Sunteți pe pagina 1din 29

FISCALITATE

SEM. II 2012

Problema 1. O entitate dispune de următoarele informaţii:


- venituri totale 3.980.000 lei, din care venituri din anularea datoriilor în schimbul titlurilor de
 participare la o persoană juridică 110.000 lei;
- cheltuieli totale (fără cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.720.000 lei, din care:
-
- cheltuieli cu sponsorizările 4.300 lei;
- valoare adăugată aferentă bunurilor
bun urilor acordate salariaţilor sub forma unor 
avantaje în natură 4.930 lei,
l ei, fără ca valoarea bunurilor să fi fost impozitată prin reţinere la sursă;
-
- amenzi datorate autorităţilor române 8.000 lei;
- cifra de afaceri 1.800.000 lei.
Se cere stabilirea impozitului pe profit de plătit de către entitate.

Rezolvare:

Venituri impozabile = 3.980.000 lei – 110.000 lei = 3.870.000 lei


Chelt nedeductibile cu TVA afer bunurilor acord.ca avantaje== 4.930*24%= 1.183 lei
Chelt nedeductibile = 12.000 lei +4.300 lei + 1.183 lei +8.000 lei = 25.483 lei
Chelt deductibile = 2.720.000 lei – 25.483 lei = 2.694.517 lei
Profitul impozabil = 3.870.000 lei – 2.694.517 lei = 1.175.483 lei
Impozitul pe profit inainte de scaderea chelt deductibile de sponsorizare = 1.175.483 ei x 16%=
188.077 lei
3 % din CA = 1.800.000 x 3/100 = 54.000 lei
20% din imp pe profit = 188.077 lei x 20% = 37.615 lei

imp. pe profit de platit = 188.077 lei – 4.300 = 183.777 lei

Problema 2. SC INA SA prezinta la 30 iunie N următoarea situaţie a veniturilor


venit urilor şi cheltuielilor,
cumulat de la inceputul anului:
- Venituri totale 300.000 lei, din care: dividende primite 20.000 lei; venituri rezultate din
anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor 5.000 lei;
- Cheltuieli totale 220.000 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit aferenta trimestrului I
20.000 lei. Impozitul platit pana la aceasta data 15.000 lei; cheltuieli de protocol 6.000 lei;
cheltuieli de sponsorizare 14.000 lei; cheltuieli cu amenzile şi penalitatile datorate bugetului de
stat 6.000 lei; cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea stocurilor de marfuri 4.000 lei;
cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor primite de la instituţii nespecializate 15.000 lei,
cheltuieli cu amortizarea contabilă 3.000 lei; gradul de indatorare este 2,5; cheltuieli de
 publicitate pe bază de contract 10.000 lei; amortizarea fiscală 2.000 lei.
- Cifra de afaceri a firmei 250.000 lei;
- Capitalul social al firmei 200.000 lei;
- Rezerva legala constituita in anii precedenti 38.000 lei;
Se cere: determinare rezultatului contabil; trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal;
impozitarea profitului; determinarea rezultatului net şi contabilizarea impozitului pe profit.

Problema 3. Rezolvati urmatorul caz: Societatea INA SA cumpara din import 100 bucati
echipamente sportive, valoarea pe bucata este de 150 EUR. Cu ocazia intocmirii declaratiei
vamale de import se calculeaza şi se platesc in vama: taxa vamala 10%, comision vamal 0.5% şi
TVA 19%. Cursul valutar de schimb la data întocmirii declaraţiei este de 3,5 lei/ EUR, la
31.12.N este de 3,6 lei/ EUR, iar la data platii (10.01.N+1) este de 3,3 lei/EUR.

Rezolvare:

Valoarea in lei la data intocmirii declaratiei = 15.000 Euro x 3,5 = 52.500 lei

Taxa vamala = 10% x 52.500 lei = 5.250 lei

Comision vamal = 0,5% x 52.500 lei = 262,50 lei

Valoare totala in vama = 58.012,50 lei

TVA = 19% x 58.012,50 lei = 11.022,38 lei

Inregistrari contabile:

-cumpararea echipamentelor sportive: 371 = % 69.034,88 lei


401 52.500 lei
446 5.512,50 lei
4426 11.022,38lei

-plata taxe in vama : 446 = 5121 5.512,50 lei


4426 = 5121
5 121 11.022,38 lei
-reevaluarea datoriei fata de furnizor la 31.12.N, la cursul de schimb 3,6 lei/Euro = 15.000Euro x
3,6 = 54.000 lei > 52.500lei =>dif. nefavorabila de 1.500 lei
665 = 401 1.500 lei

-plata se realizeaza la 10.01.N+1 la cursul de schimb de 3,3 lei/Euro = 15.000 Euro x 3,3
=49.500 lei < 54.000lei => dif. favorabila de 4.500 lei

401 = 765 4.500 lei

-plata datoriei fata de furnizor:

401 = 5124 49.500 lei

Problema 4. Societatea comerciala INA SA platitoare de TVA şi de impozit pe profit, vinde în


aprilie bunuri din productia proprie (mobilier) in valoare de 30.000 lei, TVA 19% cu plata in
rate. Conform607 = 371 25.000 contractului, la ridicare mobilierului, clientul
achita 20% din valoare restul urmeaza sa-l achite in 4 rate lunare
succesive. Dobanda este de 10%; costul marfurilor vandute este de 25.000 lei. Efectuaţi calculele
şi înregistrările in aprilie şi mai. Regularizaţi TVA in luna aprilie, stiind ca SID 4424 este de
1.000 lei.

Rezolvare:

Luna APRILIE :

-vanzarea mobilierului din productia proprie ca si marfa) 371 = 345 25.000 lei
- vanzarea bunurilor ( emiterea facturii): 411 = % 35.700
707 30.000
4427 5.700

-scoaterea din gestiune a mobilierului vandut : 607 = 371 25.000 lei

-incasarea de 20 % prin banca sau casa la ridicarea mobilierului: 5121/5311 = 411 7140 lei

- inchidere TVA: 4427 = 4423 5700


4423 = 4424 1000

-inchidem conturi de cheltuieli : 121 = 607 25.000 lei

-inchidem conturi de venit : 707 = 121 30.000 lei

Luna MAI :
- incasare rata I : 5121/5311 = 411 7140 lei

-incasare dobanda 10%: 5121/5311 = 766 714 lei

-inchidem conturi de venit : 766 = 121 714 lei


STUDII DE FEZABILITATE
SEM II 2012

Problema 1. Un proiect investițional, cu o valoare totală a investiției de 15.000 lei şi o rată de


actualizare de 19% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar:

An Cost Costuri de Total Total Cashflow


investiție exploatare cost încasări Anual net
0 15,000 15,000

1 6,420 6,420 9,440 3,020


2 6,620 6,620 9,640 3,020
3 7,500 7,500 10,700 3,200
4 6,500 6,500 11,700 5,200
5 8,500 8,500 22,700 14,200
Total 11,445 35,540 50,540 64180 28,640

Calculați termenul de recuperare aferent proiectului.

Rezolvare:

Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia totala


si cash – flow-ul
flow-ul mediu anual.
Tr = It / CF mediu anual
It = 15.000lei
CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (3.020+ 3.020 + 3.200 +
5.200 + 14.200 ) / 5 = 28.640 / 5 = 5.728
Tr = 15.000/ 5.728= 2,62
Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 2,62

Problema 2. Un proiect investiț ional,


ional, cu o valoare totală a investiț iei
iei de 15.000 lei şi cu o rată
de actualizare de 20% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar:
An Cost Costuri de Total Total
investiție exploatare cost încasări
0 15,000 15,000

1 6,420 6,420 9,440

2 6,620 6,620 9,640

3 7,500 7,500 10,700

4 6,500 6,500 11,700

5 8,500 8,500 22,700

Total 11,445 35,540 50,540 64,180


Calculați valoarea actualizată netă şi apreciați fezabilitatea investițională prin intermediul acestui
indicator.

Rezolvare:

VAN = -I + Cft/(1+r)t+Vrez/(1+r)n
I = costul investitiei
CF t= cash-flow-ul aferent anului t
Vrez= valoarea reziduala
r = rata de actualizare
actualizare
n = durata de viata a proiectului exprimata
exprimata in ani

VAN determina urmatoarele optiuni de decizie: 1.Daca VAN > 0, investitia se accepta
2. Daca VAN = 0, investitia se respinge, din motive de
prudenta.
3. Daca VAN < 0, investitia este respinsa

An Cost Costuri Total Total Cashflow Rata de Total Total Cash-


investiț de cost încasări net actualizare costuri incasari flow net
ie exploatar actuali- actuali- actualizat
e zate zate

0 15.000 15.000 -15.000 1 15.000 0 -15.000


1 6.420 6.420 9.440 3.020 0.83 5.347,86 7.863,52 2.515,66
2 6.620 6.620 9.640 3.020 0.69 4.594,28 6.690,16 2.095,88
3 7.500 7.500 10.700 3.200 0.58 4.342,5 6.195,3 1.852,8
4 6.500 6.500 11.700 5.200 0.48 3.133 5.639,4 2.506,4
5 8.500 8.500 22.700 14.200 0.40 3.417 9.125,4 5.708,4
Total 15.000 35.540 50.540 64.180 13.640 35.834,64 35.513,78 -320,86
ADMINISTRAREA SI LICHIDAREA INTREPRINDERII
SEM. II 2012

PROBLEMA 1. Societatea „X” nu mai face faţă datoriilor sale exigibile. Societatea intră în
faliment având la bază cererea introdusă la tribunal de către unul dintre creditori. Situaţia
 patrimoniului conform bilanţului contabil de începere a lichidării se prezintă astfel:
• Echipamente tehnologice 30.000 lei
• Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei
• Mărfuri 900 lei
• Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 100 lei
• Conturi la bănci în lei 2.000 lei
• Cheltuieli în avans 1.000 lei
• Furnizori 12.000 lei
• Venituri în avans 1.250 lei
• Capital subscris vărsat 2.500 lei
• Rezerve legale 200 lei
• Alte rezerve 4.000 lei
• Rezultatul reportat 1.150 lei
Aportul asociaţilor la capitalul social în baza statutului şi contractului de societate
s ocietate se prezintă
dupa cum urmează:
- asociatul A :1.750 lei (70% din capitalul social)
- asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)
Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Vânzarea echipamentelor tehnologice la preţul de 7.000 lei, TVA 19%;
 b) Vânzarea mărfurilor la preţul de 1.200 lei, TVA 19%;
c) Încasarea chiriei plătite în avans în sumă de 1.000 lei;
d) Restituirea chiriei încasate anticipat în sumă de 1.250 lei;
e) Stabilirea sumelor de acoperit de către cei doi asociaţi pentru plata datoriei faţă de furnizori;
f) Achitarea datoriei faţă de furnizori.
Se cere:
a) Înregistrările contabile aferente operaţiilor de lichidare.
 b) Întocmirea bilanţului înainte de partaj.
c) Înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la asociaţi.

Rezolvare:
A. Intocmirea bilantului initial la Soc. X:

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari corporale (30.000-15.000) 15.000
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 15.000
ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri (900-100) 800
II. Casa si conturi la banci 2.000
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL 2.800
Cheltuieli in avans 1.000
Datorii curente 12.000
Active circulante nete ,respectiv datorii curente nete -9.450
TOTAL ACTIVE- DATORII CURENTE 5.550
Venituri in avans 1.250
CAPITAL SI REZERVE
I. Capital subscris varsat 2.500
II. Capital si rezerve 4.200
REZULTATUL REPORTAT (pierdere) 1.150
TOTAL CAPITALURI PROPRII (2500+4200-1150) 5.550
TOTAL CAPITALURI 5.550

A) Valorificarea echipamentelor tehnologice (imobilizari corporale):

461 = % 8330
7583 7000
4427 1330

-scaderea din evidenta a echipamentelor tehnologice:


% = 2131 30 000
2813 15 000
6583 15 000
- încasarea contravalorii echipamentelor tehnologice:

5121 = 461 8330


-închiderea contului 7583:

7583 = 121 7 000

- închiderea
 închiderea contului 6583:

121 = 6583 15 000

B).Valorificarea marfurilor:

4111 = % 1428
707 1200
4427 228

-încasarea contravalorii marfurilor vândute:

5121 = 4111 1428

-scaderea din gestiune a marfurilor vândute:

607 = 371 900


-anularea provizionului:

397 = 7814 100

- închiderea
 închiderea conturilor 707 si 7814:
7814 :

% = 121 1300
707 1200
7814 100

-închiderea contului 607:

121 = 607 900

C)incasarea chiriei platite in avans:

5121 = 471 1.000

D) restituirea chiriei incasate anticipat:


472 = 5121 1250

-Regulaizarea si plata TVA:

4427 = 4423 1 558


4423 = 5121 1 558

B. INTOCMIREA BILANTULUI INAINTE DE PARTAJ:

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari corporale (30.000-15.000) 15.000
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 15.000
ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri (900-100) 0
II. Casa si conturi la banci 9.550
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL 9.550
Cheltuieli in avans 0
Datorii curente 12.000
Active circulante nete ,respectiv datorii curente nete -2.050
TOTAL ACTIVE- DATORII CURENTE -2.050
Venituri in avans 0
CAPITAL SI REZERVE
I. Capital subscris varsat 2.500
II. Capital si rezerve 4.200
REZULTATUL REPORTAT (pierdere) 8.750
TOTAL CAPITALURI PROPRII (2500+4200-1150) -2.050
TOTAL CAPITALURI -2.050

1).Determinarea capitalului propriu (activului net):

CP(AN) = 9.950 – 12.000 = -2.050 lei.

Rezulta ca, pentru achitarea furnizorilor în suma de 2.050 lei, capitalul propriu (activul net)
este insuficient.In cazul în care bunurile care alcatuiesc averea societatii în nume colectiv nu
sunt suficiente pentru plata datoriilor, judecatorul sindic va recurge la procedura de executare
silita împotriva asociatilor. Societatea "X" se încadreaza în prevederile de aplicare a cotei de
16% impozit pe profit.

2).Calcularea si varsarea impozitului pe profit si impozitului pe dividende:

2.1)Decontarea rezervelor legale:


1061 = 456 200

2.2)Impozit pe profit aferent rezervelor legale (200*16%):


456 = 441 32
2.3) virarea acestuia:
441 = 5121 32

2.4)Decontarea altor rezerve:


1068 = 456 4000

2.5) Impozit pe dividende:


(4000+200-32) = 4168x 16% = 667
456 = 446 667
446 = 5121 667

3).Situatia partajului capitalului propriu (activului net) si a datoriilor pe asociati:

Cap social Rez legale Alte rezerve Total


Asociatul A 70% 1750 118 2333 4201
Asociatul B 30% 750 50 1000 1800
TOTAL 2500 168 3333 6001

-Pierdere si Furnizori:

Pierderi din Pierderi din Furnizori Total Diferente


ex curent lichidare
Asociatul A 805 5320 8400 14.525 10.324
Asociatul B 345 2280 3600 6.225 4.425
TOTAL 1.150 7.600 12.000 20.750 14.749

4). Înregistrari privind partajul capitalului propriu (activului net) si a sumelor depuse de
asociati pentru plata furnizorilor:

a) capitalul social de restituit asociatilor:


1012 = 456 2500

b) pierderea curenta si pierderea din lichidare:


456 = 121 8750 (1150+7600)

c)depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furnizorilor (ct. 456);


5121 = 456 2749

Asociatul. A : 1924
Asociatul. B : 825

Asociatul A: 2.749 x70% = 1.924


Asociatul B: 2.749 x 30% = 825

d)achitarea furnizorilor:
401 = 5121 12.000
e) situatia conturilor 456 si 5121, dupa terminarea operatiunilor de lichidare, se prezinta astfel:

D Contul 456 C D Contul 5121 C


32 200 9950 32
667 4000 2749 667
8700 2500 12000
Total 9399 Total 6700 Total 12699 Total 12699
Sold Debitor 2699
Sold 0 Sold 0

PROBLEMA 2. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, ce


obligaţie are lichidatorul?
Rezolvare:
Art. 2701. - In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul
este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei,
creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de
lichidare.
ANALIZA SI DIAGNOSTIC FINANCIAR CONTABIL
SEM. II 2012

PROBLEMA 1. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preț


unitar de 40 u.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în
valoare de 60000 u.m., cheltuieli de personal de 80000 u.m. din care 90% reprezintă salariile
 personalului direct productiv, cheltuieli cu utilități şi chirii în cuantum de 5000 u.m.,
cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi
să se interpreteze pragul de rentabilitate financiar şi operațional exprimat în unități fizice şi
valorice şi nivelul rezultatului de exploatare şi curent aşteptat la o creştere la 5500 a
numărului de produse vândute.

Rezolvare:

PROBLEMA 2. Să se calculeze soldurile intermediare in manieră continentală şi în manieră


anglo - saxonă pornind de la informațiile de mai jos:

Indicator u.m.

Venituri din vânzarea mărfurilor  2000

Producția vândută 40000

Producția stocată 1500

Subvenții de exploatare 10000

Cheltuieli cu materii prime 10000

Costul mărfurilor vândute 1200

Cheltuieli salariale 15000

Cheltuieli cu amortizarea 1000

Cheltuieli cu provizioane 200


Cheltuieli cu chirii 200

Cheltuieli cu asigurări sociale 2000

Impozite şi taxe 300

Venituri din dobânzi 200

Venituri din diferențe favorabile de curs 200


valutar

Cheltuieli cu dobânzi 800

Cheltuieli cu provizioane financiare 100

Impozit pe profit 1300

Rezolvare:

A. In maniera continentala:

Nr crt. Specificatie Simbol U.M.


1 + Vanzare marfuri Vmf 2000
2 + Productia exercitiului Qex 41500
3 _ Cheltuieli privind marfurile Chmf 1200
4 _ Cheltuieli cu materialele si serviciile Chms 10200
5 Valoare adaugata Va 32100
6 _ Impozite si taxe Imp 300
7 + Subventii din exploatare Sbv 10000
8 _ Cheltuieli cu personalul - totale Chp 17000
9 Excedent brut de exploatare EBE 24800
10 + Venituri din provizioane Vpv -
11 + Alte venituri din exploatare Ave -
12 _ Alte cheltuieli din exploatare Ace -
13 _Cheltuieli provind amortizarea si Cha 1200
provizioanele
14 Profit din exploatare Pe 23600
15 + Venituri financiare Vf 400
16 _ Cheltuieli financiare Chf 900
17 Profit curent Pc 23100
18 Rezultatul exceptional Rexc -22
19 Profit brut Pb 23078
20 _ Impozit pe profit Ipr 1300
21 Profit net Pn 21778
B. In maniera anglo – saxona:

Nr . crt. Specificatie Simbol U.M.

1 Cifra de afaceri CA 42000

2 EBITDA=rezultatul inainte de plata dobanzilor, imp pe EBITDA 13000


profit si amortizare
3 EBIT= rezultatul inainte de plata dobanzilor, imp pe EBIT 12000
profit.
4 EBT= rezultatul inainte de plata imp pe profi= rezultatul EBT 11200
brut
5 Rezultatul net Pn 9900
EVALUAREA INTREPRINDERII
SEM. II 2012

PROBLEMA 1. Care este valoarea substantialã brutã a unei întreprinderi care, dupã reevaluarea
bunurilor, prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3.000.000; imobilizãri
8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente
din reevaluare 14.000.000; disponibilitãti 500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii
luate cu chirie 10.000.000:
a) 53.500.000;
b) 28.500.000;
c) 18.500.000.

Raspuns: a) 53.500.000

PROBLEMA 2. O întreprindere neredresabilã, cu un activ net pozitiv, intrã în lichidare având


urmãtoarele date estimative:
 – activ net contabil = 120.000 mii lei;
 – plus valoarea imobilizãrilor = 5.000 mii lei;
 –  minus valoarea imobilizãrilor = 6.000 mii lei; (plusul si minusul sunt estimate a fi rezultate în
urma lichidãrii vânzãrii imobilizãrilor);
 – cheltuieli de dezafectare si functionare în timpul lichidãrii = 2.000 mii lei.
Valoarea estimatã a trezoreriei disponibilã dupã lichidare este de:
a) 117.000 mii lei;
b) 118.000 mii lei;
c) 116.000 mii lei.

Raspuns: a) 117.000 mii lei


ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN SI CONTROLUL
SI CONTROLUL INTERN AL INTREPRINDERII 

1. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Salarii pina la nivelul intocmirii
matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv.

2. Elaborare politici si proceduri contabile. Studiu de caz:societatea de comert.

Reglementarile de baza in cadrul societatilor de comert sunt prevazute in legislatia


in vigoare aferentaramurei de comert din care face parte intreprinderea.Ca si conventii
avem: Conventia continuitatii activitatii  – activitatea intreprinderii se deruleaza pe o baza
continua; Conventia de angajamente – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt
recunoscute atunci candapar si nu in momentul in care intervin fluxurile de
numerar Politici si proceduri contabile aplicabile unei firme de comert pe parcursul
desfasurarii auditului intern:-examinarea facturilor de cumparari si de vanzari, a avizelor
de expeditie, a notelor de receptie;-examinarea bunurilor sosite si
nereceptionate , dar mai ales a bunurilor livrate si nefacturate care
se inregistreaza ca iesire din gestiune la locurile de depozitare
cat si in contabilitate pe baza documentelor care atesta iesirea din gestiune.
Venitul este recunoscut la data livrarii.-examinarea incasarilor si a documetelor
 justificative;-analiza provizioanelor pentru deprecierea stocurilor
stocu rilor si creantelor;-analiza
ajustarilor pentru deprecerea activelor curente – care
care se efectueaza la finele anului,
atunci cand exista informatii in legatura cu deprecieri de valoare (daca valoarea
contabila este semnificativ inferioara valorii realizabile nete).-consultarea proceselor de
imputatie si reflectarea lor corecta in contabilitate;-analiza procedurilor dictate de
conducerera intreprinderii referitoare la stocuri si preturile practicate;-acordarea atentiei
deosebite operatiilor desfasurate cu partile afiliate . Acestea se pot face prin
confirmari externe (solduri clienti)tehnica observarii
fizice (inventariere) sau pentru sondaj (fise de magazie).In analiza stocurilor unei
intreprinderi trebuei sa se ia in calcul si anumite ratii sau rate de structura ca deexemplu
viteza de rotatie, cifra de afaceri, identificarea stocurilor aflate la terti si invers,
reflectarea incontabilitate, stocuri raportate la gestiuni si evidenta
analitica. Politicile de descarcare din gestiune, a preturilor de vanzare, a
cheltuielilor accesorii si respectiv de discutat despre permanenta metodelor
inevaluarea stocurilor. In cazul comertului metoda de evaluare a stocurilor/ 
marfurilor la iesire este ceaglobal – valorica.
 AUDITUL  STATUTAR
 STATUTAR ŞI ALTE
ALTE MISIUNI DE DE AUDIT 
AUDIT 

1. Prezentati succint continutul unei scrisori de misiune de audit .

Raspuns:

Continut
-obiectivul auditului situatiilor financiare;
-responsabilitatea conducerii intreprinderii;
-intinderea lucrarilor de audit;
-forma oricarui raport sau alte comunicari in legatura cu rezultatele misiunii de audit;
-riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative;
-necesitatea de a avea acces fara restrictii la orice document.

2. In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala ,din testele
efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea contravalorii
unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. Conducatorii
societatii refuza constituirea provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal .Ce fel de
opinie veti formula in raportul de audit ?

Raspuns: -opinie defavorabila

3. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit auditor
statutar dupa momentul inventarierii.Ce fel de opinie veti formula?

Raspuns: : -raport opinie cu rezerva

4. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care


a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile
OMFP1752/ 2005 nu ati identificat elemente care sa va conduca la o opinie cu rezerva,
redactati un raport de audit fara rezerve respectand continutul ISA 700(Raportul
auditorului independent asupra unui set complet de situatii financiare de uz general).

Raspuns:
SC Muresan
Muresan Loredana AUDIT SRL

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DÉCOR S.A. BAIA MARE

1. Am auditat situatiile financiare ale SC DECOR SA, care cuprind bilantul contabil incheiat
la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat
la aceasta data si notele explicative. Situatiile financiare se refera la:

 Total capitaluri proprii : 578.744 lei


 Total active : 9.747.247 lei
 Total venituri : 5.579.243 lei
 Total cheltuieli: 5.553.218 lei
 Rezultatul net al exercitiului : 26.025 lei

2. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare:

Aceste situatii financiare sunt pregatite sub responsabilitatea conducerii societatii


DECOR SA, care raspunde pentru prezentarea fidela a acestor situatii financiare in
conformitate cu Legea contabilitatii 82/1992 republicata si cu .Ordinul Ministrului Finantelor
Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile coriforme cu directivele
europene.
Aceasta responsabilitate implica conceperea, implementarea ii mentinerea unui sistem de
control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor n situatii financiare ce nu
contin denaturari semnificative fie datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor
contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date:
3. Responsabilitatea auditor-ului:
Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat sa exprimam o opinie asupra
acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit
promulgate de Federatia Internationala a Contabililor si adoptate de Camera Auditorilor
financiari din Romania. Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat in vederea
obtinerii unei.asigurari rezonabile ca situatiile financiare sa nu contina anomalii semnificative.
Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire
la sumele si informatiile prezbntate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de
rationamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea semnificativa a riscurilor de
denaturare si semnificatia situatiilor financiare, datorate fie fraudei sau fie erorii. In evaluarea
acestor riscuri, auditorul ia_in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si
prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii, pentru a stabili procedurile de audit
relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei
controlului intern al societatii DECOR SA Baia Mare. Un audit include ,de asemenea, evaluarea
gradului de adecvare a politicilor contabile.
4. Opinia
In opinia noastra, situatiile financiare contabile la 31 decembrie 2011 redau o imagine fidela in
toate aspectele semnificative a pozitiei financiare a SC DECOR SA Baia Mare la aceasta data,
precum si a rezultatului operatiunilor sale, pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in
conformitatt 82/1991 republicata si Ordinul Ministrului Finantelor Publice 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directive europene si cu politicile contabile
descrise in notele la situatiile financiare.
5. Alte aspect
Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatele
operatiunilor in conformitate cu reglementarile contabile si principiile acceptate in tari altele
decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul
persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Legea
Contabilitatii nr., 82/1991 republicata si cu ordinul Ministrului Finantelor publice 3055/2009
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
TEMA DE REFERAT

1. Auditul financiar al trezoreriei: obiective, riscuri, procedure

Auditul trezoreriei cuprinde lichiditatile in conturi bancare si casa,titlurile de plasament si


creditele bancare pe termen scurt.Structura titlurilor de plasament cuprinde:- actiuni cotate sau
necotate;- obligatiuni cotate sau necotate;- bonuri de tezaur si bonuri de casa pe termen scurt;-
actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de societate;- titluri de creante negociabile.Potrivit
Standardelor Internationale de Contabilitate, creditele pe termenscurt nu sunt elemente
de trezorerie. Restrictiile asupra lichiditatilor bancaretrebuie prezentate in nota aferenta la
situatiile financiare.Notele atasate situatiilor financiare cuprind urmatoarele informatii
privindtitlurile de plasament:- tratamentele contabile utilizate pentru determinarea valorii
contabile,schimbarea valorii de piata pentru evidenta lor la valoarea realizabila,rezervele din
reevaluari, cesiunea lor;- cuprinderea in contul de rezultate a dobanzilor, dividendelor si a
altor venituri obtinute din titluri de plasament, profitul sau pierderearezultatelor ca urmare a
cesiunii titlurilor;- daca exista restrictii impuse asupra tranzactiilor unor titluri ;- valoarea de
piata a titlurilor de plasament pe piata financiara evaluate lacostul de achizitie;- analiza detaliata
a portofoliului de investitii: categoria, denumirea,valoarea lor, numarul.Pe baza acestor note
auditorul poate face recomandari asupra urmatoarelor elemente:

- obtinerea unor venituri financiare cat mai mari;


- cum se pot minimiza cheltuielile financiare;
- maximizarea fluxului de trezorerie;
- cum se pot minimiza riscurile aferente efectelor nefavorabile rezultatedin variatiile cursului
valutar.
La bilant, auditorul trebuie sa urmareasca daca au fost indeplinite obiectivele de audit.
Auditorul trebuie sa evalueze riscurile legate de trezorerie; avand in vedere obiectivele de
audit, urmareste:
- Clientul poate avea mai multe solduri de banca si casa decat in realitate sau conturile
prezentate in situatiile financiare nu sunt reale
- In functie de interesul unitatii auditate, profitul poate fi majorat saumicsorat. Firma
poate avea incasari anticipate sau plati restante, astfel incat soldurile bancii la sfarsit de an pot
arata o situatie mai favorabila decat in realitate.Verificarile auditorului pot descoperi unele
angajamente si evenimente neprevazute din operatiunile bancare, din tranzactii privind
gestionarea lichiditatilor.Atentia auditorului trebuie indreptata si asupra riscurilor de frauda:
furturi,conturi bancare fictive, furturi din casa, transferuri in contul personal. Observarea directa
si controlul asupra accesului la datele din calculator, precum si sumele intrate si transferate.
Evaluarea soldurilor bancare, inventarierea monetarului, prezentarea exacta a soldurilor
conturilor de trezorerie in bilant, analiza detaliata a cecurilor emise si primite reprezinta pentru
auditor teste de audit ce-l conduc la aprecierea in mod rezonabil ca toate posturile din bilant
aferente trezoreriei redau o imagine fidela,clara si completa a fluxurilor de lichiditati sau ca are
indoieli cu privire laposturile bilantiere de trezorerie.
Auditorul se asigura ca intreprinderea intocmeste periodic o situatie comparativa a
soldurilor fiecarui cont de trezorerie din contabilitate cu extrasele de cont bancare.Aceste situatii
comparative trebuie verificate cel putin o data pe semestru.
_ Conturi de regularizare si asimilate: auditorul verifica incorporarea sauneincorporarea
in aceste conturi a conturilor de cheltuieli si venituri carese refera strict la continutul acestora.
_ Conturile de provizioane: auditorul verifica constituirea acestora pebaza documentelor
 justificative necesare si inregistrarea in bilant saunote. El se asigur a ca aceste provizioane sunt
sun t
bine contabilizate, tinandcont de riscurile si pierderile intervenite intre data inchiderii
exercitiuluisi intocmirea bilantului sau intre data intocmirii bilantului si dataverificarii acestuia
de catre auditor.
CONTABILITATE
SEMESTRUL II 2012

1. În vederea constituirii, o societate pe acţiuni a efectuat


efe ctuat următoarele cheltuieli:
- Taxe plătite la Registrul comerţului 1.000 lei;
- Onorariul avocatului 1.500 lei;
- Cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni 1.400 1.40 0 lei.
Potrivit politicii contabile utilizate de societate, cheltuielile de constituire sunt
capitalizate şi amortizate în 5 ani.
Conform OMFP nr. 3.055/2009, contabilizaţi:
a) Recunoaşterea cheltuielilor de constituire;
b) Amortizarea lor pe perioada maximă admisă de OMFP nr. 3.055/2009.

Rezolvare:

2. Alfa exportă mărfuri pe cont propriuunui client din afara UE în condiţii de livrare CIF:
- Valoarea externă CIF 1.500 euro;
- Transportul pe parcurs extern 200 euro;
- Asigurarea pe parcurs extern 70 euro;
- Valoarea cheltuielilor de transport din factura prestatorului de servicii a fost de 250
euro.
Cursul de schimb a fost:
- La livrarea mărfurilor = 4,2 lei/euro;
- La încasarea creanţelor = 4,35 lei/euro;
- La primirea facturii privind transportul pe parcursul extern = 4,32 lei/euro;
- La plata transportului pe parcurs extern = 4,18 lei/euro.
Conform OMFP nr. 3.055/2009, contabilizaţi:
a) Livrarea mărfurilor la extern în condiţii de livrare CIF;
b) Cheltuielile de asigurare şi plata lor;
c) Încasarea contravalorii mărfurilor vândute;
d) Cheltuielile de trans port pe parcurs extern şi plata lor;
e) Regularizarea veniturilor.

3. În luna mai se livrează mărfuri în baza avizului de însoţire a mărfii, preţ de vânzare
exclusiv TVA 3.000 lei, TVA 24%. În luna iunie se întocmeşte factura, preţ de vânzare
exclusiv TVA 4.000 lei, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 3.055/2009, contabilizaţi:

a) Livrarea mărfurilor în baza avizului de însoţire a mărfii;


b) Factura emisă în iunie.

4. Entitatea ALFA acordă entităţii BETA SA un împrumut de 50.000 lei pe termen de 2 ani,
cu o dobândă anuală de 10% care trebuie achitată la sfârşitul fiecărui an. Dobânda din
 primul an se încasează cu întârziere, adică în cursul celui de-al doilea an.
Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3055/2009, privind:
a) Acordarea împrumutului şi înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an;
b) Încasarea dobânzii restante în cursul celui de-al doilea an;
c) Înregistrarea dobânzii cuvenite în anul al doilea;
d) Rambursarea împrumutului.

5. O societate comercială depune ca aport în natură la capitalul social al unei alte entităţi un
echipament cu valoarea contabilă de 5.000 u.m., amortizarea cumulată 2.000 u.m.
Valoarea de aport a fost stabilită la 3.500 u.m. Societatea este remunerată cu interese de
 participare pentru care încasează dividende în sumă de 400 u.m.
Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. 3.055/2009.

6. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii:


a) Se emit 1.000 de acţiuni la preţul de emisiune de 4 lei/acţiune, valoarea nominală 3
lei/acţiune. Se încasează contravaloarea acţiunilor;
b) Se emit 1.000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 7 lei/obligaţiune. Rata anuală a
dobânzii este de 10%. Durata împrumutului este de 6 ani. Împrumutul şi dobânzile
aferente se plătesc peste 6 ani;
c) Sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei/acţiune, care sunt anulate;
d) Sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 2 lei/acţiune, care sunt anulate.

7. Societatea M deţine 60% din acţiunile societăţii BETA. M prezintă în bilanţ stocuri de
mărfuri de 30.000 u.m., iar BETA are stocuri de mărfuri de 15.000 u.m. M utilizează
 pentru evaluare metoda FIFO,
F IFO, iar BETA, metoda LIFO.
L IFO. Dacă ar
a r fi utilizat metoda FIFO,
valoarea stocului ar fi fost de 14.000 u.m. O parte din stocul de la BETA provine de la
societatea M, care a realizat prin vânzare un profit de 500 u.m.
Care este valoarea stocurilor care apare în bilanţul consolidat?
con solidat?
Rezolvare:

Retratarea valorii stocurilor:

121 = 371 1.000


607 = 121 1.000

Eliminarea profitului din stocuri:

121 = 371 500


707 = % X+ 500
607 X
121 500

Retratare (impozit pe profit amanat):

4412 = 121 240 ((1.000+500)*16%)


121 = 792 240

8. Filiala F a capitalizat la 01.01.N cheltuieli de constituire de 50.000 u.m. care sunt


amortizate în 5 ani. Potrivit politicii grupului, cheltuielile de constituire afectează contul
de profit şi pierdere în exerciţiul în care se efectuează (se aplică prevederile IAS 38
„Imobilizări necorporale”).
Efectuaţi retratările de omogenizare în exerciţiile N şi N+1 dacă pentru consolidare se
utilizează metoda bazată pe fluxuri.
Rezolvare:
I. In anul N in bilant:
a)Se elimină cheltuielile de constituire capitalizate la începutul anului:

121 = 201 50.000 lei

 b)Se elimină amortizarea cumulată înregistrată 50.000 lei : 5 ani = 10.000 lei

2801 = 121 10.000 lei

În anul N în contul de profit şi pierdere:

6xx = 121 50.000 lei


121 = 6811 10.000 lei

Consecinţe asupra impozitului amânat:


Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate ) = 0 lei
Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 – 10.000 amortizarea) = 40.000 lei
Activ de impozit amânat = 40.000 lei x 16 % = 6.400 lei

În bilanţ in anul N+1:

Impozit amânat = 121 6.400 lei

În contul de profit şi pierdere:

121 = Venituri din impozitul amânat 6.400 lei

II.În anul N+1

Se elimină amortizarea:
121 = 6811 10.000 lei
Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate) = 0 lei
Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 – 20.000 amortizarea) = 30.000 lei
Activ de impozit amânat = 30.000 lei x 16 % = 4.800 lei
În bilanţ:
Impozit amânat = 121 4.800 lei
În contul de profit şi pierdere:
121 = Venituri din impozitul amânat 4.800 lei
EXPERTIZĂ CONTABILĂ

SEM. II 2012

1.  Necesitatea documentării lucrărilor privind


privind expertizele contabile.

Raspuns:
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are caracter particular si se limiteaza strict la
ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele fixate expertului de catre organul in drept sa
dispuna expertiza contabila prin incheierea de sedinta sau ordonanta sau prin obiectivele
contractului privind expertiza extrajudiciara.
Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa si conditia necesara intocmirii unui
raport de expertiza contabila documentat temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative
si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii ale partilor si / sau martorilor.

2. Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca
un rol decisiv.

Raspuns:
1.Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali şi de afaceri, intreprinzătorii
individuali şi managementul firmelor se află, adeseori, în situaţia de a alege între mai mulţi
parteneri comerciali şi de afaceri, situaţie în care informaţia cu privire la bonitatea
bo nitatea economico-
financiară a acestora (starea de continuitate a activităţii, starea de încetare de plăţi, starea de
 posibilă intrare în faliment etc.) este deosebit de importantă. O soluţie de atenuare a riscurilor în
luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea
unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiară a potenţialilor 
parteneri. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar şi fără acordul
 potenţialilor parteneri comerciali şi de afaceri, pe baza situaţiilor financiare
financiare anuale şi
interimare publicate de aceştia (depuse la Camerele de Comerţ şi Industrie, potrivit legislaţiei
comerciale în vigoare).

2. Concilierea derulării tranzacţiilor comerciale şi de afaceri în desfăşurarea contractelor 


comerciale, în special a celor cu caracter continuu şi/sau pe termen lung, când apar adeseori
conflicte între partenerii comerciali şi de afaceri, fie cu privire la cuantumul şi valoarea
 prestaţiilor, fie cu privire
cu privire la interpretarea şi respectarea unor clauze contractuale, în astfel de
situaţii există două soluţii alternative: recursul injustiţie sau arbitrajul unui expert contabil agreat
de părţi. De multe ori, serviciile expertului contabil sunt de preferat, din mai multe considerente,
cum ar fi:
a) alegerea şi desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive;
 b)părţile au posibilitatea să-şi formuleze nerestrictiv obiectivele (întrebările) şi întinderea (în
timp ) a expertizei contabile;
c)expertul contabil poate avea el însuşi un rol activ în formularea obiectivelor (întrebărilor) şi
 întinderea expertizei contabile (în timp), putând emite consideraţii (opinii) lămuritoare colaterale
obiectivelor (întrebărilor) fixate de părţi;
d)în caz de neconciliere, părţile (în funcţie de
d e interes) pot folosi acest tip de expertize contabile
co ntabile
extrajudiciare drept fundamentări preliminare în acţiunile adresate justiţiei.

3.Fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate justiţiei. Practica dovedeşte că multe acţiuni


adresate organelor judiciare sunt şi o consecinţă a defecţiunilor în sistemul de documentare,
precum si a lipsei de operativitate în ţinerea evidenţei, în asemenea situaţie, pentru a nu încărca
inutil volumul de cercetare al organelor judiciare, în cauzele arbitrale, de exemplu, conducerile
agenţilor economici trebuie să aibă atitudinea si răspunderea că documentele pe care se bazează
acţiunea arbitrală sunt legale, corecte, exacte, că reflectă fidel situaţia economică, financiară,
gestionară, contractuală etc. pentru care se adresează arbitrajului. Un mijloc de asigurare a
calităţii, realităţii, exactităţii si legalităţii (sub aspect formal
fo rmal si de conţinut) informaţiilor care stau
la baza acţiunii arbitrale îl constituie deci expertiza contabilă, ca mijloc de fundamentare a
acţiunilor arbitrale judecătoreşti,
arbitrale judecătoreşti, dispusă de conducerea agentului economic care solicită
acţiunea arbitrală. Considerăm acest punct de vedere deosebit de pertinent.

4.Fundamentarea preliminară a acţiunilor de contestare a actelor de control administrativ, în


virtutea legilor în vigoare, agenţii economici (persoane juridice) si chiar persoanele
p ersoanele fizice sunt
supuşi unor frecvente controale administrative, în special de ordin fiscal, în cazul în care
 persoana fizică sau juridică controlată nu-şi însuşeşte concluziile organului de control, are
dreptul constituţional la contestaţie, rezolvabilă în cadrul procedurilor reglementare. Desigur,
contestaţia, pentru a avea şanse de rezolvare şi promovare, trebuie argumentată. O cale
 posibilă de argumentare este expertiza contabilă extrajudiciară comandată de către contestatar.

S-ar putea să vă placă și