Sunteți pe pagina 1din 4

MOVIDA NAVAL CONSTRUCTION SRL c.f. 36916204 r.c.

J40/283/2017
BUCURESTI sect. 3 str. BURNITEI nr. 24, biroul 120, etaj 1

FISA DE POST
Anexa la Contractul individual de munca

APROBAT
Administrator,

TIMIS VASILE CRISTIAN


---------------------------------------

Organizatia: SC MOVIDA NAVAL CONSTRUCTION SRL


Denumirea postului: SUDOR
Codul COR: 721208
Titularul postului:BOGHIU MIHAI-MARIAN

Scopul postului:

Munca unui Sudor este aceea de a pune cap la cap anumite parti metalice prin diverse
proceduri de sudura. Sudorii pot fi specializati pe diferite tipuri de sudura.

COMPETENTE PERSONALE:

 sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calităţi psihice necesare (spirit
de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate
de comunicare, etc.);
 sa nu aibă antecedente penale.

SUBORDONARE DIRECTA :

 se subordonează sefului de echipa

STRUCTURA IN SUBORDINE:
 fara

SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:

 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor


de serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le
are in gestiune;

ATRIBUŢIILE POSTULUI
 sa pregateasca suprafetele de sudat, sa le niveleze;
 sa fixeze si sa trateze metalele de sudat;
 sa regleze si sa fixeze echipamentul de sudura;
 sa verifice rezistenta sudurii, sa asambleze si sa preseze piesele de sudat;
 sa taie materialele metalice cu oxigen, plasma sau laser (manual sau cu masini de
taiat);
 sa sudeze, sa finiseze si sa îmbine partile diferitelor constructii din metal sau aliaje
de metal cu sudura cu arc electric sau sudura gaz prin diferite procedee;
 sa finiseze partile sudate, sa le curete si sa le testeze calitatea;
 realizarea de raportari saptamanale catre Administrator;
 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de
serviciu;
 sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fisei postului;
 sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul;
 angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele
periculoase, instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
 sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o situaţie
de pericol;
 angajatul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in
conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la
angajatorul sau;
 sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si
masurile de aplicare a acestora;
 sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de alţi angajaţi;
 sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si sănătăţii in
munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe
impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale;
 sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi
participanţi.
 sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut ;
 sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 abateri disciplinare;
 reclamatii primite;
 judecata si impactul deciziilor;
 conditii de munca;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul de evaluare
1 Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient in practica
implementare solutiile proprii si pe cele dispuse pentru
desfasurarea in mod corespunzator a
activitatilor, pentru realizarea obiectivelor
2 Capacitatea de a rezolva Capacitatea de a depasi obstacolele sau
eficient problemele dificultatile intervenite in activitatea curenta,
prin identificarea solutiilor adecvate.
3 Capacitatea de Capacitatea de imbunatatire a rezultatelor
autoperfectionare si de activitatii curente prin punerea in practica a
valorificare a experientei cunostintelor si abilitatilor dobandite
dobandite
4 Capacitatea de asumare a Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa
responsabilitatilor caz, deficientele propriei activitati si de a
raspunde pentru acestea.
5 Creativitate si spirit de Atitudine activa in solutionarea problemelor si
initiativa realizarea obiectivelor prin identificarea unor
alternative eficiente de rezolvare a acestor
probleme
6 Capacitatea de planificare Capacitatea de a anticipa solutii si de a-si
si organizare a timpului de organiza timpul propriu pentru indeplinirea
lucru eficienta a sarcinilor.
7 Capacitatea de a lucra in Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de
echipa a-si aduce contributia prin participare directa.
8 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a desfasura activitati pentru
independent indeplinirea atributiilor de serviciu fara a
solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in
care activitatile implica luarea unor decizii
care depasesc limitele de competenta.
9 Capacitatea de gestionare Capacitatea de a utiliza rational si eficient
eficienta a resurselor resursele materiale financiare si
alocate informationale alocate.
10 Integrarea morala si etica Intelegerea si respectarea principiilor de
profesionala moralitate si etica socio-profesionala.

RESTRICTII :

 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de


la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile
legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in
cadrul spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu
sau pe timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar
celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

DESFASURAREA ACTIVITATII

Munca se desfasoara în diferite medii:

 ateliere.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ

În raport cu aparatura şi materialele utilizate:

- ustensile de masurat;
- echipament pentru sudat;
- alte scule si ustensile specifice;
- telefon.

CERINTELE POSTULUI

- curs de calificare in domeniu.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

- abilitatea de a folosi cuvintele fluent;


- sa aveti reactii si judecata rapida;
- abilitate de a improviza;
- abilitatea de a crea;
- punctualitate.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ

Program de lucru: Se lucreaza 8 ore /zi , saptamana normala de lucru .

Data: Titularul postului,

Am luat la cunostinta___________________

Am primit un exemplar__________________