Sunteți pe pagina 1din 4

Reguli de siguranţă pe santier

1 / Toti lucrătorii de pe santier trebuie să respecte instructiunile care au fost comunicate. Orice
abatere de la aplicarea instructiunilor stabilite poate duce la o procedură disciplinară. Conducerea
santierului poate expulza persoana in cauza din santier. Persoanele care nu au instructaj valabil,
vor fi excluse de pe şantier.

2 / monitorizarea fiecarei persoane ce intra sau iese in / din santier, este obligatorie, pentru o
evidenta exacta, in caz de situatie de urgenta.

3 / Toate persoanele trebuie să se conformeze si să respecte metoda de lucru care a


fostprezentată de către angajator.

4 / Toate persoanele trebuie să poarte în orice moment:


o cască de protecţie (căşti cu simbol EN 397)
o Incăltăminte de siguranţă (bombeu de oţel, cu un minim de protectie de 200
jouli),
o vesta reflectorizante.
Obs.: - pentru perioada de vara sau cu temperaturi ridicate, tinuta pe santier trebuie sa fie
decenta, adica pantaloni lungi ( pantaloni scurti, trei sferturi sau bermude, NU sant permise);
camasa cu maneca scurta sau tricou (nu se accepta maieu sau vesta reflectorizanta pe
bustul gol); NU se accepta alt tip de incaltamante decat incaltamintea de protectie;

Este obligatoriu EIP suplimentar pentru activitati care impun acest lucru:
- Ochelari de protectie
- Manusi de protectie
- Masca de protectie contra prafului
- Masca (ecran) de protectie a fetei
- Echipamentul de protectie specific pentru sudori
- Echipament specific pentru electricieni
- Antifoane, dopuri, etc... pentru protectia auzului

Locurile care fac exceptie de la purtarea echipamentului pentru protecţia capului sunt: - în biroul
santierului, in locurile organizarii de santier sau - in locurile de muncă (utilaje)cu cabină închisă.

5 / Nicio persoană nu este autorizată de a instala, elimina sau interveni la dispozitive de siguranţă, cu
care este dotata o instalatie. De exemplu: - instalaţii de incendiu, schele, scări de acces, aparatori de
protecţie, mijloace de prevenire a căderii, echipamente de protecţie.

6 / Niciunei persoane nu ii este permis să servească masa in afara zonei prevazute în acest scop, sau
intr-un loc neamenajat.

7 / Contractorii vor avea dotări pentru servicii sociale, cum ar fi vestiare, toalete şi spălătoare. Se cere
ca toate persoanele de pe şantier să le folosească cu respect.

1
8 / Toate persoanele sunt rugate să raporteze managementului santierului orice defecţiune care se
crede că ar putea provoca prejudicii personale, accidente sau daune.

9 / Toate aparatele, utilajele, instalatiile, echipamentele electrice portabile, trebuie verificate periodic,
nu mai tarziu de 6 luni, dovada acestor teste trebuie sa fie prezenta in santier pentru a putea fi
verificata de persoanele competente.

10 / Nicio persoană nu poate opera echipament mobil, utilaj greu sau macarale fără deţinerea unei
autorizaţii valabile. Dovada autorizarii va fi prezentată persoanelor competente de la şantier înainte de
începerea activităţii.

11 / Nicio persoană nu va lucra aproape de o margine cu pericol de cădere, fără protecţie adecvată.

12 / Nicio persoană nu va lucra cu echipamente sau materiale la înălţime fără a avea un sistem sigur
de protecţie împotriva căderii.

13 / Toate echipamentele si utilajele utilizate în şantier trebuie să dispună de sisteme de protecţie


adecvate pentru protejarea lucrătorului din cabină şi să fie dotate corespunzător cu mijloace pentru
situaţii de urgenţă. Este interzisa prezenta operatorului (soferului) in cabina, pe durata incarcarii
camionului.

14 / Când echipamentul de muncă emite un nivel de zgomot de peste 80 dB (A), pe o perioada de 8


ore, acest lucru trebuie să fie semnalizat şi lucratorii trebuie să poarte mijloace de protecţie (antifoane).
De exemplu, fierăstraie disc, polizoare unghiulare, instalaţii pneumatice sau echipament hidraulic. Mai
mult, orice persoană care lucrează în imediata apropiere va purta, de asemenea, echipament de
protecţie (antifoane).

15 / Toate accidentele, chiar si cele minore, trebuie să fie raportate la managementul santierului şi
tratate de către personal cu atributii in acordarea primului ajutor.

16 / Executarea sapaturilor / excavatiilor , se va face sub stricta supraveghere a sefului de santier.

17 / Toate săpăturile care depasesc adancimea de 1,20 m, necesită sisteme de protectie împotriva
surpării accidentale.

18 / Nicio persoană nu trebuie sa desfăşoare activitate cu risc ridicat, fără a obţine un permis valabil
emis de seful de santier.

Activităţile cu risc ridicat sunt definite ca:


1. Sudarea
2. Lucrări cu un risc semnificativ de incendiu
3. Lucrul în spaţii închise
4. Orice formă de demolare a unei structuri de cladire
5. Lucrul cu orice echipament electric sub tensiune
6. Lucru la înălţime, pe schele, pe acoperiş
7. Lucru in excavatii, sapaturi mecanice sau manuale
8. Operatiuni de manipulare a maselor cu macaraua

2
19 / Viteza de deplasare auto, pe santier este limitata la 5 Km/h si se va semnaliza prin indicator de
securitate specific, conform H.G. 971/2006, la intrarea principala in santier.

20 / Orice persoană care este suspectată de a fi sub influenţa alcoolului sau a drogurilor va fi
exclusa de pe santier pentru securitatea şi siguranţa proprie, precum si a celorlalti. În cazul în
care există îndoieli sau se face un apel, beneficiarul isi rezerva dreptul de a efectua un test
suplimentar. Cu toate acestea în timp ce testul este în curs de validare sau în aşteptarea
rezultatelor, persoanei in cauză ii este interzis să rămână pe şantier.

21 / Fumatul nu este permis în birouri, cantine, grupuri sanitare, camere şi acest lucru se va extinde la
orice birou care se va realiza în cadrul construcţiei de clădiri. Cei care doresc să fumeze pot face acest
lucru doar în afara clădirii. Managerul santierului va desemna zonele de fumat acolo unde este cazul.
Zonele pentru fumători vor fi marcate prin semnalizare specifica si vor fi dotate cu scrumiera metalica
cu picior si ladita cu nisip.

22 / Ca parte a angajamentului, antreprenorul, are şi grija mediului înconjurător, in acest sens, sunt
prevăzute containere specifice pentru diferitele tipuri de deşeuri. Vă rugăm să sprijiniţi utilizarea şi sa
puneţi deşeurile în containerul corect.

Procedura disciplinara
Orice angajator sau angajat pentru care s-a dovedit încălcarea cu bună ştiinţă a regulilor de mai sus ,
pentru securitatea şi sănătatea lor şi a părţilor terţe, va fi cercetat pentru stabilirea vinovăţiei, iar în caz
de confirmare, li se va solicita să părăsească şantierul definitiv, sau dupa caz, compania caruia ii
apartine cel incriminat, va fi penalizata in conformitate cu regulamentul santierului.

ABATERI GRAVE - Cat. 1. (excluderea de pe santier)


1. Orice persoană careareun comportamentagresivsau procedează la actede violenţă, care
încurajează, promovează sau practică ură rasială.
2. Orice persoană careopereaza echipament mobil (sau orice echipament care necesită operator
autorizat) fără autorizatievalabilă.
3. Orice persoană care efectuează operaţia de sudură, fără autorizare valabilă.
4. Orice persoanădovedita a fisubinfluenţaalcooluluisau drogurinepermise; consumul, introducerea
sau comercializarea acestora in interiorul santierului.
5. Orice persoană carea procedat lafalsificareadocumentelor oficiale, înregistrărilor sau furnizează
informaţiicare induc în eroare.
6. Orice persoană carefură - echipamente, materiale, documente etc.

Dacă opersoanăsaumai multe,incalcăuna sau mai multedintre abaterile grave de mai sus, persoanavafi
invitata săparticipe la uninterviupentru a stabilifactoriicauzaliale acţiunilorsale. Odatăstabilitălegătura de
cauzalitate, persoana în cauză, este exclusa de pa santier – definitiv si permanent.

ABATERI - cat. 2 ( 3 puncte + )


1. Oricepersoanăgăsităla lucru la înălţime(de peste 2 metri) , fărăprotecţieadecvată.
2. Orice persoanăgăsităde lucrândîntr-oexcavaţiefărăprotecţie corespunzătoare.
3. Orice persoanăcaremodifică,abuzează, distruge echipament de protecţie.
4. Orice persoanăcare depăşeşte limita de viteză - în mod inutil -.
5. Orice persoană care intervine sau modifică instalaţii electrice, care nuesteautorizat.
3
6. Orice persoană carepoluează apacu substanţepericuloasepentru mediu.
7. Orice persoană careîmpiedică activitatea unui inspector de Stat.
8. Orice persoană careîmpiedică realizarea atribuţiilor departamentului SSM.
9. Orice persoană care a încălcat repetat abaterea sancţionată de cat.3 –.

ABATERI – cat. 3 ( 1 – 2 puncte) acţiune nesigură /Stări periculoase notificate –

Dacă un angajat sau mai multi,au incalcatuna sau mai multedintre cerinţelede siguranţă,
persoanavinovată va fi sanctionata cu avertisment scris; repetarea unei incalcari intr-o perioada mai
mica de 6 luni, atrage dupa sine, excluderea persoanei din santier :
1.Orice persoană carenu respectămetoda aprobatăde lucru impusa de managementul santierului.
2.Orice persoană carenu respectă regulilespecifice de siguranţă a şantierului.
3.Orice persoană carenupoartă casca de protecţieadecvată– conform standardului european397.
4.Orice persoană carenupoartăprotecţieadecvată a picioarelor – cu bombeumetalic-minim 100jouli.
5.Orice persoană carearuncămaterialesau de echipamentede laînălţime, fără control adecvat, în zonă
neprotejată.
6.Orice persoană careaccesează o zonă interzisă.
7.Orice persoanăcare nu respectă cerintele unui permisde lucru.
8.Orice persoană careardedeşeuri sau diverse materiale.
9.Orice persoană care permite intrarea in santier a unei altepersoanestraine.
10.Orice persoanăcare serveşte masain afarazonelordesemnate.
11.Orice persoană care operează instalaţii de ridicaresau echipamente, fărăun certificat de
examinarevalabil.
12.Orice persoanăcare foloseşte substanţe periculoase, fără informaţii adecvate, fără instruire
corespunzătoare.
13.Orice persoanăcare produce unui mediu de lucrupericulospentru părţileterţe.
14.Orice persoanăcare utilizeazăechipamentede muncă, fără apărători de protecţie
15.Orice persoanăcarefumeazăîn afarazoneidesemnate.
16.Orice persoană care nu poartă vestă de vizibilitate.
17.Orice persoană care utilizează unelte de mână, echipamentele sau substanţeleîntr-un modnesigur.
18.Orice persoană care nu utilizează pasajele pietonale desemnate.
19.Orice persoană care nu depoziteazădeşeurileîntr-un container de deşeuri desemnat şi marcat.
20.Orice persoană carenupoartă centura desiguranţă/dispozitivul deimobilizareîn autocamioane sau
utilaje terasiere cu cabină protejată.
21.Orice persoană carenupoartăantifoane şi este expusla niveluride zgomotde peste80 dedecibeli.

Procedura acţiunii disciplinare

Oricărui angajat şi/sau care încalcă în mod voit regulile menţionate anterior i se va solicita, pentru
securitatea şi sănătatea proprie şi ale celor terţi, să participe la o întrevedere desfăşurată pentru
determinarea culpei şi, ulterior, i se va solicita să părăsească definitiv şantierul.