Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa EXTRAORDINARĂ din data de 19.02.

2020 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe


anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA


PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL