Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

FORMULAR INCEPERE / FINALIZARE ACTIVITATE IN SANTIER


Prin prezenta, va comunicam inceperea activitatii pe santier incepand cu
data de ...................................... pana la data de .......................................

Lucrările pe care urmează să le executăm sunt :


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Durata prevazută a lucrarilor este de aproximativ .............. luni.

Cunoaştem obligaţiile care ne revin în baza Legii 319/2006, a HG 1425/2006-


Normele Metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca,
HG nr. 300 / 2006 – şantiere temporare si mobile, am luat la cunostinta
Regulamentul de santier , precum si regulile de santier si disciplinare, in special
reglementarile referitoare la :

înaintarea planului propriu de securitate şi sănătate şi transmiterea acestuia catre


Coordonatorul SSM din santier impreuna cu Anexele 1,2,3,4,5,6;
menţinerea zonei de lucru în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare,
respectarea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;
 purtarea EIP;
manipularea în condiţii de siguranţă a diverselor materiale;
întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al
echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să
afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi înmagazinare a diverselor
materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase;
adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită
pentru diferite tipuri de lucrări;
cooperarea între echipele de lucrători din şantier;
interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în
apropierea şantierului.
 Declaram pe raspundere proprie ca toti lucratorii societatii noastre sunt angajati cu
forme legale, respectand Codul muncii si legislatia in vigoare referitoare la relatiile de
munca si securiatate si sanatatea in munca.

Angajator (sef de santier) Cond loc de munca lucrari in santier


……………………… ……………………………………………….