Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Geicǎ Steluţa


Data:11.05.2016
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala „Sfantul Nicolae”
Clasa: a VIII-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Iubirea fata de Dumnezeu si aproapele
Tipul lecţiei: mixtǎ
Durata: 50 min.
Scopul lecţiei: precizarea şi aprofundarea conceptului de iubire creştinǎ; cultivarea dragostei faţǎ de Dumnezeu si de semeni.
Competenţe generale:
Cunoasterea si iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mantuirii si desavarsirii omului;
Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare.
Sa demonstreze importanta conlucrarii omului cu Dumnezeu in vederea mantuirii;
Sa utilizeze in diferite contexte expresiile si notiunile nou invatate.
Competenţe specifice:
Sa argumenteze ca scopul adevaratei vieti crestine este comuniunea deplina cu Dumnezeu si cu semenii;
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
1. - să precizeze ce înseamnǎ iubirea, in sens teologic;
2. - să explice importanţa dobândirii virtuţii dragostei pentru urcuşul spiritual şi mântuirea personală;
3. - să specifice modalitǎţile concrete de iubire faţǎ de Dumnezeu şi faţǎ de aproapele;
4. - să explice rolul iubirii jertfelnice în viaţa creştinului;
5. - să enumere cel puţin patru acţiuni prin care oamenii îşi dovedesc iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni;
Competenţe formativ-educative:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1. – să conştientizeze importanţa iubirii lui Dumnezeu pentru noi;
2. - să conştientizeze faptul că Dumnezeu este Iubire şi că noi, oamenii, fiii Lui fiind, suntem datori să trăim în iubire.
3. - să-şi formeze deprinderea de a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţǎ.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura, conversaţia catehetica si euristica, exerciţiul, prelegerea, audierea, jocul didactic „Cosul plin”,
invatarea prin descoperire, RAI.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, prezentare power point, linguri de lemn, arpacas, cosuri, minge, cantare religioasa-inregistrare,
plansa, post-it-uri.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe echipe.
Resurse
Oficiale:
1. Programa scolara pentru disciplina religie, clasa a VII-a;
2. Planificarea calendaristicǎ orientativǎ, clasa a VII-a;
3. Proiectarea unitaţii de învǎţare: Spiritualitate şi viaţǎ creştinǎ
Bibliografice:
*** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare-Modele si aplicatii la religie, Editura”Sf.Mina”, Iasi, 2006.
Stǎniloae, Dumitru, Iubirea creştinǎ, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1993.
Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr., Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2000.
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecţiei Comp. Timp Conţinutul instructiv - educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. derivate/ (min.) Activitatea profesorului/activitatea elevilor procedee invăţământ organizare
form.-
edu.

1. Momentul 5 min. Salutul „Hristos a inviat! Adevarat a inviat!” Intonare Troparul Activitate
oraganizatoric Rugǎciunea -Troparul Învierii Invierii frontala
Pregǎtirea pentru începerea orei.

2. Verificarea 10 Voi verifica proiectele elevilor lucrate in echipe. Conversatia ppt Activitate Aprecieri
temei și a min. Elevii vor prezenta proiectele lucrate in echipa pe echipe verbale
cunoștințelor printr-un raportor al echipei.
anterioare Proiectele sunt apreciate si corectate cand este
cazul.
3. Captarea 10 Voi organiza jocul „Cosul plin”. Pentru joc vor fi Joc didactic Linguri de Activitate Aprecieri
atentiei/ min. alese doua echipe, echipele lucreaza in stafeta. lemn, pe echipe verbale
Exercitiu de Cosul trebuie umplut cu grau cu ajutor unei lingure arpacas,
„dezghet” de lemn de dimensiune mare, miscarea de umplere cosulete
se realizeaza doar intr-un anumit spatiu. Voi
anunta elevii ca pentru victorie au nevoie de o
regula ascunsa/necunoscuta. Regula este ca nu pot
sa umple propriul cos, fiindca lingura este prea
lunga, asa ca nu au cum sa castige, dar poate ajuta
echipa adversa si invers. Astfel vom avea ambele
echipe castigatare. Elevii vor intelege ca iubirea
colegilor este mai importanta decat victoria jocului.
4. Precizarea 2 min. Voi comunica elevilor tema lecţiei „Tema lecţiei de Activitate
titlului și a astăzi este –Iubirea fata de Dumnezeu si frontala
competențelor aproapele-
urmărite Voi explica elevilor ce vor descoperi parcursul
lectiei: C1, C2, C3, C4, C 5.
5. Prezentarea C. d. 1 15 Lecția propriu-zisă începe printr-o discuție Concersatie Ppt Activitate
noului conţinut min. referitoare iubire si impotanta iubirii crestine in catehetica frontala
şi dirijarea viata noastra
învăţării Activitatea va continua cu descoperirea Invatare
C. d. 2 Persoanei care a iubit mai intai. Elevii Il vor prin Ppt
identifica pe Dumnezeu ca Cel ce ne-a iubit primul, descoperire
C. f. 1 creand lumea din iubire, Se jertfeste pentru ea tot
din iubire si ii poarta de grija tot din iubire. RAI Minge
Voi pune elevii pe rand sa citeasca cele zece Activitate
porunci, pentru a intelege ca Mantuitorul nu lectura individuala/
schimba legea , ci o desavarseste, asezand Decalogul frontala
poruncile sub auspiciului iubirii.
Voi explica ca: Dragostea faţă de Dumnezeu şi explicatia
faţă de aproapele reprezintă Legea Nouă. În ea sunt
cuprinse toate poruncile Sfintei Scripturi: ,,Să
C. d. 1 iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din toată inima lectura ppt
ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe Activitate Aprecieri
tine însuţi” (Marcu II, 31). Iubirea creştină ar individuala/ verbale
trebui să fie mai presus în viaţa omului. Această Frontala
iubire o dovedim prin iubirea aproapelui.
C. d. 2 Iubirea adevărată se exprimă prin fapte,
izvorăşte dintr-o inimă curată, aşa cum spunea
Mântuitorul Hristos: ,,Nu tot cel ce-Mi spune
C.f. 1 Doamne, Doamne, va intra în împărăţia Tatălui Conversatie
Meu care este în cer” (...), deci iată că iubirea catehetica
trebuie arătată prin fapte. Tot Mântuitorul spune la
Matei V, 40: ,,Întrucât aţi făcut un bine unuia dintre
aceşti fraţi mai mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut”. Ce Minge Aprecieri
înţelegem de aici? În mâna săracului să vedem RAI verbale
întotdeauna mâna lui Hristos.
Care ar fi modalităţile concrete de manifestare Activitate
a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni? frontala
… faţă de Dumnezeu: credinţă, iubire, post,
C.d. 3 participarea la sfintele slujbe ale Bisericii, iertarea Lectura Ppt
aproapelui. Se prezintă elevilor imagini sugestive
pentru iubirea fata de Dumnezeu. Auditie
… faţă de semeni, îndeplinirea faptelor milei cantarea: cantarea:
trupeşti şi sufleteşti “Iubi-Te- “Iubi-Te-
Se prezintă elevilor liste si imagini sugestive voi, voi,
pentru faptele milei trupeşti şi sufleteşti. Doamne” Doamne”.
Se audiază un fragment din Sf. Liturghie:
,,Iubi-Te-voi, Doamne”.
Solicit elevilor să identifice în această cântare
religioasă atributele lui Dumnezeu.
… dătător de virtuţi creştine, întăritor în credinţă,
izbăvitorul de rău.
Dragostea este cel mai înalt şi mai profund
sentiment sădit în sufletul fiecărui om, este
dezinteresată şi ne aşează într-o relaţie autentică, Prelegere Activitate Observaţia
atât cu Dumnezeu, cât şi cu semenii noştri. Ppt frontala sistematică
Dragostea este cea mai importantă virtute
C.d.4 creştină, cu ea putem câştiga desăvârşirea sau
sfinţenia, putem intra în comuniune cu Dumnezeu.
Este o treaptă în desăvârşirea creştină, ea ne face
mai buni, mai generoşi, mai înţelegători şi mai
C.f. 1 sensibili la suferinţele celor din jurul nostru.
Iubirea pe care i-o acordam lui Dumnezeu este o
ibire raspuns: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți
aducem de toate și pentru toate” fragment din
Sfanta Liturghie. Caci, I se oferă lui Dumnezeu
Cinstitele Daruri, pâinea și vinul, care sunt
pregătite pentru prefacerea în Trupul și Sângele Explicatie Ppt
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și acestea sunt Observaţia
ale lui Dumnezeu din ceea ce ne dă Dumnezeu, și sistematică
C.d. 4 pe acestea I le aducem, reprezentând tot ce putem
aduce și pentru toate câte ne dă Dumnezeu.
Primirea Sfintei Impartasanii alaturi de celelalte
Sfinte Taine il duce pe crestin spre mantuire.
Iubirea creştinǎ este greu de definit. Sfântul
Ioan Teologul ne spune cǎ iubirea este Dumnezeu:
„Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu,
pentru cǎ Dumnezeu este iubire”(I Ioan 4,8). Dar
C.d. 1 tot Sfântul Ioan ne spune cǎ „Dumnezeu este
luminǎ” (I Ioan 1,5). Dacǎ nu putem spune ce e
dragostea, pentru cǎ virtutea aceasta mai curând se
experimenteazǎ decât se teoretizeazǎ, putem spune
ce e lumina. Şi, prin similitudine, vom spune ce e
iubirea. Se ştie cǎ lumina albǎ este amestecul sau
C.f. 2 combinaţia a şapte culori: roşu, galben, verde,
albastru, indigo şi violet. Aceasta este spectrul
luminii alcǎtuit din şapte culori. Dupǎ ploaie, când
lumina se descompune trecând prin picǎturile de
apǎ, putem admira curcubeul care nu este altceva
decât spectrul luminii. Spectrul dragostei este
alcǎtuit dintr-o combinaţie de virtuţi. Trǎsǎturile
dragostei le aminteşte Sfântul Apostol Pavel în
minunatul imn al dragostei.
Voi solicita citirea Imnului dragostei ( I Corinteni
13,1-13) din Sfânta Scripturǎ apoi se cere elevilor Lectura Sfanta
sǎ identifice atributele care descriu dragostea Scriptura-
adevǎratǎ. Epistola I
… binevoitoare, nu gândeşte rǎul, nu se catre
bucurǎ de nedreptate, ci sa bucurǎ de adevǎr, toate Invatare Corinteni,
le suferǎ, toate le rabdǎ, etc. prin cap.I Aprecieri
Precizare: descoperire verbale
Aceste atribute reprezintǎ trǎsǎturile sau
culorile ce alcǎtuiesc spectrul dragostei.
Invataturi: Domnul Iisus Hristos îi învaţă pe Observaţia
creştinică cea mai mare poruncă este iubirea lui sistematică
Dumnezeu şi a aproapelui.
Iubirea este dovedită de creştini prin faptele pe
C. d. 4 care le fac şi prin cuvintele pe care le rostesc.
6. Fixarea și C.d. 5 7 Voi ruga elevii sa scrie pe post-it-uri modalitati de Exercitiu Plansa Pe perechi Aprecieri
sistematizarea min. manifestare a iubirii fata de Dumnezeu si fata de verbale
cunoștințelor aproapele.
Post-it-urile completate cu exemple de manifestari
ale iubirii fata de Dumnezeu vor fi aplicate pe
linia vertical a crucii, iar cele cu exemple de
manifestari ale iubirii fata de aproapele vor fi
aplicate pe linia orizontala a crucii.
7. Asocierea, C. f. 3 4 min. Se prezintă elevilor o scurta povestire a unei statui Povestire Frontal Observatie
generalizarea, a Mantuitorului ce in urma unui bombardament a sistematica
aplicarea ramas fara maini. Morala istorioarei este ca putem
sa fim noi mainile Mantuitorului.
8. Aprecierea 1 min. Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei, se conversatie Aprecieri
activităţii nominalizează elevii care au participat activ la oră verbale/
elevilor şi se notează. notare
9. Încheierea 5 min. Rugǎciunea -Troparul Învierii convesatie Observaţia
activitǎţii Salutul „Hristos a inviat! Adevarat a inviat!” sistematică