partial sau chiar total labiile cu catgut sau gheare de

animale.
"
Aceasta operap.e este eufemistic numita "circumcizie .

Specialistul african Nahid Toubia explica limpede: in cazul

unui barbat procedura ar varia intre amputarea In mare

masura a penisului §i "indepartarea in totalitate a aeestuia,94 -€b
95
E
a tesutului moale de baza lui §i a unei parti din sacul
V
E scrotal".

C on sec i n le l e pe termen sc urt i n c ! tetan o s ,


E
N septicemie, hemoragii, seqionari ale uretrci , ale vezicii, ale
S
perctilor vaginali §i ale sfincterului anal. Printre cele pe
L
E tcrmen lung sc numara: infcqii uterine cronicc, cicatrici
R
imensc care pot afecta pc viata mersu l , aparitia de fistule,

prezcnta unor dureri §i riscuri crcscute la na§terc, moarte

prematura.

New York Times, 1 2 april ie, 1 996

V ag i n u l m e u e furi o s . a§a. E fur i o s d i n


cale-afara. Vagin u l meu e furios § i vrea s a s e exteriorizeze

verbal. Vrea sa dem<l§te toate porcari ile astea. neVOla

sa vorbeasdi cu tine. V reau sa spun, eare e problema?

o annata de care nascoeesc tot de metode ca

sa-mi tortureze vaginul, vaginul meu tandru §i

amaraL . petree z ilele scornind instrumente demente § i

idei rautacioase care sa-mi fofoloanca. Terori§ti

rnisogini.

Toate porearii l e cu care ne tot infunda ca sa ne

igienizeze - cu care ne indoapa ca sa dispara.

� -e;,
96 97
E
bine, vaginul meu nu vrea sa-�i ia taJpa�ita. E furios �i nu M
V toare de hfutie care Iti zgfui.e sfarcurile �i se bote�te scoqos
o
E se mi�di din loco De exemplu, tampoanele - ce naiba mai
cand te Intinzi pe spate �i te face sa te simti ca 0 hartie N
sunt �i astea? Un dop de bumbac nenorocit pe care ll inde�i o
E mototol ita proaspat aruncata? Ce nevoie e de manu�ile de
L
N in tine. De ce nu inventeaza 0 metoda ca sa lubrifieze pulin puternice sub care devii
cauciuc? �i sa nu uitam de o
S
L tamponul asta? In clipa in care vaginul 11 vede, intra in G
Nancy Drew luptand Impotriva gravitatii, de sprijinitoarele
U
E stare de §oc. Aud: "Las-o balta. " Se chirce§te. Trebuie sa R
R
otelite pentru picioare - de origine nazista, Tara indoiala -,
i1i iei vaginul pe departe, sa Ii descrii lucrurile, sa pregate�ti I
de ciocul de rata - rece �i uracios - cu care te tot scurma pe L
cal ea. De aceea exista preludiul. Trebuie sa imi convingi E
dinauntru. Ce e cu toate astea? Vaginului meu i s-a acrit §i
vaginul, sa 11 seduci, sa ii ca�tigi increderea. �i nu poti face e furios. Incepe sa se pregateasca pentru defensiva cu multe V
asta cu un dop de bumbac nenorocit.
luni Inainte. Se baricadeaza, nu vrea sa se "relaxeze" . Nu A
Nu mai ingramaditi tot felul de l ucruri In mine. Nu G
mati replica asta? ,,Relaxali-va vaginul , relaxati-va vaginul." I
ma mai Infundati §i nu rna mai curatati. V aginul meu nu N
Cum adica? Vaginul meu nu e idiot. Eu sa rna relaxez §i tu
U
trebuie cmatat. M iroase bine deja. Nu a petale de trandafir.
sa Imi bagi ciocu' ala de rala? Nici chiar a§a. L
Nu Incercati sa il impodobiti. Nu Ii dati crezare individului U
De ce nu rna pot inve§manta a�tia In ceva dragut,
I
cand va spune di miroase a petale de trandafrri, dud trebuie
din catifea de un purpuriu atragator, pentru ca apoi sa rna
sa miroase a fofo. Asta fac ei: incearca sa 11 toaleteze, sa 11
l arai pe 0 salteluta de bumbac moale ca 0 perna de pene,
faca sa miroase a spray de baie sau a gradina. Ce de-a
de ce nu rna pot examina ni§te manu�i prietenoase, finute,
arome: de flori, de p loaie, de fructe de padure. Da' eu nu
albastrii sau roz, §i de ce nu-mi pot atama §i eu picioarele
vreau ca fofoloanca mea sa aiba miros de ploaie. Nu vreau
pe n i§te pernute invelite in b lanita? IncaIziti ciocul de rata!
sa fie spalata bine-bine, ca �i cum ai spala un pe�te dupa ce
Nu-mi foqati vaginul.
11 termini de gatit. Eu vreau sa simt gustul pe§telui. Doar
Dar nu, torturile nu se opresc aici : dop de bumbac
de aceea I-am comandat.
nenorocit, cioc rece de rata, l enjerie tanga. Mai rau nici ca
Ca sa nu mai vorbim despre vizitele la ginecolog.
se poate. Lenjerie tanga. Cine-a mai adus-o pe lume? Se
Cine le-o fi inventat? Este imposibil sa nu existe 0 metoda
rote§te tot timpul, se pripone�te In partea din spate a
de a imbunatati situatia. Ce nevoie e de rochia aia infiora-
vaginului, pe scurt, alta pacoste.
&
--€::>
98
99
E M
ar sa fie §l VOle, nu §i atingeri adanci . Vrea ciocolata. Vrea sa
V o
E sunt groazmCl. Vrea sa ii treaca V rea sa aiba orgasm . V rea sa N
Noi sa ne §i sa ne §i sa doreasci1. Vrea. Vaginul meu, al meu vagin. Asta c . . . o
E L
N sa Vaginele au nevoie de confort. Sa faca vrea o
S G
§i a§<1 ceva, ceva care sa Ie iHeante. Nu, nu, nu, exc1us !
L U
E A §tia urasc sa vada ea 0 femeie resimte pIacere, R
R I
ales confectionati 0 pereche
L
"� n" '�
de 'A,.,,, t
Femeile E

ar avea orgas me orgasm supermarket,


V
orgasm metrou: peste tot vagine extaziate, orgasm. A
G
Dar ca nu ar putea a§a ceva. N u ar suporta sa
I
vada atatea vagine de energie, atatate, refuzand sa N
U
porcarii. L
Daca vaginul meu ar putea vorbi despre el insu§i, ati U
I
exact aeela§i discurs pe care l-ati ascultat; ar
despre aIte vagine; ar pieta aIte vagine.
Ar Harry Winston: a§a cum
ar fi gol §i impodobit diamante.
Vaginul meu a un Credea ea urma
sa faca fapte dedit aceasta. Dar n-a fost sa fie.
Acuma vrea sa dHatoreasdi §i ura§te numeros.
Vrea sa citeasca, sa lueruri §i sa iasa des.
Vrea sa fadl sex. E innebunit dupa sex. Vrea sa atinga
§i E avid dupa V rea

tandrete. Vrea §i l ibertate §i sarutari u§oare,

� --e::,
1 00 1 01
Pe parcursul ultimilor ani m-am impiicat activ fn
reialia cu femeile care nu au 0 casa, femei fa care ne
referim cu termenul de "femeifara adapost " pentru a Ie
putea include fntr-o categorie :ji a scapa de grija lor. A m
fiicut totfelul de lucruri fmpreuna, far acestea mi-au devenit
prietene. Conduc cercuri de recuperare pentrufemei care
aufost victime ale unui viol sau incest, care sunt dependente
de droguri :ji alcool. Mergem fmpreufl{l iafilm, luam masa.
Petrecem timp fmpreuna. De-a lungul ultimilor zece ani
am intervievat sute de femei :ji n-am fntalnit decaf doua
care nu sL{ferisera un incest pe cand emu fetile sau nu

--€;7
1 03
E
fusesedi violate c[md erau tinere. Amformulat as(fel teoria
V
E potrivit direia acestorfemei " acosd "

era un foe 'ingrozitor, de unde reu�'isera sd cvadeze: lIZ


E
N plus, odaposturiie unde Ie illttilnisem erau primele lclca�'uri
S
unde multc dintre ele au gas;! ,y;guranta, proteC(ie �;
L
E cOl�fort, in compania altorfemei.
R
Acest nwnolog este povestea unei femei, a§a cum

e, accent sudic1
mi-a fost relatata. Am mtalnit-o acwn cinei ani, intr-un [Fem eie de c uloar

adapost. A§ vrea sa vCI pot a vertiza ca este 0 poveste

neobi.Jnuita - brutolCi, paroxistial. Dar nu e. Defopt, flU e

nici pe departe lafel de tulburatoare ca eele pe care Ie-am

auzit ulterior. Btetele fernei indurcl violenle de natura

sexuala greu de imaginat �'i core n u sunt reclamote

autoritatilor. Din pricina apartenentei fa categoria socialCi i


Amintire: decembrie
1 965; aveam cinci an
menliona ta, acestea nu au acces n ici 0 forma de
re § l
0 v o c e am en in tat oa
tratament sau de recuperare. Abuzurile repetate le maeina M am a ra cn e§ te, cn
idi . M a
m a i sca rpi n l a pa sar
in cele din urma respectul de sine §f Ie fmping ghearele lnfric o§ atoare s a nil
e 'ind lt s-a
am sdi rpi nat atat d e tar
drogurilor, ale prostituIiei, ale virusului HIV §i, in multe cu pr ind e groaza eli m-
ca sa n u
i ma ca r la bai e . M i-e fri
cazuri, ale morlti. Din fericire, povestirea de fata are un ros . Nu 0 mai ati ng , nic
de z.
de apa §1 a§a, pan a ga t, sa nu ex plo
alt deznodamant. Femeia aceasta a 0 altafemeie
sar ica a ast up a ganra,
adapost �i s-au indragostit. Gralie iubirii lor, au reuoJit l ipe sc p las tur i pe ste pa
ap a. i ma gin ez cum ar fi sa
sa iasa din randurile acestui sistem §i traiesc fericite se de zli pe sc de
op res c
un dop de cada, ca sa
lmpreuna. Pentru ele am seris acest monoiog, pentru lnd es ac olo un calu§ ,
i pe rec hi
re 'in mi ne . D orm cu tre
puterea lor spirituala uimitoare, pentru femeile pe care luc rur ile ca re vo r sa int
e pe sub
cu ini mi oare sur aza nd
nu Ie vedefn, dar care se zbat durere !ii au nevoie de noi. de chi lot ei
-€:::>
-er 1 05
1 04
E
pa nta lon ii de pij am a.
V A§ vrea sa mai pu n ma �i sutienul de bumbae alb, nou-noute, pe care mi le-a meut
M
na , dar nu
E lndraznese. o
eadou prietena tatalui meu. Deodata, eel mai bun prieten N
E o
al tatalui meu, 0 huiduma pe nume Alfred, se streeoara din
N L
S Amintire: aveam §op spatele meu, Imi smulge ehiloteii nou-nouti §i i§i Infige o
te an i
L G
penisul gros, imens, in pasanea mea. Tip. M a zbat. I neere
E Edgar M ontane, care are U
zeee an i, se supan! pe mi sa seap, dar a patruns deja. Tatat meu e aeol0 eu 0 pu§ea in R
R ne
�i rna po ene�te eu toata I
puterea lntre pie ioare. Ma
sim t de mana §i dupa un zgomot asurzitor §i oribil totul e Impro§cat L
parea mi se destrama toa
ta fiin ta intcrioara. �e hiopatez E
pana cu sange; §i eu § i Alfred suntem manjiti eu ingrozitor de
aeasa. Ni ci nu pot sa fae
pip i. Ma ma rna Intreaba mult sange. Sunt sigura ca, in cele din urma, pasarica mea
ee am V
patit la pasaridl., �i dind
Ii spun patania eu Ed gar A
, lipa iar la se va desfaee de la loeul ei. Alfred ramane paralizat pe viata
mi ne �i rna lnvata sa nu G
mai las vreodata pe cin
eva sa rna §i mama nu rna lasa sa 11 mai vad p e tata timp de §apte ani. I
atinga aeo lo. Ineere sa Ii
ex pli e: of, mama, dar nu N
m- a atins,
m-a poenit . U
L
Amintire : aveam treisprezece ani U
I
Amintire: aveam no ua Pasanca mea e un loc malefic, un spatiu cu durere,
an i
eu m izerie, cu lovituri, cu penetran i l icite �i eu sange. E
Topai pe pat, sus-jos, �i ma
lnfi g eu pasanea ln eapatul scena nenorocirilor. E 0 zona b lestemata. Im i imaginez ea
patul ui. Tip ea din gura
de �arpe, iar url ete le ies
direct din imi trece printre picioare 0 autostrada § i - mama! - ee
pli seu l pasariei i me le. Su
nt dusa la spi tal ; rna eos
aeolo jos departe fug de locul asta.
unde s-a de sp iea t.

Am intire: aveam §aisprezece ani


Amintire: aveam zec
e an i
A vern in eartier 0 tipa superba, de douazeci §i patru
Su nt aea sa la tata; l a eta
j , el da 0 petrecere. To de ani, §i 0 admir stamitor, mereu. Intr-o zi m-a invitat in
ata
lurn ea bea. M aj oe s inguri
ea la sub sol §i probez eh
ilo te1 ul ma§ina ei. Ma lntreaba daca imi p laee sa-i samt pe brueti §i

1 06 --€:::>
1 07
E
eu ne g: p lace. Ap oi
V spu ne di vre a sa im i M
arate rCTJrCZeinUilllU 0 negresa
E ceva, s e apleaca sprc o
mi ne � i rna saruta foane u§o
r pe bu ze
§i dupa aceea - vai 1 N
E - bag a gUr il. Ma intrcaba o
N dadi vreau sa merg a§a,
em ca acasa, du pa care L
S c o
iadi §i § i rna ind ea mn
L a sa ma de sti nd , sa gu G
st
E urficioasa, §i
co nc entrez asupra Ii cere vo ie U
R sa petree R
noaptea Ja ea acasa §i
mama accepili, ineant I
ata di 0 asemenea
fem eie , fru mo asa §i L
de sueces, este intere
saUi de E
speriata, dar
gasese de nerabdare. Apartam
en tul §tic ; ea �tie tot cc fae.
ei est e fan tas tic . Do V
mne§te armoni a.
in ani l or A
Gfifili ea � i cum nu s-ar
' 70 : matanH, perne mo
i, de atmosfera. M- am G
hotarat eu
pe loc sa de vin secret I
ara, ase me ne a ei,
dn d unna Ai alergatT' �i eu N
sa cresco I§j toarna
0 vo dc a §i intrcaba ec il§ vrca U
sa Apoi i i eu L
be au . Ii cer ceea ee be
a ea §i spune di nu erede ea U
i-a r pUi ce a ea eu sa e a 0 asigura: " Ayeti incrcdcrc ea
beau voddL Ii raspu I
nd di nu nu e aeeea, eea
i-ar plaeea sa §tie ca siirut fem ei,
iar doamna eea frumo
a<;a
imi toarna u n pahar. Ap
oi se sch im ba intr-u n
furou de satin
sa-mi ei �i
c ioc ol ati u . E ferme
ca toa re. Into tdeau na
am ere zu t ca
de provoca plaeere. �tie 0 gdimada de
les bie ne le su nt urate. I
i spu n ca aratii mi nu na
t §i imi intoarce
ea
eo mp lim en t u l . "D ar
n-a m pe dedit sut ien §i
sa nu de un ingrijorez
albi de bu mb ae . " Ap
oi §i pe mi ne , eu mi §cari
l en te, intr-u n fur ou
de sat i n. E de eu loa
rea l av an de i , ea
de ea. Rade, dar nu 0 voi vedca niciodata.
pr im ele zil e afilnate
ale primaveri i . Al coolu
l s-a ureal la seama
ca p §i rna sim t lip sita
de §i gata aqiun e. eand
rna int indea filra grab nea�teptata,
a In pat, am vazut eu
coada
pasarica Ceml§areaSa zdrentaroasa printesa.

1 08 -e::,
09
in timpul reprezentaJiilorpe care le-am Jinut in New
York, am primit aceasta scrisoare:

In ealitate de pre§edinte de onoare al Clubului Vulva,

a§ fi mai mult decat Incantata daea ati aeeepta sa deveniti

membra a aeestuia.

Trebuie sa §titi ca atunci cand Harriet Lerner a

infiintat aeest club - urma eu mai bine de douazeci de

ani - ealitatea de membru era dl§tigata prin intelegerea §i

folosirea eoreeta a euvantului vulva §i prin eapacitatea de a

-e:,.
111
E
Ie
V in a
E sex

E
N
S
L
E
R

CLUBUL

Intotdeauna am avut obsesia de a da lucrurilor un

nume. Dadi Ie puteam numi, imi deveneau cunoscute. Dadi


Ie puteam numi, Ie §i puteam imblanzi. Imi puteau deveni
pri etene.
De exemplu, pe cand eram copmi, aveam 0 co1eclie
i mpresionanta de broa§te: broa§te impaiate, broa§te de
porte1an, de plastic, broa§te cu bec, broa§te lopaitoare cu
bateri i . Fiecare dintre ele purta un nume. Dar inainte de a
Ie boteza, aveam nevoie de u n interval de timp, pentru a
Ie cunoa§te mai bine. Le a§ezam pe pat §i rna uitam la ele
la lumina zilei, Ie p limbam cu mine in buzunarul de la

-e::,
1 13
E
ha ina, Ie strangeam In ma
V nu tel e asudate. Le rec un M
o§team I n cele din urma, mi-am botezat §i componentele
E du pa ma ter i , m iro s, o
fo rm a, ma rim e, dll pa
si mt lll trupului. Mainile - Gladys . Pareau foarfe importante §i N
um oru l l1i. Ap oi cap ata
E u un nu me , ad ese a ca o
dr ul un ei chiar de folos, ca �i Gladys. Mi-am botezat umerii Shorty
N ceremon ii fas tllo ase . Le L
Inc onj uram Cll cel ela lte
S surate - pentru ca erau putemici § i pulin razboinici. Sanii se o
L bro scu te, Ie Im bra ca m
in vq mi nte de sar ba G
toa re, Ie numeau B etty. Nu erau chiar Veronica, dar nu erau nici
E decoram eu scl ipi ci §i ste U
R
lute amite, iar dupa ee Ie
a§e zam mati. "Colo jos" a fost cel mai dificil de botezat. Nt! era ca R
In fata bro seo i u lui -m
ae stm-de-eerem on i i , I
Ie dl1 de am si cum mi-a§ fi botezat mainile. Nu, era mai complicat.
nu me le. L
Era 0 fiinta vie, greu de definit. A§a ca a ramas nenumit §i E
Ma i Intai, Ie §opteam nu me
le ravnit la ureche . (§opti
t) - pentm di era nenumit - era neimblanzit, necunoscut. V
" TlI e§t i B ros cu ta PIa "
cin tic a. Ma asi guram ca
broasca I§i Pe atunci S ara Stanley l ucra la noi ca baby-sitter. A
accepta nu me le. Ap oi II G
ros tea m cu voce tar e ca
sa- I all da Vorbea atilt de ascutit incat rna scapam pe mine. Pe cand
. ce lel alte tovarl1§e de ora I
ca ial a, un ele din tre ele N
fiin d In faceam baie intr-o seara, mi-a spus sa ma spal bine l a
a§t ep tar ea propri uIlIi bo U
tez. B ros cll ta Pla cin tic "
" a. Ap oi, B ondara§. Nu pot spune e a mi-a plaeut numele asta. M i -a L
proaspatlll nu me era pu
s pe mu zic a §i urmau can U
tari. (se l uat ceva timp pana mi-am dat seama l a ce se referea. Dar
inventeaza 0 melodie) I
" B ros cu ta PHk int ica , Brosc uta
Pla cin tic a. " Se §i dan sa. era eeva In vocea ei . . . numele a prins. D a, da, asta e,
B o ndara�.
Aliniam broscu!ele §i juc
am roI uI fiecareia din tre
ele, Din nefericire, acest nume m-a Insotit pana tarziu, la
pe rand, sar ind ca 0
broasca §i oradii nd , lin
and In ma na maturitate. prima noastra noapte impreuna, i-am spus
sau In bra!e - In fun cti
e de ma rim e - bro scu ta
proaspat celui cu care urma sa rna casatorese faptul ca B ondara§ul
botezata. Era 0 �eremo
nie epuizanta, dar vitala
. Ar fi fos t era pulin sfios, dar domic, §i ea, daca ar fi avut rabdare,
foarte bine daca m- a§ fi
margi nit la broa§te, dar
In cur an d �i-ar fi dezvaluit toate misterele. Cred ca a fost putin uimit
am sim tit ne vo ia de a n
um i toa te l ucruri le. Covo
are, u§ i, la Inceput, dar gratie firii lui, a intrat In jocul meu �i chiar a
trepte, scaune. Lanterna
me a se nu me a B en , botez
ata fiin d inceput sa Ii spuna astfel mai tarziu. "B ondara�ul e acolo?
dupa educatorul de la gra
din ita, care era mtotdeau
na prezent Vrea?" Eu insami nu eram foarte implicata cu denumirea
In acti vi tak a mea
.
asta, iar ce s-a inmmplat mai tiirziu nu a mai uimit pe nimeni.

1 14 -€:::>
1 15
E
Intr-o noapte, eram in foc ul pas
V iun ii. El 1-a invocat: noaptea aceea am botezat-0 amandoi - eu §i s0tu1 M
E - Haide, mi cutul meu B ond o
ara§, dar acesta nu a
meu Randy. A§a cum Iaceam cu broa§tele. Am imbracat-o N
ras pun s chemani.
E o
eu paiete §i lenjerie atragatoare, am pus-o in fata trupului­
N Ca §i cum ar fi lipsit din peisaj L
.
S capeia, am aprins lumanari. La inceput am §optit "vulva, o
-B ondara§, sunt eu, eel mai
L mare fan al tau ! G
E
vulva" , ca sa vedem daca auzea. "Vulva, vulva, e§ti acoIo?"
Nici 0 suflare. Nici 0 mi §care. U
A§a ca am incercat eu.
R Era atat de dulce §i atat de ata-tiltor. "Vulva, vulva, e§ti reala?" R
- Bondara§, nu- mi face asta. I
Ha i afara.
.si am dmtat cantecul vulvei, care nu implica oracaiaUi, L
Ni ci un sunet. B ondara§ era
mort §i ingropat.
ci sarutari, §i am dansat dansul vulvei, care nu presupunea E
-B ondara§ !
topaiaIa, ci opinteli , §i toate celelalte componente ale V
Au trecut zile , saptamani, lun
i §i n-a mai ie§it. M-a A
trupului erau aliniate - B etty §i Gladys §i Shorty - §i erau
apucat disperarea. G
foarte atente. I
I-am povestit totul prietenei me
le Teresa, care aderase N
la un grup femini st la moda. U
Am spu s:
L
- Bondara§ nu mai sta de vor
ba cu mi ne, Teresa. Nu U
vrea sa 1mi raspunda. I

-Cine e bondara§?
-B ondara§ al meu !
-Despre ce vorbe§ti? spuse ea
pe 0 voc e mai profunda
decat a mea. Te feferi la vul
va ta, draga me a?
-V ulv a? Ce anu me e asta?
-Este totuI, rna Uimuri. Este
toata esenta.
Vulva. Vulva. Simteam ca lac
atul se rupe. Bondara�
era nepotrivit. -Stiusem asta
tot tim pu l. Nu mi -l puteam
inchipui pe B ondara§. Nu §tiusem
nicicand cine sau ce era,
§i nki nu sun a a num e de des
chizatura sau buza.
<:::9-
1 16 --e::.
117
In unele regiuni, se pare eli au pus - pa§nic - capat
tradiliei mutilarii genitale. In Guineea, de exemplu, Aja
Tounkara DiaUo Fatimata, calaul-§ef al capitalei, Conakry,
era mereu admonestata de grupurile umanitare occidentale.
Cu caliva ani in urma, aceasta a marturisit ca, de fapt, nu
taiase pe nimeni. "Le pi§cam putin de clitoris incat sa tipe",
a spus, ,,§i le bandajam sanatos ca sa mearga ca §i cum ar fi
avut dureri de nesuportat. "

Centerfor Reproductive Law and Policy


1 19
Ce miros are vaginul ?

De pamant.
De gunoi umed.
De zeitate.
De apa.
De dimineata timpurie.
De adancime.
De turta dulce.
De transpiratie.
Depinde.


1 21
E
De mu§ch i .
V De ceva sexy. M
E D e fii n ta mea . o
De burete. N
De n i m i c, m i s-a spu s.
E D e l'nceput. o
N De ,ma nas . L
S o
L De pol en. G
E Dc Pal om a Pic ass o. U
R R
De carne cruda §i mu §ch i . I
De sco rti§oara § i cui §oare. L
E
De trandafi ri .
V
De pad ure aromata § i puf
oas a de i aso mie, pad ure A
nesffu§ita. G
I
De l ich eni uzi .
N
D e acadea gustoasiL U
L
De Paci fic de Sud. U
De cor ci tura I'ntre pe§ te §i floa I
re de lilia c.
D e pie rsic a.

De cod ri .

D e fructe-n parg.

De ceai de cap§une §i kiwi.

D e pe§te.

De paradis.

De 0Iet §i apa.

D e bautura dulce, fina.

De branza.
De oce an.

6-
1 22 -e:"
1 23
Am cutreierat cu piesa aceasta in toata Ame rica (�i
mai nou, in toata lumea) timp de ani de zite. Va ameninl
ca voi intocmi 0 harta cu toate ora�ele care s-au aratat
prietenoase vaginului. Acum sunt multe. Am avut �i multe
surprize; m-a surprins Oklahoma. Erau nebuni dupa
vagine in Oklahoma. M-a surprins §i Pittsburgh. Vaginele
chiar sunt iubite in Pittsburgh. AmJost acolo de trei ori.
Oriunde ma due, sunt asediata de Jemei care vor sa i§i
povesteasca vielile, sa Jaca propuneri, sa dea solulii.
Aceasta este partea mea Javorita. Reu§esc sa aflu atatea
pove§ti minunate. Care sunt spuse atat de simpiu, atat de


1 25
E
frust. Mf se reaminte�te astf
V el mereu cat de min unate sun M
t Sa va spun �i povestea unei tinere extraordinare din
E destinelefemeilor, cat de pro o
funde. $i mi se reaminte�te fn
Oklahoma, care s-a apropiat de mine impreuna cu mama N
ce fzolare traiesc acestea, �i dit
E de asuprite sunt in izolarea o
ei vitrega �i mt-a povestit ca se nascusefora vagin �i ca �i-a
N lor. Pentru cii pu/ini sun t cei L
care afia despre suferin/a �'i
S dat seama de asta abia La varsta de paisprezece ani. Se o
deruta lor. Si cata ru§ine Ie
L invele§te. $i cat de vital est G
e juca fn compania unei prietene �i, comparandu-�i organele
E pentrufem ei sa imparta§easc U
a aftora po vestea existen/ei
R genitaie, �i-a dat seama ca ale ei erau diferite, ca ceva era R
lor, cat de mu lt supravieluire
a noastra cafemeie depinde I
nelalocul lui. A§a ca s-a dus La ginecolog fnso/ita de fatal
de acest dialog. L
ei - parintele de care se sim/ea mal apropiata - §i acesta E
Dupa spectaco[, fntr-o seara,
fn Ne w York, am auzit
a descoperit faptul ca natura 0 privase �i de vag in �i de V
po vestea unei tinere vietna
meze care, atunci can d ave
a utero Tatal afost distrus �ifacea fncercari disperate de a-�i A
cinci ani -proaspat sosita G
in Am erica, ne§tiind boaba
de domoli lacrimile, ca sa nu-�i raneascafiica. Intoarcere, I
engleza - a nimerit fntr-un
hidrant fn timp ce se juca N
fntr-o tentativa nobila de a-§i consola copila, el spuse: " Nu
fmpreuna cu cea mai bun a U
prietena a sa §i §i-a peifora
t te fngrijora, micu/a mea. Totul va fi minunat. Ba chiar L
vaginul. Nefiind fn stare sa com
unice ceea ce i se fntamplase, U
extraordinar. 0 sa-fi confecfionam de mana cea mai buna
�i-a ascuns sub pa t chilo/efi fnsa I
ngerali. Mama ei i-a gasit
pasarica din America. $i cand 0 sa-Ii fntalne�ti barbatul,
�i �i-a imaginat cafiica saf
usese vio lata. Din moment
ce va §ti ca e privilegiat, ca totul a fostfacut special pentru
fettla nu �tia sa numeasca
" hidrantul ", nu a �tiut sa "
Ie el. $i a�a s-a ales cu 0 pasarica noua, §i a trait lini�tita §i
explice parinlilor ceea ce se pet
recuse cu adevarat. Ace§tia
fericita §i, In momentul fn care §i-a adus parintele dupa
I-au acuzat pe fratele celei
mai bun e prietene de viol.
doua zife, legatura de dragoste dintre ei m-a cople§it.
Micu!a a fost dusa fn graba
la spital, �i 0 mana de barbal
i alta seara, In Pittsburgh, 0femeiefoarte patima�a
i-a u examinat vag inu l scazcia
t �i expus tuturor pri virilor.
m-a asaltat �i mt-a spus ca e absolut necesar sa fmi
Apoi, pe drumul de fntoarc
ere, fetila �i-a dat seama ca
vorbeasca. Insistenla ei m-a convins §i am sunat-o fn seara
tatal ei nu 0 fnv rednicea nic
i macar cu 0 pri vire. In och
ii fn care am ajuns la New York. Mi-a spus ca era masajo­
lui devenise 0 fem eie folosita,
trecuta. Nu a mai p rivit-o
terapeut §i ca trebuia sa fmi vorbeasca despre textura
niciodata cu adevarat.
vaginului. Textura era 0 chestiune vitala. " Nu i-ai perceput
<:::9-
1 26 --€:7
1 27
E
textura ", mi-a spus. $i mi-a
V deseris-o eu atata mimtfiozitate,
E cu atata acurateIe senzorial
a, timp de 0 ora Incat atu
,
nd
cand a isp ravit am simIit
E ne voia sa ma Intind. In tim
pu l
N conversaJiei mi-a tot spus
ca vrea sa Ii spu na vag
S inu lui
L " a.Ja cum vre a ea ". Po
me nisem cev a negativ des
pre
E termenul ei preferat 'in timpu
R t spectacolului .Ji mi-a repro.J
at
ca nu pricepusem deloe se
nsu l eu vantului. SimIea nev
oia
sa ma ajute sa reeoneept
ualizez noJiunea. Mi-a
ma i vorbit SA
'ineajumatate de ora despr
e cuv an t §i, dupa ee a termin
at,
ma cueerise de partea ei.
Am seris unnatorul monol
og
pentru ea.

� �
Eu a§a Ii spun. � i vreau sa restaurez sensu I ac st i

cuvant. Chiar imi place. Hai , spuneti eu mine. P �, p � -pl .


. v .
Ca-n piditura, plsleula,
, plcant , p iston?. . . §i apOi plele,
v
ademenitoare? Pi inainte de z? � l. apOl" plzma " ?. Nu , nu Sa '

. .
contmuam. � ingdimadite irepro§abll
v . Ah, ah . . . .' Litere fierbintj

una-ntr-alta pentru di se potrivesc de minune; mere u


v
profunde, mereu rotund e, sau eu maJ' uscule - z - zeama,
.
zemos, zi-mi, zi, zbengu i , zdreli , zeila. P1Z-P Z: �: .
Impuls
' ,

electric pervers §i zimtat. [sunet ascutit, tipator1 plZ molate , �


piz-piz, apoi aeut §i savuros - dadaee§te-ma, dascale§te-ma,
dainui, da-mi.
.
A§a, a§a, spune-mt a§a ,.

1 28 --e:,
1 29
Dadi vaginul tau ar trebui sa se fmbrace, ce ar
purta ?
Cizme ro�ii inalte �i 0 �apca inscriptionata cu Metz,
intoarsa cu cozorocul la spate.
Daca ar putea vorbi, ce ar spune ?
Ar rosti cuvinte care ineep e u T �i V "
-
"toarHi �i
" vioara" de exemplu.
iJi arninte�te de ceva vaginul tau ?

De 0 piersica foarte coapta. Sau de un diamant pe


care I-am gasit intr-o comoara �i imi apartine.
Ce are special vaginul tau ?

--€:::>
1 31
E
V .<?ti u di undeva In interior
are un creiera§ extrem de
E i stet·

E A ce mirO(lse vaginu l tliu ?


N
A ful gi de zapada.
S
l
E
R

FEMEIA CiREIA
iI PLicEA LA NEBUNIE
si OrERE FERICIRE

I ubesc vaginele. � i iubesc femeile. N u Ie percep


drept entiHiti separate. Femei1 e rna p latesc b i ne ca sa
Ie domin, sa Ie ata!, sa Ie aduc In extaz . Dar nu am
inceput a§a. N u , d i n con tra: am Inceput in avocatura.
Dar pe cand rna apropiam de patruzeci de ani , rn a
stapanea obsesia de a darui femeilor fericire. Atatea
femei neimplinite . . . Atatea femei care nu gaseau calea
catre ferici rea lor sexuala . . . A inceput ca 0 ocupatie
o arecare, dupa care m-a absorbit in totalitate. A m
deveni t speciali sta, ce mai - experta. Devenisem 0
artista. Am Inceput sa percep onorarii pentru prestatiile

-Eb
1 33
E M
mele . Leg i l e fisca le pareau aHit de p lieti sitoa ea
V re §i fara rezervat, mai Infranat. Dar dind rna aseultam, se vedea o
sens pe atune i .
E
era fals. �i chiar era fals. Pentru ca nu era izvorat din N
o
Mil. imbraeam in linute obsce ne atunei dind trebu sexua l, ci numa i din dorint a mea de a imita un
E ia L
N sa Ie domi n pe femei - danteUi, matase §i piele §i folose o
_ am comportament sexua l.
S G
diverse instrumente: biee, ditu§e, s foara, vibra
L toare. Unde Odata, cand aveam zeee ani , trebui a neaparat sa fac U
E gaseai a§a ceva in legis latia fisea lll? Nu tu instru R
mente, nu Eram In excursie. Cam dupa 0 ora m-am u§urat Intr-o
R I
tu emoi ii, ca sa nu mai spunem dit de tare uram am
costu mele benzinarie Imputita, dar a fost atat de minunat, Incat L
alea eorporatiste de eu]oare albastra, de§i acum sa E
Ie port din gemu t. Gemeam in timp ee rna u§uram. Nu-m i venea
dl.nd in dind in cadrul noii mele orientan profesiona o
le §i se ered ce mi se Inrnmpla: eu gemeam Intr-o benzinane Texac V
potrivese destuI de bine. Cont extuI face totul . tele A
legisl atia undeva In inima Louis ianei. Atunci am intele s ea geme G
corporation ala nu inHHneai niei instrumente §i niei are.
diverse tin de a n u obtin e pe Ioc ceea ce 1ti dore§ ti, de aman I
tinute . �i niei udeala. Nu te puteai bueura de un N
eand
prelu diu Mi-am dat seama ca gemetele sunt mai placute atunci U
misterios, obscur. Nici urma de sfareuri exeitate. zona
Nu gaseai te iau pe tine Insati prin surprindere; izbuc nesc din L
U
niei buze §i niei limbi gustoase, dar mai ales, n-ai §te
fi gasit aceea misterioasa, neeun oscut a a fi intei tale, care vorbe I
gemete. Ma rog, nu de genu l eelor despre care vorbe .
sc eu. propria ei limba . Am Inteles ca gemetele sunt acea limba
Acum a inte1eg eu ea asta era esenta; gemetele au
fost cele A§a ca am dat drum ul la geme te. M aj oritat ea
care m-au sedus §i m-au inrobit ocupatiei asteia
de a face barba tilor deveneau nelini §titi. Adevarul e ca Ii speriam de
feme il e feriei te. Eram mica §i, dind vedeam in fil
me doua moarte. Faceam amta zgomot de nu se mai puteau concentra
feme i radind dragoste, scotand gemete de plaeere supre apoi
ma, asupra a ceea ce trebuiau sa faca. Adio concentrare. �i
rna bufne a disul . Apoi deveneam isteriea. Nu-m i venea
sa adio ereqie. Nu puteam face dragoste In casele oamenilor.
ered di asemenea sunete intense, neeontrolate, seand §i
aloase Peretii erau prea subtiri. In bloc rna euno§tea toata lumea
puteau ie§i din gura unei feme i. tii
eram privita dispretuitor de cei cu care urcam In lift. Barba
Tanjeam sa gem. A m Iaeut repetitie in fata oglinzii credeau ca exagerez; unii lmi strigau ca sunt nebun a.
§i m-am inregistrat pe 0 easeta: am gemut pe diverse tonuri Am Inceput sa nu mai gem dupa pofta inimii. Am
§i note, eu i nflexiuni de primadona uneori, aIteori mai devenit mai pa§nica §i mai politicoasa. Im i infundam

<::9- �
1 34 1 35
E
sunetele Intr-o perna. Am Invatat sa Imi M
V retin geamatul, ca se petrecea foarte lume§te. Obtineam geamatul chiar inainte
o
E pe un stranut. Au urmat dureri de cap §i
tulb urari generate ca lucrurile sa fi inceput, cand mancam salata sau pui, a§a, N
de stres. Aproape ca picrdusem orice sper o
E anta atune! dlnd total conventional, cu degetele, pur §i simplu, In bucatarie,
L
N am descoperit fem eia. Olnd am descoper
it ca majo ritatea asezonat cu aceto balsamico. Uneori foloseam instru­ o
S
fem eilo r adorau sa rna audiJ. gem and G
L ; mai - §i mai mente - ador instrumentele -, alteori determinam femeia
U
E important - am desc operit dH de tare
rna exci ta sa Ie aud sa I§i gaseasca propriul geamat In fata mea. A§teptam, R
R
pe ele gemand, sa Ie produc atata plac I
ere inca t sa gea ma. prelungeam totul pana cand se declan§a. Nu rna lasam L
A deve nit un fel de pasi une.
padHita de pseudo-gemete, mai evidente. Nu, nu, nu: 0 E
Sa descopar chei a, sa desc ui graiu] vagi
nulu i, sa foqam pana cand dadea glas geamatului autentic. V
eliberez aceasta voc e, acest cantec salb A
atic. Exista un geamat clitoridian (un sunet moale, emis
Am Iacu t dragoste cu femei tacute §i Ie-am G
gasit acest din gura), un geamat vaginal (un sunet profund, din gat) §i I
loc din interiorul lor §i au fost §ocate de N
propriile gemete. un geamat clitoridiano-vaginal, adica 0 combinalie dintrc
Am facu t dragoste cu femei care deja gem U
eau §i au desco­ cele doua. Si apoi, mai exista: pre-geamat (0 parere de L
perit ca pot geme §i mai profund, §i mai U
tare. Am deve nit sunet), aproximativo-geamat (un sunet circular), geamatul
I
obsedata. Tanj eam sa Ie fac pe fem ei "
sa geam a, §i rna
"a§a, acolo ! (un sunet profund, bine articulat), geamatul
simteam ca un dirij or, ca un solis t voca
l. elegant (un sunet sofisticat, care aduce cu un hohot de ras),
Era un fel de operatie, de §tiin ta deli cata
, men ita a geamatul Grace Slick (ca u n acord de muzica rock),
iden tifica tem po-u l, ]oca tia exacta sau
saJa §ul gemetelor. geamatul WASP (tacere), geamatul semireligios (un sunet
A§a I-am botezat eu.
musulman foarte armonios), geamatul de varf de munte
Uneori 11 gaseam peste blugii unei fem ei.
Alteori rna (ca la yodlere), geamatul de sugar (un gangurit), geamatul
strecuram pe ne§tiute, anih ilam rara zgom
ot alarmele din calelesc (un sunet gMaitor), geamatul sudic €cu accent sudic
jur §i rna insin uam rnauntru. Alteori fol osea
m foqa, dar nu - "ab, da! "), geamatul militant bisexual dezinhibat (un sunet
rna refer I a viol enta, ci la dominare, la
genu l de foqa care agresiv, profund, tunator), geamatul mitraliera, geamatul
poate fi definit cum urmeaza: "Te voi duce
unde va; nu te maestrului Zen torturat (un sunet piezi§. infometat),
speria, relaxeaza -te §i savureaz a momentu "
l . Uneori totul geamatul de diva (pe tonuri ascutite, ca la opera), geamatul

--€::7
1 36
1 37
E
orgasl1 m l u i "deget-
V sc rant iC' '5si In eel
e d'I n urm a,
,
v geamatul
E tnp JulUl orgasm
• •

surpriza.

E
N
S
L
E
R

Dupet ee am terminat de seris monologul precedent


i l-am cititfemeii pe al eetrei interviu fl construisem. Nu a
simlit ca ar avea vreo Zegatura CLl ea. I-a placut, iuali
aminte, dar nu se regasea Tn el. Simlea mai degraba ea,
oarecum, evitasem sa vorbese despre vagine, ca inca Ie
obiectivam Intr-o anume masura. Chiar §i gemetele erau
o modalitate de a obiectiva vaginul, de a-I separa de restul
lui, de restulfemeii. Lesbienele percep vaginele 'intr-o eLi

totul alta maniera. Pe care nu 0 'inlelesesem 'inca.


A§a ca i-am mai luat un interviu.


1 38 --e:,
1 39
- Ca lesbiana, spuse, iIi cer sa incepi dintr-un loc in
care lesbianismul este punctul central, ne'incadrat lntr-un
context heterosexual. De exemplu, eu nu tanjeam dupa
femei pentru eram scarbita de barbali. Ei nici macar nu
faceau parte din ecualie.
Trebuie sa vorbe§ti despre a patrunde in vagine.
Altfel nu pOli vorbi despre douafemei carefac sex.
Sa zicem, continua ea, cafac sex cu ofemeie. Ea
e in mine. Sf eu sunt in mine. Mi-o trag §i eu §i mi-o
trage §i ea. Ma patrund patru degete: doua ale me/e,
doua el ei.

-€:::>
1 41
M
e ea ,
ce 'im i sp une: despr
de multe din ce ea
E o
Nu cred di voisem sa vorbesc despre sex. Dar stau N
V
E rna gandesc, cum poli vorbi despre vagine tara sa Ie descrii dc spre mi ne . o
gi n ud,
po i m(l 'indrep t 'inspre prop riu l me u va L
In actiune? Ma nelini§te§tc factorul excitant §i ca piesa -A
urez o
E
trunda. Eu pot sa imi sav
N asta ar putea deveni exploatatoare. Oare vorbesc despre ea. Ea poate sa ma pa G
neee
t sa li las degetele sa alu U
S
vagine pentm a-i alata pc oameni? �i dadi da, asta c rau? excitare Z,emoasa, po R
na
L
me a, nle z nu eonteaz(l. ii scot ma I
E -Fiind lesbiene, spuse, noi eunoa§tem vaginele. Le mine , 'in gu ra
fiae sa
de genuneI1I' U I el' ea sa 0
v
L
vaginul meu. Il free
A

R
atingem. Le lingem. Ne judim eu ele. Le tachinam. Ne E
pfma cand
ginul lipi t de pieio rul ei,
dam seama cand clitorisul este exeitat. Pentru ea le simta. Alunee eu va
V
picioarele sale.
cunoa§tem §i pe ale noastre. nimeresc eufata lntre A
i misterul,
despre vagine le destram
Oare dad i vorbe§ti
G
Imi dau seama ca rna cuprinde sllinjeneala ascuillind-o.
uneric, \
re un alt mit care Ie men\ine 'in int
�i motivele se invalma§esc: nervozitate, frica, dragostea ei sau este yorba desp N
s!acute? U
pentm v agine §i dexteritatea In relalia eu ele §i deta§area i gnorante §i nesati
loeul L
§ea pe clitorisul ei, luand
mea, groaza de a spune toate acestea In fata voastra, a - Limba mea se mi U
n vag inu l ei. I
publicului meu. dege telo r. lmi bag gura 'i
a, pericu-
or cuvinte pare pervers
-fmi place sa majoc pe buza vaginuiui, afirma ea, Pronun\area acest
puternica,
dire cta , pre a la subject, obraznica,
eu degetele - de la maini §i de ia picioare -, eu lncheieturile, loasa, prea

eu limba. fmi place sa intru meet; continuu eu blandeJe §i int en sa , vie .


loeul
a pe clitorisul ei lua nd
apoi Uni 'infig trei degete mauntru. _ Limba me a se mi§e
vaginul ei.
Mai sunt §i alte eavitali, alte spalii goale ce pot fi deg etelor. imi bag gura m
ginele , sa ni le
e, sa ne iu bim va
umplute: gura, de exemplu. Daca tot am 0 mana libera 'ii Sa iub im femeil
acate c u cee a c�
n gem §i sa fim lmp
bag degete m gura, U bag degete m vag in, §i ae[ioneaza cunoa§tem, sa Ie ati
. sa
avem neV01e. v ne sat'IS facem pe nm
suntem §i cu cee a ce
toate aeolo unde trebuie; lmi suge degetele §i cu gura §i
, sa §tie cu m sa
aman\ii sa n e satisfaca
eu vaginul. Ambele sug, ambele sunt ude. In§ine, sa ne 'invatarn
e in
vorbim despre el
gin ele noastre; s a
Imi dau seama ca nu §tiu ce se cuvine. N i ci macar fie prezen\i in v a
ngurata\ii §i starii
mar e, sa d am glas foamei §i durerii , si
nu §tiu ce Insearnna acest cuvant. C i ne decide. Aflu gura
-E?
6- 1 43
1 42
E l or de spiri t, sa Ie expune m la lum ina inca
V t sa nu poata fi
E si l ui te pe Intu neri c rara ca cine va sa fie tras la
raspundere:
astf el, centru l, pun ctul , mot ond , visu l nos
E tru nu va mai fi
N vreo d ata smu ls de la loeu l lui ' mut i lat amo
, rtj
� · t " dl· st rus,
S
L invi zibi I sau copJe§it de fll§ine.
E -Trebuie sa vorbe§ti despre eum e sa In vagine,
R
spuse ea.
- Haide, spun eu, intra.

Jucasem deja piesa asta de peste dol ani dind mi-am


dat brusc seama di nu inclusesem nimic despre na§tere. Ce
omisiune bizara... De§i un jurnalist caruia i-am marturisit
de curand chestia asta m-a fntrebat: ,, �i care e legatura ? "
Acum aproximativ douazeci §i unu de ani am fnjiat
un baiat, Dylan, cam de aceea§i varsta cu mine. Anul
trecut, solia lui, Shiva, a adus pe fume un copil. Mi-au
cerut sa asist fa na§tere. Nu cred ca am fnleles cu adevarat
vaginele - fn ciuda tentative lor mele - pana fn acel
moment. Daca pana atunci ma jascinau, de cand s-a
nascut nepoata mea, Colette, ie venerez cu mare pio§enie.
<::S-
-€:7
1 44
1 45
Pentru Shiva

Eram acolo dnd vagi nul ei s-a cascat.

Eram cu tOlii acoIo: mama �i barbatul ei �i eu,

�i asistenta ucraineanca ce scotocea �i tot foia

In vaginul ei, cu mana-ntreaga - inmanu�ata In

caucmc -

�i ne vorbea ca �i cum nu se Intampla nimic -

de pard ar fi invartit un robinet sub presiune.

Eram acolo in camera cand din cauza contractiilor

se tara pe coate �i pe genunchi,

dnd gemete bizare ii la�neau din toti porii

--€:7
1 47
E M
§i mai cram aco l o §i In momentul in care Eram aeolo dnd fiecare d i n tre noi, § i eu § i mama
V o
E a tipat dintr-o data el , N
o
salbatic, batand aerul incarcat, Cll bratele. o tineam de dite un pieior §i Ineercam sa i Ie desfacem
E L
N impingand o
S G
Eram acolo cand vaginul ei s-a preschimbat eu toata puterea impotriva impingerii ei ,
L U
E di �ltr-o gaudl sfioasa a sexualitatii iar barbatu l ei numara gray, " unu, doi, trei " R
R I
Intr-o sapatura arheologidi, 0 amfora sacra, spunfindu-i sa se concentreze, §i mai mult. L
un canal venetian, un put adanc ce ascundea in acel moment ne-am u i tat In ea. E

Intepeni t in el un cop i l a§ Nu ne puteam lua ochii din acel loc. V


ce-§i a§tepta sal varea. A
G
U itam de vagin, c u totii, I
N
I-am vazut culori le vagi n u l u i . I§i l asau una alteia caci ce altceva ar putea exp lica
U
locul . Jipsa noastdi de u i m ire, !ipsa noastra de evlavie. L
U
A lbastru vinetiu
I
ro§u be§icat - ca Intr-o ro§ie Eram acolo cand doctorul

roz cenu§iu, § i negru; a impins inauntru departatoare

am vazut sangele brobon i t pe margini ca sudoarea, §i tot acolo eram d\nd vaginul ei a deveni t gura

am vazut l ichidul galben-alburiu, rahatul, cheagurile imensa

i ar ea impingand din toate puteril e, impingand de soprana

din ce in ce mai tare, dlntand cu toata vigoarea e i ;

i-am vawt cop i lului capul prin gaudi, mai Intai capu§orul , apoi u n brat zbatandu-se gri,

s mocuri de par negru, am vazut totul §i apoi trupu§orul

in spatele osu l u i - 0 amintire rotunda § i putemica, 'i notand cu repezic i u n e I n s pre n o i , inotand c u

pe cfmd asistenta ucraincanca nu contenea sa mestece repeziciune

e u mana e i c leioasa. inspre bratele noastre Inl i1crimate.

.er --e::,
1 48 1 49
E
Eram acolo §i mai tfirzi u dnd m-am intors pe dilcfiie
V
E �i i-am vilzut vaginul.

Am incremenit § i m-am holbat


E
N la vag i nul ei dezgolit, i mpudic,
S muti lat, umflat §i sfa§i at,
L
E d i n care sangclc curgca peste mainile doctorului
R care 0 cosea calm, in l ocul accla.

A m lncremeni t §i Incil ma holbam, dnd vagi nul ei a


ZIUA V
devenit

Neintarziat 0 i n i ma mare, fO§ie, pulsfmda.

I n i ma e capab i l il de sacri fici u .

Oar § i vag inul e capab i l d e sacri fi c i u .

Ini ma poate i erta § i indrepta.

I§ i poate schimba forma ca sa ne l ase sa patrundem

in ea.

S e poate Hirgi ca sa ne permita sa ie§im.

La fel § i vag i n u l .

Poate suferi pentru n o i , s e poate extinde pentru noi ,

poate muri pentru noi

§i ne poate aduce sfmgerand necontenit in lumea asta

oribiHi,

in lumea asta extraordi nara.

La fel § i vagi n u l.

Eram acolo in camera.

Imi amintesc.

er-
1 50
DEIPRE ZIUA
31 INITIATIIA CDLEGIILOR

De Karen Obel, director, Ini!iativa colegiilor

Nu eu m-am dus la Ziua V. Pur §i simplu a dat peste


mine.
Eram deja In consiliul director al site-ului Femi­
nist.com de peste un an cand m-am dus la 0 InHHnire la
care fusese invitata Eve Ensler, la initiativa lui Kathy
Najimy. Kathy considera ca unele dintre scopurile noastre
de la Feminist.com se identificau cu eel al lui Eve, de a
pune capat violentei lndreptate lmpotriva femeilor. �i avea
dreptate: pana la sfar§itul lntrunirii se nascuse deja Ziua V.
Comitetul de binefacere al Zilei V se compunea din
femei pe care Ie invitaseram sa ni se alature, ele atragand la

--e;,
1 53
Z
randu l loT pe altele �i tot a§a. Primu l nostru proiect Z
I a fost la punctul culminant din "A§a vreau eu sa Imi numesc
Ziu a V 1 998, eveni ment care urma sa l anseze mi§ca I
U
rea vagi n u l " , provocase 0 asemenea frenezie In randul U
A
Ziu a V §i primu l dintr-un §ir de mani festari cu scopu A
l de a publicului Indlt atunci cand le-a solicitat un raspuns, nu s­
.. stran ge bani §i de a trezi con§t iinta publi ca asupr
a au putut abtine sa nu 11 dea. •

intreruperii violentei Impotriva femei lor. Ziua V 1 99


v 8 a I n ciuda Impotrivirii unor potentiali sponsori fata de
v
fost un spect acol de binefacere care adunase nenum
arate Ziua V 1 99 8 - dintr-un anume motiv, oameni nu se
vedete cu piesa Monologurile vaginului a Eve Ensler, simt in largul lor atunci cand aud cuvantul vagin -
la Teatrul Ham merstein B allroom din New York. B
iletele evenimentul a fost un succes imens atat de critica, dar §i
se epuizasera, dar afara, in strada, sute de oameni incer
cau finandar. New York Times, care initial a refuzat sa publice
sa intre. Toata lumea ar fi dorit sa partic ipe la Ziua
V, un anunl pentru eveniment, considerand di sloganul prea
eveni mentu l d e pioni erat care avea s a schimbe pentr
u spunea lucrurilor pe nume, a acceptat In cele din urma 0
totdeauna semnificatia zilei de Sf. Valen ti n .
varianta modificata §i a sfar§it prin a considera manifestarea
In ceea c e rna prive§te, tonul 11 daduse Glenn Close
drept "cel mai fierbinte loc din ora§."
in timpul repetiliilor din ziua premergatoare spectacolului. Comitetul de binefacere a trebuit sa dea dovada de
Eram l a ghi§eul de bilete cand am auzit-o cerandu-i lui mult angajament §i sa depuna multe eforturi pentru ca Ziua
Eve ajutorul pentru a putea i nterpreta adecvat subtilitatile V sa se transforme in succesul de care a awt parte. Respon­
din monologul care 0 caracteriza pe aceasta din urma. sabilitatile noastre au crescut spectacu}os, pe masudi ce se
Mi-am dat seama fara urma de indoiaHi de cat de dedicati mareau §i pretentiile carora trebuia sa Ie facem fata. Eu am
proiectului Ziua V 1 99 8 erau participantii §i de dit de bine Inceput de jos, fiind doar un voluntar de rand, ca apoi sa
Intelesesera i mportanta mesajului Monologurilor �i a devin secretar al comitetului §i apoi, pana la ora ridicarii
mi§carii Ziua V . Publicul era l a fel de con§tient. B arbati §i cortinei, am devenit producator asociat. Pe parcursul anului
femei, studenti §i oameni de afaceri, marne §i activi§ti din in care am lucrat pentru reu§ita evenimentului, nu rareori
domeniul dramaturgiei - razand, pHingand, aclamand, m-am intrebat de ce mceam atatea pentru Ziua V , o organi­
pastrand tacerea §i suspinand - au primit spectacolul cu zalie care milita pentru oprirea violentei impotriva femeilor
brate, inimi §i minti deschise. Pe cand Glenn Close ajunsese _ de§i §tiam cat de importanta era cauza pentru care lucram.
&
-e;,
1 54
1 55
Z La urma urmelor, n u fusesem niciodata 0 victima. Cu toate i ntaJniri intermin abile, nu §i-au permis sa a traga atentia Z
I I
U aeestea, veneam acasa zilnic de la munca mea eronofaga asupra lor §i sa ne indepmam astfel de la s copul nostru. U
A A
§i petreeeam intre trei §i zece ore pe zi raspunzand mesaje10r Cand in smr§it venise momentul oportun sa vorbeasca,
"
electroniee, elaborand §i trimitand scrisori §i aIte documente, ne-au imparta§it ni§te pove§ti atat de infri co § atoare indl.t
coneepand planuri §i invitatii, §i multe alte asemenea. Eram nu le-a§ fi dat crezare daca nu le-a§ fi auzit cu urechile proprii.
v v
permanent obosita, dar, cu toate aeestea, eram extrem de Cand am plecat de la acea IntaInire, imi s imteam fiinta
ferieita §i de plina de inspiratie. Pluteam pe tot parcursul amortita, dar intelesesem iara§i de ce era n evoie de Ziua
zilei §i eram foarte motivata. V. M i-am dat seama ca multi dintre oamen ii pe care Ii
In ziua cea mare, am stat in public, impreuna cu cuno§team §i pe care urma sa ii cunosc a v e au pove§ti ale
prietenii §i familia, cu mama alaturi. La sfar§itul spectaco­ unor experiente asemanatoare cu cele pe care Ie auzisem
lului, E ve a ie§it pe scena §i le-a cerut sa se ridice celor In acea seara. Am I uat hotararea ferma de a elimina cauzele
care erau sau cuno§teau victime aIe violentei. M-am ridicat. §i sursele violentei impotriva femeilor, de a impiedica
S-a ridicat §i mama. Aproape toata lumea era in picioare. efectele ei devastatoare.
Atunci am inteles de ee era nevoie de Ziua V . � i deoarece primul pas in eradicarea unei plagi a
Cateva saptamani mai tarziu, Comitetul de binefacere socieilitii este a-i face pe oameni con§tienti de ea, Comitetul
al Zilei V s-a reunit pentru a se bucura de Iaurii victoriei de binefacere al Zilei V a luat hotararea c a s c opul pentm
binemeritate §i pentru a diseuta despre ceea ee trebuia mcut anul 1999 urma sa fie acela de a ne face cu nos cut mesajul
mai bine eu urmatoarea ocazie. Pentru prima oara dupa la nivel local. Astfel ne-a venit ideea implicarii colegiilor.
an, nu aveam un eveniment iminent asupra caruia sa ne Urma sa invitam colegii §i universiiliti din toara tara sa puna

coneentram energiile. Pentru prima oara dupa un an, am in scena spectacole cu Monologurile vaginului in ziua de
auzit femeile pe care Ie §tiam a fi puternice, inteligente, Sf. V alentin, ale caror Incasan sa fi e folosite de catre
creative §i independente - §i pe care de altfel credeam ea Ie organizatiile care se ocupau de oprirea violenlei i'mpotriva
cunosc foarte bine - povestind despre ce rol jucase violenta femeilor. M -am oferit sa coordonez proiectul.

in viata lor, intr-o maniera care m-a uimit. Acestea actio­ Imi pusesem mari speranle in lnitiativa colegiilor, de§i
nasera total altruist, astfel incat, pe parcursul unui an de n u §tiam nici la ce sa ma a§tept, nici cum va fi mtampinat §i

<::9- -Eb
1 56 1 57
Z
se pentm a
Z
cu aWt mai putin ce rezultate va genera acest proiect. Am pentm ca nu consi derau dt au destule resur I
I
minti le lor sau U
U inceput prin a diuta colegii §i universWi!i americane pe ating e viziu nea pe care 0 const misera in
A
u face fata §i
A
internet. Petreceam ore nesffu-§ite - in fiecare zi - trimi!and pentm ca i§i dadeau seama ca nu mai putea
linit in mod
..
scri sori departamentelor de studi i femini ste , de teatru , responsabi litatil or pe care Ie aveau de indep

profesorilor, organizatiilor studente§ti, responsabililor cu normal. aceste conditii reveneam la linia de plecare, doar v
v
gasi inlocuitori.
sanatatea, atelierelor studente§ti de dramaturgie, tuturor ca acum aveam mult mai putin timp pentru a
continue. A§a
celor care consideram ca imi puteau citi §i raspunde l a Uneori reu§eam sa Ii conv ing pe dezertori sa
U niversitatea
scrisori - in fine, fiecarei §coli d e p e nenumaratele liste pe s-a intamplat §i cu cei din propria ograda,
conse cutiv §i
care I e a veam. Pana cand imaginile §i I iterele de pe ecranul Corn ell : au perseverat, au partic ipat doi ani
iente foarte
calculatomlui dansau in cea!a. Raspunsurile pe care Ie au avut parte de succe se notab ile §i de exper
la capat imi
primeam - dadi Ie primeam - variau intre curiozitate, placu te. Asem enea lor, cei care au mers pana
cau, despre
suspiciune, ostilitate §i entuziasm. Unii aflasera de Monolo­ scriau extaziati despre spons ori care se impli
rea §i puterea
gurile vaginului, de§i pe atunci titlul nu era a§a de cunoscut artico le favorabi le in presa §i despre ferici
nitali i Ziua
ca astazi . Multora, Initiativa colegiilor Ie trezise interesul, plenare pe care Ie simteau fiind pioni ai comu
vazilnd
dar nu Ie venea sa creada ca totul era pe fata §i ca nu implica V; nu uitau sa mentioneze §i uimirea pe care 0 traiau
proiect de 0
nici un cost sau cine §tie ce planuri ascunse. ca sunt In stare sa duca l a bun sfaqi t un

Pe masura ce lucmrile incepusera sa prinda contur, asemenea anvergura.


In cele din urma, scrisorile trimise de mine, site-ul
oamenii mei de legatura rna infonnau in legatura cu progre­
Web al Zilei V §i §tirile circuland din gud in gura au facut
sele inregistrate. Uneori erau ingrijorati de numarul mic de
ca la Initiativa colegiilor Ziua V 1 999 sa participe mai mult
persoane care venea l a preselecti i , de dificultatea de a-i
de 56 de §coli din Statele Unite §i Canada. Aceasta cifra
detennina pe oameni sa se implice, §i de critica §i de belele
m-a dezamagit mai intm, dar mai apoi mi-am dat seama cat
ill roate din partea celor care nu vedeau in mci un fel meritul
de important era faptu} ca aceste §coli chiar participau. Mai
acestui proiect § i care se puneau de-a curmezi§ul. De multe
mult, mi-am dat seama de cata dedicare dadusera dovada
on, cereau sa se retraga din Initiativa -pentru ca intampinau
cei din spatele proiectului §i am inceput sa consider Imtiativa
prea multa rezistenta din partea §colilor l a care activau,
--€:7
<:9-
1 59
1 58
Z Z
colegi i l or 0 rea l i zare monumentaUi pentru planul de Nici m(lcar nil gasese cuvintele potrivite. Deja am
I I

U ansamblu al Zi lei V . Presa a consacrat pag i n i intregi f ost bornbardafi Cll nenumarate reaelii pozitive. Audienla U
A A
activiHilii noastre §i in acest fel mult de 20 000 de a fost destul de divers�ticata, dar eu tOfii all fost foarte
oameni d i n America de Nord au inleles ce insemna Ziua receptivi §i de un real ajutor, fncat atmo,�fera a.ii)st minunata:
V §i Monologurile vaginului. saptamana de dupa Sf. §i sunt trista pentru ea totui a filat ,�f(Jr�'it! De-abia a§teptam v
v
V a le n t i n a m pri m i t nenumarate s o l i c i tari d i n p artea sa vina anul viitor. Cred di va trebui sa dorm aproape 0
oarnenilor mei de legatura pentru a afla rand puteau incepe saptamanli, dar sunt gata sa iau totui de fa capat. Karen,
sa l ucreze asupra urmatorului program anual : da startul!
A m aflat despre Ziua V aeum 0 luna 'in urma, dar Michele, I l linois,

am reu�it sa punem pe pieioare speetaeolul in aeest Facultatea de Studii juridice, 1 9 februarie 1 999

interval, orieat de seurt ar parea. Departamentul nostru


de teatru nu a fost interesat de partieipare, a§a ea am Ne-am dat seama di Initiativa coleg i ilor trebui a sa

reerutat pe toli eei care s-au aratat disponibili sa uree continue §i anul unnator. A§a di s-a § i intamplat. Trei

pe scena - profesori, eateva femei din eomunitatea aspecte au Iacut diferenta dintre Initiativa colegiilor din

loeaia, absolvenJi ai curs urilor de seulptura sau de 2000 § i anul precedent: sponsorii , Atelierul de construire a

cursuri de studii feministe, studenti fa studii juridiee. increderii §i efectuL

Trebuie sa menlionezfaptul ea le venerez de-a dreptul Dupa ce a sponsorizat 0 rnani fe s tare de m i c a

pe aeestefemei. Toate au avut 0 eontribulie minunata. amploare, dar foarte penetranta, in 1 999 - baza numarul u i

Am §i ras �i am �i plans, iar eand le aseultam pe unele din februarie - revista Self a deci s sa sponzorizeze in

dintre e le, mi se faeea pielea de gaina. Publieul a totalitate Initiativa din 2000. Planned Parenthood Federation
numarat aproape 200 de oameni §i top au fost vrajiJi. o f America s-a imbarcat alaturi de nOl pentru a sponsoriza

Nu §tiam la ee sa ma a�tept din partea lor, dar dupa evenimentul special al manifestarii din acel an: Atelierul

speetaeol tOli fmi spuneau ea ar fi trebuit sa aduea §i pe de construire a increderii . Pe 6 noiembrie 1 999, studenti

cutare §i pe eutare, ea mesajul aeesta ar fi trebuit sa din 0 suta de §coli participante au venit Ia New York pentru

ajunga fa urechile m ultora. a parte ia un atelier special condus de Eve. Ea le-a

� --€:7

1 60 1 61
Z Z
explicat cum sa puna in scena MOllologurile vaginului in oameni care au racut cuno§tinta cu Ziua V este de-a
I I
U §colile de tInde veneau §i apoi au mers sa vada propria ei inimaginabil. U
A A
punere in scena la Teatrul Westside. Studentii §i-au petrecut Initiativa colegiilor a eerut 0 reprezentatie, a§a

snir§itul de saptamana participand la cvcnimente legate de ca voi regiza §i in 200 I .


Ziua V §i cultivand relatii de prietenie intre ei. Drept reaqie Daea majoritatea voluntarilor care vor sa coordoneze
v v
la eveni mentele locale legate de Ziua V, multi dintre cei aceasta initiativa sunt femei, se mai ofera §i barbati, profesori
care fusesera la New York au subliniat faptul di Atelierul §i regizori care luereaza In universitati. Unii dintre ei au
de construire a increderii a constituit una dintrc experienteie vederi feministe, iar allii sunt indivizi normali care nu au
favorite ale Iniliativei colegiilor. mai luptat ln trecut pentm 0 cauza. Din diverse motive, toti
Daca la Initiativa colegiilor din 1 999 contribuisera inteleg ca merita sa aduca Monologurile in eomunitatea
studenti din Statele Unite §i Canada, unii dintre participantii lor. �i in ciuda faptului ca de fiecare data este pusa in scena
din 2000 veneau din diferite colturi ale lumii, dovedind aceea§i piesa, fiecare eveniment este unic. Unele se petrec
astfel extinderea proiectului. Ni s-au alaturat 1 50 de §coli, in cerc restrans. Altele sunt puneri in scena extravagante §i
de la U n iversitatea de Stat din San Francisco §i Colegiul evenimente sociale. M ulte §coli ofera §i alte genuri de
de Arte Cornish din statuI Washington la Universitatea activitati §i informatii legate de aceasta manifestare. Dupa
Oxford din Marea B ritanie § i Schil l er din Germania. piesa au loc "dialoguri ale vaginului. " In sala sunt invitati
ludecand dupa cifrele trimise de facuWitile participante, se §i consilieri psihologici. Se aduna bani §i se dau petreceri.
estimeaza ca la Initiativa colegiilor Ziua V din 2000 au Se canta, se danseaza.
parti cipat 65 000 de oameni §i ca - prin intermediul Universitatea de Stat din Arizona § i-a impodobit

evenimentelor §i publiciHitii colaterale din mass-media ­ intrarea cu un vagin gonflabil uria§; Rochester Institute of

peste 1 5 milioane de oameni de pe glob s-au famiIiarizat Technology a adus §i un interpret pentru surdo-muti ;

cu Monologurile vaginului §i cu Ziua V . Washington University din St. Louis a anexat §i Clothesline

D ad cifrele d i n Initi ativa Coleg iilor sunt adunate Project (acest proiect, i nitiat in octombrie 1 990 'in Hyannis,

eu cele reprezentand persoanele care au sarbatorit Ziua M assachusetts, militeaza pentm a opri violenla impotriva

V prin spectacole peste tot in lume, numarul total de femeilor, incuraj andu-le pe cele care au fost victime ale

<£r �
1 62 1 63
Z
sa i�i impri me povestea pe tricou ri ce apoi vor fi Z
I �coli au provodiri neobi§nuite. Au variat intre
I
U agalate pe 0 sanna de mfe pentru a putea fi vazute de toata
dcsprinderea de pc pereti a afi�elor pana Ia retragerea in U
A
lumea - rufele murdare ale societ alii s unt seoase in vazul A
u ltima clipa a unom dintre actori §i dintre sponsori, dar �i
tuturor); pe parcursul reprezentatiei din M iddlebury s-a
la l egislatii statale potrivnice. I n Arizona, dintre
desIa§ urat §i un "Femi nist InfoFe st" ; Universitatea din
v sponsorii uni versitatii, Dna Gray, a amenintat cu v
Nevada, Las Vegas, a organizat un perete pentm Ziua V
­ retragerea fondurilor pentru universitate. Dupa aceea a
un colaj despre istoria Zilei V, cu fotografii ale arti§ti lor,
renuntat insa sa 0 puna in practica. La Washington University
cuvintelor §i inimil or desenate de Sf. Valentin; Universitate
a S1. Louis, un grup de membri ai unor fralii universitare
din Nebraska a organizat 0 tombo la (eu premi i oferite de
au afi�e potrivnice §i au promis ca vor intrerupe repre­
restaurantel e locale , de clinic ile de infrumusetare, opere
zentatii1e. Dar regizoarea, 0 studenta, a transformat 0 situatie
de arta puse la dispoz itie de arti§ti i local i ) .
stresanta �i cu potential distructiv lntr-una pozitiva §i
Dupa cum s e vede, manifestarile generate d e Inipativa
constructiva: i-a invitat la piesa, care i-a fascinat. Cerandu-§i
Coleg iilor au fost la fel de variate ca §i cei care Ie-au
scuze dupa spectacol, recalcitrantii au marturisit ca nu §i-au
organiz at.
dat seama cat este de profunda problema violentei impotriva
De§i Initiativa Colegiilor avea la inceput rolul de a femeilor.
raspandi mesaj ul Zilei V unei audiente dlt mai largi, s-au Ca §i aceasta tanara, multi participan!i au lnvins. D i n
mai materializat aite trei consecinte ale acestui proiect. pricina §i multumita complexitatii proiectului, tinerii
In primul rand, pentru toti participantii, barbati §i
implicati dau tot ceea ce au mai bun in ci. Multi nu reu§esc
femei, este 0 experienta foarte solicitanta §i de anvergudi. sa faca lntr-o viata de om ceea ce fac ace§ti tineri -
Provocanle carora trebuie sa Ie faca fata sunt multiple: majoritatea tinere - intr-un semestru.
gasirea unui spapu, colectarea de fonduri §i de sponsorizari, Toti tinerii capata insa 0 inte1egere mai profunda a
organizarea de preselectii �i alcatuirea unei echipe de actori ceea ce inseamna "puterea comunitatii , in particular a unei
§i de productie, demararea unei campan i i de presa, puternice comunitati de femei " §i a i mportantei unei
repetitiile, atragerea de suporteri, §i toate astea pe langa asemenea comunitati . Aceasta este a doua consecinta
activitatile pe care Ie presupune viata de student. La multe nea�teptata de care va vorbeam: Monologurile vaginului
0::9-
--€:?
1 64
1 65
Z §i Ziua V i ntroduc noua generatie Intr-o forma inedita de
I
U feminism.
A I n cele din urma, §i probabil eel mai important lucm,

este faptul ca multi d intre cei care au participat (ca aetrite,


asistenli, membri ai publieului) au facut-o eu 0 dorinta
v
eon§tienta §i mai ales subeon§tienta de a aj uta prin prisma
faptul u i di erau ele insele victime ale unui abuz sexual.
Multe rni-au descris prin scrisori sentimentele lor de izolare,
frica, neputin ta, disperare, durere §i !ipsa a inerederii In
sine - pana au ajuns sa eunoasca Monologurile vaginului
§i Ziua V . Pies a §i aeeasta i nitiativa au servit drept
instrumente ale vindedirii §i supravietuirii lor.
Misiunea pe eare am avut-0 eu a fost mai solicitanta,
dar §i mai damica in a rna rasplati decal m-am a§teptat eu.
Timp de doi ani am primit zeci de mesaje pe zi. Le-am Foarte multi oarnenl incredibil i au ajutat l a na§terea

raspuns tuturor. �i asta e doar 0 particiea din responsabili­ aeestei piese §i la promovarea ei peste tot in lume. A§ vrea

tatHe me1e zilnice. Nu m-am dedicat niciodata unui proiect sa Ie multumesc celor curaj o§i care ne-au adus - pe mine

in asemenea masura. Erau zile In care stateam la computer impreuna cu piesa mea - ora§ele, colegiile §i teatrele lor:

dlte 1 2 ore §i, cand rna descurajam, mai primeam dite un Pat Cramer, Sarah Raskin , Gerald B l aise Labida, Howie

mesaj care rna punea pe picioare. Intelegeam i ar §i iar de B aggadonutz, Carole Isenberg, Catherine Gammon, Lynne

ce acest proiect are 0 importantil maj ora. H ardin, Suzanne Paddock, Robin Hirsh, Gali Gold.

Multumiri in special Steve Tyler §i C live


� i cred ca §i voi §tili de ce !
F lowers pentru splendida premiera britanidi §i Radei B oric
_ pentru ca a organizat totul cu atata stil ln Zagreb �i pentru
di mi-e ca 0 sora. Toate ganduriie bune se indreapta catre

-{?

1 67
1 66
M
fem ei Ie generoase §i
U pu tem ice
de l a Ce ntr ul Fem eilo r M
L V icti me ale R azboiulu Vreau sa Ie multumesc Charlotte Sheedy pentm
i " d ; n Z agre
I b U
V rea ll sa mu 1tumesc respectul pe care I-a aratat fala de mine §i pentru dl a
u pe rso n ' . , .
L
M
al ulUl ext raordm ar de I a T
teatm l HE R E d I' n New luptat pentru cauza mea, §i lui Marc Klein pentru munca
Ya rk , c are u
I it avu t un rol crucia
. . l In
R
mo nta < re a ple sel
pe acea sc en a Ra l u i zilnidi §i pentru rabdare. Vreau de asemenea sa ii M
' d I1dY Ro I
l l i son §i Barbara
I B us ac kin o pentru pr ofu

�da l r e
\lo�l
.
t Une §l mc A.
redere In
mU!lumesc lui Carol B odie: increderea ei in mine m-a
R
op era me a', lu;A W en imbarbatat in ani i d i fi c i l i , iar campania pe care a dus-o I
dy Eva ns 10
pu ne re In sce na §i pentr �
seph entru m gn ific a � in favoarea mea a facut ca aceasta p i esa sa treaca
u extraordi
llara el gen
David Kelly ,' erozltate; lui barierele temeril o r umane § i a ajutat ca totu l s a se
Heather C arson
Pentru '
Indraznete . lum ml" le el sexy §i
� ,' l u;, A l ex A va intample.
ns fjl .
rabdare § i perfeqi un e Kim Kefgen pentru
fji pe ntr u ca Vreau sa ii multumesc Willei Shalit pentm ea a avut
<tu dan sat Impreuna
v de seara cu

mm e, seara da ns ul p asar'l ' . mare incredere in mine §i pentru talentul §i curajul de a-mi
A
�l l .
h mu 1tumesc l u i Ste face opera cunoscuta. Ii multumesc lui David Phillips pentru
.

:
ph en Pe
c are mi I-a dat p en tru
a demara ac
� �
n er p ntru prij inul pe
ca a fost ingerul meu mereu in alerta §i Lauren Lloyd
' St prO lec t §I lui Robert
Levithan pentru fncredere
a oferita. I pentru ca mi-a oferit dllatoria in Bosnia. I i multumese lui
I tnu1tumesc lui Miche
St ec kle r pe ntru cav a le Nancy Rose pentru indrumarea amab i l a fji priceputa;
lOS
� t mereu al&t . . .
un de mm e; lUI Do
Summ a pentru ca a d n multmniri speciale pentru M arianne Schnall, Sally Fisher,
eterrnma ' t pres
<l sa spu na luc rul ui pe
v v

nu me ; §i Al ise i So lom Feminist.com §i Comitetului Zilei V .


on, lui Al ex is
Greene, lui Re bec ca Ii multumesc lui Gary Sunshine pentru ca a aparut la
, I UI. Wend y \Jy
Mead , lui Ch ris Sm1'th
em . er, reviste .
lor Ms. ,
The Village IJ" v Olee fj l' Mzra momentul oportun .
' bella pentt
II ca au tratat pIesa cu
v •

atata afe qi un e §i respe I i multumesc minunatului meu agent, Mollie Doyle,


ct.
I i m u 1tu rne pentru di a aparat aceasta carte in multe edituri §i pentru ca
sc G lor iei St ein
(;:m pen tru cuv int
fru moase "5<:i pentru Spf1. . . ele e un partener de nadejde. I i multumesc lui M arysue Rucci
Jm u1 pe car(;: .
illl I-a acordat §i lui
Betty D odson , p ent ru ca •lU b e§te Vet
v
pentru ca a canHirit proiectul §i m-a ajutat sa 11 transform
.
porni t totul . �m ele fjl. pentru ca a
1ntr-o carte. Le multumesc celor de la V i llard pentru ca nu

� Ie-a fost teama.


1 68
--e:,
1 69
M
U Nu l111 i u i t pr
ieten ii: Pa ul a
A lJ en, pen tru cav m l. -
l In ajutor; Br a sari t M
en d'l <. C li m. Vreau sa Ie multumesc d i n i n i ma sutelor de femei
T n pe n tru ca U
l11 i - d
' sc'h 1' m bat
Dian a de Veg h karm a;

u , a C ou e l gen
,v . � . care m i-au permis sa Ie patrund in intimitate, care mi-au L
M ero z.,; t<ate !l1 - a " vm d
Lecesne , pe
n tru e '1 n
ecat; Jam es ineredi ntat secretele §i pove§tile lor. Fie ca povestiril e lor T
I < 1a mtel cr
� e b e '5 1' are I I1 c
A

u
v
,, , A

red ere .
R Mafk Ma n tO U m me ' sa croiasdi drumul unei sigure §i libere pentru Hannah, M
' . k , p entm
se
1 ea m i-a adan
cit In reI egere I
M azur p e ntr a; Pau l a Molly, Katie, Adisa, Lulu, Allyson, Olivia, Sammy, Isabella
u caV S'- a A1 m
<.
barc [J. t Am R
m area caH i to

ri e; Th ea
<.

S to n e , pe n t
ru c a a sta
§i l ista poate continua. I
.
v

t aHit url' d e
m me ' S aph H ' .e,
m -a Hicu t ,sa 1m I' dep v pen tru ca Vreau sa Ii multumesc fiului meu Dylan, pentru di
a�esc Ii m i te
le ' K un ' R o se n, care Im
S U porta o ri m-a invatat ce e dragostea, sOliei sale Shiva §i nepoatei
c e e aPI ICI
<. ' . U.
. i
mele Coco pentru ca s-a nascut.
Vreau sa Ie m
U 1 tumesc un .
n 1toarelor
fe me l m in u n In cele din urma vreau sa ii mu1lumesc partenerei
a te:
<.

Mi ch e le Mc
Hug h , Deb bl
' e Sch echter
, MaXI. Co h mele de v i ata, Ariel Orr Jordan, care a participat activ l a
K a tz, J udy en , Judy
Co rc'oran ' J
o <.a n S te m
' ' K at h y N
aJ" l my , Teri eonceperea acestei piese, a c arei tandrete § i amab i l itate au
Sch wartz § i su
rori lor B etty
pentru drag . fost alinarea, au fost inceputu l .
os,t ea �l spn'J"
nei i m i tat. um l 10r
Vreau Sd Y 1e m Ul tu
m ese e eI or . Nenumarati oameni s-au i mplicat in Monologurile
m en tori : Joan care m l- au
fos t
ne Wood W
ard' S hirley vaginului de Ia prima aparitie a caI1ii .
Kl1 1. gh t, Lyn n
§i Ti na Tu rn A us tin
er.
Ii multumesc l u i Joy de MenU pentru munca ei ilumi­
Vrea u s a Ii
m ult1 u m es c n atoare, pasionala § i atenHi asupra editiei de fata §i pentru
ma rne!. m el
m e le, L au ra e, Chn' s ; suror
.
'' ""i frat e I U l ii
m e u C Urtl. S , ca m-a pedepsi t sa scriu §i mai mulL
. . p e n tr u e a au reg asl •
labm nti e al Y t
unpaear v 1" l li multumesc lui George Lane pentru tandrete, pasiune
.
Vrea u s a 1 e> .
m en tl On ez §i increderea in mine.
§i p e fe merl ' e e ur<lJ.
Indraznete d oas e §i
i n c adru l p li multumesc lui Pat Mitchell pentru prietenia ei rafinak'l.
rogram u l ui S
Wp care m fru A

Inc etare be nta fara


zn a "I ,, ' A
m vm• g m ereu . Dupa prima publicare a Monologurilor vaginului,
' Man. ts a, Taru
IIysa Belin sa, Stac ey
da, 0em. se, St '
piesa s-a jucat in afara Broadway-ului Ia Arts Theatre pe 3
eph an i e' Ed
,
<.

WIng
. , Joan ne,
§ i Ta wana . Beverly
octombrie 1 999. Aceasta punere in scena a darui t piesei 0
� a doua viata.
1 70
-€:7
1 71
M
Vrea u sa ii mu1t u mes
U e David Ston e, pri nci
paiu l evantaiu i u i mi tor de culori - varii n d de roz l a ro§u § i M
L prouu cat or a! aceste
i p u neri in see na, U
pen tm viz iu ne a
T extraord inara, pe n tru ten pllrpuri u - §i pentru ca a asigurat spectacoluilli 0 regie de L
u acitate, ercd inla In
MOll% gurile T
M vaginullii §i pe n trll ca Je-a care m-a taClit sa simt feminina §i agresiva in
p romo vat filra rel u
I i neri . V reau sa
ii l11u 1 tu mesc pen tru acela�i limp. M
R fap tul di s-a imp lie
at §i sufl et in I
I Ziua V §i a gas it 0 Ii m u ltumesc Barnaby Harris pentru puterea lui
m oda li tate de a sust R
ine mi§c are a pri n
va nzarea bil etc lor. de concentrare §i pentl'll protectia pe care mi-a oferit-o.

A § vrea sa ii m u 1 t Ii mu1lumesc S hael Norris Mansmann pentru


u mesc Joe Ma nte l l o pen
tru mainile ei iubitoare, pentru fardul de ochi , pentru l upta
intuit ia cxtmordin ara, pentru
regia m i n u nata § i inca
ncaprec i ata la jlls ta nesmr§ita eu paml meu nearanj abi l §i pentru grij a §i
valoare, pcn tru ca
m-a determi nat sa
ma iall m ai p u ti n in amab i l i tatea de care a dat dovada.
seri os §i pen tru ca m
-a convins sa apar
des clil la. Ii multumesc S usan Vargo pentru munca ei incre-

Vreall sa Ii m u 1 t u m dibiIa, pentru masajele mantuitoare §i pentru inima ei mare.


esc l u i Abby Eps te
i n pen tru
modaliU l!il e ei del icate, Yi multu mesc Michelle B auer pentru prajiturile delicioase
inte 1epte §i tandre d
e a indru m a
fem eile §i pen tru di m eu sirop de artar de care ma bucuram In m iezul iernii § i
i-a fost de mare ajuto
r.
Ii m u 1 tu mesc Nin pentl'll di rna facea sa rad.
ei Essm an pen tru
ca a crez ut in
Monologurile vaginulu Multi oameni sunt responsabili pentru destinul m aret
i, pentru m un ca ei
i ncredib iHi § i
pentru cli m -a aj utat sa- al Monologurilor, atat apartinand teatrelor, dar §i d i n afara
m i g asesc 0 rochie.
Ii m u 1 tu mesc lor. Vreau sa ii mulIumesc l u i Domonic Sack, Joel Pape,
Eric Schnal l pen tru
cam p ani a l u i
originaia §i i n te l i genta Jung Griffin, Rob Conover, Arthur Lewis, J i m Semmelman,
in sluj ba Monologur
ilor.
Ii m ullumese lui Bob Karen Moore, Anna Hoffman, Dan Markley, Mike Skipper,
Fenne l l pen tru grat
ia §i demni­
tatea ell care a promo The Araca Group, Amy Merl ino, Patrick Carul1o, Erica
vat Mon ologurile lu
mii.
I i m u1tumesc lui Loy Daniels, Peter Askin , Terry Byrne, Eric Osburn, Russell
Arcenas pentru cortin
ele In forma
de vu lva §i pen tru s i m tu i Owen, Suzanne Abbott, Robert Fortier, Thomas M . Thyree,
de oseb i t in ceea c
e prive§ te
perfeqiun ea §i de l ieate jr., Marissa Yoo, Kate Sul l i van, Chad Ryan Means, Charlie
lca ; Beve rly Em mo ns
pentru
Chiv , Donald "Duck" Roberts, Butler, David Kalodner,

1 72 �
1 73
M
Tony Li pp, Jo
U sh Pol l ack G ary
G ers h , L arry Ta
u be §i S ue
' <

l Lie bman.
T
u In eel e d i ll u rm v
a, vreau 'sa Ie
m ll 1 t ume se tut
M actoril or care all uror
i nterpretat ell ge
I nerozitate § i i'nal t
Mol1ologunle v
a maiestrie
R
.

agillului. Sper sa ,se


reverse aSlIp ra
I lor toate
'

bm· ecu va n tariJe


A

pentru tal entu l lo


r n esf aVI
' TI t, p entru b
voi nta
� §'i pe ntru una-
don. nla de a pu
ne capat V I. O1 ent
el l mpotn va
. A •

f'eme!·1 or.

Piesa Monologurile vaginului i-a adus seriitoarei Eve

Ensler un premiu Obie § i s-a jueat eu easa inchisa peste tot

In lume. In plus, a initiat Ziua V , 0 m i§care mondiala pentru

oprirea v iolentei Impotriva femei lor. Pe HBO, Eve Ensler

a fost protagon ista piesei In 200 1 .

Alta piesa a l u i Eve Ensler, Necessary Targets, a

avut reprezentatii de caritate pe B roadway, Ia Teatrul

N ational din Sarajevo, l a Centrul Kennedy §i apoi s-ajueat

I a New Y ork. Opera sa dramatic a i nc lude §i aIte t itluri :

Lemonade, The Depot, Floating Roda and the Glue Man,


Extraordinary Measures, Ladies, Scooncat §i Good Body.

1 74