Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VII-a

Fișă de lucru – instrucțiunea „for”


1. Se consideră următoarea secvență de program:
cin>>n;
s=0;
for (i=1; i<=n; i++)
s=s+i*i;
cout<<s;

a) Ce se va afișa pentru n=3? .........


b) Pentru ce valoare a lui n se va afișa 55? .........
2. Completați următorul program astfel încât să verifice dacă un număr întreg n este sau nu prim.

#include <iostream>
using namespace std;
int n, i, ok;
int main()
{
cin>>n;
ok=__;
for (i=__;________;_____)
if (n%i==0) ok=__;
if (ok==1) cout<<”prim”;
else cout<<”nu e prim”;
return 0;
}

3. Transformați următoarea secvență de program astfel încât să folosiți instrucțiunea „for”.


p=1; _______________________________
i=4; _______________________________
while (i<=4*n) _______________________________
{p=p*i; _______________________________
i=i+4; _______________________________
} _______________________________
4. Se dă un număr întreg n, urmat de un șir de n numere întregi. Să se calculeze suma elementelor
pare de 2 cifre.
ex: pentru n=6 și numerele: 23, 12, 84, 6, 313, 698 se va afișa suma 96.
5. Se dă un număr întreg n, urmat de un șir de n numere întregi. Să se calculeze cel mai mare
element dintre cele n citite.
ex: pentru n=7 și numerele: 25, 31, 8, 14, 29, 11, 3 se va afișa 31
6. Se dă un număr întreg n, urmat de un șir de n numere întregi mai mari decât 100. Să se extragă
ultima cifră din fiecare element și să se calculeze produsul acestora.
ex: pentru n=5 și numerele: 125, 7211, 314, 5326, 1002 se va afișa 240