Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI

SPECIALIZAREA:CIG ANUL II

PROIECT LA DISCIPLINA:
ECONOMIE EUROPEANĂ

EXTINDEREA EUROPEANA IN SPANIA


SI ESTONIA

BACAU 2019 VRINCEANU IOANA DIANA


GRUPA 622
Cuprins

introducere
Extinderea europeana
Avantajele aderarii la UE
Comertul UE
Bugetul UE
Spania prezentare generala
Sistem politic
Comert
Indicatori economici ai Spaniei
Bugete si finantari
Estonia prezentare generala
Sistem politic
Comert
Indicatori economici ai Estoniei
Bugete si finantari
Concluzii
Introducere

Începuturile Uniunii Europene au la bază ideea de pace durabilă între toate


țările europene.
Această uniune a fost creată ca reacție împotriva celui de-al doilea Război
Mondial pentru a asigura stabilitate politică și pace intre statele europene.
Începând cu anul 1950 s-a creat o uniune economică ca rezultat al înființării
CECO.
Anii 1950 sunt marcați de Războiul Rece dintre Est și Vest. În Ungaria,
manifestările de protest din 1956 îndreptate împotriva regimului comunist sunt
reprimate de tancurile sovietice. În 1957, Tratatul de la Roma pune bazele
Comunității Economice Europene (CEE), cunoscută și sub denumirea de „piața
comună”.
Prenzenta lucrare este structurată în trei parți în care voi prezenta valurile
extinderii Europei, spațiul european,zona Schegen,avantaje ale membrilor
uniunii,bugetul Europei, interacțiuni economice ale Spaniei si Estoniei în spatiul
Uniunii Europene, indicatori economici interni ai Spaniei și Estoniei
EXTINDEREA UE ȘI ZONA EURO

La baza constituirii Uniunii Europene au stat șase state fondatoare: Italia,


Germania,Franța, Belgia,Luxemburg și Țările de Jos
Uniunea Europeană a fost înființată în mod oficial odata cu tratatul de la
Mastricht in 1992 pana atunci a fost cunoscută ca Comunitatea Economica
Europeana prin tratatul de la Roma.

Extinderea Uniunii Europene a cunoscut 4 etape:

Prima extindere 1973 a coincis cu formarea U.E iar pe lângă cele șase state
fondatoare au mai intrat încă trei:Irlanda,Regatul Unit ,Danemarca

În a doua de extindere 1981 a aderat doar Grecia

În treia extindere 1986 la Uniunea Europeană aderă Spania,Portugalia

A patra extindere a avut loc în1995 și s-au alăturat Uniunii Europene Finlanda,
Suedia,Austria.

În anul 2004 a avut loc cea mai mare extindere alăturându-se Uniunii Europene
încă zece state:Polonia,Slovenia ,Ungaria,Malta ,Cipru,Letonia,
Estonia,Lituania,Cehia,Slovacia.

În anul 2007 au Uniunea Europeană aderă două țări foste comuniste dintre
care România,Bulgaria.

Ultima țară care aderă în 2013 este Croația

Scopul extinderii europene este stimularea creșterii economice și totodată


consolidarea democrației.

Procesul de aderare la U.E este format din trei etape

1. ţării în cauză i se oferă perspectiva aderării


2. ţara în cauză devine oficial candidată la aderare
3. ţara candidată demarează negocierile oficiale de aderare, proces care
implică, în mod normal, reformele necesare adoptării legislaţiei UE în
vigoare.
4. Toate aceste etape trebuie aprobate de statele membre
ZONA EURO ȘI ZONA SCHENGEN

Moneda Euro a fost introdusă în 1999 iar în 2002 s-a discutat despre
introducerea Euro ca bacnotă

Toate statele membre ale Uniunii Europene fac parte din uniunea
economică și monetară (UEM) și își coordonează politicile economice pentru a
îndeplini obiectivele economice ale UE. Unele dintre ele au decis însă să meargă
și mai departe, înlocuind monedele lor naționale cu moneda unică, euro
.
Statele care formează zona euro sunt:Austria, Beligia ,Finlanda, Cipru,
Estonia, Franța, Germania,Grecia, Irlanda,Italia,Letonia,Lituania , Luxemburg,
Malta , Olanda, Portugalia,Spania,Slovenia și Slovacia

Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale UE. Este un
spațiu fără frontiere interne, în care oamenii pot călători liber, în interes personal
sau profesional, fără a fi supuși unor controale la frontieră.

Începând cu anul 1985, acest spațiu a crescut treptat și cuprinde, în prezent,


aproape toate statele membre ale UE, precum și câteva țări terțe asociate.
AVANTAJE ALE STATELOR MEMBRE DIN UNIUNEA EUROPEANA

1. Piața unică este cea mai dezvoltată și deschisă piață din lume. Având la
bază 4 libertăți importante, ea ne permite:

1. să locuim sau să lucrăm în orice țară din UE


2. să transferăm bani
3. să vindem produse fără restricții
4. să prestăm servicii fără restricții.

2.Standarde ridicate de siguranță alimentară și de protecție a mediului

Datorită cooperării strânse dintre țările din UE, alimentele pe care le consumăm
și mediul în care trăim sunt protejate prin cele mai ridicate standarde de calitate
din lume. Firmele răuvoitoare sau neglijente sunt sancționate dacă poluează apele
și terenurile sau dacă vând alimente contaminate.

3.Protecția consumatorilor

În Europa, avem acum garanția că ne putem recupera banii dacă returnăm la timp
produsele cumpărate. Dacă o călătorie cu avionul sau cu trenul întârzie prea mult
sau este anulată, putem cere banii înapoi. Iar standardele de calitate și siguranță
pe care trebuie să le respecte produsele vândute în magazinele din UE sunt printre
cele mai stricte din lume.

4.Alte beneficii pe care ni le aduce UE:

 Ne putem folosi telefonul și serviciile online (de exemplu, video sau muzică
în streaming) oriunde în UE, fără costuri suplimentare. Pe internet,
legislația UE ne protejează datele cu caracter personal mai mult decât
oriunde în lume.

 Drepturile pasagerilor: indiferent de mijlocul de transport ales – avion, tren,


navă sau autocar – avem dreptul la un tratament echitabil în caz de întârzieri
sau anulări.
 Posibilități de formare și servicii de sprijin pentru carieră și afaceri: putem
apela la programul Erasmus+ pentru a ne îmbunătăți competențele și avansa
în carieră. Întreprinderile noastre se pot dezvolta cu sprijinul UE, care
acordă sau facilitează finanțarea, susține programele de îndrumare, rețelele
de întreprinderi și programele de schimb de experiență între antreprenori.

 La locul de muncă, suntem protejați de tratamentele inechitabile datorită


Cartei drepturilor fundamentale a UE. Aceasta interzice discriminarea,
inclusiv în domeniul remunerării și al concedierilor.

Datorită sprijinului pe care UE îl acordă micilor întreprinderi și al normelor


care obligă marile companii să plătească impozite echitabile, efectele globalizării
sunt mai reduse în Europa. Funcționând ca o piață unică formată din 28 de țări,
UE este o putere comercială majoră pe plan mondial.
POLITICA ECONOMICĂ A UNIUNII EUROPENE

Se axează pe crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii economice


printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare, prin eliminarea
obstacolelor din calea investițiilor și prin asigurarea vizibilității și furnizarea de
asistență tehnică pentru proiectele de investiții.

Dacă ținem cont de valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse (PIB),


economia UE este mai mare decât cea americană. PIB-ul UE în 2017:

 15,3 mii de miliarde EUR

COMERȚUL

Peste 64 % din comerțul total al țărilor din UE se realizează cu alte țări din
Uniune.

Cu toate că populația UE reprezintă doar 6,9 % din populația mondială,


schimburile sale comerciale cu restul lumii reprezintă aproximativ 15,6 % din
importurile și exporturile derulate la nivel mondial.

ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

Printre sursele de energie regenerabilă din UE se numără energia eoliană, energia


solară, energia hidroelectrică, energia mareelor, energia geotermală,
biocombustibilii și partea regenerabilă a deșeurilor.

BENEFICII ALE RESURSELOR REGENERABILE

 emisii mai reduse de gaze cu efect de seră


 surse de energie mai diversificate
 reducerea dependenței de piețele combustibililor fosili (în special de petrol
și gaze).

În ultimii ani, sursele regenerabile de energie au crescut puternic în UE. De


fapt, ponderea energiei din surse regenerabile aproape că și-a dublat contribuția
la consumul final brut de energie .
BUGETUL U.E ȘI IMPLEMENTAREA ACESTUIA

Sursele de venit ale UE includ contribuțiile primite de la statele membre,


taxele la import aplicate produselor provenind din afara UE și amenzile impuse
întreprinderilor care nu respectă normele europene. Țările UE convin asupra
mărimii bugetului și asupra modului în care va fi finanțat acesta în următorii ani.

Bugetul UE sprijină creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În


baza politicii de coeziune, el finanțează investițiile menite să atenueze diferențele
economice majore dintre țările și regiunile UE.

De asemenea, contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Europa.

Bugetul UE:

 este finanțat în proporție de 98 % din resursele proprii ale UE, la care se


adaugă alte surse de venituri

 se bazează pe principiul echilibrului între cheltuieli și venituri


 include mecanisme de compensare pentru anumite țări din UE

 resursele proprii reprezintă aproximativ 98 % din buget. Suma totală a


resurselor proprii trebuie să acopere plățile anuale.

 Creditele nu pot să depășească 1,20 % din venitul național brut al UE


(VNB).

 Restul de 2 % din buget provine din alte surse.

 Stabilește prioritățile și limitele de cheltuieli ale UE pe termen lung

 Bugetul UE finanțează activități diverse, de la dezvoltarea zonelor rurale și


conservarea mediului, până la promovarea drepturilor omului și protecția
frontierelor externe.

Dimensiunea bugetului și modul în care este alocat acesta sunt stabilite de


Comisie, Consiliu și Parlament. Responsabilitatea privind cheltuielile îi revine
însă Comisiei.

Țările UE și Comisia își împart responsabilitatea pentru aproximativ 80 % din


buget.
ELABORAREA PROEICTULUI DE BUGET

 Bugetul este stabilit, în comun, de Comisie, Consiliu și Parlament .Comisia


elaborează un proiect pe care îl înaintează spre analiză Consiliului și
Parlamentului, care pot aduce modificări. În caz de dezacord, instituțiile
trebuie să negocieze până ajung la un compromis.
 Bugetul din fiecare an conține sumele convenite în prealabil prin cadrul
financiar multianual. Acest fapt îi permite Uniunii Europene să planifice
programele de cheltuieli cu câțiva ani înainte. Cadrul actual acoperă
perioada 2014-2020.

GESTIONAREA FONDURILOR UE

 Responsabilitatea finală pentru alocarea bugetului îi revine Comisiei. Cu


toate acestea, 80 % din fondurile UE sunt gestionate de guvernele statelor
membre.

 Dacă se constată că au fost efectuate plăți necuvenite, Comisia colaborează


cu statele membre în cauză pentru a recupera banii. Pentru a asigura
transparența, informațiile privind organizațiile și întreprinderile care
beneficiază de fonduri europene sunt făcute publice.
DOMENII DE CHELTUIELI
Bugetul se împarte în șase categorii de cheltuieli

Bugetul UE pe 2017 - Total: 157,9 miliarde EUR

 În prezent, cea mai mare parte a resurselor bugetare este orientată către
stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și reducerea
decalajelor economice dintre diferitele regiuni ale UE. Agricultura,
dezvoltarea rurală, sectorul pescuitului și protecția mediului beneficiază, de
asemenea, de cote importante. Printre celelalte domenii de cheltuieli se
numără și combaterea terorismului, a crimei organizate și a imigrației
ilegale.
SPANIA

 Capitala: Madrid
 Limba oficială: spaniolă
 Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1986
 Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999
 Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995
 Populație 46,449,565 loc
 Suprafață: 506,000km2

SISTEM POLITIC

Spania este o monarhie parlamentară democratică și constituțională cu un șef de


guvern (primul ministru) și un șef de stat (regele). Consiliul miniștrilor este brațul
său executiv, prezidat de primul ministru. Spania este un stat unitar format din 17
comunități autonome și 2 orașe autonome cu diverse grade de autonomie.

COMERȚ ȘI ECONOMIE

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Spaniei erau: comerțul cu
ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație
publică (23,4 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența
socială (18,9 %) și industria (17,8 %).

67 % din exporturile Spaniei se efectuează în UE (Franța 15 %, Germania 11 %


și Italia 8 %). În afara UE, 4 % din exporturi se realizează către Statele Unite și
3 % către Maroc.

Importurile Spaniei provin în proporție de 62 % din celelalte state membre ale UE


(Germania 15 %, Franța 12 % și Italia 7 %). Printre importurile din afara UE, se
remarcă cele din China (7 %) și din Statele Unite (4 %)

Rata anuala crestere pib 2,4%, Pib cap de locuitor 32406 , Rata somaj14,45%,
Rata inflatie 1,1%,Salarii minime 1050 euro/luna, Rata dobanzii 0%,

BUGETE ȘI FINANȚARE
SUMELE PRIMITE/VĂRSATE LA BUGETUL UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod


echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată
economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are
obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra
asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Spania și UE (2017):

 Cheltuielile UE în Spania: 9,664 miliarde EUR


 Cheltuielile UE în Spania, ca procent din venitul național brut (VNB) al
acestei țări: 0,83 %
 Contribuția Spaniei la bugetul UE: 8,080 miliarde EUR
 Contribuția Spaniei la bugetul UE, ca procent din VNB-ul său: 0,69 %

Proiecte finanțate de UE în Spania

Sumele cu care contribuie Spania la bugetul UE sunt direcționate către


finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri,
granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

ESTONIA
 Capitala: Tallinn
 Limba oficială: estonă
 Stat membru al UE de la: 1 mai 2004
 Moneda: euro Stat membru al zonei eurode la 1 ianuarie 2011
 Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 21 decembrie
2007
 Cifre:
 Suprafață 45.227 km²
 Populație 1,313,271 loc

SISTEM POLITIC

Estonia este o republică parlamentară al cărei șef de guvern, primul ministru, este
desemnat de președinte și aprobat de parlament. Acesta răspunde de puterea
executivă acordată guvernului. Șeful de stat, președintele, este ales de parlament
sau de colegiul electoral cu un mandat de 5 ani. Parlamentul are 101 membri, aleși
o dată la 4 ani. Țara este formată din 15 regiuni și 79 de municipalități.

COMERȚ ȘI ECONOMIE

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Estoniei erau: comerțul cu
ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație
publică (22,7 %); industria (20,7 %) și administrația publică, apărarea, educația,
sănătatea și asistența socială (16,4 %).

74 % din exporturile Estoniei se efectuează în UE (Suedia 18 %, Finlanda 16 %


și Letonia 9 %). În afara UE, 7 % din exporturi se realizează către Rusia și 4 %
către Norvegia.

Importurile Estoniei provin în proporție de 82 % din celelalte state membre ale


UE (Finlanda 13 %, Germania 11 % și Lituania 9 %). Printre importurile din afara
UE, se remarcă cele din Rusia (6 %) și din Statele Unite (3 %)

La sfârșitul anului 2018 începutul anului 2019 rata de crestere pib anuala
4,2%,pib cap de locuitor 29481,rata șomaj 4,4%,rata inflatie 2%,rata dobanzii
0%,Salariu minim 500euro/lună

BUGETE ȘI FINANȚARE
SUMELE PRIMITE/VĂRSATE LA BUGETUL UE
Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod
echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată
economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are
obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra
asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Estonia și UE (2017):

 Cheltuielile UE în Estonia: 0,648 miliarde EUR


 Cheltuielile UE în Estonia ca procent din venitul național brut (VNB) al
acestei țări: 2,87 %
 Contribuția Estoniei la bugetul UE: 0,154 miliarde EUR
 Contribuția Estoniei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,68 %

Proiecte finanțate de UE în Estonia

Sumele cu care contribuie Estonia la bugetul UE sunt direcționate către


finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri,
granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

.
Concluzii:

Uniunea Europeana a fost creata din cauza instabilitatii politice de dupa cel
de-al doilea razboi mondial pentru a proteja democratia si libera circulatie in
Europa
Datorita extinderii europene si a bugetelor de finantare statele membre au
cunoscut o crestere economica fara precedent, scaderea somajului si a ratei
dobanzii
Uniunea europeana a facilitat un mediu propice dezvoltarii durabile prin
masurile luate asupra poluarii concentrandu-se pe folosirea resurselor
regenerabile
Ca urmare a faptului ca Uniunea Europeana este o putere economica pot fi
atrase mai multe state in a adera la Uniune
Se poate ajunge la performanta ca toate statele lumii sa adere la U.E si prin
urmare sa fie o pace universala iar diferentele economice dintre state vor fi
estompate
Concentrarea U.E pe o urmarire riguroasa a procentajului din bugetul
fondurilor europene care revine fiecarui stat unele state e posibil sa nu se poata
conforma conditiilor de utilizare a fondurilor si ca urmare nu ar mai putea
beneficia de avantajele integrarii in U.E
Bibliografie

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistics-in-focus/-/KS-NO-
00-015
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/news/themes-in-the-
spotlight/earnings
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/spain_ro
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/estonia_ro
https://tradingeconomics.com/spain/indicators
https://tradingeconomics.com/estonia/indicators