Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Viziru


Numele şi prenumele elevului: Turiac Andrei
Clasa a VI-a A
An şcolar 2018-2019
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istorie
Cardu didactic: Panait Ştefana Fănica
Probleme cu care se confruntă elevul:
- nu ştie să citescă
- nu ştie să scrie după dictare
- comportament adecvat
- probleme de concentrare
- înţelege noţiuni simple
- copiază după tablă extrem de încet
- nu are capacitatea de a identifica pe harta istorică
- nu face diferenţa între cauză şi consecinţă
- dificultăți în acordarea atenției la detalii, în menținerea atenției in sarcină
- se exprimă oral greoi, deține un vocabular redus

Competenţe Conţinuturile învăţării Metode şi Perioada de Metode şi instrumente


deriavate mijloace de învăţare intervenţie de evaluare
- să identifice mijloacele de transport pe Călătoriile şi percepţia -manual S1-S3 -eval.orală
uscat şi mare din Evul Mediu: spaţiului în evul mediu -imagini
caravela,cămila, cai.

- să arate la hartă cele două mari Marile descoperiri ale -harta tematică S4-S7 -observare sistematică
descoperiri geografice. Noul drum spre europenilor: drumuri şi -manual
indii şi America teritorii; -fişă de lucru
- să identifice o consecinţă pe baza unui Marile descoperiri ale -fişă de lucru S8-S9 -eval.scrisă
text; aclimatizarea de plante noi: europenilor:consecinţe -imagini
porumb, roşii, ardei,cartofi

-să identifice trei calităţi ale omului Renaşterea şi umanismul - manual S10-S12 - observare sistematică
promovat de Renaştere: sportiv, artist, -prezentare power
tolerant point

- să realizeze un proiect cu imagini ale Studiu de caz: Leonardo da -planşă A3


unor lucrări artistice ale Renaşterii Vinci şi Michelangelo -imagini S13-15 - eval. practică
Buonarrozi -manual
-proiect

- să manifeste un comportament tolerant Reforma. Contrareforma -fişe de lucru S16-S17 - observare sistematică
faţă de alte religii -conversaţia

- să identifice doi monarhi absolutişti Absolutismul de la Atlantic - analiza pe imagine S18-S19 -observare sistematică
din Europa în baza unor fotografii: la Munţii Ural -fişă de lucru
Soliman Magnificul şi Ludovic al XIV-
lea

- să descrie aspecte din viaţa cotidiană Viaţa cotidiană în sec. al -descriere S20-S23
din sec. al XVII-lea, în baza unor XVIII-lea -prezentare power -observare sistematică
imagini point
-să recunoască trei drepturi ale omului. Declaraţia drepturilor -fişă de lucru S24-S26 -observare sisitematică
libertatea, propietatea, exprimarea omului - analiză pe text
opiniei

- comparaţia -observare sistematică


-să compare drepturile copiilor din sec. Revoluţia industrială - imagini
al XVIII-lea cu cele din prezent în baza S27-S29
unor imagini

-să recunoască portretele domnitorului Românii şi modernitatea - fişă de lucru S30-S34 -eval.scrisă
Alexandru Ioan Cuza şi a regelui Carol I -prezentare power
point

Recomandări:
- colaborare cu profesorii clasei, profesorul diriginte, părinţi; profesorul de sprijin
- se constată că reluarea unor sarcini de învăţare sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de
muncă independente;
- stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi reluarea unor
anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.
- revizuirea programului de intervenţie în fincţie de rezultatele periodice
- metodele şi mijloacele predominante vor fi cele în baza unor imagini; prezentări power point; probe practice,deoarece elevul
nu ştie să scrie şi să citească
- fişe de identificare a literelor alfabetului pe parcursul anului şcolar
- citirea pe litere a unor texte uşoare

FIŞĂ DE LUCRU:1

Scrieţi denumirea fiecărui mijloc de transport şi fiecărui mijloc de orientare din Evul Mediu:
FIŞĂ DE LUCRU: 2

Trasaţi pe hartă cele două drumuri descoperite de Vasco da Gama(Noul drum spre India) şi Cristofor Columb( America)
FIŞĂ DE LUCRU:3

Citiţi cu atenţie textele de mai jos:


Soliman I - a fost al zecelea sultan al Imperiului otoman între anii 1520-1566, fiind unul dintre cei care au domnit o perioadă lungă de timp.
În Occident acesta este cunoscut sub numele de Soliman Magnificul, iar în Orient sub numele de Suleiman Legiuitorul datorită implicării
sale în finalizarea sistemului de legi ale Imperiului Otoman. Începând cu sec. al XIV-lea prin cuceriri teritoriale , statul otoman s-a întins pe
trei continente: Europa, Africa şi Asia. Din anul 1453, capitala Imperiului Otoman devine Constantinopol.

În baza textului de mai sus răspunde cerinţelor următoare :

1. Cum se numeşte sutanul Imperiului Otoman?

2. Pe câte continente s-a extins statul otoman şi care sunt aceste continente?

3. Care este capitale statului ottoman şi din ce an?

Ludovic al XIV-lea a fost regele Franței . A condus Franța timp de 72 de ani – una dintre cele mai lungi domnii din istoria europeană.
Supranumit Regele Soare, i-a urmat la tron tatălui său în 1643, când era un copil de aproape 5 ani, dar a condus personal guvernul din 1661,
până la moartea sa în 1715.

În baza textului de mai sus răspunde cerinţelor următoare:

1. Cum se numea regale Franţei?

2. La câţi ani urcă pe tron?

3. Cum era supranumit regele Ludovic al XIV- lea?

FIŞĂ DE LUCRU: 4

Citiţi cu atenţie următorul text şi subliniaţi cu o linie drepturile specificate în text:


Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de
septembrie 1948

Articolul 1
Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se
comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii.
Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de
pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere,
nastere sau orice alte imprejurari.
Articolul 3
Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.
Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 16
Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia,
au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, in decursul casatoriei si la
desfacerea ei.
Casatoria nu poate fi incheiata decit cu consimtamintul liber si deplin al viiitorilor soti.
Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.
Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atit singura, cit si in asociatie cu altii.