Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

Nr.crt
NUMELE ŞI ADRESELE ANTREPRENORILOR, SUBANTREPRENORILOR ŞI
DATA INTERVENŢIEI FIECĂRUIA PE ŞANTIER

1 DENUMIREA SOCIETATII

2 ADRESA

3 COD UNIC DE INREGISTRARE

4 NR. INREG. REG. COM.

5 CALITATE CONTRACTUALA
(ANTREPRENOR/SUBANTREPENOR)

6 NUME / PRENUME
ADMINISTRATOR/DIRECTOR
(mobil, fix, e-mail, fax)

7 NUME / PRENUME
COORDONATOR LUCRARE IN SANTIER
(mobil, fix, e-mail, fax) ( cu decizie )
(sef santier, maistru, sef de echipa….)
8 NUME / PRENUME - COORDONATOR pe
linie de SSM IN SANTIER ( cu decizie )
(mobil, fix, e-mail, fax)

9 DATA INCEPERII ACTIVITATII

10 DATA FINALIZARII ACTIVITATII

11 OBIECTUL ACTIVITATII ( descriere pe


scurt a lucrarilor ce urmeaza a le executa )