Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT la Managementul Calităţii Totale

IMFM 2010-2011

1. Alegeţi şi prezentaţi pe scurt o organizaţie de tip bancă, mall, spital, institut de cercetare şi
proiectare, firmă de distribuţie, restaurant, întreprindere mică de produţie, companie
multinaţională, club de fotbal, agenţie de turism, pensiune, universitate etc.
(1 pagină: misiunea, finalitate, activităţi)

2. Identificaţi parţile implicate în cadrul organizaţiei şi importanţa relaţiilor existente. Realizaţi


schema legăturilor dintre organizaţia aleasă de Dumneavoastră şi elementele exterioare.
Prezentaţi pe larg aceste legături cu elementele exterioare organizaţiei.
(1-2 pagini)

3. Care sunt elementele comune teoriilor privind managementul calităţii propuse de Deming,
Juran şi Crosby? Prezentaţi modurile în care puteţi aplica aceste elemente în cadrul firmei alese
de Dumneavoastră.
(1-2 pagini)

4. Identificaţi una sau două obstacole ale implementării Managemetului Calităţii Totale în cadrul
firmei Dumneavoastră.
(1 pagină)

5. Clasificaţi şi prezentaţi pe larg procesele care au loc în cadrul firmei Dumneavoastră.


(3 pagini: procese de bază, procese suport, procese de management)

6. Pentru un proces din cadrul firmei (proces ales de comun acord cu titularul disciplinei) să se
realizeze descrierea acestui proces
(2-3 pagini: finalitate, responsabilul procesului, date de intare/ procese premergătoare, date de
ieşire/ procese ulterioare, exigenţe explicite şi implicite ale clienţilor, indicatori ai procesului,
diagrama „flow-chart”, descrierea procesului: acţiuni/actori/documente înregistrări/supraveghere,
matricea riscurilor:risuri/acţiuni curative, corective, preventive, ameliorări posibile)

7. Pentru o problemă existentă / apărute în cadrul firmei aleasă de Dumneavoastră (problemă


aleasă de comun acord cu titularul disciplinei) să se aplice instrumentele managementului
calităţii pentru rezolvarea problemei identificate.
(3-4 pagini: clarificarea temei de lucru/ WWWWWH, căutarea elementelor cheie care permit
luarea deciziei/ brainstorming silenţios, clasificarea acestor elemente/ diagrama de afinităţi
sau diagrama Ishikawa, ierarhizarea acestor elemente/ diagrama de relaţii, determinarea
activităţilor de realizat/diagrama în arbore, studierea riscurilor şi soluţiilor alterantive/
diagrama de decizie)