Sunteți pe pagina 1din 3

Nume…………….

Data…………
Clasa…………….. Durată: 50 min

Test
Religie creştină
II

1 p.
1) Priveşte desenul cu atenţie. Completează spaţiile punctate,
folosind cuvintele din paranteză (ascultând, jertfi).

Avraam, ............................................................... de porunca


Domnului, l-a dus pe Isaac pentru a-l ................................ lui
Dumnezeu.

4 p.
2) Alege varianta corectă din urmatoarele propozitii:
 Avraam era:
a) păcătos;
b) bun, drept şi credincios.
 L-a ascultat Avraam pe Dumnezeu:
a) da
b) nu.

1 p.
3) Cum s-au numit copiii lui Isaac?
............................................................................................................

2 p.
4) Cum a reuşit Iacov să primească binecuvântarea de „întâi
născut”?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

1 p.
5) Cui l-au vândut pe Iosif fraţii săi:
a) israeliţilor, pentru 20 de arginţi
b) unor negustori, gratis

1 p.
6) Iosif a scăpat din închisoare pentru că:
a) s-a căsătorit cu fiica faraonului
b) a explicat visele faraonului
c) l-a ajutat pe paharnicul faraonului