Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” din CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


PROGRAMUL DE STUDIU – CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CAIET DE PRACTICĂ

Numele şi prenumele
cadrului didactic supervizor:
Prof. univ. dr. Nicolae Traian

Numele şi prenumele
studentului:
Chiru Floriana-Mariana

2019
CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

Introducere……………………………………….......………………………………………....4
1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice………………………………………...........5
1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii
(număr de salariaţi, capacitatea de producţie/desfacere, unităţi proprii,
activităţi desfăşurate, venituri realizate)………………………………………..................5
1.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a UniCredit Bank .…………………................6
1.3. Studiul sistemului actual de management…………………………………………...........6
1.4. Fluxul tehnologic pentru produsele obținute sau comercializate, respectiv serviciile
prestate …………………………………………..…………………….............................7
1.5. Tendinţele evolutive ale activităţii de ansamblu a UniCredit Bank ………………..........8

2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi şi unităţi componente……………….........10


2.1. Structura organizatorică de ansamblu a UniCredit Bank. Organigrama Sucursalei
“Ovidius” Constanța…………..........................................................................................10
2.2. Principalele organe şi posturi de conducere…………………………………………......11
2.3. Principalii indicatori de performanţă ai UniCredit Bank (cifra de afaceri, număr de
angajaţi, profit)……………………..................................................................................14

3. Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate………………………........15


3.1. Analiza activității de management în cadrul UniCredit Bank
….......................................15
o Managementul resurselor umane
o Managementul calității
o Strategii specifice UniCredit Bank
3.2. Analiza principalelor aspecte privind activitatea contabilă...............................................16
o Organizarea contabilitãţii imobilizărilor şi a amortizãrii
o Evidenţa contabilã a cheltuielilor şi a veniturilor
3.3. Analiza principalelor aspecte privind activitatea financiar-bancară..................................17
o Tipuri de credite acordate de UniCredit Bank
o Operaţiuni şi documente necesare pentru acordarea, utilizarea şi rambursarea unui credit

2
o Bugetul de venituri şi cheltuieli

3.4. Analiza activităţii de marketing în cadrul UniCredit Bank …..........................................19


o Analiza mediului de marketing
o Analiza mixului de marketing (politica de produs, politica de preț, politica de distribuție
și politica promoțională).

3
INTRODUCERE

Prezenta lucrare a fost constituită pe parcursul a trei săptămâni de practică în cadrul


UniCredit Bank S.A. – Sucursala “Ovidius” din Constanța prin intermediul căreia am luat parte la
diversele activități pe care aceasta le desfășoară. De exemplu, deschiderea unui cont curent în RON
și în EURO, acordarea unor credite de nevoi personale și a unor credite ipotecare.
După ce m-am documentat am constatat că problematica creditării reprezintă un subiect foarte
important când vine vorba despre gestiunea eficientă a băncii, deoarece, după cum știm dacă
băncile nu fac cât mai multe creditări, nu produc venituri și nu participă la dezvoltarea lor.
În această lucrare voi prezenta UniCredit-ul la modul general, dar și sucursala în cadrul căreia
am realizat practica pe o perioadă de trei săptămâni.

4
1. Prezentarea de ansamblu a UniCredit Bank

1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii (număr de


salariaţi, capacitatea de producţie/desfacere, unităţi proprii, activităţi desfăşurate, venituri
realizate)
UniCredit Bank S.A. , societate administrată în sistem dualist, cu sediu în România, București,
Sector 1, Bd. Expoziției Nr.1F, Cod Poștal 012101, înregistrată în Registrul Comerțului sub
nr.J40/7706/1991, în Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999 și înregistrată la
ANSPDCP cu notificarea nr.10964, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital
social subscris și vârsat 455.219.478,30 RON.
Banca Ion Țiriac, înființată în anul 1991 de către Ion Țiriac, iar apoi, în iunie 2005 aceasta a
fuzionat cu HVB Banl România.
Actuala UniCredit Bank s-a format printr-o dublă fuziune: prima, dintre Banca Ion Țiriac și
HVB Bank, care a dus la formarea HVB Țiriac, și o a doua, dintre HVB Țiriac și UniCredit
România. În 2007, aceasta a fuzionat prin absorbție cu Banca di Roma.
Profilul de activitate al băncii îl constituie serviciile financiar-bancare.
Statutul juridic pe care îl are UniCredit Bank este societate pe acțiuni ( S.A. ) .
În România banca are 157 de sucursale cu un număr de 3000 de angajați. În orașul Constanța
sunt 7 unități și încă o unitate în Mangalia. În total sunt 100 de angajați în județ.
UniCredit Bank este organizată în regiuni, iar fiecare regiune are un Director Comercial.
Regiunea de Sud-Est cuprinde județele: Constanța, Tulcea, Călărași, Galați, Brăila, Vrancea și
orașul Slobozia.
Fiecare sucursală este condusă de un Director de Sucursală.
Sucursala UniCredit Bank Ovidius cu domiciliul în județul Constanța, strada Ștefan cel Mare,
nr. 32-34 are 14 angajați ( 1 Director de Sucursală, 4 Manageri Relații cu Clienții Persoane
Juridice, 5 Manageri Relații cu Clienții Persoane Fizice și 4 Ofițeri de Operațiuni) .
Banca este împărțită în 2 segmente comerciale: Retail și Corporate.
Retail se ocupă cu deservirea clienților persoane fizice și persoane juridice cu Cifra de Afaceri
( CA) până la 3 milioane de EURO.
Corporate se ocupă cu deservirea clienților cu CA de peste 3 milioane EURO, respectiv
clienții instituțiilor publice și locale.

5
Sucursala Ovidius este o sucursală Retail. Aceasta are un număr de aproximativ 5000 de clienți
persoane fizice și 300 de clienți persoane juridice.
Veniturile totale pe care sucursala le realizează sunt de aproximativ 700 milioane de RON, iar
profitul net este de aproximativ 1 milion de RON.
Soldul total de credite acordate este 100 de milioane de RON ,iar soldul total de depozite de 95
de milioane de RON.

1.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a UniCredit Bank


Este singura bancă din România cu o rețea de sucursale specializată pe servicii și produse
dedicate companiilor. Recunoscută ca cea mai bună bancă specializată pe real estate și, practic, este
singura bancă cu o divizie dedicată acestui tip de proiect.
UniCredit Bank este parte a unuia dintre cele mai puternice grupuri financiare din Europa. Se
dedică cu pasiune creării unui nou concept de servicii bancare prin efortul constant de a oferi
clienților săi soluții financiare noi. Reputația băncii se constituie pe încredere, responsabilitate
pentru rezultate și calitate în afaceri.
În fiecare an UniCredit Bank are obiective comerciale care trebuie îndeplinite, constând în:
- creșterea numărului de clienți;
- creșterea soldului de credite;
- creșterea soldului de depozite.
Echipa de Manageri Relații cu Clienți Persoane Juridice și echipa de Manageri Relații cu
Clienți Persoane Fizice se ocupă cu administrarea profilului de clienți și au ca obiectiv creșterea
numărului de clienți, creșterea soldului de credite și creșterea soldului de depozite.
Echipa de Operațiuni se ocupă cu solicitările operaționale. Solicitările operaționale se referă la:
- deschiderea sau închiderea unui cont;
- împrumuturi servicii bancare, Online Banking, carduri;
- constituire de depozite.

1.3. Studiul sistemului actual de management


Angajații trebuie să respecte un Cod de Conduită. Codul de conduită adoptat este menit să
asigure ca toți angajații să se comporte corespunzător față de colegi, clienți și terțe părți în
activitățile desfășurate zilnic de către aceștia.
Principiile Codului subliniază standardele juridice și etice la care trebuie să adereze angajații
pentru a-și desfășura cu succes afacerea, protejând în același timp interesele clienților, diminuând

6
riscurile, respectând reglementările financiare, asigurând transparența pieței și protejând datele
confidențiale.
Codul de Conduită conține standarde cu privire la transparență, seriozitate, confidențialitate și
ținută.
Transparența se referă la faptul că angajații trebuie:
- să își împărtășească cunoștințele dobândite, nu să le păstreze în avantajul lor și să asigure
transparența în planificarea carierei;
- să informeze întotdeauna clienții asupra produselor și serviciile oferite de bancă;
- să se străduiască să comunice informații clare, complete și în timp util și să utilizeze cel mai
eficient canal de comunicare pentru fiecare categorie de investitori.
Confidențialitatea se referă la faptul că angajații trebuie:
- să trateze cu atenție informațiile confidențiale, să se abțină de a le împărtăși cu ceilalți, de a
discuta în public sau în Bancă, cu excepția scopului strict de afaceri;
- să se asigure că divulgarea informațiilor confidențiale se face numai în conformitate cu
reglementările interne aplicate.

1.4. Fluxul tehnologic pentru produsele obținute sau comercializate, respectiv serviciile
prestate
Produsele și serviciile oferite de bancă sunt:
- creditele ( de nevoi personale, ipotecare, de refinanțare, carduri de credit, descoperit de cont ) ;
- conturile și cardurile ( cont curent, carduri de debit, card meniu ) ;
- economisire și investiții ( depozite la termen, conturi de economii, fonduri de investiții ) ;
- asigurări ( Genius Protect, Primera, asigurare de viață credite ) ;
- digital ( Mobile Banking, Online Banking, tutoriale ) .
Creditul de nevoi personale are următoarele caracteristici:
- vârsta minimă pentru acordarea unui credit de acest tip de 18 ani;
- termenul pentru rambursarea sumei poate fi între 6 și 60 de luni;
- nu se solicită avans, garanții sau codebitori;
- dobânda poate fi fixă ( dobânda rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de derulare a
creditului ) sau variabilă ( modalitate de calcul a dobânzii creditului care se poate modifica la
un interval convenit contractual, ce ține cont de un indicator stabilit de BNR ( IRCC/
EURIBOR ) ;
- sunt acceptate o gamă largă de venituri: salarii, pensii, contracte de navigator, etc. ;
- venitul lunar net trebuie să fie de minim 450 de lei;

7
- documentele necesare pentru acest tip de credit sunt documente de identitate, documente care
să ateste venitul, sau Acordul de consultare a bazelor de date ANAF și cererea de credit.
Creditul ipotecar poate fi :
- achiziția unui imobil;
- prima casă;
- renovarea imobilului;
- construcția unui imobil;
- creditul verde
Pentru acordarea oricărui tip de credit ipotecar este necesar ca vârsta să fie de minim 20 de
ani,venitul lunar net eligibil pe familie să fie de minim 1000 de lei și trebuie să existe o asigurare a
imobilului ( unde este cazul ) și o asigurare pe viață a debitorului.
Pentru persoanele juridice care vor să ia un anumit tip de credit, analiza unui contract de credit
constă în verificări cu privire la identitatea și istoricul companiei în mai multe baze de date publice
și/sau interne ale băncii, cum ar fi: Registrul Comerțului care oferă informații despre acționari,
administratori, sediul social, etc. ; Centrala de Riscuri Bancare care oferă informații despre credite
și istoric de plată la credit la toate instituțiile bancare; Biroul de Credit oferă informații despre
istoricul de creditare pentru asociații persoane fizice; Arhiva Electronică oferă informații despre
creditele și garanțiile la credit și alte baze de date care oferă informații despre: popriri, fraude
bancare, teroriști, portalul instanțelor de judecată.
Principalii indicatori economici analizați sunt EBITDA ( profit din exploatare + amortizări) –
din sumă se plătesc ratele și dobânzile la credite - ; capitalizare ( capitaluri proprii / total active ) ;
lichiditate curentă ( active circulante / datorii pe termen scurt )
După aprobare se întocmesc contractele de credit, contractele de garanții care se referă la:
ipoteci mobiliare, ipoteci imobiliare, ipoteci de fidejusiune – asociații, administratorii garantează
prin bunurile proprii.
După toate procedurile și după întocmirea contractelor necesare banii sunt virați în cont și pot
fi utlizați.
Pentru persoanele fizice care vor să opteze pentru un anumit tip de credit procesul este mult
mai scurt - se face o verificare la ANAF și la Biroul de Credit.

1.5. Tendinţele evolutive ale activităţii de ansamblu a UniCredit Bank


În sfera activității pentru clienții corporate, banca a continuat să înregistreze rezultate
consistente, desfășurându-și activitatea în concordață cu valorile de Grup. Fiind singura bancă din
România cu o rețea bancară dedicată sectorului corporativ, UniCredit Bank și-a îndeplinit

8
misiunea asumată cu ajutorul unei echipe specializate în domenii strategice de afaceri, precum
servicii comerciale, capital de lucru sau soluții de investiții, finanțări structurate și piețele de
capital.
În zona de retail, prima jumătate a anului însemnat implementarea unor noi inițiative menite să
susțină banca în demersul de a deveni un jucător tot mai puternic în acest segment – prin lansarea
de platforme digitale moderne, procese simplificate și oferte competitive. Astfel, aplicația de
Mobile Banking a continuat să fie îmbunătățită, pe parcursul primei jumătăți a anului fiind oferite
clienților noi funcționalităti, precum introducerea portofelului electronic, simplificarea plăților și
posibilitatea rambursării pentru cardurile de credit. Îmbunatățirea aplicației de Mobile Banking
face parte dintr-un demers continuu al băncii de a investi în digitalizarea activității sale, aplicația
fiind, de altfel, recompensată cu numeroase premii.
În același demers de a fi lângă clienții săi pentru lucrurile care contează, UniCredit Bank a
făcut și cel mai important pas pentru eliminarea documentației pe hârtie în relația cu clienții săi,
fiind primul grup bancar din România care a început să utilizeze în acest scop o semnătură
electronică calificată emisă de o Autoritate de Certificare din România. Această semnătură este
recunoscută pe deplin pe teritoriul României și al Uniunii Europene cu valoare juridică identică
semnăturii olografe. Prin adoptarea semnăturii electronice, UniCredit le oferă clienților săi
posibilitatea de a opta pentru modul în care vor să interacționeze cu banca, în sucursală sau la
distanță, prin intermediul canalelor alternative. Concret, UniCredit a implementat posibilitatea de
semnare electronică a documentației contractuale pentru mai multe tipuri de produse destinate
persoanelor fizice. Acest proces a fost extins în decursul lunii iunie 2018 la nivelul întregii tări.
Astfel, clienții persoane fizice pot semna documentația contractuală cu semnătură electronică
calificată ce le este oferită gratuit, fie la ghișeele băncii, fie de la distanță. Semnarea la distanță
este accesibilă, într-o primă etapă, pentru contractarea unui nou credit de nevoi personale din
oferta UniCredit Consumer Financing, telefonic, prin InfoCenter, de către persoanele fizice care
dețin un cont curent la UniCredit, ce au fost identificate față în față de către un angajat al băncii în
ultimele 6 luni.

9
2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi
şi unităţi componente

2.1. Structura organizatorică de ansamblu a UniCredit Bank. Organigrama Sucursalei


“Ovidius” Constanța
Desfășurarea activităților bancare și a serviciilor care asigură desfășurarea activităților bancare,
precum și managementul acestora, cu excepția responsabilităților organelor statutare, sunt
organizate în sediul central și sediile secundare ale Băncii.
În cadrul sediului central se asigură pregătirea documentelor necesare în procesul de luare a
deciziilor de către organele statutare ale Băncii, se organizează implementarea deciziilor conform
instrucțiunilor Directoratului. Sediul central se află la sediul social al Băncii.
Structura organizatorică a sediului central și a sediilor secundare, atribuțiile, competențele,
responsabilitățile unităților organizaționale, angajații și competențele pe fiecare nivel de conducere
sunt guvernate de regulamentele și procedurile interne întocmite în conformitate cu liniile
directoare ale Holdingului și reglementările aplicabile, incluzând dar fără a se limita la:
- Regulamentul de Funcționare (documentul ce stabilește structura organizatorică, competențele
și responsabilitățile fiecărei structuri;
- Sistemul competențelor delegate aprobat și revizuit periodic de Directorat, în conformitate cu
Actul Constitutiv și prevederile legale în vigoare.
Atribuțiile și obiectul de activitate ale sediilor secundare și sediului central ca nivele de
conducere sunt determinate de regulamentele și procedurile interne menționate mai sus.
Organul de conducere trebuie să se asigure că în cadrul Băncii există un cadru adecvat de
administrare a activității și că acesta este corespunzător structurii, activității și riscurilor aferente
grupului și entităților acestuia.

10
Manageri Manageri Manageri Manageri Manageri
Clienți Clienți Clienți Clienți Clienți
Persoane Persoane Persoane Persoane Persoane
Fizice Fizice Fizice Fizice Fizice
1 2 3 4 5

Director
Sucursală
Coordonator
operațiuni
Manageri Manageri
Clienți Clienți
Persoane Persoane
Operatori Operatori Juridice Juridice
ghișeu ghișeu 1 5
universal universal
1 3 Manageri Manageri
Clienți Clienți
Operatori Persoane Persoane
ghișeu Juridice Manageri Juridice
universal 2 Clienți 4
2
Persoane
Juridice
3

-Organigrama Sucursalei “Ovidius” Constanța-

2.2. Principalele organe şi posturi de conducere


În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, 2008 a fost adoptat sistemul dualist de
administrare, conform căruia, conducerea și administrarea UniCredit Bank S.A. este asigurată de
Directorat, respectiv de către Consiliul de Supraveghere, membrii Directoratului neputând fi în
același timp și membri în Consiliul de Supraveghere.
Structura de administrare a riscurilor se bazează pe o multitudine de funcții operaționale și de
control, definite în acord cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Băncii,
dar și cu prevederile existente la nivelul Grupului.
Principalele responsabilități ale structurilor cu rol în activitatea de administrare a riscurilor
sunt redate după cum urmează:

11
Consiliul de Supraveghere ( Supervisory Board ) -SB trebuie să asigure că Directoratul băncii
va implementa un sistem de control intern adecvat și eficient. Referitor la controlul intern și la
administrarea riscurilor semnificative acesta are următoarele responsabilități:
 Aprobă și revizuiește anual strategia generală a băncii și politicile referitoare la activitatea
instituției de credit, printre care și politica specifică privind controlul și administrarea riscurilor;
 În cadrul strategiei generale privind administrarea riscurilor Consiliul de Supraveghere are
următoarele atribuții:
- Aprobă și reconsideră profilul de risc al băncii;
- Aprobă politicile privind administrarea riscurilor, le analizează periodic, cel puțin anual, și
dispune, după caz revizuirea acestora;
- Aprobă activitățile ce urmează a fi externalizate.
Directoratul ( Management Board ) -MB, format din conducerea executivă a băncii,
implementeză strategia și politicile privind administrarea riscurilor, conform atribuțiilor definite
prin Regulamentul de Funcționare și Organizare. În acest scop, conducătorii băncii implementează
sau asigură:
o un sistem de comunicare a strategiei și a politicilor băncii privind administrarea riscurilor;
o o cultură de control adecvată și un sistem de comunicare a importanței controlului intern și a
gestiunii riscurilor;
o un sistem de control pentru a lua măsurile care se impun pentru încadrarea în limitele de
expunere stabilită;
o aprobarea procedurilor de stabilire a compentențelor și responsabilităților în domeniul
administrării riscurilor și a activității de control intern aferente;
o analizarea oportunității externalizării unor activități în conformitate cu Politica internă privind
externalizarea unor activități.
Comitete specializate cu responsabilități pe linia administrării riscurilor
 Comitetul de Audit - are responsabilități cu privire la controlul intern și admnistrarea riscurilor
semnificative, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Băncii și cu
Regulamentul propriu de organizare, aprobat la nivelul băncii;
- evaluează eficacitatea procesului de administrare a risculor, ca parte a
sistemului de control intern și analizează informațiile periodice cu privire la acesta.
 Comitetul de Administrare a Riscurilor ( RMC ) își desfășoară activitatea de identificare,
evaluare și administrare a riscurilor în conformitate cu Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Băncii și cu cele ale regulamentului propriu, aprobat de Directorat.

12
RMC-ul este o structură organizatorică permanentă, constituită în conformitate cu legislația
aplicabilă băncilor având următoarele atribuții principale:
- Să sprijine conducerea băncii în îndeplinirea responsabilităților ce îi revin în legătură cu
identificarea, evaluarea și administrarea riscurilor;
- Să informeze pe baza periodică structura de conducere a băncii cu privire la situația expunerii la
riscuri, și imediat, în cazul producerii unor modificări semnificative în situația curentă sau viitoare
a expunerii la riscuri;
- Să aprobe angajarea băncii în noi activități, pe baza riscurilor semnificative aferente acestora.
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, Comitetul de Administrare a
Riscurilor se întrunește cel puțin trimestrial și ori de câte ori situația o impune.
La nivelul Băncii funcționează și alte comitete și divizii specializate, cu responsabilități pe
linia administrării riscurilor, precum:
 Comitetul de Administrare a Activelor și Pasivelor ( ALCO ) are responsabilități în ceea ce
privește administrarea balanței de active și pasive pe baze curente și continue și în concordanță
cu Politica de Investiții a Băncii. Comitetul este responsabil pentru stabilirea și monitorizarea
limitelor de expunere pentru Riscul de Lichiditate și Riscul de Piață la nivelul Băncii.
Pe linia administrării riscurilor ALCO are următoarele responsabilități:
- Asigură menținerea unei lichidități adecvate conform necesităților curente și viitoare ale
liniilor de afaceri ale Băncii și urmărește optimizarea expunerilor care induc risc de piață;
- Stabilește politici și limite în ceea ce privește managementul riscului de dobandă și riscului
valutar în linie cu politica autorizată de UniCredit Group;
- Administrează eficient capitalul Băncii și prețul produselor oferite, astfel încât să genereze
suficiente venituri cu încadrarea în parametrii de risc al Grupului.
 Comitetul de Credite are responsabilități de aprobare a facilităților de credit, conform
competențelor stabilite, în sensul asigurării calității portofoliului de credit prin diminuarea și
limitarea riscului de credit potrivit politicii de creditare, în conformitate cu reglementările
Regulamentului specific al Comitetului de Credite aprobat de Directorat.
Divizia de Administrare a Riscurilor ( CRO )
- funcționează ca structură organizatorică permanentă, cu atribuții și responsabilități de
gestionare a cadrului general de administrare și a riscurilor;
- dezvoltă, testează și implementează sisteme și o infrastructură de risc management specifice,
ca de exemplu baze de date istorice, modele de evaluare a riscurilor, scenarii, rapoarte curente etc.

13
Divizia de Risc Management este structurată în 7 departamente de gestionare și control a
riscului, ale căror responsabilități sunt detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Băncii:
- Direcția Management Risc de Credit;
- Departament Control Risc;
- Direcția Analiza Risc Credite Retail;
- Direcția Analiza Risc Credite Corporate;
- Direcția Suport Risc de Credit;
- Direcția Recuperare Creanțe și Prevenire Fraudă;
- Direcția Risc de Piață și Risc Operațional.
Alte strucuturi organizatorice cu responsabilitate pe linia administrării riscurilor
Funcția de administrare a riscurilor este susținută la nivelul Băncii prin alte comitete
specializate ( comitetul de disciplină, comitetul de norme și proceduri, comitetul de proiecte etc. ) ,
dar și prin toate departamentele Băncii direct implicate în activitatea de plasare și atragere de
fonduri, cu responsabilități privind evaluarea pozițiilor individuale, definirea procedurilor de
identificare a situațiilor necorespunzătoare și după caz, propunerea și aprobarea măsurilor corective
care se impun.

2.3. Principalii indicatori de performanţă ai UniCredit Bank (cifra de afaceri, număr de


angajaţi, productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, câştigul salarial mediu)
În domeniul bancar nu este folosit termenul de Cifră de Afaceri, ci cel de venituri
operaționale.
Venituri 30.06.2018 30.06.2017
865.595.956 860.455.587
operaționale

La nivelul tuturor unităților UniCredit Bank numărul de angajați este de 3000, iar la nivelul
județului Constanța este de 100 .
Profitul
Profit 30.06.2018 30.06.2017
Profit înainte
de impozitare 316.757.560 270.682.426
Profitul net al
perioadei de raportare 262.000.153 225.204.038
3. Studierea principalelor domenii şi
problemele de specialitate
14
3.1. Analiza activității de management în cadrul UniCredit Bank
o Managementul resurselor umane
Importanța managementului resurselor umane este vitală în asigurarea îndeplinirii strategiei pe
termen lung a Grupului și a continuității manageriale.
În cadrul UniCredit Bank salariul lunar este sabilit în funcție de poziția pe care o are fiecare
angajat din cadrul Băncii. Fiecare angajat primește și al 13-lea salariu în luna decembrie. Alte
beneficii ale angajaților ar fi serviciile medicale gratuite la alegere între două clinici (Regina Maria
sau MedLife) .
Există un plan comercial trimestrial (target) care dacă este îndelinit de către angajați, acești
primesc un bonus. Un target se referă la acordarea la minim 15 credite și minim un credit ipotecar
lunar. Planul comercial este individual și presupune: un număr de clienți noi, un număr de credite
acordate și depozite atrase în sumă absolută.
Angajații sunt periodic instruiți prin cursuri de formare cu diverse teme (vânzare, time
management, cunoștințe tehnice de produse etc.)

o Managementul calității
Managementul calității presupune un nivel ridicat de calitate al serviciilor de consultanță.
Fiecare angajat trebuie să respecte un cod de conduită intern ce conține standarde cu privire la
transparență, seriozitate, confidențialitate și ținută.

o Strategii specifice UniCredit Bank


UniCredit Bank este una din principalele bănci din România care își propune să devină banca
preferată a clienților. Aceasta și-a îmbogățit gama de produse și servicii bancare, banca oferind
clienților ei o gamă largă de produse care integrează aproape toată gama de finanțare ( credit
revolving, emisiuni de obligațiuni, etc. ). Prin adoptarea acestei strategii, banca oferă atât servicii
tradiționale ( depozite, împrumuturi ) , cât și produse noi de economisire, contracte de leasing, etc.
În cadrul Băncii se fac acțiuni comerciale decise de către Directorul de Sucursală în care
participă echipe formate din: 1 Manager Relații Clienți Persoane Fizice, 1 Manager Relații Clienți
Persoane Juridice și 1 Director de Sucursală.

Acțiunile comerciale constau în:


- vizite la companii unde se prezintă produsele Persoane Fizice și Persoane Juridice;

15
- alte acțiuni comerciale: contacte telefonice din baza de date și solicitare de recomandare din
partea clienților.

3.2. Analiza principalelor aspecte privind activitatea contabilă


o Organizarea contabilitãţii imobilizărilor şi a amortizãrii
Contabilitatea băncii se realizează prin mai multe sisteme informatice. Datele introduse în
acest sistem se implementează într-un departament în centrala Băncii.
Imobilizările corporale (terenuri și clădiri, calculatoare și echipamente, mijloace de transport,
mobilier și alte active, imobilizări în curs). Toate imobilizările corporale sunt recunoscute inițial la
cost. Costul include cheltuielile direct atribuibile achiziției activului. Atunci când anumite
componente ale unei imobilizări corporale au durata de viață utilă diferită, acestea sunt
contabilizate ca elemente distincte (componente majore) de imobilizări corporale.
Amortizarea este calculată prin metoda liniară pe perioada duratei de viață estimată pentru
fiecare element din categoria imobilizărilor corporale. Terenurile nu sunt supuse amortizării.
Bunurile dobândite prin leasing sunt amortizate pe perioadă mai mica dintre durata leasingului și
durata de viață. Metodele de amortizare, duratele de viață utile și valorile reziduale sunt reevaluate
la data de raportare.
Imobilizările necorporale (fond comercial, software, mărcile și imobilizări necorporale
referitoare la clienți - „lista de clienti”). Imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial, se
recunosc la cost de achiziție, inclusiv orice cost apărut pentru a aduce activul în stare de
funcționare, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere.
Amortizarea este înregistrată în contul de profit și pierdere în mod liniar pe durata estimată de
viață a imobilizărilor necorporale, începând cu data la care acestea au fost date în folosință.
Durata de viață utilă este în general:
• Software: 3-5 ani
• Lista de clienți: 5 ani
• Pentru licențe: durata de viață contractuală, maxim 5 ani.

o Evidenţa contabilã a cheltuielilor şi a veniturilor

16
Venituri 31.12.2018 Cheltuieli 31.12.2018
Venituri din dobânzi 1.258.876 Cheltuieli cu dobânzile 350.856
Venituri operaționale 1.581.149 Cheltuieli operaționale 739.424
Venituri din dividende 2.376 Cheltuieli cu personalul 347.332

3.3 Analiza principalelor aspecte privind activitatea financiar-bancară


o Tipuri de credite acordate de UniCredit Bank
UniCredit Bank acordă următoarele tipuri de credite:
- credite de nevoi personale;
- credite ipotecare;
- carduri de credit;
- credite de refinanțare;
- descoperit de cont
Creditul de nevoi personale fără ipotecă în funcție de valoarea creditului poate fi:
- mic (1.500-20.000 lei) ;
- mediu (20.000-50.000 lei);
- mare (50.000-100.000 lei).
Condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea acestui tip de credit sunt:
- vârsta minimă de 18 ani, maximă 70, iar pentru navigatori între 25-60 de ani;
- surse de venituri acceptate: venituri din salarii, venituri obținute de navigatori, pensii,
diurnă, contracte de management și administrare, norma de hrană;
- venitulul net minim trebuie să fie 450 lei pentru pesionari, iar pentru navigatori minim
250 de euro
Creditul de nevoi personale fără ipotecă se pot obține sume în lei sau în euro , pe o
perioadă între 6 și 60 de luni, care poate fi utilizat în renovarea locuinței, vacanțe, studii,
nuntă sau orice plan personal are în vedere cel care face creditul.
Creditul cu ipotecă este de mai multe tipuri:
- credit pentru aranjamente/modernizări/dezvoltări;
- credit Umbrella;
- credit de nevoi personale cu ipotecă;
- credit imobiliar/ipotecar;
- Prima Casă;
- Credit pentru construcție renovare.

17
Creditul pentru aranjamente / modernizări / dezvoltări se referă la investiții imobiliare pe
termen lung pentru modernizarea / dezvoltarea / extinderea / consolidarea / unui imobil sau a unor
imobile ( altele decât achiziții și/sau construcții).
Creditul de nevoi personale cu ipotecă finanțează nevoi personale pe termen mediu,
având ca și garanție ipoteca de rang 1 pe o proprietate (proprietăți) imobiliară sau ipotecă pe un
cont de depozit colateral.
Creditul imobiliar/ipotecar -achiziționarea unei/unor case, unui apartament/unor
apartamente prin același credit/teren intravilan cu certificat de urbanism Preluarea unui Credit care
a avut ca și scop achiziția unui imobil.
Creditul Prima Casă se referă la:
- achiziția de locuințe noi, destinate achiziționării;
- achiziția de locuințe consolidate, destinate achiziționării;
- achiziția de locuințe recepționate la terminarea lucrărilor de contrucții noi sau de
intervenție.
Creditul pentru construcție renovare –construcția unei locuințe/finalizarea unei
construcții sau extinderea unei locuințe existente/renovare.
Descoperitul de cont / Overdraftul se acordă clienților persoane fizice care încasează
salariul / pensia / veniturile din contracte de management/mandat într-un cont deschis la UniCredit
Bank. Overdraftul este un produs de creditare de tip revolving, cu rambursări multiple pe perioada
de creditare, în limita utilizării plafonului aprobat.

o Operaţiuni şi documente necesare pentru acordarea, utilizarea şi rambursarea unui credit


Documentele necesare pentru acordarea unui credit de nevoi personale sunt: Actul de
identitate, Acord de consultare a bazelor de date ANAF* (se completează direct în sucursală) sau
documente doveditoare ale venitului pentru venituri provenite din alte surse decât salarii și pensii și
Cererea de credit (se completează direct în sucursală) - include acordul de interogare Biroul de
Credit și Centrala Riscurilor de Credit
În cazul în care vechiul credit este contractat la UniCredit Bank, iar rata rezultantă a
noului credit (de refinanțare) este mai mică decât rata vechiului credit, nu mai este necesar niciun
alt document justificativ.
În cazul refinanțării unui credit de la UniCredit Bank, cu o rată noua mai mare decât rata
creditului refinanțat, dar și în cazul refinanțării unui credit contractat de la o altă instituție
financiară, trebuie prezentată documentația standard necesară contractării unui credit: Actul de
identitate, Acord de consultare a bazelor de date ANAF* (se completează direct în sucursală) sau
18
documente doveditoare ale venitului pentru venituri provenite din alte surse decât salarii și pensii și
Cererea de credit (se completează direct în sucursală) - include acordul de interogare Biroul de
Credit și Centrala Riscurilor de Credit.
Pentru obținerea unui card de credit sunt necesare: Actul de identitate, documente care să
ateste venitul, sau Acordul de consultare a bazelor de date ANAF (se completează în sucursala
UniCredit Bank); Cererea de credit - include acordul de interogare Biroul de Credit și Centrala
Riscurilor de Credit.

o Bugetul de venituri şi cheltuieli


Veniturile și cheltuielile UniCreditului sunt gestionate la nivel central.

Venituri 31.12.2018 Cheltuieli 31.12.2018


Venituri din dobânzi 1.258.876 Cheltuieli cu dobânzile 350.856
Venituri operaționale 1.581.149 Cheltuieli operaționale 739.424
Venituri din dividende 2.376 Cheltuieli cu personalul 347.332

3.4. Analiza activităţii de marketing în cadrul UniCredit Bank


o Analiza mediului de marketing
Analiza SWOT a aplicației bancare online – UniCredit Bank
Puncte forte
- existența unui modul online: OnlineBanking/ InternetBanking;
- nivel de securitate ridicat;
- existenta explicațiilor de utilizare vizualizarea în orice moment a tuturor conturilor active și
posibilitatea de tipărire a extrasului de cont;
- posibilitatea de a efectua plăți în lei și în valută, în conturi din România sau din străinatate;
- posibilitatea de plată a facturilor la utilități;
- completare cerere de credit și rambursare rate de credit;
- schimb valutar

Puncte slabe
- nu este un serviciu suficient promovat;
- funcționează doar în Internet Explorer;
- nu există modul de suport online;

19
- există foarte puțini furnizori de utilități care pot fi plătiți online, folosind sistemul
OnlineBanking/ InternetBanking;
- nu se oferă posibilitatea de plată a taxelor și impozitelor locale;
- necesită depunerea unei garanții de 20 Euro pentru utilizarea serviciului.
Oportunități
- numărul din ce în ce mai mare de card-uri emise;
- cresterea frecventei de utilizare a card-urilor;
- gradul ridicat de acces la Internet a populației;
- timpul liber din ce în ce mai limitat.
Amenințări
- Ghișeul virtual de plăți;
- Atacuri de phishing;
- Probleme de branding după trei fuziuni succesive;
- Imagine instabilă în piață.
Concluzii:
UniCredit Bank dispune de o aplicație online destinată serviciilor bancare: OnlineBanking/
InternetBanking. Această aplicatie este avantajoasă pentru consumatorii de servicii financiar-
bancare datorită avantajelor oferite: posibilitatea de a vizualiza în orice moment toate conturile
active și posibilitatea de a tipări extrasul de cont; posibilitatea de a efectua plăți în lei și în valută,
în conturi din România sau din străinătate; posibilitatea de a plăti facturile la utilități; de a completa
cererea de credit și de a rambursa ratele de credit; schimb valutar.
Din nefericire însă, serviciul online oferit de UniCredit Bank nu este suficient promovat în
rândul clienților săi. Modulul de suport online este inexistent, furnizorii de utilități ce pot fi plătiți
utilizând metoda online sunt foarte puțini și nu se oferă posibilitatea de plata online a taxelor și
impozitelor locale.

o Analiza mixului de marketing (politica de produs, politica de preț, politica de distribuție și


politica promoțională)
Promovarea produselor se face prin acțiuni și vânzare directă întreprinse de angajații
sucursalei, cum ar fi: vizite la clienți, telefoane, prezentări.
Alte canale de marketing folosite de către UniCredit sunt: reclamele pe televiziune, mediul
online, radio, pliante, postere cu produsele, parteneriate strategice la diverți parteneri (instituții și
companii). În anul 2008 UniCredit a fost sponsor principal al UEFA Champions Ligue , iar în
prezent sponsorizează Academia Minților Creative.

20
1

21

S-ar putea să vă placă și