Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTE

Necesare la venirea pe santier

- Anexa 1 – nume si adresa firma;


- Anexa 2 – angajament;
- Anexa 3 – evidenta lucratorilor si autorizatii; (electricieni, sudori, legatori de sarcina, etc...)
- Anexa 4 – Echipamente de munca;
- Anexa 5 – echipamente individuale de protectie, altele decat cele obligatorii;
- Anexa 6 - Conventia SSM; (aceasta va fi completata cu datele societatii proprii si a societatii pentru care
prestati servicii; Beneficiar si Prestator);
- Anexa 7 - Reguli de siguranta
- Evaluarea riscurilor pentru toate locurile de munca/ posturile de lucru din santier, pentru fiecare
antreprenor/subantreprenor;
- Planul Propriu de Securitate si Sanatate in Munca - elaborat dupa Planul general de coordonare al
santierului;
- Planul de Prevenire si Protectie;
- Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca, conform activitatii si meseriilor din cadrul
societatii;
- Tematici de instruire aprobate privind SSM si PSI- introductiv general, la locul de munca si periodice
pentru anul in curs, pentru toate categoriile de salariati prezenti in santier
Decizii
- a. Responsabil Tehnic (sef de santier, maistru, sef de echipa, coordonator punct de lucru), cu activitatea
de organizare , coordonare, supraveghere, verificare, prezent pe santier;
- b. Persoana cu atributii pe linie de Securitate si Sanatate in Munca si SU - PSI, prezent pe santier;
- c. Persoana care acorda Primul Ajutor in caz de accident, prezent pe santier;
- d. Persoana cu atributii in situatii de urgenta si evacuarea persoanelor si a bunurilor;
- e. Decizie / decizii pentru operatorii de utilaje;
Nota: pozitiile a., b., c., si d. pot fi detinute de aceeasi persoana;
- Proceduri de lucru/Procese tehnologice/Instructiuni de lucru / Bune practici / Descriere;
- Copii dupa fisele de aptitudini ale angajatilor; (eliberata de med. Muncii )
- Fisele de instruire individuale privind securitatea si sanatatea in munca;
- Fisele de instruire individuala privind situatiile de urgenta
- Certificate, autorizatii, certificate de conformitate, etc..., pentru echipamentele tehnice din dotare;
- Documente sau certificate ISCIR pentru echipamentele de munca sub incidenta ISCIR (macarale,
incarcatoare, stivuitoare, compresoare, etc...)
- evidenta verificarii periodice a echipamentelor electrice (nu mai mult de 12 luni)