Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect:

EXPERTIZA CONTABILA

Stagiar:

ZAVOIANU ELENA

Bucuresti, 2019
2. Posibilele 5 obiective sunt:

Obiectivul 1. Identificarea facturilor de achizitie a materialelor consumabile si a bonurilor de consum.

Obiectivul 2. Inventarierea materialelor consumabile ramase in stoc

Obiectivul 3. Identificarea furnizorului de material consumabile si verificarea asociatilor acesteia

Obiectivul 4. Identificarea valorii delapiate

Obiectivul 5. Identificarea valorii TVA de plata/recuperat si a impozitului pe profit datorat.

3. Dupa scopul principal expertiza este expertiza contabila judiciara.

Dupa principalul obiectiv si natura juridica este in cauza penala, astel expertiza realizata este o expertiza contabila
judiciara in cauza penala.

Clasificare expertizelor este reglementata de Codul de procedura Civila si Codul de procedura penala.

4. Conform OG 65/1994, modificata prin Legea 192/2017 si a Normei 1044/2010, elaborate in baza Ordinului
Ministerului de Justitie 199/C/2010 pentru a putea efectua o expeertiza judicira, expertul contabil trebuie sa
indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

- sa fie membrii active ai CECCAR cu viza la zi

- sa depuna cererea de sustinere a testului si de inscriere in GEJ la sediul filialei Corpului in a carei raza teritoriala isi
are domiciliul, impreuna cu optiunile personale privind specializarile pentru care considera ca au comppetenta
necesara sa efectueze expertise contabile judiciare

- sa promoveze testul de verificare a cunostintelor privind regulile procedural de efectuare a expertizelor contabile
judiciare, privind notiunile de doctrina si deontologia profesiei contabile si legislatia financiar-contabila, organizat in
acest scop la nivelui filialei CECCAR

- sa se bucure de o moralitate ireprosabila.

5. Procurorul a procedat corect cand l-a respins pe dl Popescu ca expert consilier al dlui Ionescu.

Cf Normei 1044/2010 numai expertii contabili judiciari pot intocmi rapoarte de expertiza contabila judiciara.

6. Specializarea expertizei in cauza este: Societati comerciale (SC) si Fiscalitate (F).

In anexa prevazuta in OMJ 199/C/2010 este prezentat Nomenclatorul specializarilor expertizei tehnice judiciare.
7. Expertul contabil desemnat a fost numit prin tragere la sort de catre Organul de Cercetare Penala de pe o lista de
5 experti contabili judiciari, lista este furnizata de catre Biroul local de expertiza.

Expertul contabil numit sau desemnat nu are obligativitatea incheierii de contract. Contract se incheiei numai de
catre expertii contabili consilieri.

Reglementarea legala este Codul de procedura Civila si Codul de procedura Penala.

8. Etapele expertizei contabile:

Etapa 1:

- se verifica independent expertului contabil judiciar. Daca independent nu este afectata se trece la urmatoarele
etape:

Etapa 2:

- luam legatura cu organul de cercetare penala pentru a lua la cunostinta de actele existente la dosar

- verificam daca datele si adresele partilor corespunde cu cele mentionate in ordonanta primita.

- verificam daca obiectivele au fost luate ad litteram din ordonanta de cercetare penala

- facem fotocopii la documentele financiar – contabile necesare pentru realizarea obiectivelor.

Etapa 3:

Etapa 4:

- Convocam partile, asa cum a fost solicitat in ordonanta de cercetare penala la sediul nostrum

Etapa 5:

- Incheiem procesul verbal de convocare

Etapa 6:

- Studiem legislatia aplicabila si materialul documentar

Etapa 7:

- Intocmim raportul de expetiza

Etapa 8:
- Ne prezentam la Auditul de calitate al filialei CECCAR de care facem parte cu raportul de expertiza semnat
si parafat pe fiecare fila, astfel incat sa il depunem cu 10 zile inainte de termneul de judecata la organul de
cercetare.

Etapa 9:

- Depunem raportul de expertiza impreuna cu factura si decontul la biroul local de expertize.

9. Expertiza

Obiectivul 1. Identificarea facturilor de achizitie a materialelor consumabile si a bonurilor de consum.

Pentru a răspunde la obiectivul 1 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:

- Facturile de achizitie
- Bonurile de consum
- Jurnalul de cumparari
- Contractele de vanzare – cumparare
- Extrasele de cont aferente lunii Decembrie

Expertii identifica astfel toate facturile de achizitii de material, insa constata ca in legatura cu Furnizorul 2 nu este
intocmit un contract de vanzare-cumparare.

Obiectivul 2. Inventarierea materialelor consumabile ramase in stoc la 31.12.2018.

In urma expertizei la fata locului, expertul contabil constata ca stocul faptic corespunde cu cel scriptic.

Insa, in urma discutiilor avute cu asociatii societatii studiaza si fisa tehnologica a produselor/ serviciilor prestate.

In urma calculelor reiese ca nu este necesar un consum asa mare de material pentru realizarea produselor si a
serviciilor vandute in luna decembrie.

total stoc consumat cf


bonuri de consum
materiale x 12000 um
materiale y 35000 um

Necesar materiale / Necesar materiale


Suprafata mp - cf devize de totale - cf devize de
Produse realizate in Decembrie 2018 (mp) lucrari / mp lucrari / mp
material material
x material y x material y
invelitori 200 50 30 10000 6000
inchidere terase 170 10 100 1700 17000
TOTAL 11700 23000
Obiectivul 3. Identificarea furnizorului de material consumabile si verificarea asociatilor acesteia.

Expertul contabil identifica furnizorul de material consumabil si constata ca dl Ionescu, administratorul societatii ALFA
SRL este asociatul Furnizorului 2.

Obiectivul 4. Identificarea valorii delapiate.

Valoare delapidata este in valoare de 1.000.000lei, tva 190.000 corespunzatoare facturilor 547/ 05.12.2018 si 548/
10.12.2018.

2 547 05.12.2018 Furnizor2 RO3332 714,000.00 600,000.00 114,000.00 19

3 548 10.12.2018 Furnizor2 RO3332 476,000.00 400,000.00 76,000.00 19

Obiectivul 5. Identificarea valorii TVA de plata/recuperat si a impozitului pe profit datorat.

valoare delapidata 1,000,000.00

TVA deductibila 190,000.00


TVA de plata inscris in
D300 34,780.00

=> tva de recuperat 155,220.00

impozit pe profit 160,000.00

profit raportat 31.12.2018 (200,000.00)

profit real de raportat (40,000.00)

10. raport anexat

11. Raportul de expertiza contabila se semneaza si se parafeaza fila cu fila, inclusive anexele, de catre expertul
contabil judiciar, dupa care il ducem la Auditul de calitate al filialei CECCAR de care facem parte, urmand sa il
depunem la organul de cercetare cu 10 zile inainte de judecata.
Curtea de Apel Targoviste

Dosar nr. 267897/222/2019

Termen: 10.10.019

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Cap. I INTRODUCERE

Paragraful (i)

ZAVOIANU ELENA, expert contabil, domiciliata in Targoviste, posesor al carnetului de expert contabil nr.
2465/2015 si al legitimatiei in Grupul expertilor judiciari, înscris In Tabloul Corpului Experţilor Contabili si Contabililor
Autorizaţi din România (CECCAR) in Secţiunea I , expert desemnat de instanta,

Paragraful (ii)

Am fost numit prin Incheierea de sedinta din data de 15.08.2010, expert(ti) contabil(i) in dosarul nr.
267897/222/2019, partile implicate in proces fiind :

1. ANAF – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovita– appellant parte civila


2. ALFA SRL – Targoviste - appellant parte civila
3. Domnul Ionescu - Targoviste - inculpat

Paragraful (iii)

Împrejurările si circumstanţele in care a luat naştere litigiul sunt:

In urma controlului ANAF avut loc in iunie 2019, pe baza proceselor verbale intocmite, s-a dispus trimiterea in
judecata a apelantului inculpate Domnul Ionescu pentru:

- Delapidare, prejudiciu 1.000.000,00 lei, TVA 190.000,00 lei

Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, căreia i s-a fixat următoarele
obiective (întrebări):

Obiectivul 1. Identificarea facturilor de achizitie a materialelor consumabile si a bonurilor de consum.

Obiectivul 2. Inventarierea materialelor consumabile ramase in stoc la 31.12.2018.

Obiectivul 3. Identificarea furnizorului de material consumabile si verificarea asociatilor acesteia.

Obiectivul 4. Identificarea valorii delapiate.

Obiectivul 5. Identificarea valorii TVA de plata/recuperat si a impozitului pe profit datorat.

Paragraful (v)

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat in perioada 16.08.2019 – 25.09.2019, la sediul social ALFA SRL
si la sediul professional al expertului contabil desemnat de instant de judecata;

Paragraful (vi)

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei consta in

- Documentele existente la dosarul cauzei, respectiv Dosarul 267897/222/2019


- Legislatia care a stat la baza efectuarii experizei contaile judiciare: Legea contabilitatii nr. 82.1991, Legea
nr. 345/2002 privind tax ape valoarea adaugata, Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, Legea nr.
51/2003 privind Codul Fiscal, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, Decizia
Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 4011/12/12/2013.
- Standardul professional nr. 35: Expertizele contabile
- Codul etic national al profesionistilor contabili.

Paragraful (vii)

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a făcut in perioada 16.08.2019 – 25.09.2019. In
cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrările altor experţi.

Paragraful (viii)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixat la 01.10.2019.
Cap. II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul 1. Identificarea facturilor de achizitie a materialelor consumabile si a bonurilor de consum.

Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 1 s-au examinat următoarele documente:

- Facturile de achizitie

- Bonurile de consum

- Jurnalul de cumparari

- Contractele de vanzare – cumparare

- Extrasele de cont aferente lunii Decembrie

In conformitate cu documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. 1, următorul răspuns:

Expertii identifica astfel toate facturile de achizitii de material, insa constata ca in legatura cu Furnizorul 2 nu este
intocmit un contract de vanzare-cumparare.

Obiectivul 2. Inventarierea materialelor consumabile ramase in stoc la 31.12.2018.

Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 2 s-au examinat următoarele documente:

- Registrul Inventar
- Jurnalul de cumparari

In conformitate cu documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. 2, următorul răspuns:

In urma expertizei la fata locului, expertul contabil constata ca stocul faptic corespunde cu cel scriptic.

Insa, in urma discutiilor avute cu asociatii societatii studiaza si fisa tehnologica a produselor/ serviciilor prestate.

In urma calculelor reiese ca nu este necesar un consum asa mare de material pentru realizarea produselor si a
serviciilor vandute in luna decembrie.

total stoc consumat cf


bonuri de consum
materiale x 12000 um
materiale y 35000 um

Necesar materiale / Necesar materiale


Suprafata mp - cf devize de totale - cf devize de
Produse realizate in Decembrie 2018 (mp) lucrari / mp lucrari / mp
material material
x material y x material y
invelitori 200 50 30 10000 6000
inchidere terase 170 10 100 1700 17000
TOTAL 11700 23000

Obiectivul 3. Identificarea furnizorului de material consumabile si verificarea asociatilor acesteia.

Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 3 s-au examinat următoarele documente:

- Extras din site-ul Ministerului de Finante


- Actul constitutiv al Furnizorului 2, prezent la dosarul de aprobare al clientului

In conformitate cu documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. 3 următorul răspuns:

Expertul contabil identifica furnizorul de material consumabil si constata ca dl Ionescu, administratorul societatii ALFA
SRL este asociatul Furnizorului 2.

Obiectivul 4. Identificarea valorii delapiate.

Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 4 s-au examinat următoarele documente:

- Balanta de verificare la 31.12.2018


- Declaratia 101
- Declaratia 394
- Jurnalul de Cumparari

In conformitate cu documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. 4 următorul răspuns:

Valoare delapidata este in valoare de 1.000.000lei, tva 190.000 corespunzatoare facturilor 547/ 05.12.2018 si 548/
10.12.2018.

2 547 05.12.2018 Furnizor2 RO3332 714,000.00 600,000.00 114,000.00 19

3 548 10.12.2018 Furnizor2 RO3332 476,000.00 400,000.00 76,000.00 19

Obiectivul 5. Identificarea valorii TVA de plata/recuperat si a impozitului pe profit datorat.


Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 5 s-au examinat următoarele documente:

- Declaratia 101
- Declaratia 394
- Bilantul la 31.12.2018

In conformitate cu documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. 5 următorul răspuns:

Expertul contabil constata ca valoarea TVA de recuperate este in valoare de 155.220,00lei, iar impozitul pe profit
este (40.000,00)lei.

valoare delapidata 1,000,000.00

TVA deductibila 190,000.00


TVA de plata inscris in
D300 34,780.00

=> tva de recuperat 155,220.00

impozit pe profit 160,000.00

profit raportat 31.12.2018 (200,000.00)

profit real de raportat (40,000.00)

Cap. III CONCLUZII

In conformitate cu examinările materialului documentar menţionat in introducerea si cuprinsul prezentului


raport de expertiza contabila, formulam următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările ) fixate acesteia:

La obiectivul nr. 1

Expertii identifica astfel toate facturile de achizitii de material, insa constata ca in legatura cu Furnizorul 2 nu este
intocmit un contract de vanzare-cumparare.

La obiectivul nr. 2

In urma expertizei la fata locului, expertul contabil constata ca stocul faptic corespunde cu cel scriptic.

Insa, in urma discutiilor avute cu asociatii societatii studiaza si fisa tehnologica a produselor/ serviciilor prestate.
In urma calculelor reiese ca nu este necesar un consum asa mare de material pentru realizarea produselor si a
serviciilor vandute in luna decembrie.

La obiectivul nr. 3

Expertul contabil identifica furnizorul de material consumabil si constata ca dl Ionescu, administratorul societatii ALFA
SRL este asociatul Furnizorului 2.

La obiectivul nr. 4

Valoare delapidata este in valoare de 1.000.000lei, tva 190.000 corespunzatoare facturilor 547/ 05.12.2018 si 548/
10.12.2018.

La obiectivul nr. 5

Expertul contabil constata ca valoarea TVA de recuperate este in valoare de 155.220,00lei, iar impozitul pe profit
este (40.000,00)lei.

Expert contabil desemnat:

Ec. ZAVOIANU ELENA

S-ar putea să vă placă și