Sunteți pe pagina 1din 5

Enterococi Varianță

seria 1 seria 2 seria 3


seria 1 seria 2 seria 3 xi-x med (xi-xmed)² xi-x med (xi-xmed)² xi-x med
26 3.6 12.96 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
21 -1.4 1.96 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20 -2.4 5.76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23 0.6 0.36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
25 2.6 6.76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
22 -0.4 0.16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
24 1.6 2.56 0 0 #DIV/0!
20 -6 36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
26 3.6 12.96 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
17 -5.4 29.16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Medie 22.4 #DIV/0! #DIV/0!
Sumă 224 0 0 108.64 #DIV/0!
s² = suma (xi-X med)²/n-1 12.071 #DIV/0!
Index Poisson = (10*suma xi²/suma xi) - suma xi
Comparație cu limitele teoretice de distributie
Varianța relativă operațională (u²o) = (s²- x med)/x med²
Media varianței relative
Deviația standard relativă a repetabilității % = radical din media varianței relative (SQRT)

Varianță
seria 1 seria 2 seria 3
seria 1 seria 2 seria 3 xi-x med (xi-xmed)² xi-x med (xi-xmed)² xi-x med
17 13 22 2.5 6.25 0.3 0.09 -0.5
12 12 25 -2.5 6.25 -0.7 0.49 2.5
15 11 21 0.5 0.25 -1.7 2.89 -1.5
13 12 22 -1.5 2.25 -0.7 0.49 -0.5
16 15 25 1.5 2.25 2.3 5.29 2.5
13 12 21 -1.5 2.25 -0.7 0.49 -1.5
14 14 24 -0.5 0.25 2 4 1.5
15 12 23 0 0 -0.7 0.49 0.5
15 14 22 0.5 0.25 1.3 1.69 -0.5
15 12 20 0.5 0.25 -0.7 0.49 -2.5
Medie 14.5 12.7 22.5
Sumă 145 127 225 20.25 16.41
s² = suma (xi-X med)²/n-1 2.250 1.823
Index Poisson = (10*suma xi²/suma xi) - suma xi
Comparație cu limitele teoretice de distributie
Varianța relativă operațională (u²o) = (s²- x med)/x med²
Media varianței relative
Deviația standard relativă a repetabilității % = radical din media varianței relative (SQRT)
Index distribuție Poisson (x² r-1)
seria 3 seria 1 seria 2 seria 3 După distribuția multinomială Chi pătrat
(xi-xmed)² xi ² xi ² xi ² valoarea probabilității critice 0,05 (valor
#DIV/0! 676 0 0 = 9 grade de distributie, este 16,919
valoarea probabilității semnificative 0,0
#DIV/0! 441 0 0 pentru 10-1 = 9 grade de distributie, este
#DIV/0! 400 0 0
#DIV/0! 529 0 0 Dacă
#DIV/0! 625 0 0 x² r-1 < x²r-1; 0,05
#DIV/0! 484 0 0 x²r-1; 0,05 < x² r-1 <
#DIV/0! 576 0 0 x²r-1; 0,01 < x² r-1
#DIV/0! 400 0 0
#DIV/0! 676 0 0
#DIV/0! 289 0 0

#DIV/0! 5096 0 0
#DIV/0!
3.500 #DIV/0! #DIV/0!
x²r-1; 0,01< x² r-1 x²r-1; 0,01< x² r-1 x² r-1<x²r-1; 0,05
-0.021 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
rianței relative (SQRT) #DIV/0!

Index distribuție Poisson (x² r-1)


seria 3 seria 1 seria 2 seria 3
(xi-xmed)² xi ² xi ² xi ²
0.25 289 169 484
6.25 144 144 625
2.25 225 121 441
0.25 169 144 484
6.25 256 225 625
2.25 169 144 441
2.25 196 196 576
0.25 225 144 529
0.25 225 196 484
6.25 225 144 400

26.5 2123 1627 5089


2.9
1.414 1.110 1.178
x²r-1; 0,01< x² r-1 x²r-1; 0,01< x² r-1 x² r-1<x²r-1; 0,05
-0.058 -0.067 -0.039
0.011
rianței relative (SQRT) 10.38%
multinomială Chi pătrat:
bilității critice 0,05 (valori critice la 5%), pentru 10-1
tributie, este 16,919
bilității semnificative 0,01 (valori critice la 1%),
grade de distributie, este 21,67

dispersia nu este semnificativ diferită de cea dată de distribuția Poisson


x²r-1; 0,01 dispersia este semnificativ mai mare decât cea dată de distribuția Poisson
dispersia este foarte semnificativ mai mare decât cea dată de distribuția Poisson
Bacterii coliforme Medie STDEV pt perechi date STDEV²(Varianța)
Set 1 Set 2
32 39 35.5 4.950 24.5
49 40 44.5 6.364 40.5
38 43 40.5 3.536 12.5
27 20 23.5 4.950 24.5
39 45 42 4.243 18
52 47 49.5 3.536 12.5
35 27 31 5.657 32
22 29 25.5 4.950 24.5
41 48 44.5 4.950 24.5
29 20 24.5 6.364 40.5
Medie 36.1
Deviația standard relativă a reproductibilității (sqrt medie varianță operațională relativă, exprimată in
u²o (varianța operațională relativă) (varianata-media/media la pătrat)

-0.009
-0.002
-0.017
0.002
-0.014
-0.015
0.001
-0.002
-0.010
0.027
0.0091
9.52%