Sunteți pe pagina 1din 4

Nume, prenume __________________________

Fisa de lucru nr.1

1. Recunoaște personalitățile din imagine:


1) __________________________
2) __________________________
L/0/1/2

2. Numește și descrie evenimentul în care au fost implicate aceste personalități


_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
3. Analizează imaginea și explică simbolurile

Șarpele cu cap de lup, steagul de luptă al dacilor,


vine din istoria „tuturor începuturilor”.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4
Nume, prenume __________________________

Fisa de lucru nr.2


Analizează harta istorică și răspunde la sarcinile de mai joc:

1. Numiți statul și conducătorul acestui stat


_________________________ _____________________________
L/0/1/2
2. Numește capitala acestui stat ____________________________________ L/0/1
3. Cum era organizat acest stat?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
4. Cu ce împărați /generali romani poartă conflicte acest conducător
_____________________________________________________________________
L/0/1/2
Nume, prenume __________________________

Fisa de lucru nr.3


Analizează harta istorică și răspunde la sarcinile de mai joc:

1. În timpul cărui conducător dac, teritoriul statului avea această întindere?


_____________________________________________________________________
L/0/1
2. Prin ce s-a remarcat acest conducător?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
3. Numiți capitala statului condus de această personalitate
______________________________________________________ L/0/1
4. Enumerați 3 cetăți construite de acesta pentru apărarea statului
_____________________________________________________________________
L/0/1/2/3
Nume, prenume __________________________

Fisa de lucru nr.4


Analizează cu atenție imaginile și răspunde la sarcinile de mai joc:

1. Ce monument istoric este reprezentat în imagine și unde se află el?


___________________________________________________________________
L/0/1/2
2. Cînd a fost înălțat acest monument? ______________________________________
L/0/1
3. Cu care ocazie a fost înălțat acest monument?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4
4. Descrie în 3 propoziții ce informații ne oferă acest fragment despre istoria dacilor?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
5. Argumentează, în 2 propoziții, importanța monumentului pentru istoria neamului
nostru ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4