Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naţionale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

CONCURS JUDEŢEAN
„CARAVANA CUVINTELOR”
LIMBA Şl LITERATURA ROMÂNĂ
Disciplina: Comunicare în limba română
Etapa judeţeană: 03 martie 2017
PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru dasa a II-a
* Toate subiectele sunt obligatorii.
* Timpul de lucru este de 60 minute.
* Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (40 puncte)


Citeşte cu atenţie textul să poţi răspunde la întrebările de mai jos!

Aripioară-de-argint era un fluturaș ce hoinărise prin nenumărate locuri: peste lanurile ce-şi legănau
sub mângâierea vântului spicele doldora de boabe, prin luminișurile tainice ale pădurilor, prin grădini
şi parcuri.
În zorii unei sile de vară, ajunsese Aripioară-de-argint într-o grădină ce se afla în fața unei căsuțe de
la marginea orașului, în căsuță locuia un bătrân împreună cu nepotul său, Cătălin, un băiețel de vreo
șase ani. Bătrânul îndrăgea mult florile. In grădina lui sădise cele mai felurite flori, care de care mai
gingașe, mai frumos colorate şi mai mirositoare.
-Bine v-am găsit, florilor-surate! Eu sunt Aripioară-de-argint. Aş vrea nespus de mult să rămân aici,
cu voi, pentru totdeauna. Spuneţi-mi, vreţi să fiţi prietene cu mine?
Fermecate de aripioarele pudrate cu praf de argint ale fluturașului, florile se grăbiră să-i răspundă
toate in cor:
-Fluturaşule frumos, Aripioară-de-argint, suntem bucuroase să avem un prieten ca tine! Tu să ne
dezmierzi cu mângâierea aripioarelor tale, iar noi să te ospătăm din belșug cu nectarul nostru. Poftește,
pofteşte, prietene drag de gustă din nectar!
(Mihnea Aloiseseu, Aripioară-de -Argint)

1.Aripioară-de-Argint s-a oprit:


a) într-o pădure de la marginea oraşului;
b) în grădina cu flori a unei căsuţe;
c) într-un parc;
d) în grădina unui palat,

2.Florile l-au acceptat pe fluturaş ca prieten pentru ca:


a) era vesel;
b) avea aripioare pudrate cu praf de argint;
c) avea un glas plăcut;
d) le aducea veşti bune,

3.Florile l-au servit pe fluturaş cu:


a)Miere b) Fagure c) Nectar d) Petale

4.In gradina bătrânului erau multe flori pentru că:


a) nepotului îţ plăceau;
b) au ieşit ia întâmplare;
c) bătrânul iubea florile;
d) le vindea la piaţă,
5. În expresia luminişuri tainice ale pădurilor, cuvântul tainice înseamnă:
A) mari; B) ascunse; C) cunoscute; D) importante.

SUBIECTUL II (30 puncte)


1. Rescric corect enunţul următor pe liniile de mai jos:
Soldăţelul de plunb sa mirat findcă, dintro dată, capacul cutiei de lemn sa deschis. Din ia a
ieşit un spiriduşi negru, înpins de un arc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul sare să aibă înţelesuri/sensuri diferite.
Atenţie! Păstrează forma cuvântului sare în ambele enunţuri!
a)________________________________________________________________________________
b)________________________________________________________________________________
3. Scrie pe spaţiile libere forma de „mai multe/mai mulţi" a următoarelor grupuri de cuvinte;

nasture albastru__________________

spiriduş negru ______________________

poartă deschisă_______________________

4. Scrie câte un cuvânt cu inţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:

aspru________ a începe___________

nevinovat_____________ deasupra____________

atractiv_______________ a încălzi____________ '

5.Desparte în silabe cele şase cuvinte subliniate în text:


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SUBIECTUL III (30 puncte)

Scrie un text de 6-7 propoziţii în care să-ţi imaginezi un dialog interesant, neobişnuit între o
albină şi o floare. Găseşte-i un titlu potrivit . Scrie corect, fără greşeli de ortografie şi
punctuaţie! Fii atent la aşezarea textului în pagină!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Felicitării Ai terminat testul!


înainte de a-1 preda, mai verifică o dată!