Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Național

Național „Mircea cel Bătrân”


Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfac
satisfacție

ELEVI – GIMNAZIU iunie 2016


Nr. Item Răspuns
Da
Nu
1 Există conflicte între tine și colegii tăi? Nu știu
Nu mă interesează
Violente
2 Dacă da, ce fel de conflicte? Competitive
Verbale (ceartă)
Mereu
Participi la rezolvarea conflictelor dintre
3 Câteodată
colegii tăi? Niciodată
Agresivitate verbală (injurii)
4 În școala ta se manifestă: Agresivitate fizică (loviri)
Agresivitate emoțională
țională (marginalizare, discriminare, umilire, etichetare, etc.)
Colegi
Profesori
Părinți
La cine apelezi pentru rezolvarea unor Colegul preferat
5 Psiholog
conflicte?
Diriginte
Nu apelez la nimeni
Altul:________________________________________
În foarte mare măsură
În mare măsură
6 În ce măsură te simți
ți în siguranță la școală? În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
au fost prezentate, de către diriginte sau
Ți-au Da
Nu
7 profesori, drepturile și responsabilitățile pe Nu știu
care le ai? Nu mă interesează
___________________________________________________________
Ce responsabilități
ți ai la nivelul clasei/școlii?
8 ___________________________________________________________
(minim 3 responsabilități) ___________________________________________________________
Ți-au fost impuse
Le-ai ales tu
9 Cum ai ajuns să ai aceste responsabilități?
responsabilită Ai fost ale prin vot
Altă situație:_________________________________________________
ție:_________________________________________________
De multe ori, toțiți sunt dispuși să mă ajute atunci când îi rog
Cât de des ai cerut și ai obținut
inut sfatul, sprijinul Unii profesori mă ajută, alții nu
Foarte rar, profesorii spun că temele și pregătirea individuală sunt de datoria
10 dirigintelui/unui profesor din școală pentru noastră
realizarea unor subiecte/activități
ți școlare? Mă pregătesc în particular, unii profesori fiind din școală
Mă pregătesc în particular, cu profesori din alte școli
Foarte des
Des
Cât de des ai primit explicații
ții suplimentare, în cazul
11 Rar
în care nu ai înțeles ce s-a predatt la clasă? Foarte rar
Niciodată
___________________________________________________________
Există materii la care nu întelegi ceea ce ți se
12 ___________________________________________________________
predă? Dacă da, numește
ște 3 dintre aceste materii: ___________________________________________________________
Frecvent
În ce măsură profesorii favorizează sau
13 Uneori
defavorizează elevii din clasa ta? Niciodată

C.E.A.C. – C.N.M.B. Chestionar pentru evaluarea


ev nivelului de satisfacție al elevilor - Gimnaziu Pagina 1
Nr. Item Răspuns
Eveniment Foarte des Des Rar Niciodată
Colegii vorbesc urât între ei
Colegii se îmbrâncesc
Cât de des se produc în clasa voastră următoarele
14 Colegii vorbesc urât cu profesorii
evenimente (bifați toate situațiile adevărate):
Colegii își fac farse neplăcute
Profesorii vorbesc urât cu elevii
Profesorii îi agresează pe elevi
Foarte mulțumit
Mulțumit
Cât de mulțumit ești de opționalul / opționalele
15 Nici mulțumit, nici nemulțumit
studiate în școala? Nemulțumit
Total nemulțumit
Foarte mult
Mult
În ce măsură crezi că notele reflectă cunoștiințele
16 Puțin
elevilor: Foarte puțin
Deloc
Notele sunt influențate de: Foarte mult Mult Puțin Foarte puțin Deloc
În cazul în care consideri ca nota nu reflectă Notele de la celelalte materii
17 cunoștiințele elevilor, precizează în ce măsură ești Disciplina elevului la ore
de acord cu situațiile alăturate Simpatia/antipatia profesorului
Naționalitatea elevului
Îl iartă, trecând cu vederea răspunsul greșit
Dacă un elev bun răspunde nesatisfăcător la o Îl încurajează
18 Îi acordă nota pe care o merită
lecție, profesorii:
Altă consecință:________________________________________________
Îi acordă o notă bună
Dacă un elev slab răspunde foarte bine la o lecție, Îi acordă o notă mai mică decât cea meritată
19
profesorii: Nu iau în considerare răspunsul său
Altă consecință:________________________________________________
În foarte mare măsură
În ce măsura consideri că simpatiile/antipatiile În mare măsură
20 profesorilor față de anumiți elevi influențează În mică măsură
eșecul școlar al acestor elevi? În foarte mică măsură
Deloc
Elevilor preferați/simpatizați
Pentru îndeplinirea diferitelor sarcini la nivelul Elevilor antipatizați
21 Elevilor aleși de colectivul clasei
clasei, dirigintele solicită ajutorul:
Altă situație:__________________________________________________

Ce propuneri aveți pentru anul școlar 2016-2017 cu


22
privire la îmbunătățirea actului educațional?

Enumerați câteva dintre activitățile derulate în


23 acest an școlar, agreate de voi și pe care doriți să le
repetați în anul umător:

Numiți 3 activități pe care doriți să le derulăm în


24
anul școlar 2016-2017:

Dirigintelui:___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Profesorilor:__________________________________________________
Oferă pe scurt un gând/opinie cu privire la
25 ___________________________________________________________________
atitudinea /activitatea: ___________________________________________________________________
Direcțiunii/școlii în general: ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Îți mulțumim pentru colaborare!
C.E.A.C. – C.N.M.B. Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al elevilor - Gimnaziu Pagina 2