Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea “DANUBIUS” Galaţi

Facultatea de Ştiinţe Economice


MASTER Management Financiar Public şi Privat

DISCIPLINA
“DIAGNOSTICUL ŞI EVALUAREA FIRMEI”
Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin
Metoda activului net contabil

1
I. Introducere
Evaluarea a reprezentat un interes major și în țara noastră, acest lucru fiind demonstrat
de numeroasele lucrări publicate într-o perioadă scurtă, începând cu „Ghid pentru diagnostic și
evaluarea întreprinderilor” publicată în anul 1994 egida CECCAR. Orice întreprindere
reprezintă un caz pspecific în plan economic și social dat, ceea ce face analiza, prelucrarea și, în
final, „prezentarea cifrelor sau informațiilor introduse într-un model matematic propus pentru
evaluare să fie mult mai importante decât modelul matematic însuși. ”1
„Evaluarea întreprinderii, reprezintă un process mult mai complex decât evaluarea
posturilor activelor, luate separate folosește posturile bilanțiere, însă nu se limitează la
măsurarea lor. Componentele patrimoniale ale unei întreprinderi au fost evaluate multe decenii
be baza costurilor istorice iar spre sfârșitul anului 2000 au apărut termenii de contabilitate în
valoare de piață sau contabilitate în valoare justă” .2
Procesul de evaluare este realizat de către: experți contabili și experți evaluatori, analiști
financiari, creditori bancari, inspectori de impozite, investitori financiari etc. Acesti au în vedere
activele reale, activele imateriale (brevete), know-how, atitudinile de rambursare a datoriilor(
solvabilitatea finală), solvabilitatea imediată,capacitatea de a distribui dividende și cea de a
realiza plusuri de valoare, existența de sinergii cu o altă întreprindere și posibilitatea de a realiza
economiide scară sau de a atinge mărimea critică, controlul unei aprovizionări, controlul unei
vânzări etc.
Se cunosc mai multe metodele teoretice de evaluare a întreprinderii , dar literatura de
specialitate le împarte în două mari grupe: metode care au ca punct de plecare valoarea
patrimonială și cele care au ca punct de plecare valoarea bazată pe rentabilitate.
În funcție de modul de abordare metodologică, cu privire la evaluarea întreprinderii, în
teoria și practica economică s-au conturat mai multe metode și procese de evaluare a unui bun,
activ sau a unei afaceri. Standardele de evaluare menționează:3
- abordare pe bază de active;
- abordare pe bază de venit;
- abordare prin comparație.

1
M. Toma, Inițiere în evaluarea întreprinderilor , Ed. CECCAR, București , 2005, pg.14
2
M. Toma, Inițiere în evaluarea întreprinderilor , Ed. CECCAR, București , 2005, pg.10
3
A. Ișfănescu, V. Robu, I. Anghel,Evaluarea întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, București, 1999, pg. 107

2
Fiecare mod de abordare are în vedere diferite metode, care pot fi utilizate în funcție de
tipul de întreprindere, cantitatea și calitatea informațiilor disponibile, scopul evaluării.
Am reţinut ca teoria valorii ar putea fi sintetizată în următoarele postulate :
- valoarea unui bun este creată în mintea persoanelor care constituie piaţa acelui activ sau
bun
- valoarea este creată din interacţiunea a patru factori: ƒ utilitatea; ƒ raritatea; ƒ dorinţa;
ƒ puterea de cumpărare.
Exista cinci termeni fundamentali a căror înţelegere este esenţiala : proprietatea,
preţul, costul, piaţa si valoarea. Sunt mai multe tipuri de valoare (de piaţa, de
investiţie, de utilizare, de lichidare etc.), înţelegerea corectă a sensului fiecăreia dintre
acestea reprezentând un element de bază în realizarea utilităţii profesiei de evaluator.
Evaluatorii utilizează standarde profesionale si etice, scopul acestora fiind: să asigure
certificarea valorii; să creeze o bază precisă şi compatibilă în activitatea practică; să
asigure parametrii de calitate pentru beneficiarii evaluărilor.
In evaluare exista principii care stau la baza judecăţii valorii unei proprietăţi,
reţinându-se: ƒ un set de principii generale (anticiparea, substituţia, schimbarea,
cererea şi oferta, contribuţia); ƒ un set de principii specifice evaluării întreprinderii.
Realizarea demersului practic presupus de evaluarea întreprinderii se bazează pe un
proces logic şi coerent, care evidenţiază etapele ce trebuiesc parcurse de către un
evaluator: ƒ definirea misiunii; ƒ diagnosticul întreprinderii; ƒ aplicarea celor trei
abordări; ƒ reconcilierea valorii si estimarea opiniei evaluatorului. Evaluările sunt
necesare pentru orice speţa care implica mişcarea capitalului (vânzare/cumpărare,
fuziune, divizare, expropiere, dispute intre acţionari etc.) sau în cazurile în care este
necesară furnizarea unei opinii privind dimensiunea capitalului (evaluare pentru
înregistrare în contabilitate, evaluare pentru listarea la bursă etc.) Clasificarea
evaluărilor reţine drept criterii: obiectul supus evaluării, scopul evaluării, poziţia
evaluatorului în procesul de evaluare etc.

3
II.Studiu de caz privind evaluare STYLE MODE SRL prin metoda activului net
contabil

1. Obiectul de analiza evaluarea firmei STYLE MODE SRL societate ce are


ca domeniu activitate productia de imbracaminte pentru femei.
2. Scopul evaluarea societatii prin Metoda activului net contabil

3. Bazele lucrarii de evaluare constau in:

• Bilantul + anexe la 31.12.2015 si bilantul + anexe la 31.12.2016

• Date si informatii economico-financiare puse la dispozitie de catre asociati

Prezentarea generala a societatii:

Societatea STYLE MODE SRL. si-a inceput activitatea in 2015.Societatea are 30


de angajati cu carte de munca si 5 colaboratori, utilaje si masini de cusut de iltima
generatie, furnizori si colaboratori care respecta termenul fix de livrare a materialelor
prime, precum si clienti importanti atat in Bucuresti cat si in in tara.
Firma are 5 asociati, Irimia Raluca - detinand pachetul majoritar 60% , restul fiind
distribuite in mod egal celorlalti asociati, respectiv cate 10%.
Conducerea acestei societati este asigurata de presedintele si ceilalti membri ai
Consiliului de Administratie, aproba statutul, regulamentul de ordine interioara adopta
actul consecutiv, analizeaza gestiunea societatii, aproba bilantul contabil anual, contul de
profit si pierderi anual si distribuirea profitului net sau imputarea pierderilor.
In prezent, Consiliul de Administratie al Societatii STYLE MODE SRL cuprinde:
Presedintele societatii, Contabilul Sef al Societatii si Seful Biroului de Personal.

Gama de produsele comercializate de catre firma STYLE MODE SRL sunt din
materiale precum vascoza, satin, piersica – care respecta cerintele pietei. Majoritatea
materiilor prime pot fi procurate de pe piata interna. Analizand datele din situatiile
financiare ale firmei, se constata ca ea este stabila din punct de vedere financiar, cu
tendinte de dezvoltare in urmatorii ani.

4
Prin intermediul firmei din Spania - “Secreet St.” - firma analizata actioneaza pe
piata internationala, avand astfel posibilitati de extindere. Din acest motiv are in vedere
politica dusa de statul spaniol in ceea ce priveste taxele vamale impuse confectiilor din
import.
-piata romaneasca este caracterizata de o concurenta puternica, existand atat firme
autohtone cat si firme straine puternice.
Piata principala de desfacere este formata preponderent din societati de dimensiuni
mici si mijlocii, reprezentand o clientela relativ sigura, iar riscul ca disparitia unui client
sa genereze disfunctionalitati este foarte mic.
Din analiza datelor se observa ca firma isi distribuie produsele in toata tara, in
marile orase ale tarii.
Firma STYLE MODE SRL. are sediul in Bucuresti, str.Primaverii, nr.18, fiind
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/20160/2015 si avand codul fiscal Ro
4567852.
Firma s-a infiintat in anul 2015, pe baza Legii nr.31/1990 privind societatile
comerciale, fiind o firma de productie. Capitalul societatii este de 5.000 lei . Societatea
comerciala detine dreptul de proprietate asupra imobilului in care isi desfasoara
activitatea.Suprafata desfasurata a cladirii este de 1500 mp.
In patrimoniul firmei se regasesc masini si utilaje necesare activitatii de productie,
mijloace de transport utilizate pentru aprovizionare si desfacere si alte imobilizari
corporale, asupra tuturor firma avand drept de proprietate.
Firma nu a contractat credite (fiind hotarata sa se extinda doar prin autofinantare)
avand o relatie buna cu banca cu care lucreaza: “Banca Transilvania” – filiala sect.2.
Pentru imobilizarile corporale aflate in dotare - cladiri, mijloace de transport -
firma a incheiat contracte de asigurare.
Firma are contracte ferme cu furnizorii, precum si cu cei mai importanti clienti. Piata
principala de desfacere este formata preponderent din societati de dimensiuni mici si
mijlocii, reprezentand o clientela relativ sigura, iar riscul ca disparitia unui client sa
genereze disfunctionalitati este foarte mic.

5
Furnizorii sunt in numar destul de mare astfel incat renuntarea la unul dintre ei sa
nu afecteze productia.
Firma Firma STYLE MODE SRL. are sediul in Bucuresti, str.Primaverii, nr.18,
fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/20160/2014 si avand codul
fiscal Ro 4567852.. Potrivit Ordonantei de Guvern nr 3/1992 privind taxa pe valoare
adaugata, firma este obligata sa calculeze si sa verse la termen aceasta taxa.

Avand in vedere legislatia, firma se obliga la inregistrarea si plata tuturor


decontarilor legate de asigurarile sociale si protecie sociala – impozitul pe salarii,
contributiile la fondul de sanatate, la fondul de somaj, la pensia suplimentara, la fondul
de solidaritate sociala, la asigurari sociale, la fondul de invatamant.
Societatea a incheiat contracte colective de munca cu cei 30 de angajati
permanenti, iar cei 5 colaboratori au fost angajati pe baza de conventie civila.
Stilul de conducere adoptat este de comunicare intre toate nivelele, avand loc in
fiecare luna o sedinta la care participa si o reprezentanta din partea muncitoarelor unde
se discuta toate problemele cautandu-se solutii viabile.
S-a observat o atitudine de multumire in randul personalului, in ceea ce priveste
atat salariul obtinut cat si conditiile de munca. De asemenea, firma are grija ca
abonamentele de transport sa fie decontate la timp in fiecare luna.
In ceea ce priveste mediul inconjurator, firma nu are in dotare utilaje poluante.

6
In vederea ilustrării metodelei de evaluare a societatii puteam analizat situaţii financiare,
compuse din bilanţ si cont de profit si pierdere care se prezintă astfel:

BILANŢ

ACTIV PASIV
Construcţii 1.500 Capital social 4.000
Instalaţii 1.000 Rezerve 100
Cheltuieli de 200 Rezultatul net 1.500
constituire curent
Cheltuieli de 1.000 Provizioane 500
cercetare reglementate
Fond comercial 1.000 Datorii 1.000
financiare
Titluri de 500 Datorii 500
participare nefinaciare pe
termen lung
Stocuri 7.000 Furnizori 7.000
Creanţe 7.000 Datorii fiscale 7600
Disponibilitati 2.000 Diferenţe din -
băneşti reevaluare
Cheltuieli in avans 1.000
TOTAL 22.200 TOTAL 22 200

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri din exploatare = 24.500


Cheltuieli pentru exploatare = 23 150
Rezultat din exploatare = 1350

Venituri financiare = 450


Cheltuieli financiare = 200
Rezultat financiar = 250
Rezultatul curent al exerciţiului = 1.600

Venituri excepţionale = 18.500


Cheltuieli excepţionale = 17.800

7
Rezultat excepţional = 700

Impozit pe profit 16% = 368

Rezultat net curent = 1.932

Alte informaţii necesare elaborării bilanţului economic:


- se constată că o instalaţie a societăţii cu o valoare netă contabilă de 600, nu este utilizată
în exploatare;
-în legătură cu cheltuielile de cercetare-dezvoltare se apreciază că vor contribui la
dezvoltarea viitoare a societăţii;
-in cazul vânzării întreprinderii valoarea fondului comercial ar fi de 2.000;
- valoarea reevaluata a construcţiilor este de 5.000;
- valoarea reevaluata a instalaţiilor este de 3.100;
- o parte a titlurilor de participare deţinute, în valoare de 500, sunt considerate participatie
minoritara;
-valoarea actuala a stocurilor este de 9.000;
-se constată iminenţa unui litigiu cu un client pentru o creanţă în valoare de 1.000 pentru
care se constituie un provizion.

După efectuarea corecţiilor necesare se elaborează bilanţul economic astfel:

BILANŢ ECONOMIC

ACTIV PASIV
Valori Dif reeval Active Activ Valori Dif Pasive Pasiv
contabile fictive Corectat contabile reeval fictive Corectat
Construcţi 1.500 +3500 - 5000 Capital social 4.000 - - 5.000
i
Instalaţii 1.000 -600 400 Rezerve 500 - - 500
Cheltuieli 200 - -200 - Rezultatul net curent 1.500 - -2.100 -600
de
constituir
e
Cheltuieli 1.000 - - 1.000 Provizioane 500 - - 500
de reglementate
cercetare
Fond 1.000 -500 - 500 Datorii financiare 1.000 - - 1.000
comercial
Titluri de 500 - -300 200 Datorii nefinaciare pe 500 - - 300
participar termen lung
e
Stocuri 7000 2.000 - 9.000 Furnizori 7.000 - - 9.000
Creanţe 7.000 -2.000 - 5.000 Datorii fiscale 7600 - - 9.000
Disponibi 2.000 -1000 - 1.000 Diferenţe din reevaluare - -1000 - -400
litati
băneşti
Cheltuieli 1.000 -1000 -1.000 -

8
in avans
TOTAL 22.200 -1000 -2.100 19100 TOTAL 22.200 -1000 -2.100 19100

I. Aplicarea metodelor patrimoniale

1. Determinarea valorii întreprinderii prin Metoda activului net contabil

ANC = Total active – Total datorii

ANC = 22.200 – (1.000 + 500 + 7.000 + 7.600) = 16100

2. Determinarea valorii întreprinderii prin Metoda Activului net corectat

ANCj = Total Activ corectat – Datorii totale corectate

ANCj =19.100 – (1.000 + 500 + 7.000 + 7.600) = 3.000

S-ar putea să vă placă și