Sunteți pe pagina 1din 77

Catalog horticultură 2020

Cuprins

1. Tehnologiile BASF de protecție a culturilor 2-9


Cartof 2-3
Tomate 4-5
Măr 6-7
Viță de vie 8-9

2. Erbicide BASF 10-17


Stomp® Aqua 10-15
Stratos® Ultra 16-17

3. Fungicide: 18-75
Acrobat® MZ 69 WG 18-21
Bellis® 22-25
Cabrio® Top 26-29
Cantus® 30-33
Dagonis® 34-41
Delan® Pro 42-47
Kumulus® DF 48-49
Polyram® DF 50-51
Sercadis® 52-59
Signum® 60-64
Soriale® LX 66-67
Vivando® 68-73

4. Insecticide: 74-77
Alverde® 74-75
Fastac® Active 76-77

5. Regulatori de creștere 78-85


Regalis® Plus 78-84

6. Boli, buruieni și dăunători 86-133


Principalele boli și dăunători ai cartofului 86-89
Principalele boli și dăunători ai legumelor 90-103
Buruieni prezente în culturile de legume 104-113
Principalele boli ale pomilor fructiferi 114-121
Principalele boli și dăunători ai viței de vie 122-133

7. Pregătirea soluției de stropit 134-137

8. Bune practici de utilizare a


Produselor pentru Protecția Plantelor 138-143

9. Index produse pe culturi 144-145


1
Capitolul

Tehnologia BASF de protecție a culturii de cartof

Problemă Soluție

Buruieni anuale
Stomp® Aqua
monocotiledonate
/ Frontier® Forte
şi unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate
Stratos® Ultra
anuale şi perene

Mană (Phytophthora infestans)


Alternarioza (Alternaria solani) Polyram® DF Acrobat® MZ 69 WG Polyram® DF

Fastac® Active
Gândacul din Colorado
(Leptinotarsa decemlineata)
Alverde®

Plantare și Răsărire și dezvoltarea Început formare Începutul Înflorit Dezvoltarea Senescență


germinare lăstarilor tuberculi înfloritului deplin tuberculilor

2 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 3


1
Capitolul

Tehnologia BASF de protecție a culturii de tomate

Problemă Soluție

Buruieni monocotiledonate şi Stomp®


unele dicotiledonate Aqua

Buruieni monocotiledonate
Stratos® Ultra
anuale şi perene

Mană (Phytophthora infestans) Polyram® DF Acrobat® Cabrio® Top


MZ 69 WG

Pătarea cenuşie Polyram® DF Cabrio® Top


(Cladosporium fulvum)
Alternarioza (Alternaria solani) Dagonis®

Septorioza (Septoria lycopersici) Polyram® DF Cabrio® Top

Dagonis®

Făinarea (Leveillula taurica) Cabrio® Top

Signum®

Putregaiul cenuşiu
Signum®
(Botrytis cinerea)

Omida fructelor
(Helicoverpa armigera) Alverde®
Molia minieră (Tuta absoluta)

Dezvoltarea Apariția Dezvoltarea Coacerea


frunzelor inflorescențelor fructelor fructelor
și lăstarilor
laterali

4 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 5


1
Capitolul

Tehnologia BASF de protecție a culturii mărului

Problemă Soluție

Buruieni monocotiledonate şi
Stomp® Aqua
dicotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate
Stratos® Ultra
anuale și perene

Polyram® DF
Rapăn (Venturia inaequalis)
Delan® Pro

Făinare (Podosphaera leucotricha) Kumulus® DF Kumulus® DF

Sercadis® *
Rapăn (Venturia inaequalis) și
Dagonis®
Făinare (Podosphaera leucotricha)
Bellis®

Boli de depozitare Bellis®

Regulator de creștere,
Regalis® Plus
Focul bacterian (Erwinia amylovora)

*Notă privind managementul rezistenței:


pentru evitarea apariției formelor de rezistență
în combaterea rapănului, se recomandă
utilizarea în amestec în rezervor a dozei
minime omologate a produsului Sercadis® - Urechiușe Muguri Buton Înflorit Scuturarea Fruct Fruct Fruct Coacere
0,25 l/ha, împreună cu un fungicid care are
și acțiune de contact - efect multi-site (ex. de șoarece florali roz petalelor 20 mm 30-40 mm 1/2 din
Delan® Pro, Polyram® DF) vizibili mărime
normală

6 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 7


1
Capitolul

Tehnologia BASF de protecție a culturii de viță de vie

Problemă Soluție

Polyram® DF Acrobat®MZ 69 WG Delan® Pro Cabrio® Top Delan® Pro


Mana (Plasmopara viticola)
Soriale® LX*

Făinarea (Uncinula necator) Kumulus® DF Sercadis® Vivando® Sercadis® Vivando® Kumulus® DF

Mana (Plasmopara viticola)


Făinarea (Uncinula necator)
Putregaiul negru (Guignardia bidwellii) Cabrio® Top
Excorioza (Phomopsis viticola)

Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Cantus®

Molia verde a strugurilor, Molia


brună a strugurilor (Lobesia botrana, Fastac® Active Fastac® Active
Eupoecillia ambiguella)

*Recomandăm aplicarea lui Soriale® LX împreună cu un


produs partener - fungicid cu acțiune de contact (ex.
Lăstari Lăstari Înainte Înflorit Scuturarea Creșterea Compactarea Intrarea în Recoltare
Polyram® DF. ) 5-7 cm 20-25 cm de înflorit petalelor boabelor ciorchinelui pârgă
(inflorescențe
dezvoltate)

8 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 9


2
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Erbicide

Stomp® Aqua
455 g/l pendimetalin

Date tehnice Recomandări de folosire


Formulare: Suspensie de capsule Cultura Buruieni combătute Doză
Număr certificat omologare: 015PC/14.12.2012
Ambalaj 1 L, 5 L Usturoi Buruieni monocotiledonate anuale 2 - 4 l/ha
şi unele dicotiledonate preemergent
Tomate Buruieni monocotiledonate 1 - 3 l/ha
Caracteristici și mod de acțiune şi unele dicotiledonate înaintea transplantării
Vinete Buruieni monocotiledonate 2 – 3 l/ha
şi unele dicotiledonate înaintea transplantării
Stomp® Aqua este un erbicid care conține coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după
Ardei Buruieni monocotiledonate anuale 1.5 – 3 l/ha
pendimetalin, din clasa dinitroaniline. Este germinare sau răsărire, fiind eliminate timpuriu.
şi unele dicotiledonate înaintea transplantării
un erbicid aplicat la sol, pentru combaterea Produsul trebuie să se afle pe sol înainte de
Plantații de viță de vie, Buruieni monocotiledonate anuale 2 – 4 l/ha în
buruienilor monocotiledonate anuale şi a unor răsărirea buruienilor.
Livezi pe rod şi unele dicotiledonate perioada de repaus
specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât
la preemergența buruienilor
diviziunea celulei, cât şi alungirea acesteia în Stomp® Aqua are selectivitate fiziologică la soia și
Tutun Buruieni monocotiledonate anuale 2 – 3 l/ha
meristemul rădăcinilor. floarea-soarelui, caz în care se poate încorpora.
şi unele dicotiledonate înaintea transplantării
Selectivitatea pozițională se manifestă la porumb,
Dezvoltarea buruienilor este stopată direct, ca ceapă, cartof și legume, caz în care nu trebuie
urmare a absorbţiei prin vârfurile de creştere încorporat.
Aplicare / momentul aplicării
Epoca şi modul de aplicare ale erbicidului Stomp® Controlul rezidual poate fi redus:
Recomandări de folosire Aqua sunt stabilite în funcţie de selectivitatea - În condiții de secetă prelungită;
manifestată de speciile cultivate. Pentru legumele - În cazul în care conținutul de materie organică din sol
Cultura Buruieni combătute Doză care se cultivă prin răsad, produsul se aplică cu este mai mare de 6%;
1-3 zile înaintea transplantării. Volumul de soluţie - În cazul în care conținutul de cenușă este ridicat.
Floarea-soarelui Buruieni monocotiledonate anuale 2 - 4 l/ha
(Setaria, Echinochloa, Digitaria, - preemergent utilizat este în funcţie de echipamentul folosit.
Sorghum halepense din sămânţă) Nu deranjați solul după ce Stomp® Aqua a fost aplicat,
şi unele dicotiledonate anuale Se recomandă utilizarea a 200-400 l/ha soluţie de întrucât acest lucru va duce la un control redus al
Porumb Buruieni monocotiledonate anuale 2 - 4 l/ha erbicidat. Pentru o eficacitate optimă se recomandă buruienilor.
şi unele dicotiledonate preemergent ca solul să aibă o umiditate corespunzătoare și să fie În cazul în care tehnicile culturale care încurajează
Soia Buruieni monocotiledonate anuale 2 - 4 l/ha pregătit în prealabil, fără să aibă bulgări. acumularea de reziduuri organice în sol sunt practicate
şi unele dicotiledonate preemergent pentru un număr mare de sezoane, eficacitatea
Grâu, orz, secară Buruieni monocotiledonate anuale 2 – 2.9 l/ha 1. Eficacitatea erbicidelor reziduale poate fi redusă. În astfel de
şi unele dicotiledonate preemergent Pentru ca Stomp® Aqua să fie activat este necesar circumstanțe, se recomandă aratul periodic pentru a
Cartof Buruieni monocotiledonate anuale 2 - 4 l/ha
ca solul să fie umed. Cele mai bune rezultate vor fi dispersa reziduurile din sol.
şi unele dicotiledonate preemergent
obținute în cazul în care precipitațiile apar în termen
Ceapă din arpagic, Buruieni monocotiledonate 1.5 - 4 l/ha
de 7 zile de la aplicare.
Ceapă semănată direct şi unele dicotiledonate preemergent
(culturi irigate)

10 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 11


2
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Erbicide

Stomp® Aqua
455 g/l pendimetalin

2. Tipul de sol 4. Siguranța culturilor


Stomp® Aqua poate fi utilizat pe toate tipurile de sol O atenție deosebită trebuie avută pentru a evita
Stomp® Aqua
mineral. Nu se aplică pe soluri cu un conținut mai mare distrugerea prin derivă a plantelor din afara zonei țintă.
de 10% materie organică. Pe pietriș sau soluri grele Nu se aplică Stomp® Aqua culturilor care suferă de
- erbicid preemergent
există riscul de deteriorare a culturilor, în special în stres, care poate fi cauzat de dăunători, boli, îmbibarea cu spectru larg de combatere
cazul în care o ploaie puternică survine imediat după solului cu apă, condiții precare ale solului sau erbicidări
aplicare. Nu folosiți Stomp® Aqua pe soluri îmbibate precedente. Semințele trebuie să fie acoperite cu un
sau pe cele predispuse la îmbibare cu apă. strat de sol cu o grosime medie de 3.2 cm (2.5 cm
pentru mazăre și floarea-soarelui, 5 cm pentru porumb). Pendimetalin – formulare
3. Pregătirea solului micro-capsule
Îngrășămintele și resturile vegetale trebuie încorporate Recomandare aplicare suprafețe mici
în sol în mod uniform în timpul pregătirii patului Pentru o doză de 4 L produs comercial la hectar, în
germinativ. Patul germinativ trebuie să aibă un strat de cazul aplicării cu pompa de spate, se folosesc 80 ml
Eliberare treptată
sol activ fin, bine mărunțit și tasat înainte de aplicarea Stomp® Aqua în 10 L apă, pentru o suprafaţă de 200
erbicidului Stomp® Aqua. Un teren nemărunțit, cu metri pătraţi.
bulgări al căror diametru depășește 7.5 cm, poate
reduce nivelul de combatere al buruienilor. Semințele Combatere excelentă
vor fi, astfel, insuficient acoperite cu pământ, fapt ce a buruienilor
poate afecta cultura.

Efect pe termen lung


Avantaje

• Formulare inovatoare sub formă de microcapsule.


• Spectru larg de combatere a buruienilor.
• Cantitate mai mică de produs la hectar.
• Eliberarea treptată a substanței active.
• Compatibilitate ridicată.
• Efect pe termen lung.
• Ușor de utilizat.

12 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 13


2
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Erbicide

Stomp® Aqua
455 g/l pendimetalin Buruieni dicotiledonate Eficacitate
combătute

Veronica hederaefolia 
Eficacitatea în combaterea buruienilor Veronica persica 
Veronica triphyllos 
Buruieni dicotiledonate Eficacitate Buruieni dicotiledonate Eficacitate Viola arvensis 
combătute combătute Viola tricolor 
Xanthium strumarium 
Abutilon theophrasti  Lamium purpureum 
Amaranthus blitoides  Linaria vulgaris 
Amaranthus lividus  Lithospermum arvense 
Amaranthus retroflexus  Matricaria chamomilla  Buruieni Eficacitate
monocotiledonate
Anagallis arvensis  Matricaria discoidea 
combătute
Anchusa arvensis  Matricaria inodora 
Anchusa officinalis  Mercurialis annua 
Anthemis arvensis  Myosotis arvensis  Alopecurus myosuroides 
Aphanes arvensis  Papaver rhoeas  Apera spica-venti 
Arabidopsis thaliana  Polygonum aviculare  Avena fatua 
Atriplex hastata  Polygonum convolvulus  Digitaria ischaemum 
Polygonum lapathifolium Digitaria sanguinalis 
Atriplex patula  
Echinochloa crus-galli 
Bunias orientalis  Polygonum persicaria 
Panicum dichotomiflorum 
Capsella bursa-pastoris  Portulaca oleracea 
Poa annua 
Chenopodium album  Raphanus raphanistrum  Poa trivialis 
Chenopodium ficifolium  Senecio vulgaris  Setaria glauca 
Chenopodium hybridum  Sinapis arvensis  Setaria viridis 
Chenopodium polyspermum  Sisymbrium loeselii 
Datura stramonium  Sisymbrium officinale 
Descurainia sophia  Solanum nigrum 
Fumaria officinalis  Sonchus arvensis 
Galeopsis ladanum  Sonchus oleraceae 
Galeopsis tetrahit  Spergula arvensis  Legendă
Galinsoga ciliata  Stachys annua 
Galinsoga parviflora  Stachys arvensis   Eficacitate excelentă
Galium aparine  Stellaria media   Eficacitate bună
Geranium dissectum  Thlaspi arvense   Eficacitate moderată
Geranium pusillum  Urtica urens 
Geranium rotundifolium  Veronica agrestis 
Glechoma hederacea  Veronica arvensis 
Rezultate conform teste BASF, la doza de 3,5 l/ha, preemergent.
Lactuca serriola  Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că eficacitatea erbicidelor depinde de perioada de aplicare, condiţiile meteorologice, precum
şi de alţi factori. Vă recomandăm să aplicaţi produsele de protecţia plantelor conform instrucţiunilor de pe etichetă.
Lamium amplexicaule 

14 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 15


2
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Erbicide

Stratos® Ultra
100 g/l cicloxidim
Date tehnice Cultura Agentul de dăunare Doză
Formulare: Emulsie concentrată Buruieni monocotiledonate perene 4 L/ha (singur) sau
Număr certificat omologare: 1372/21.12.1992
Ambalaj: 5L 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC)
Se aplică postemergent (BBCH 11-16)
Cartof Buruieni monocotiledonate anuale 1 L/ha - 2L/ha (singur) sau
Caracteristici și mod de acțiune 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC)
Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
Stratos® Ultra este un erbicid care conține în plante (buruieni) în 1-2 ore, apoi migrează Buruieni monocotiledonate perene 4 L/ha (singur) sau
substanța activă cicloxidim. Combate buruienile sistemic ascendent și descendent, inclusiv pe toată
2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC)
graminee anuale și perene. Stratos® Ultra are o lungimea rizomilor buruienilor graminee perene.
acţiune sistemică şi este absorbit prin părţile verzi Primele simptome – de stopare a creșterii și de Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
ale buruienilor. După aplicare, produsul pătrunde apariție a culorii antocianice - sunt vizibile la câteva
zile de la aplicare.
Aplicare / momentul aplicării
Recomandări de folosire
Este de preferat ca erbicidarea să se facă după o Cartof - se aplică postemergent, maxim 1 tratament,
Cultura Agentul de dăunare Doză ploaie, sau după irigare, în orele târzii ale după- pe perioada de vegetație BBCH 12 – 39, de la 2 frunze
amiezii. până când acestea se dezvoltă și acoperă 90% din
Fasole de câmp Buruieni monocotiledonate anuale 1 L/ha - 2L/ha (singur) sau suprafața solului.
1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Tomate - se aplică postemergent, maxim 1
tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12-29, Pomi fructiferi - se aplică pe parcursul sezonului, 1
Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
respectiv de la 2 frunze până la 9 ramificații vizibile. tratament pe sezon.
Buruieni monocotiledonate perene 4 L/ha (singur) sau
2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Fasole de câmp - se aplică postemergent, maxim 1 Timp de pauză: fasole, cartof – 56 zile; pomi fructiferi
Se aplică postemergent (BBCH 12-39) tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 39. – 28 zile; căpșun – 42 zile, tomate – 28 zile.
Tomate Buruieni monocotiledonate anuale 1 L/ha - 2L/ha (singur) sau
Căpșun - se aplică postemergent, maxim 1
1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) tratament, pe perioada de vegetatie BBCH 11-16,
Se aplică postemergent (BBCH 12-29) respectiv de la 1 până la 6 frunze.
Buruieni monocotiledonate perene 4 L/ha (singur) sau
2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC)
Se aplică postemergent (BBCH 12-29)
Avantaje
Pomi fructiferi Buruieni monocotiledonate anuale 1 L/ha - 2L/ha (singur) sau
1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC)
• Tratamentul este eficace din prima săptămână după aplicare, când are loc stoparea creşterii rădăcinilor
Se aplică în perioada de vegetație
buruienilor.
Buruieni monocotiledonate perene 4 L/ha (singur) sau
• Combaterea eficientă a buruienilor graminee, chiar și în condiții de infestare ridicată.
2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC)
Se aplică în perioada de vegetație • Selectivitate pentru plantele de cultură.
Căpșun Buruieni monocotiledonate anuale 1 L/ha - 2L/ha (singur) sau • Flexibilitate în aplicare, în funcție de spectrul de buruieni.
1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC)
Se aplică postemergent (BBCH 11-16)

16 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 17


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Acrobat® MZ 69 WG
90 g/kg dimetomorf + 600 g/kg mancozeb
Acrobat® MZ 69 WG Acrobat® MZ 69 WG
Date tehnice
Formulare: Granule dispersabile
Număr certificat omologare: 035PC/27.02.2014
Ambalaj: 1 kg, 10 kg

Caracteristici și mod de acțiune

Acrobat® MZ 69 WG este un fungicid sistemic- activă dimetomorf aparține grupei de fungicide


translaminar și de contact pentru combaterea CAA (Carboxylic Acid Amides). Acționează în mai
manei la numeroase plante de cultură. Acrobat® multe stadii ale ciclului biologic al patogenilor:
MZ 69 WG este cunoscut prin acțiunea sa inhibă formarea și germinația sporilor, dezvoltarea
de întrerupere a dezvoltării peretelui celular miceliului, sporularea. Acrobat® MZ 69 WG pătrunde în profunzimea
la ciupercile din grupa Oomycete. Substanța frunzei și a lăstarului propagându-se în plantă –
Aplicat foliar are o bună activitate preventivă, fapt ce asigură protecția tuturor părților plantei.
curativă şi antisporulantă, oferind o protecţie
Dimetomorf îndelungată. Nivelul de atac al manei viței de vie
Modul de acțiune
Plasmopara viticola

100 96,3
Oospori
Zoospori 80 60,9
Sporangi
Zoospori 60

40
Germinare
20 15,4
Sporangiofori
8,8
1,4 0,4
0
Martor netratat Standard Acrobat® MZ 69 WG
Miceliu în frunză Frecvență % Intensitate %

Acrobat® MZ 69 WG
Oospori manei, având cel mai mic nivel al atacului bolii.

Dimetomorf acționează în ciclul de dezvoltare al O formulare nouă, mai bună și mai convenabilă
manei în numeroase etape ale dezvoltării peretelui celular.
Solubilitate totală a produsului după numai 5 secunde.
18 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 19
3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Acrobat® MZ 69 WG
90 g/kg dimetomorf + 600 g/kg mancozeb
La praz se pot aplica 3 tratamente/an la un interval Se recomandă utilizarea volumului de soluţie specificat
de 10 zile, de la 3-4 frunze nedesfăcute până la pentru fiecare cultură în parte:
Recomandări de folosire atingerea dimensiunilor normale (BBCH 14-48).
viță de vie 1000 l/ha,
Cultura Spectrul de combatere Doză Pentru culturile de mazăre pentru conservare se
pot aplica 2 tratamente/an la interval de 8 zile, din ceapă, praz, mazăre 600 l/ha,
Viță de vie Mana (Plasmopara viticola) 2.2 kg/ha stadiul de 4 frunze nedeschise până la înflorit (BBCH salată 400-600 l/ha,
15-60). tomate 800-1000 l/ha,
Cartof Mana (Phytophthora infestans) 2 kg/ha
Alternarioza (Alternaria solani) 2 kg/ha cartof 400-600 l/ha,
La pepeni se aplică maximum 3 tratamente/an, la
un interval de 7-10 zile între ele, în perioada cuprinsă pepeni 400-600 l/ha.
Tomate Mana (Phytophthora infestans) 2 kg/ha
între înflorit și intrarea în pârgă (BBCH 60-89).
Pepene Mana (Pseudoperonospora cubensis) 2 kg/ha
Ceapă Mana (Peronospora destructor) 2 kg/ha Timp de pauză: Viță de vie - 28 zile; salată - 14-21
Praz Mana (Phytophtora porri) 2 kg/ha zile; ceapă - 14 zile; cartof - 7 zile; tomate - 3 zile;
praz - 14 zile; mazăre - 21 zile, pepeni – 3 zile.
Salată Mana (Bremia lactucae) 1,6 kg/ha
Mazăre pentru conservare Mana (Peronospora pisi) 2 kg/ha

Avantaje
Aplicare / momentul aplicării
• Asigură o combatere eficientă a manei prin cele 3 moduri diferite de acţiune:
Pentru rezultate optime se recomandă aplicarea La ceapă 1-3 tratamente la 7-14 zile, de la 3-4 frunze preventiv, curativ şi antisporulant.
preventivă. Având și activitate curativă, se poate până când se atinge forma și dimensiunea tipică
aplica și după momentul infecției, dar tratamentele BBCH 14-50. • Inhibă dezvoltarea celulelor fungice în aproape toate fazele de dezvoltare
se vor efectua în primele faze de dezvoltare ale (mecanism de acțiune multidirecțional).
ciupercii. Intervalul dintre tratamente se adaptează în În culturile de cartof aplicarea tratamentelor se
• Protejează noile creșteri (se translocă acropetal în tulpini și în interiorul noilor creșteri).
funcție de presiunea de infecție, dezvoltarea culturii recomandă pe toată perioada de vegetaţie, de la
și condițiile climatice. apariția primei frunze, BBCH 11-89, în funcţie de • Mișcarea translaminară permite o protecție rapidă și de durată a culturii.
evoluţia şi severitatea atacului de mană, de la 1 la 5 • Risc redus de dezvoltare a rezistenţei.
Momentul aplicării: tratamente/an la 7-14 zile interval. Se recomandă
În plantaţiile viticole tratamentele se aplică la aplicarea unui tratament la apariţia primelor simptome
avertizare, preventiv, la un interval de 10-14 zile, de boală, în vederea stopării infecţiei înainte de
înainte de înflorit şi până la intrarea în pârgă (BBCH răspândirea bolii.
15-83), 2-4 tratamente/an.
Tomatele se pot trata la 7-14 zile, 1-3 tratamente/an,
La salată se aplică maxim 3 tratamente/an, la interval de la apariția primei frunze până la coacere (BBCH 11-
de 7 zile, de la sfârșitul fazei de cotiledoane și până 89).
la atingerea formei, mărimii și consistenței căpățânii
(BBCH 10-49).

20 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 21


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Bellis®
252 g/kg boscalid + 128 g/kg piraclostrobin
Aplicare / momentul aplicării
Date tehnice
Bellis® se aplică în perioada de vegetație, ca
Formulare: granule dispersabile în apă tratament foliar, preventiv, între stadiile de
Număr certificat omologare: 036PC/27.02.2014 urechiușe de șoarece și creșterea intensității
Ambalaj 1 kg culorii specifice soiului, BBCH 54-85.

Se pot aplica maxim 4 tratamente/an, cu un


interval de 8-14 zile între acestea. Pentru
Caracteristici și mod de acțiune combaterea bolilor de depozit (Gloeosporium
spp., Penicillium spp., Botrytis spp., Alternaria
Bellis® este un fungicid complex, eficace împotriva piraclostrobinului și acțiunea sistemic translaminară spp.) se recomandă efectuarea tratamentelor în
rapănului şi făinării la măr şi păr și a bolilor de a boscalidului, permit protecția completă a perioada de dinainte de recoltare cu respectarea
depozitare ale celor două specii. plantelor. timpului minim de pauză.

Produsul asociază două substanțe active cu Bellis® inhibă germinarea sporilor, alungirea tubului Timp de pauză: 7 zile
proprietăți complementare, piraclostrobin din germinativ, creșterea miceliului și sporularea, Volumul de apă: 500-1500 l/ha în funcție de
familia strobilurinelor și boscalid din familia oferind un înalt nivel de protecție pe suprafața, dar înălțimea pomilor.
carboxamidelor. Cele două moduri diferite și în interiorul frunzelor.
de acțiune sporesc eficacitatea, completând Notă: Utilizarea strobilurinelor trebuie să fie de
spectrul de combatere și reducând riscul apariției Această specializare se caracterizează printr-o maxim 30 % din numărul total al tratamentelor,
rezistenței. acțiune foarte rapidă și de lungă persistență. dar nu mai mult de 4 tratamente/sezon. În
cadrul tratamentelor în bloc se aplică maxim 2
Acțiunea prin difuzie, local sistemică a tratamente consecutive.

Modul de folosire

Avantaje
Cultura Spectrul de combatere Doză
• Eficacitate ridicată împotriva bolilor (rapăn, făinare, boli de depozit) datorată modului de acţiune al celor
Măr și păr Rapănul mărului (Venturia inaequalis) 0,8 kg/ha două substanţe active complementare.
• Acţiune rapidă şi protecţie de lungă durată.
(plantații Rapănul părului (Venturia pirina) 0,8 kg/ha
• Performanţă susţinută şi siguranţă: obţineţi rezultate deosebite în combaterea bolilor de depozit.
pe rod și Făinarea (Podosphaera leucotricha) 0,8 kg/ha • Profitabilitate crescută prin producţii de bună calitate.
pepiniere) Putregaiul amar (Gloeosporium spp.) 0,8 kg/ha
Putrezirea umedă (Penicillium spp.) 0,8 kg/ha
Putregaiul cenușiu (Botrytis spp.) 0,8 kg/ha
Putrezirea amară (Alternaria spp.) 0,8 kg/ha

22 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 23


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Bellis®
252 g/kg boscalid + 128 g/kg piraclostrobin

Fructe sănătoase așa cum ai visat Eficacitate dovedită în combaterea bolilor:

Aplicat înainte de recoltare reduce semnificativ pierderile cauzate de bolile de depozitare.

VENTIN
4

3
BOTRCI VENTPI
2

PENIEX PODOLE
Gloeosporium Penicillium Botrytis cinerea
putregaiul amar putrezirea umedă putregaiul cenușiu

ALTEMA GLOESP

Venturia inaequalis - Rapănul la măr


Alternaria Venturia
putrezirea amară rapănul la măr Venturia pirina - Rapănul la păr
Podosphaera leucotricha - Făinare
Gloeosporium spp. - Putregaiul amar
Alternaria mali - Putrezirea amară
Penicillium expansum. – Putrezirea umedă
Botrytis cinerea – Putregaiul cenușiu

Efect:
4 = foarte bun
3 = bun
2 = moderat
1 = scăzut

24 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 25


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Cabrio® Top
5% piraclostrobin + 55% metiram

Date tehnice Intensitatea de atac Intensitatea de atac

Formulare: Granule dispersabile în apă


Număr certificat omologare: nr. 001PC/6.11.2009 Martor atacat Martor atacat
Ambalaj: 1 kg 20 în proporție de 59,5% în proporție de 49,5%
14
15
12,3
Caracteristici și mod de acțiune 10 8

5 1,7
Cabrio® Top este un fungicid cu două substanțe Prezența particulelor (depozitului) de produs la
active pentru combaterea bolilor la vița de vie și suprafața frunzelor permite redistribuirea cu ocazia 0
tomate. perioadelor de reumectare a vegetației. Astfel, 37 teste 53 de teste
se asigură o protecție de încredere și uniformă a
Piraclostrobin, din grupa strobilurinelor, inhibă masei vegetative datorită mișcării translaminare și Standard Cabrio ® Top
respirația mitocondrială a patogenilor prin a sistemiei locale a substanței active piraclostrobin.
blocarea transportului de electroni la nivelul
centrului de oxidare a hidrochinonelor din Astfel, Cabrio® Top prezintă, mai întâi de toate,
citocromul bc1 (complexul III). Această inhibare proprietăți de contact (preventiv), fiind puternic
blochează producerea de energie; patogenul legat de cuticulă. Migrează apoi în câteva minute
Frecvență de atac Intensitatea de atac
moare. către partea opusă a frunzei, grație mișcării
translaminare. În final, Cabrio® Top se redistribuie
Metiram este o substanță activă de contact, sistemic local în frunză.
Martor atacat Martor atacat
multi-site, din grupa ditiocarbamați.
20 în proporție de 84,6% în proporție de 56,6%
Aceste proprietăți determină o rezistență puternică
Cabrio® Top are o puternică acțiune preventivă: la spălare (produsul asigură protecție sigură la 15,3
inhibă mobilitatea zoosporilor, împiedică apariția precipitațiilor survenite la o oră de la 15
11,2
germinarea sporilor şi dezvoltarea hifelor. aplicarea tratamentului) și persistența efectelor.
10

5 2,4
1,4
Piraclostrobin formează inițial 0
un depozit pe suprafața frunzei,
Standard Cabrio ® Top
puternic legat de cuticulă și
rezistent la spălare

În final, se redistribuie în
O parte din substanța activă frunză datorită sistemicității Excelentă protecție împotriva bolilor
migrează în doar câteva minute locale
spre partea dorsală a frunzei
datorită mișcării translaminare

26 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 27


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Cabrio® Top
5% piraclostrobin + 55% metiram
Cabrio® Top are și un efect fiziologic, vitalizant Acest lucru face ca frunzele să fie mai sănătoase, Aplicare / momentul aplicării
asupra plantelor. Plantele de viță de vie tratate cu o asimilație îmbunătățită și influență pozitivă
cu Cabrio® Top au o culoare verde mai intensă asupra producției cantitative și calitative.
Vița de vie - Cabrio® Top se poate utiliza pe toată - Plantații tinere - le conferă vigoare și limitează
comparativ cu plantele tratate cu produse standard.
perioada de sensibilitate a viței de vie față de infectarea vițelor cu ciuperci ale lemnului în timpul
aceste boli. Totuși, polivalența și eficacitatea numeroaselor operațiuni în verde și uscat
Beneficii AgCelence® la cultura viței de vie sa sporită sunt puse în valoare cu precădere în - Plantații pe rod - poate fi folosit în perioadele de
Efectul asupra calității recoltei
stadiile din perioada înfloritului (în mod special în creștere intensă a lăstarului și a boabelor
Efect de înverzire şi creşterea nivelului de clorofilă Greutatea medie Conținut zahăr stadiul de sfârșit de înflorit) până în perioada de - Conferă plantației vigoare, iar fenomenul de
din frunze. Efectele fiziologice sunt determinate a strugurilor (g) (Mo)
creștere a boabelor. Cabrio® Top trebuie aplicat “înverzire” este foarte evident.
146,0
de faptul că produsul, prin modul său biochimic de 150 19 preventiv.
131,7
acţiune, influenţează, printre altele, şi enzima care Timp de pauză: Viţă de vie - 35 zile; tomate 7 zile.
controlează sinteza fitohormonală a etilenei. Astfel, 120 17,6 17 În general, intervalul dintre tratamentele pentru
experimental, s-a stabilit că frunzele tratate cu Cabrio® 17,3 combaterea bolilor cu Cabrio® Top este de 14 Volumul de apă: se recomandă 1000 l/ha - în
Top produc cu până la 80% mai puţină etilenă şi, de 90 82,4 15 zile; intervalul dintre tratamente va fi redus la 10 funcție de echipamentul de stropit utilizat.
asemenea, o degradare redusă a clorofilelor. Această 13,3 - 12 zile în cazul în care presiunea de infecție este
scădere de etilenă întârzie îmbătrânirea şi prelungeşte 60 13 ridicată. Notă: Se pot efectua max. 3 tratamente pe sezon
activitatea fotosintetică, ceea ce înseamnă o producţie Program fără Program cu (max. 2 consecutive), incluzând și alte produse
Netratat
mai mare de hidrocarbonaţi. Cabrio ® Top Cabrio ® Top Tomate - Se recomandă aplicarea produsului care conțin strobilurine. Strobilurinele nu vor depăşi
Greutatea strugurilor Conținut zahăr după ce fructele au început să se formeze, în 30% din numărul total al tratamentelor. Se va evita
La cultura de tomate, Cabrio® Top combate mana, alternanță cu alte produse. ca soluţia de stropit să ajungă pe alte suprafeţe sau
făinarea, pătarea albă, pătarea cafenie, alternarioza. În În urma studiilor efectuate în România, au rezultat culturi.
plus, contribuie la obținerea unor producții de foarte următoarele recomandări suplimentare privind
bună calitate. aplicarea Cabrio® Top la plantațiile de viță de vie:

S-au remarcat efecte fiziologice remarcabile în


cazul culturii de tomate tratate cu Cabrio® Top:
- durată prelungită de păstrare a fructelor
- fermitate deosebită a fructelor Avantaje
- conținut crescut în zaharuri
• Produs care combină spectrul extrem de larg și durata lungă de combatere a bolilor.
• Soluție pentru combaterea simultană a mai multor boli.
Spectrul de combatere • Puternică acțiune preventivă și durată lungă de protecție.
• Efecte fiziologice remarcabile (produs din gama AgCelence®): plantele au o toleranţă mai mare la
Cultura Spectrul de combatere Doză
stres (de ex., la vița de vie s-a observat o mai bună recuperare după grindină) și se observă un efect de
Viță de vie Mana (Plasmopara viticola) 1,5-2 kg/ha
înverzire.
Făinarea (Uncinula necator)
• Obținerea unor producții de foarte bună calitate.
Putregaiul negru (Guignardia bidwellii)
Excorioza (Phomopsis viticola)
Tomate Mana (Phytophthora infestans) 1,5-2 kg/ha
Făinarea (Leveillula taurica)
Pătarea albă (Septoria lycopersici)
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum)
Alternarioza (Alternaria solani)

28 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 29


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Cantus®
50% boscalid
În plantă, Cantus® are mișcare translaminară și mișcare acropetală în frunză.
Date tehnice
Mișcarea în plantă
Formulare: Granule dispersabile în apă
Boscalid prezintă următoarele proprietăți de mobilitate
Număr certificat omologare: 2760/27.03.2008
Ambalaj: 1 kg în plantă:
• Translaminară
• Mișcare acropetală (sistemie locală)

Caracteristici și mod de acțiune


La aplicare 48 h după aplicare
Cantus® aparține unei noi grupe chimice Krebs. Producția de energie din mitocondriile
(carboxamide - cunoscută și ca SDHI - Inhibitori celulei patogenului este oprită, ceea ce duce
ai enzimei succinat dehidrogenază), ceea ce la moartea patogenului. Cantus® nu prezintă
face ca gama de produse pentru combaterea rezistență încrucișată față de principalele grupe de
putregaiului cenușiu să se extindă. Acționează fungicide folosite în acest moment.
asupra patogenilor în procesul de respirație,
acționând asupra complexului 2 al ciclului lui Aplicat la începutul ciclului de dezvoltare al
ciupercilor, boscalid acționează prin inhibarea
germinației sporilor și creșterii tubului germinativ.

Zona tratatã cu Cantus®

Distribuția acropetală a boscalidului

Concentrația
mare mică

Cantus®

Concentrația substanței active boscalid în frunzele viței de vie.


Conidii netratate Conidii după tratamentul cu Cantus ®

30 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 31


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Cantus®
50% boscalid
Aplicare / momentul aplicării
Protecţie de excepţie împotriva putregaiului cenuşiu
Cantus® se aplică într-un program de combatere Doza standard de folosire este de 1 kg/ha. În
anti-botrytis la vița de vie, specific fiecărei zone. caz de presiune foarte ridicată de infecţie, doza
% Pentru un bun management al rezistenței se recomandată este de 1,2 kg/ha.
Efectul asupra Botrytis cinerea recomandă un singur tratament pe sezon, în unul
50
45 din următoarele stadii ale viței de vie: Timp de pauză: 21 zile
37,0 - sfârșit de înflorit (A)
40
- înainte de închiderea (compactarea) ciorchinelui Volumul de apă: se recomandă utilizarea
35
(B) volumului de soluţie de 1000 l/ha. Se va ţine cont
30
- la începutul intrării în pârgă (C) şi de echipamentul de stropit utilizat.
25
20
15 13,4
10,9
10 6,6
5 2,8 1,8
0 Avantaje
Martor netratat Produs standard Cantus®
• O nouă clasă chimică și un nou mod de acțiune în combaterea putregaiului cenușiu.
Frecvență ciorchini Intensitatea
• Eficacitate ridicată în combaterea putregaiului cenușiu.
atacați % atacului %
• Efect secundar important împotriva făinării.
• Reduce nivelul lacazei din must.
• Protejează calitățile strugurilor și ale vinului.

Recomandări de folosire

Cultura Spectrul de combatere Doză

Viță de vie Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) 1-1,2 kg/ha (în funcție de
presiunea de infecție)
1000 L apă

Produsul este omologat și la cultura de rapiță, pentru informații complete privind utilizarea, vă rugăm consultați eticheta produsului.

32 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 33


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Dagonis®
50 g/l difenoconazol + 75 g/l fluxapiroxad
Cultura Agentul de dăunare Doza
Date tehnice
Denumire științifică Denumire populară
Formulare: suspensie concentrată Tomate Alternaria solani, Alternarioză
Număr certificat omologare: 438PC/15.11.2018
Ambalaj: 1L Alternaria alternata 1 L/ha
Cladosporium spp. Pătarea cafenie
Cucurbitacee cu coajă Erysiphe cichoracearum, Făinare
Caracteristici și mod de acțiune
necomestibilă (pepene roșu, Sphaerotheca fuliginea 0,6 L/ha
pepene galben, dovleac,etc) Mycosphaerella melonis Pătarea brună
Fungicidul Dagonis® combină proprietățile a două • difenoconazol este un triazol sistemic care
substanțe active: controlează un spectru larg de boli foliare, precum Cucurbitacee cu coajă Erysiphe cichoracearum, Făinare
fluxapiroxad și difenoconazol. Cele două și a bolilor transmise prin sol la semințe, asigură
substanțe active sunt complementare și un control preventiv și curativ de lungă durată.
comestibilă (castraveți, Sphaerotheca fuliginea 0,6 L/ha
combinația lor asigură un control de lungă durată zucchini, etc) Mycosphaerella melonis Pătarea brună
asupra unui spectru larg de boli: Cu toate că modul de acțiune al produsului
Dagonis® permite și utilizarea curativă, pentru Mazăre Mycosphaerella pinodes, Antracnoză
• fluxapiroxad aparține grupei chimice care a evita apariția infestării ireversibile a culturii, Ascochyta pisi
acționează ca inhibitori ai succinat dehidrogenazei recomandăm aplicarea preventivă a produsului.
(SDHI) și are proprietăți preventive deosebite. Sclerotinia sclerotiorum, Putregaiul alb 2 L/ha
Inhibă puternic germinarea sporilor, elongarea Sclerotinia minor,
tubului germinativ, creșterea miceliului și
sporularea (toate stadiile principale ale dezvoltării Sclerotinia trifoliorum
și reproducerii fungilor). Uromyces pisi Rugină
Morcov Erysiphe heraclei Făinarea 0,6 L/ha

Modul de folosire Alternaria dauci Alternarioza frunzelor 1 L/ha


Alternaria radicina Alternarioza rădăcinilor
Sclerotinia sclerotiorum Putregaiul alb 2 L/ha
Cultura Agentul de dăunare Doza
Pătrunjel de rădăcină Erysiphe heraclei Făinarea 0,6 L/ha
Denumire științifică Denumire populară
Alternaria spp. Alternarioza 1 L/ha
Pomi fructiferi Venturia inaequalis Rapănul mărului 1,2 L/ha
Sclerotinia sclerotiorum Putregaiul alb 2 L/ha
(măr și păr) Venturia pirina Rapănul părului (0,7 L/10000 m2 LWA*-
Rădăcinoase și tuberculifere Erysiphe heraclei Făinarea 0,6 L/ha
suprafața peretelui foliar)
cu excepția sfeclei de zahăr Alternaria spp. Alternarioza 1 L/ha
Podosphaera leucotricha Făinare 0,72 L/ha
(sfeclă roșie, țelină, hrean, Sclerotinia sclerotiorum Putregaiul alb 2 L/ha
(0,4 L/10000 m2 LWA*)
topinambur, păstârnac, ridichi,
Tomate Leveillula taurica, Făinare 0,6 L/ha
salsifi - barba caprei, rădăcini
Oidium lycopersici
de Valeriană, rădăcini de

*LWA - suprafața peretelui foliar


Ginseng, condimente, etc.)

34 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 35


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Dagonis®
50 g/l difenoconazol + 75 g/l fluxapiroxad
Cultura Agentul de dăunare Doza Cultura Agentul de dăunare Doza
Denumire științifică Denumire populară Denumire științifică Denumire populară

Salată (toate tipurile de salate) Sclerotinia sclerotiorum, Putregaiul alb Cucurbitacee cu coajă Erysiphe cichoracearum, Făinare

Sclerotinia minor 2 L/ha necomestibilă (pepene roșu, Sphaerotheca fuliginea 0,6 L/ha

Rhizoctonia solani Rizoctonioză pepene galben, dovleac,etc) Mycosphaerella melonis Pătarea brună
în sere și solarii
Praz Alternaria porri Alternarioză 1 L/ha
Cucurbitacee cu coajă Erysiphe cichoracearum, Făinare
Puccinia allii Rugină
comestibilă (castraveți, zucchini, Sphaerotheca fuliginea 0,6 L/ha
Ceapă de primăvară Alternaria porri Alternarioză 1 L/ha
etc) în sere și solarii Mycosphaerella melonis Pătarea brună
Puccinia allii Rugină
Salată (toate tipurile de salate) Sclerotinia sclerotiorum, Putregaiul alb
Broccoli, Conopidă Alternaria spp. Alternarioză 1 L/ha
în sere și solarii Sclerotinia minor 1,2 L/ha
Mycosphaerella brassicicola Pătarea albă
Rhizoctonia solani Rizoctonioză
Varză Alternaria spp. Alternarioză 1 L/ha
Căpșun în sere și solarii Sphaerotheca macularis Făinare 0,6 L/ha
Mycosphaerella brassicicola Pătarea albă
Varză de Bruxelles Alternaria spp. Alternarioză 1 L/ha
Mycosphaerella brassicicola Pătarea albă Recomandări
Căpșun Sphaerotheca macularis Făinare 0,6 L/ha
Produsul Dagonis® se utilizează astfel: • Morcov, pătrunjel de rădăcină, rădăcinoase și
Vinete în sere și solarii Leveillula taurica, Făinare 0,6 L/ha tuberculifere, pentru combaterea făinării și a
• Tomate în câmp, sere și solarii, maxim 2 alternariozei: maxim 2 tratamente la un interval de 7
Erysiphe spp. zile între ele, iar pentru combaterea putregaiului alb
tratamente la un interval de 7 zile între tratamente,
pe perioada de vegetație BBCH 14-89, respectiv de maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH
Alternaria solani Alternarioză 1 L/ha 12-49, respectiv de la 2 frunze adevărate desfăcute
la 4 frunze până la coacerea deplină a fructelor.
Tomate în sere și solarii Leveillula taurica Făinare 0,6 L/ha complet până la dezvoltarea completă a rădăcinii.
• Cucurbitacee cu coaja comestibilă și
Oidium lycopersici necomestibilă în câmp, sere și solarii, maxim 3 • Salată în câmp, maxim 1 tratament pe perioada
tratamente la un interval de 7 zile între ele, pe de vegetație BBCH 12-49, respectiv de la 2 frunze
Alternaria solani, Alternarioză 1 L/ha perioada de vegetație BBCH 14-89 , respectiv de la adevărate până la atingerea masei vegetative
4 frunze adevărate până la coacerea deplină a maxime.
Alternaria alternata fructelor.
• Salată în sere și solarii, maxim 2 tratamente la un
Ardei în sere și solarii Leveillula taurica Făinare 0,6 L/ha • Mazăre, maxim 1 tratament, pe perioada de interval de 7 zile între tratamente pe perioada de
vegetație BBCH 15-89, respectiv de la 5 frunze vegetație BBCH 12-49, respectiv de la 2 frunze
Alternaria solani, Alternarioză 1 L/ha până la maturitatea boabelor (boabe uscate ce adevărate până la atingerea masei vegetative
capătă culoarea caracteristică soiului). maxime.
Alternaria alternata

36 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 37


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Dagonis®
50 g/l difenoconazol + 75 g/l fluxapiroxad
Avantaje

• Praz și ceapă de primăvară, maxim 2 tratamente • Vinete în sere și solarii, maxim 2 tratamente la • Aplicare la o gamă largă de culturi și spectru larg de combatere
la un interval de 7 zile între tratamente pe perioada de un interval de 7 zile între tratamente pe perioada de • Eficacitate excelentă datorată sinergiei celor două substanțe active de top
vegetație BBCH 13-49, respectiv de la 3 frunze vegetație BBCH 14-89, respectiv de la 4 frunze
normal dezvoltate până la bulb complet dezvoltat, până la coacerea deplină a fructelor. • Efect preventiv și curativ
forma tipică soiului. • Activitate translaminară și protecția noilor creșteri
• Ardei în sere și solarii, maxim 2 tratamente la un • Protecție de lungă durată
• Broccoli, conopidă, varză de Bruxelles, maxim 3 interval de 7 zile între tratamente pe perioada de
tratamente la un interval de 7 zile între ele pe perioada vegetație BBCH 14-89, respectiv de la 4 frunze • Timp de pauză favorabil
de vegetație BBCH 41-91, respectiv de la începutul până la coacerea deplină a fructelor. • Integrare excelentă în programele de gestionare a reziduurilor (nivel foarte redus al reziduurilor)
formării mugurilor până la coacerea completă.
• Pomi fructiferi (măr și păr), maxim 3 tratamente
• Varză, maxim 3 tratamente la un interval de 7 zile la un interval între tratamente de 7-10 zile, pe
între ele pe perioada de vegetație BBCH 41-91, perioada de vegetație BBCH 53-81, respectiv de la Dagonis - un instrument de bază în agricultura modernă
respectiv de la începutul formării căpățânii până la începutul deschiderii mugurilor florali până la
coacerea completă, formarea completă a căpățânii. începutul coacerii fructelor (intrarea în pârgă).
Caracteristici tehnice Dagonis®
• Căpșun în câmp, sere și solarii, maxim 3 Atunci când se aplică în funcție de suprafața
tratamente la un interval de 7 zile între ele pe perioada peretului foliar (LWA), a nu se depăși doza de 1,2 l/ Mișcare translaminară
de vegetație BBCH 60-89, respectiv de la ha pentru combaterea agenților patogeni Venturia
deschiderea primelor flori până la recoltarea fructelor. inaequalis, Venturia pirina (rapăn), și respectiv, 0,72 l/ Mobilitate acropetală
ha pentru combaterea Podosphaera leucotricha
(făinare). Protecția noilor creșteri

Acțiune curativă
Tehnica de aplicare Rezistență la spălare

Timp de pauză: • Ceapă de primăvară – 14 zile, performanță excelentă performanță foarte bună performanță bună performanță scăzută

• Căpșun – 1 zi • Broccoli, conopidă – 14 zile,

• Tomate, vinete, ardei – 3 zile, • Varză – 14 zile,


Dagonis - un nou mod de calcul al dozei de aplicare la pomii fructiferi
• Cucurbitacee (castraveți, pepene, dovlecel) – • Varză de Bruxelles – 14 zile,

3 zile, • Pomi fructiferi (măr și păr) – 35 zile. Noul concept în industria produselor pentru protecția plantelor este legat de Suprafața peretelui
• Mazăre – 7 zile, foliar (LWA = leaf wall area) și va permite adaptarea dozei de aplicare a tratamentului în funcție de
Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente
stadiul de dezvoltare a culturii.
• Morcovi – 7 zile, terestre pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, Acest concept ține cont de dimensiunile culturii ce urmează să fie tratată și va permite:
utilizate în mod obişnuit la culturile sus menţionate. • Calcularea dozei optime de produs la fiecare aplicare
• Pătrunjel de rădăcină – 7 zile,
Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. • Asigurarea unei eficacități ridicate de-a lungul întregului sezon
• Rădăcinoase și tuberculifere – 7 zile, Volumul de soluţie utilizat este în funcţie de • Optimizarea costurilor cu tratamentele
echipamentul folosit și de cultură şi este cuprins intre Pentru aceasta, este necesară luarea în calcul a unor elemente simple, ușor de identificat în plantație:
• Salată – 14 zile, • înălțimea coroanei (m) ce va fi tratată – distanța medie dintre frunzele de la baza coroanei și
200-1500 l/ha.
• Praz – 14 zile, cele din partea superioară
• distanța dintre rânduri (m)
38 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 39
3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Dagonis®
50 g/l difenoconazol + 75 g/l fluxapiroxad

Mod de calcul simplificat


În tabelul de mai jos, identificați înălțimea coroanei și distanța dintre rânduri care corespund plantației dvs.
și aflați rapid care este doza optimă a lui Dagonis® la măr sau păr!
Înălțimea coroanei (m)

Combaterea rapănului (nu se va depăși doza de 1.2 l/ha)


(se va asigura implicit și combaterea făinării)

Înălțimea coroanei (m)

1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5

2 1.05 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

2.25 0.93 1.09 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Distanța dintre rânduri (m)
2.5 0.84 0.98 1.12 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

2.75 0.76 0.89 1.02 1.15 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

3 0.70 0.82 0.93 1.05 1.17 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
- Acești parametri trebuie măsurați înainte de fiecare aplicare

- Este important să măsurați corect, totuși, câțiva centimetri nu vor influența 3.25 0.65 0.75 0.86 0.97 1.08 1.18 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
substanțial rezultatul final.
3.5 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

3.75 0.56 0.65 0.75 0.84 0.93 1.03 1.12 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Distanța dintre rânduri (m)


4 0.53 0.61 0.70 0.79 0.88 0.96 1.05 1.14 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Doza de aplicare a lui Dagonis® la măr, păr, în funcție de suprafața peretelui foliar
4.25 0.49 0.58 0.66 0.74 0.82 0.91 0.99 1.07 1.15 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Mod de calcul detaliat: doza de aplicare pentru combaterea rapănului (l/ha) 4.5 0.47 0.54 0.62 0.70 0.78 0.86 0.93 1.01 1.09 1.17 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
(se va combate implicit și făinarea)
4.75 0.44 0.52 0.59 0.66 0.74 0.81 0.88 0.96 1.03 1.11 1.18 1.2 1.2 1.2 1.2

Înălțimea coroanei (m) x 2 5 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70 0.77 0.84 0.91 0.98 1.05 1.12 1.19 1.2 1.2 1.2

x 0.7 Doza de aplicare a lui Dagonis® la măr, păr (l/ha)


Distanța dintre rânduri (m)

(nu se va depăși 1,2 l/ha)

40 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 41


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Delan® Pro
125 g/l ditianon + 561 g/l fosfonați de potasiu
Timp de pauză: 35 de zile pentru pomi fructiferi, 42 de zile pentru viță de vie.

Date tehnice
Formulare: Suspensie concentrată Soluție complexă pentru combaterea manei la vița de vie și a rapănului la măr și păr
Număr certificat omologare 220PC/20.10.2016
Ambalaj 5L
Datorită combinaţiei unice a celor două substanţe ceros al frunzelor și formează o barieră puternică
active, fungicidul Delan® Pro acţionează atât la de protecţie. Cealaltă substanţă activă inovatoare,
suprafaţa frunzelor şi ciorchinilor / fructelor, cât şi fosfonaţi de potasiu, cu proprietăţi sistemice,
Caracteristici și mod de acțiune în interiorul întregii plante. Substanţa activă deja intensifică activitatea preventivă, este distribuită în
bine cunoscută, ditianon, este preluată de stratul interiorul plantei, acropetal şi bazipetal.
Delan® Pro este un nou fungicid ce conține două și păr și a manei la vița de vie, chiar şi în condiţii
substanțe active, ditianon și fosfonați de potasiu, climatice dificile.
substanțe cu moduri diferite de acțiune. Totodată este o componentă importantă a stategiei
anti-rezistență. Delan® Pro – Sinergia substanțelor active
Substanța activă ditianon are acţiune preventivă, Substanța activă fosfonați de potasiu este rapid
inhibă germinarea sporilor, aderă uniform la suprafața preluată de frunze şi distribuită în interiorul plantei, DITIANON FOSFONAŢI DE POTASIU
frunzei, având acţiune de contact şi asigurând o având o mobilitate ridicată. De altfel, prezintă un dublu
Mod de acţiune: Mod de acţiune:
bună eficacitate în combaterea rapănului la măr mod de acțiune: o acţiune directă asupra agentului

+
efect multi-site - acţiune dublă activitate preventivă împotriva rapănului:
patogen, cât și stimularea mecanismelor de apărare a puternică preventivă
combaterea directă a agentului patogen şi
plantelor, pentru o protecţie excelentă a culturii. stimularea mecanismelor naturale de apărare
a plantei (Rezistenţă Sistemică Dobândită)
Mobilitate: Mobilitate:
Recomandări de folosire substanţă activă de contact, lipofilă,
uniform pe plantă (stratul ceros)
aderă
mobilitate
substanţă activă hidrofilă, este preluată rapid
de plantă şi translocată în interiorul acesteia
redusă rezistenţă sporită la spălare - acropetal şi bazipetal (proprietăţi sistemice)
mobilitate ridicată
Cultura Spectrul de combatere Doză

Denumirea științifică Denumirea populară


Pomi fructiferi (măr, păr) Venturia spp. Rapăn 2,5 l/ha
Delan ® Pro, prin efectele sinergice ale celor două substanţe active, asigură o
Viță de vie Plasmopara viticola Mana viței de vie 3-4 l/ha combatere superioară a agenților patogeni.

Aplicare / momentul aplicării


pe stratul ceros Ditianon
Produsul Delan® Pro poate fi aplicat la plantațiile de Numărul maxim de tratamente pe an: 6 tratamente.
în stratul ceros
pomi fructiferi (măr și păr) și viță de vie, astfel: Intervalul de timp între aplicări: 5 - 10 zile.

Pomi fructiferi (măr și păr) - se poate aplica Viță de vie – se poate aplica pentru combaterea
pentru combaterea rapănului pe perioada de manei pe perioada de vegetație BBCH 53 – 83, în interiorul frunzelor
vegetație cuprinsă între BBCH 53 – 81, respectiv respectiv de la stadiul de inflorescențe clar vizibile și Fosfonați
de Potasiu
de la deschiderea mugurelui: frunzele verzi până la momentul în care boabele dezvoltă culoarea
acoperă petalele florii vizibile și până la începutul specifică.
coacerii fructelor: apariția nuanței deschise a culorii
Secţiune schematică a unei frunze:
specifice soiului. Numărul maxim de tratamente pe an: 4 tratamente.
• Ditianonul formează o barieră puternică de protecţie.
Intervalul de timp dintre tratamente: 10 zile.
• Fosfonaţii de potasiu activează mecanismele de apărare în întreaga plantă.

42 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 43


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

tehnologia PROACTIVĂ
Delan® Pro: Sinergia celor două substanțe active

Delan® Pro, prin efectele sinergice ale ditianonului și acidului fosfonic, are o performanță dovedită în

De ce este Delan® Pro Proactiv? combaterea manei la vița de vie.

Delan® Pro ( 3 l/ha)


Rezistenţa Sistemică Dobândită a plantei (RSD)

eficacitate medie % în combaterea manei


100

Plantele au mecanisme naturale de protecţie contra agenţilor patogeni, constând în: 90

80
construirea unei bariere fizice împotriva patogenilor.
70
reacţii biochimice în urma cărora sunt produse substanţe care limitează dezvoltarea patogenilor. 60

trimiterea unor semnale în interiorul plantei ce activează un proces general de apărare în întreaga plantă. 50

40

30
Mecanismele de apărare pot fi locale sau sistemice. Reacţia de tip sistemic este denumită SAR (Systemic Acquired
20
Resistance = Rezistenţa Sistemică Dobândită). Uneori, acţiunea naturală de apărare a plantei este foarte lentă şi prin
10
urmare, ineficientă în blocarea dezvoltării bolii. 0
Ciorchini Frunze

Media a 6 teste de eficacitate, realizate în Europa


interval de aplicare: 10-14 zile

Delan® Pro asigură o bună rezistență la spălare


100
90

(%) Frunze infestate cu rapăn


80
70

60
50
40 Delan® Pro
30 oferă o protecţie
20 de încredere
10
0
Netratat Delan® Pro Standard

Contribuţia produsului Delan® Pro la


Rezistenţa Sistemică Dobândită a plantei Testele BASF au arătat o eficacitate ridicată a produsului Delan® Pro în combaterea rapănului
chiar şi în urma căderii unei ploi de 40 mm.
Delan® Pro conţine pe lângă Ditianon și substanţa activă nouă - Fosfonaţi de potasiu. Principiul său activ, Acidul Fosfonic,
ajută planta să lupte împotriva agenţilor patogeni declanşând mecanismul său natural de apărare. Odată ce a recunoscut
agentul patogen, planta reacţionează mult mai rapid şi intră “în stare de alertă”. Genele defensive sunt activate şi au loc Delan® Pro asigură o performanţă remarcabilă chiar şi în condiţii climatice dificile: precipitaţii, umiditate
diferite procese de apărare. ridicată, temperaturi scăzute.

44 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 45


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Delan® Pro
125 g/l ditianon + 561 g/l fosfonați de potasiu
Avantaje
Formularea unică a fungicidului Delan® Pro
• Protecţie eficientă datorată modului complex de acţiune al celor două substanţe active.
O acoperire uniformă a Delan® Pro în
plantei cu Delan® Pro: apă: particule • Formulare lichidă îmbunătăţită pentru o acoperire uniformă a plantei.
Tehnologia Proactivă de dimensiuni • Acţionează preventiv şi stimulează mecanismele de apărare a plantei.
foarte mici şi
omogene
• Soluţie pentru managementul rezistenţei.
Formularea noului produs
• Performanţă remarcabilă chiar şi în condiţii climatice dificile, bună rezistenţă la spălare.
Delan® Pro implică numeroase
etape în procesul de producţie
în urma cărora sunt obţinute
particule foarte fine, mult mai
mici decât în formulările de tip
WG (granule dispersabile în
apă).

În consecinţă, Delan® Pro


este mult mai omogen decât
produsele cu formulări WG.

Delan® Pro: Protecția noilor creșteri

Creșteri noi
% atac mană pe frunzele nou apărute

100
(netratate)

80
+++ Acid F.
60
DIT
Delan® Pro

40

Frunze
20
tratate

0
++ Acid F.
INTENSITATE FRECVENȚĂ
Netratat Acid fosfonic Produs Delan® Pro +++ DIT
competitor A 3 l/ha

Interval de aplicare: 10-14 zile, evaluare la BBCH 75


Acid F. = acid fosfonic
DIT = ditianon

Delan® Pro reduce considerabil frecvența atacului de mană pe noile creșteri ale viței de vie.

46 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 47


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Kumulus® DF
80% sulf
Aplicare / momentul aplicării
Date tehnice
Tratamentele cu Kumulus® DF se aplică preventiv, Măr: stropirile se repetă la circa 7-10 zile, putând
Formulare: Granule dispersabile în apă înainte de instalarea infecţiei. fi făcute în amestec cu Polyram® DF 0.25% pentru
Număr certificat omologare: 1368/21.12.1992 combaterea rapănului, pe perioada de vegetație
Ambalaj: 25 kg Viţă de vie: tratamentele se repetă la intervale BBCH 10-75, în general de la urechiușe până ce
de până la 7-14 zile, în funcție de intensitatea fructele au jumătate din mărimea finală.
atacului, pe perioada de vegetație BBCH 15-81,
de la apariția primelor frunze până la începutul Castraveți: se aplică la intervalul de 7-10 zile, pe
Caracteristici și mod de acțiune coacerii. Se poate aplica în amestec cu Polyram® perioada de vegetație BBCH 21-89 (de la formarea
DF 0.2 % pentru combaterea concomitentă şi a lăstarilor laterali și până la coacere).
Kumulus® DF este un fungicid de contact cu în combaterea bolilor și siguranță în folosire. manei.
acțiune multi-site și cu risc scăzut de apariție a Kumulus® DF are acţiune de contact şi acţiune prin Timp de pauză: castraveţi - 3 zile, viță de vie – 28 zile
rezistenței. Kumulus® DF prezintă o formulare de vapori. Stimulează creşterea plantelor prin efectul
înaltă calitate, atât datorită dimensiunii optime pozitiv asupra fotosintezei. De asemenea, are o
a granulelor de sulf, cât și a adjuvanților folosiți acţiune secundară împotriva acarienilor. Soluţia are
pentru a se obține cea mai bună eficacitate o bună aderenţă la suprafaţa frunzelor.
Avantaje
Autodispersabilitatea instantanee
• Dimensiune optimă a granulelor de sulf pentru un bun echilibru între eficacitatea imediată (efect în
faza de vapori) și selectivitatea față de cultură.
• Excelentă aderență pe plante datorită substanțelor auxiliare adezive din formularea DF.
• Stimulează creşterea plantelor prin efectul pozitiv asupra fotosintezei (efecte pozitive asupra vigorii
plantelor, culorii frunzelor și calității fructelor).
• Foarte bună eficacitate a sulfului.

Spectrul de combatere

Cultura Spectrul de combatere Doză recomandată

Viță de vie Făinarea (Uncinula necator) 0,3% (3 kg/ha)


Măr Făinarea (Podosphaera leucotricha) 0,3% (4,5 kg/ha)
Castraveți Făinarea (Sphaerotheca fuliginea) 0,4% (3,2 kg/ha)

Dozele sunt exprimate în volumul mediu de soluție (l/ha) folosit la fiecare cultură, respectiv 1000 l pentru vița de vie,
1500 l pentru măr și 800 l pentru castraveți.

48 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 49


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Polyram® DF
70% metiram
Aplicare / momentul aplicării
Date tehnice
Viță de vie - Se recomandă integrarea în programul repetă la un interval de maxim 10-14 zile, iar dacă
Formulare: Granule dispersabile în apă de combatere, în cadrul tratamentelor de contact este cazul la intervale mai scurte, adaptabil, în
Număr certificat omologare: 1369/21.12.1992 acuprice. Astfel, poate fi aplicat la începutul funcție de condițiile climatice și de evoluția culturii.
Ambalaj: 10 kg perioadei de vegetație, la primele tratamente cu
produse de contact (creșterea lăstarului sau la Timp de pauză: Măr, păr - 21 zile; Tomate – 7-14
răsfirarea inflorescenței). zile; Cartofi – 14 zile; Viţă de vie – 56 zile; Ceapă -7
zile; Castraveți - 3 zile.
Caracteristici și mod de acțiune Cartof, ceapă, castraveți, tomate - Polyram® DF
fiind un fungicid de contact, tratamentele trebuie Volumul de apă: cartof și castraveți 600-800 l/ha,
Polyram DF este un fungicid cu acţiune preventivă
®
sporilor ciupercilor, având însă efect şi asupra făcute preventiv. În funcție de evoluția condițiilor tomate 800- 1000 l/ha, măr 500-1500 l/ha,
și efect multi-site, conținând substanța activă dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Are climatice și de evoluția bolii, tratamentele se păr 500-1000 l/ha, viță de vie și flori 1000 l/ha.
metiram, din grupa ditiocarbamaţilor. Polyram® spectru larg de combatere a bolilor. Acţiunea sa
DF are acţiune de contact, împiedică germinarea iniţială este foarte rapidă.

Avantaje
• Produs cu acțiune rapidă și efect multi-site.
Modul de folosire
• Excelentă formulare a produsului, care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.
• Bună aderenţă la suprafaţa frunzelor.
Cultura Spectrul de combatere Doză
• Risc foarte scăzut de apariţie a rezistenţei.
Viță de vie Mana (Plasmopara viticola) 0,2% • Specific pentru tratamentele cu produsele acuprice de contact la cultura de viță de vie.

Cartof Mana (Phytophthora infestans) 1,8 kg/ha

Alternarioza (Alternaria solani)

Ceapă Mana (Peronospora destructor) 0,2%

Castraveți Mana (Pseudoperonospora cubensis) 0,2%

Tomate Mana (Phytophthora infestans) 0,2%

Pătarea albă (Septoria lycopersici)

Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum)

Alternarioza (Alternaria solani)

Măr, păr Rapănul (Venturia spp.) 0,25%

Flori (garoafe) Rugină (Uromyces caryophyllinus) 0,3 %

50 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 51


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Sercadis®
300 g/l fluxapiroxad
Fluxapiroxad - Structură moleculară unică pentru o acțiune rapidă
Date tehnice Fluxapiroxad are 2 conformații favorizate din punct de vedere energetic, cu proprietăți diferite:

Formulare: suspensie concentrată


Număr certificat omologare: 339PC/28.08.2017
Ambalaj: 1L

Hidrofilă:
Caracteristici și mod de acțiune Importantă pentru mișcarea în interiorul
pereților celulari și sistemului vascular
Sercadis® este un fungicid inovator ce conține germinativ, creșterea miceliului și sporularea.
substanța activă fluxapiroxad și face parte din Fluxapiroxad are o structură moleculară unică de Lipofilă:
grupa fungicidelor cunoscute ca SDHI – inhibitori unde rezultă o mobilitate deosebită în interiorul Importantă pentru mișcarea în stratul ceros
ai enzimei succinat dehidrogenază. Fluxapiroxad plantei. Moleculele sale pot lua două conformații: și membranele celulare
blochează producerea de energie a agentului lipofile și hidrofile.
patogen; mai specific, întrerupe funcționarea Acționează rapid și eficient, asigurând o combatere
normală a enzimei succinat dehidrogenază ( = excelentă a agenților patogeni. Are acțiune
complexul II al ciclului lui Krebs), întrerupând translaminară și proprietăți unice de redistribuire
lanțul respirației mitocondriale. Produsul inhibă a substanței active pentru o protecție de lungă
puternic germinarea sporilor, elongarea tubului durată.

Modul de folosire Fluxapiroxad are capacitatea unică de a avea o bună mobilitate în medii
lipofile și hidrofile, ajungând rapid la enzima țintă, pentru o acțiune rapidă.
Cultura Spectrul de combatere Doză

Viță de vie Făinarea viței de vie (Erysiphe necator) 0,15 l/ha


Pomi fructiferi (măr, păr) Rapănul mărului ( Venturia inaequalis) 0,25 – 0,3 l/ha
Rapănul părului (Venturia pirina)
Pomi fructiferi (măr, păr) Făinarea (Podosphaera leucotricha) 0,25 l/ha

Sercadis® – Flexibil pentru nevoile tale


Alegeți inovația: Fluxapiroxad – noua substanță activă de la BASF

52 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 53


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Sercadis®
300 g/l fluxapiroxad
Redistribuirea substanței active pentru o protecție de lungă durată Sercadis® – Mobilitatea unică a substanței active fluxapiroxad
Umiditatea ridicată și roua permit redistribuirea produsului Sercadis® pe suprafața frunzei.
Protecția Redistribuție Acțiune Activitate
suprafeței după translaminară acropetală
După aplicarea produsului Sercadis , odată ce soluția s-a uscat pe suprafața frunzei, o parte se fixează
®
frunzei reumectare
puternic pe stratul ceros datorită proprietăților sale lipofile și numeroase molecule încep să se unească. Rezultă
formarea unor cristale, care, de asemenea, aderă ferm la stratul ceros.

Roua sau precipitațiile mobilizează o mică parte din substanța activă din depozitele create, asigurând protecția
continuă a plantei pentru o perioadă lungă de timp.

Frunze /
++++ +++ +++ +++
ciorchini

++++ = excelentă
+++ = foarte bună 
++ = moderată / bună  
+ =redusă / detectabilă  
0 = absentă

Moleculele de Fluxapiroxad încep să se unească pe Formarea cristalelor care aderă puternic la stratul ceros al
suprafața frunzei frunzelor

Roua sau ploaia mobilizează mici părți ale substanței active


Fluxapiroxad din depozitele create și activează redistribuirea
intensă pe suprafața frunzei

54 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 55


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Sercadis®
300 g/l fluxapiroxad
Sercadis® asigură o eficacitate excelentă în combaterea făinării la vița de vie, Aplicare / momentul aplicării
a rapănului și făinării la măr și păr
Vița de vie – se poate aplica pe perioada de vegetație BBCH 11 - 83, respectiv de la apariția primei
frunze nedesfăcute și până la momentul în care boabele dezvoltă culoarea specifică. Interval minim între
Spectrul de combatere tratamente: 10 zile.

Vița de vie Pomi fructiferi (măr, păr)


Sercadis® - Perioada de aplicare posibilă conform omologare (BBCH 11-83)

Recomandare Sercadis® Sercadis®

BBCH 10 11 – 19 51 – 53 57 – 60 65 71 – 73 75 – 77 79 81-83

Înainte Creșterea
de înflorit boabelor
(inflorescențe
dezvoltate)
Făinarea viței de vie Rapănul mărului (Venturia inaequalis) Făinare
(Uncinula necator) Rapănul părului (Venturia pirina) (Podosphaera leucotricha) Pomi fructiferi (măr, păr) – se poate aplica pe perioada de vegetație BBCH 53 – 81, respectiv de
la deschiderea mugurelui - frunzele verzi acoperă petalele florii vizibile și până la începutul coacerii
fructelor (apariția culorii specifice). Interval minim între tratamente: 7 zile.
Eficacitate excelentă

Sercadis® - Perioada de aplicare posibilă - conform omologare (BBCH 53 - 81)

Recomandare Sercadis®
• • • • Eficacitate excelentă
• • • Eficacitate bună
• • Eficacitate moderată

Buton Scuturarea
roz petalelor

Numărul maxim de tratamente pe an: 3 tratamente.


Timp de pauză: 35 zile.
Se recomandă utilizarea volumului de soluţie cuprins între 500-1500 l/ha pentru pomi fructiferi și 200-
1000 l/ha pentru vița de vie.

Notă privind managementul rezistenței: pentru evitarea apariției formelor de rezistență în combaterea rapănului la pomii fructiferi, se
recomandă utilizarea în amestec în rezervor a dozei minime omologate a produsului Sercadis®, (0,25 l/ ha) împreună cu un fungicid
care are și acțiune de contact - efect multi-site (ex. Polyram® DF, Delan® Pro).

56 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 57


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Sercadis®
300 g/l fluxapiroxad
Aplicați maximum 3 tratamente cu fungicide din
grupa SDHI pe an (pentru toate bolile) singure
sau în amestec cu alte fungicide din alte grupe
chimice.

Numărul maxim de tratamente pe an: 3


tratamente.

Timp de pauză: 35 zile.

Tehnica de aplicare

Se recomandă utilizarea volumului de soluţie cuprins între 500-1500 l/ha pentru pomi fructiferi și 200-
1000 l/ha pentru vița de vie.

Avantaje
• Produs cu mod de acțiune nou, având mobilitate unică în plantă și acțiune translaminară.
• Eficacitate excelentă în combaterea făinării la vița de vie, a rapănului și făinării la măr și păr.
• Protecție de încredere și în condiții climatice dificile, bună rezistență la spălare.
• Redistribuire a depozitelor de substanță activă pentru perioade lungi de protecție.
• Fereastră largă de aplicare.
• Compatibilitate ridicată.

58 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 59


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Signum®
26,7% boscalid + 6,7% piraclostrobin
Modul de folosire
Date tehnice
Formulare: Granule dispersabile în apă Cultura Spectrul de combatere Doză
Număr certificat omologare: 2758/27.03.2008
Ambalaj: 0.5 kg Cais Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - Monilinia spp. 0,5 kg/ha

Piersic Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - Monilinia spp. 0,5 kg/ha

Cireș Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - Monilinia spp 0,5 kg/ha
Caracteristici și mod de acțiune
Pătarea frunzelor - Blumeriella jaapi (Cocomyces hiemalis)
Signum® - un produs inovator cu o combinație Signum® are o dublă mișcare în plantă:
Vișin Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - Monilinia spp. 0,5 kg/ha
unică de substanțe active cu moduri de acțiune translaminară și acropetală, sistemic locală.
diferite: boscalid, din grupa carboxamide și Acționează prin inhibarea germinației sporilor, Prun Putregaiul brun și mumificarea fructelor (Monilioza) - Monilinia spp. 0,5 kg/ha
piraclostrobin, substanță activă renumită din creșterii tubului germinativ, dar și asupra sporulării.
grupa strobilurinelor. Spectrul de combatere Experiențele efectuate au arătat că Signum® a Pătarea roșie a frunzelor - Polystigma rubrum
al produsului Signum® este specific pentru determinat atât sporuri semnificative de recoltă, cât
combaterea putregaiurilor, dar și a altor boli și îmbunătățirea procentului de producție destinată Tomate Putregaiul cenușiu - Botrytis cinerea 1,5 kg/ha
importante. vânzării.
Făinarea – Leveillula taurica
Este un produs din gama AgCelence , cu efecte ®
Salată Putregaiul cenușiu – Botrytis cinerea 1,5 kg/ha
fiziologice, oferind beneficii suplimentare.
Putregaiul alb – Sclerotinia sclerotiorum

Morcov Alternarioza – Alternaria dauci 0,75 kg/ha

Varză Alternarioza – Alternaria spp. 1,0 kg/ha


100 Putregaiul cenușiu – Botrytis cinerea
90 85
Monilioza fructelor Antracnoza Ardei Putregaiul cenușiu – Botrytis cinerea 1,5 kg/ha
80
70 (Monilinia fructigena) frunzelor
60 59 (Cocomyces Făinarea – Leveillula taurica
50 hiemalis) Vinete Putregaiul cenușiu – Botrytis cinerea 1,5 kg/ha
40
29
30 23 Făinarea – Leveillula taurica
20 14 14 12
10 5 9 Praz Pătarea cafenie – Cladosporium allii-porri 1,5 kg/ha
3
0
n=6 n=15 n=3 n=4 Mana – Phythophthora porri

netratat Dicarboxamide Triazol Signum® Alternarioza – Alternaria porri

Căpșun Putregaiul cenușiu – Botrytis cinerea 1,8 kg/ha


Teste: Brazilia, Danemarca, Franța, Germania, Italia, S.U.A 2-4 aplicãri

60 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 61


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Signum®
26,7% boscalid + 6,7% piraclostrobin

Aplicare / momentul aplicării Avantaje


Cais și piersic – se pot aplica maxim 3 tratamente • Produs inovator, modern.
la un interval de 7-10 zile între ele, pe perioada de Ardei – se pot aplica maxim 3 tratamente, la un • Două moduri diferite de acțiune, cu spectru de combatere complementar.
vegetație BBCH 60-87, de la deschiderea primelor interval de 7 -14 zile între ele, pe perioada de
flori până la coacerea fructelor. • Flexibilitate în aplicare.
vegetație BBCH 51-87, de la apariția inflorescenței
• Recolte mari și producții de calitate, datorită efectelor fiziologice (un produs din gama AgCelence®).
Cireș și vișin – se pot aplica maxim 3 tratamente la un și până la apariția a 70% din culoarea tipică a
• Contribuie la creşterea perioadei de păstrare a fructelor.
interval de 10 zile între ele, pe perioada de vegetație coacerii fructelor.
BBCH 59-81, de la deschiderea primelor flori până la
începutul colorării tipice a fructelor. Praz – se pot aplica maxim 3 tratamente la un
Prun – se pot aplica maxim 3 tratamente la un interval interval de 10-14 zile, pe perioada de vegetație
de 7 zile între ele, pe perioada de vegetație BBCH 59- BBCH 41-49, de la începutul dezvoltării frunzelor Beneficii AgCelence® la sâmburoase
81, de la deschiderea primelor flori până la începutul bazale și până la uscarea frunzelor și uscarea
colorării tipice a fructelor. părții superioare a bulbului. - Calitate superioară a producţiei - Îmbunătăţirea procentului de producţie
Signum® contribuie la creşterea conţinutului destinată vânzării (de foarte bună calitate)
Tomate și vinete - se pot aplica maxim 3 Căpșun – se pot aplica maxim 2 tratamente, la un de zahăr în fructe, asigură uniformitate în ceea Testele efectuate au arătat că Signum® a determinat
tratamente, la un interval de 7 zile între ele, pe interval de 7 zile între ele, pe perioada de vegetație ce priveşte mărimea, sporeşte consistenţa şi sporuri semnificative de recoltă şi, în acelaşi timp,
perioada de vegetație BBCH 50-85, de la apariția BBCH 60-87, de la deschiderea primelor flori și fermitatea. îmbunătăţirea procentului de producţie destinată
inflorescenței și până la apariția a 50% din culoarea până la coacerea primelor fructe.
tipică de coacere a fructelor. vânzării. Prin aplicarea fungicidului Signum®, s-a
observat îmbunătăţirea rezistenţei plantelor la
Salată – se pot aplica maxim 2 tratamente, la un factorii de stres.
interval de 7 zile între ele, pe perioada de vegetație Timp de pauză:
BBCH 12-49, de la apariția celei de-a doua - tomate, vinete, ardei, căpșuni – 3 zile;
- morcovi – 28 zile;
frunze adevărate și până la formarea completă a - varză, praz, salată – 14 zile. Recomandare BASF
căpățânii. - cais, piersic, cireș, vișin, prun: 7 zile
Posibilităţi de aplicare pentru Signum® la speciile pomicole sâmburoase
Morcov – se pot aplica maxim 2 tratamente, la
un interval de 7-10 zile între ele, pe perioada de Volum de apă: cais, piersic, prun 500-1000 l/ha;
cireș, vișin 500-1500 l/ha; tomate 800-1000 l/ha; Signum® Signum®
vegetație BBCH 41-47, respectiv de la începutul ardei, vinete, morcovi, praz 600-800 l/ha; salată 400-
dezvoltării rădăcinilor și până când acestea ajung 600 l/ha; varză 600 l/ha; căpșuni 500-1000 l/ha.
la 70% din dezvoltarea lor.

Varză – se pot aplica maxim 3 tratamente la un


interval de 7 zile între ele, pe perioada de vegetație
BBCH 41-49, de la începutul formării căpățânii
și până la dezvoltarea și formarea completă a
acesteia.

62 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 63


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Signum®
26,7% boscalid + 6,7% piraclostrobin
Beneficii AgCelence® la tomate

Creşterea producţiei vandabile


(%)
Utilizarea produsului Signum® la cultura de tomate:
100
un procent mai mare de tomate vandabile
90

80

70

60

50

40

30

20
% tomate de calitate redusă
10
% tomate vandabile
0
Martor netratat Tratament Tratament Signum®
standard 1 standard 2

Rezultatele testelor efectuate în Spania

Producţie mai mare şi de mai bună calitate

Utilizarea produsului Signum® la cultura de tomate:


un procent mai mare de tomate vandabile

5,07
100 6
94.1 4,8 21,9%
80 5 mai multă
Producţia (t/ha)

producţie
60 73.5 4

40 3

20 2
5,3%
10 1 mai mult
Brix
0 0
Signum® Tratament
standard

Rezultatele testelor efectuate în Spania

Brix - exprimă conţinutul de zahăr

64 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 65


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Soriale® LX
755 g/l fosfonat de potasiu
Aplicare / momentul aplicării
Date tehnice
Produsul Soriale® LX se utilizează în tratamente • Produsul nu este compatibil cu îngrășămintele
Formulare: Concentrat solubil preventive împotriva manei viţei de vie (Plasmopara foliare ce conțin azot (nitric și amoniacal).
Număr certificat omologare: 258PC/19.12.2016 viticola), folosind o doză de 3 – 4 l/ha. Doza de • A nu se efectua amestecuri cu produse uleioase și
Ambalaj: 5L 3 l/ha se aplică în situaţia unei presiuni reduse a nu se pulveriza produsul pe culturi tratate anterior
de infecţie sau când se foloseşte în amestec cu cu produse uleioase, deoarece ar împiedica
fungicide de contact împotriva manei. pătrunderea produsului în plantă.

Caracteristici și mod de acțiune Se recomandă folosirea produsului Soriale® LX Se fac maxim 5 tratamente pe sezon în intervalul:
în amestec cu un fungicid de contact partener 6 frunze depliate (BBCH 16) până la compactarea
(ex. Soriale® LX + Polyram® DF). ciorchinelui (BBCH 79).
Soriale® LX este un fungicid sistemic pentru Activitatea produsului este mai evidentă în
combaterea manei la vița de vie. Substanţa activă prezența vegetației tinere și în fenofaza de creștere • În caz de amestec cu alte produse se recomandă
este caracterizată de o mobilitate remarcabilă activă, permițând, datorită sistemicității acestuia, și efectuarea unui test de compatibilitate fizico-
în plante, iar sistemicitatea sa se manifestă atât protejarea organelor vegetative care se formează chimic preliminar.
în mod ascendent, cât și în mod descendent. după tratament.
Acidul fosfonic - principiul activ, induce o reacţie
sistemică de autoapărare a plantei.

Tehnica de aplicare

Timpul de pauză înaintea recoltării: 14 zile când se utilizează singur, dacă ultimul tratament cu Soriale®
LX este în amestec cu alte produse, se aplică timpul de pauză indicat al componentelor.
Modul de folosire
Volumul de apă: minim 200 L şi maxim 1000 L apă/ ha.

Cultura Agentul de dăunare Doză

Viță de vie Mana viței de vie (Plasmopara viticola) 3-4 l/ha Avantaje
• Partenerul de încredere al viticultorilor pentru optimizarea tehnologiei de protecție împotriva manei la vița de vie.

• Acțiune sistemică deosebită, acropetală și bazipetală, stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei.

• Timp de pauză scurt până la recoltare (doar 14 zile).

• Formulare lichidă pentru o acoperire uniformă a plantei.

• Bună solubilitate și compatibilitate.

66 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 67


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Vivando®
500 g/l metrafenonă
Aplicare / momentul aplicării
Date tehnice
Vivando® se aplică preventiv, la avertizare pentru Se poate aplica de la stadiul de 5 – 6 frunze până
Formulare: Suspensie concentrată combaterea făinării viței de vie. Se pot aplica la coacere (BBCH 15 – 81). Are o foarte bună
Număr certificat omologare: 071PC/21.01.2015 maximum 3 tratamente pe an, cu un interval de rezistență la spălare, fiind necesară numai o oră de
Ambalaj: 1L 12 – 14 zile între ele. Cadența tratamentelor se la aplicare până când pot surveni ploi.
poate reduce la 10 – 12 zile în cazuri favorabile de
atac pentru făinare.

Caracteristici și mod de acțiune Timp de pauză: 28 zile


Volumul de apă: 1000 l/ha în funcție de echipamentul folosit.
Vivando® este un fungicid, bazat pe metrafenonă activă este preluată rapid și translocată în cuticula
din familia chimică a benzofenonelor. frunzei. Metrafenona se acumulează în țesutul
frunzei în principal dedesubtul zonei tratate. O
Această substanță activă are un mod unic de parte este preluată de frunză și transportată
acțiune, interferează în procesul de diferențiere acropetal către vârful frunzei și pe margini, o
celulară a diferitelor etape din ciclul agentului cantitate suficientă să asigure un bun control al
Avantaje
patogen. Blochează penetrarea agentului în bolii. De asemenea există și o fază de vapori în
cuticulă și disturbă procesele normale de jurul ciorchinilor și al frunzelor, cu o concentrație • Asigură protecție de încredere împotriva făinării la vița de vie
dezvoltare a miceliului și sporularea. Substanța suficientă pentru protecție împotriva făinării. • Sistemie locală și acțiune sub formă de vapori.
• Rezistență ridicată la spălare.
• Fereastră largă de aplicare.
Redistribuirea substanței active în faza de vapori asigură protecția noilor creșteri.

Vivando® acționează pe mai multe niveluri și protejează planta împotriva atacului de făinare
La primul nivel, tratamentul cu Vivando® duce la malformații și umflarea apresorilor. La al doilea nivel
determină ruperea hifelor miceliene, iar la cel de-al treilea nivel produce formarea unor conidiofori
anormali care împiedică infectarea frunzelor sănătoase.

Fragmentarea peliculei Prin redistribuirea metrafenonei în


Acoperirea după aplicare odată cu creșterea faza de vapori, pelicula se reface
boabelor  protecția noilor creșteri

Modul de folosire

Cultura Spectrul de combatere Doză

Vița de vie Făinarea viței de vie (Uncinula necator) 0,2 l/ha

68 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 69


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Vivando®
500 g/l metrafenonă
Modul de acțiune
La primul nivel, tratamentul cu Tratamentul cu Vivando®
Vivando® duce la malformații și la INFECȚIE conduce la un efect dramatic
umflarea apresorilor. Netratat Tratat cu Vivando® pentru agentul patogen în cea
de-a treia etapă, sporularea.
Apresorii tratați afișează o suprafață • Spor de făinare • Apresor anormal
neregulată și aspră. cu apresor Metrafenona determină formarea
Aceste modificări sunt cel mai • Pătrunderea unor conidiofori anormali, cu celulele
probabil datorate transportului • Pătrunderea în în plantă este bazale alungite și / sau lanțuri
insuficient de material la nivelul țesutul plantei stopată anormale de conidii cu diviziuni
membranei, acesta fiind asociat cu neregulate.
reducerea procesului de perforare al
peretelui celular al plantei gazdă. Ca urmare, răspândirea ciupercii și
infectarea frunzelor sănătoase sunt
DEZVOLTARE împiedicate.

La al doilea nivel al stadiului de


• Miceliul • Tipuri de hife
dezvoltare, miceliul fungic crește
colonizează bifurcate Vivando® este un fungicid
în mod normal pe suprafața
suprafața • Ruperea hifelor cu un mod unic de acțiune,
frunzei, ca urmare a noilor
frunzelor miceliene cu inhibând ciuperca în diferite
acumulări la extremitatea hifelor
scurgeri de stadii de dezvoltare.
miceliene.
citoplasmă
• Miceliu prăbușit Astfel, Vivando® acționează
Acest proces este perturbat de
pe mai multe niveluri și
tratamentul cu Vivando®, care
protejează efectiv planta
determină bifurcarea hifelor și
SPORULARE împotriva atacului de făinare.
creșterea acestora peste măsură.
Diametrul hifelor tratate este mai
mare decât în cazul hifelor netratate.
• Conidiofori cu • Conidiofori
Adesea, acest lucru duce la ruperea
spori anormali cu
extremităților hifelor miceliene,
segmentări
asociată cu pierderea de citoplasmă
• Poate avea loc o neregulate
fungică. În aceste condiții, colapsul
nouă infecție
hifei miceliene urmează foarte rapid.
• Spori absenți,
nu are loc infecția

70 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 71


3
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Vivando®
500 g/l metrafenonă
Prin procese de absorbție și
de transport, precum și de Are o foarte bună rezistență la
redistribuire în fază de vapori spălare, fiind necesară numai
a metrafenonei, frunzele și o oră de la aplicare până când
strugurii devin mai uniform pot surveni ploi.
protejați.
Vivando® asigură un control
Rata scăzută de volatilizare optim al făinării atunci când
a metrafenonei contribuie la este aplicat într-un program
creșterea duratei de control care să cuprindă fungicide cu
asupra făinării prin aplicarea diferite moduri de acțiune. La
produsului Vivando®. întocmirea acestui program
trebuie să se țină cont de
condițiile locale.

De asemenea, există și o fază


de vapori în jurul ciorchinilor și
al frunzelor, cu o concentrație
suficientă pentru protecția
împotriva făinării.

Reprezentarea grafică a redistribuirii metrafenonei pe frunze și pe


boabele de struguri ca urmare a volatilizării și reabsorbției metrafenonei
de pe cuticula plantei.

72 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 73


4
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Insecticide

Alverde®
240 g/l metaflumizon
Aplicare / momentul aplicării
Date tehnice
Produsul are o activitate de 7 -14 zile, fiind capabil să Volumul de soluţie utilizat se stabileşte în funcţie de
Formulare: Suspensie concentrată controleze o populație de dăunători deja instalată. În echipamentul folosit și de cultură, respectiv între 600-
Număr certificat omologare: 2737/19.12.2007 condiţii de presiune severă şi continuă de atac poate 1000 l/ha.
Ambalaj: 1L fi necesară o a doua aplicare la 7-10 zile pentru a
menţine un control complet. Se vor aplica max. 2 Timp de pauză
tratamente pe sezon. Ultimul tratament se va face cu cel puțin 3 zile înainte
de recoltare.
Caracteristici și mod de acțiune Deşi controlează şi adulţii, din cauza pagubelor pe
care larvele le creează, se recomandă ca tratamentul
să se aplice la eclozarea primelor larve.
Alverde® este un insecticid cu un nou mod de iniţial o paralizie “relaxantă” a insectelor, urmată 6-12 h 12-48 h 24-72 h
acţiune, având înaltă eficacitate împotriva larvelor apoi, la un interval de câteva ore până la câteva Este foarte important ca produsul să fie aplicat astfel
şi adulţilor gândacului din Colorado (Leptinotarsa zile, de moartea acestora. Paralizia “relaxantă” încât să se asigure acoperirea uniformă a plantelor
decemlineata), precum şi asupra larvelor de înseamnă încetarea hrănirii şi lipsa mişcării/mişcare cu soluţie.
Helicoverpa armigera (omida fructelor) şi Tuta limitată a insectelor (opreşte rapid hrănirea înainte
absoluta (molia minieră a frunzelor de tomate). de a provoca moartea insectelor dăunătoare). Pentru combaterea moliei miniere, Alverde® se Martor Încetarea hrănirii Paralizia finală Moartea
va aplica începând cu perioada înfloritului până la larve normale și paralizia și deshidratarea larvelor

Alverde® acţionează asupra sistemului nervos al Fără rezistenţă încrucişată cu insecticidele formarea fructelor.
insectelor, într-un mod unic: blochează în poziţie cunoscute, Alverde® acţionează ca agent de hrănire
închisă canalul de sodiu din sistemul nervos. Se (prin ingestie), având acțiune inițială de contact și Pentru combaterea omidei fructelor produsul se va
inhibă, astfel, impulsurile nervoase, determinând activitate translaminară. aplica în perioada fructificării.

Se recomandă aplicarea a maxim 2 tratamente pe


sezon.
Modul de folosire

Cultura Spectrul de combatere Doză


Avantaje
Denumirea științifică Denumirea populară

Cartof Leptinotarsa decemlineata Gândacul din Colorado 0.25 l/ha • Insecticid performant cu o nouă substanţă activă.
Vinete din câmp Leptinotarsa decemlineata Gândacul din Colorado 0.025 % (0.25 l/ha) • Excelentă eficacitate în combaterea dăunătorilor.
Tomate din câmp și Helicoverpa armigera, Omida fructelor 0.1% (1,0 l/ha în • Are acţiune rapidă pentru stoparea pagubelor.
solarii (larve L1-L3) 1000 l apă) • Activ şi în perioade cu temperaturi ridicate.
Tomate în sere și Tuta absoluta Molia minieră a frunzelor de 1.0 l/ha • Soluţie pentru managementul rezistenţei.
solarii (larve) tomate

Ardei gras din câmp Helicoverpa armigera, 0.1% (1,0 l/ha în

și solarii (larve L1-L3) Omida fructelor 1000 l apă)

74 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 75


4
Capitolul

Soluțiile BASF pentru horticultură: Insecticide

Fastac® Active
50 g/l alfa-cipermetrin

Date tehnice Cultura Spectrul de combatere Doză

Molid Ips typographus Gândacul mare de scoarță al 1% decontaminare și


Formulare: micro-emulsie
Număr certificat omologare: 097PC/21.01.2015 molidului pregătirea capcanelor
Ambalaj: 1L şi alte Scolytidae 0,6% preventiv
Conifere Xyloterus 2% preventiv
Xyloterus 4% decontaminare
Caracteristici și mod de acțiune Hylobius 1% preventiv
Pin, zadă, arbori Scolytidae 0,6% preventiv
Fastac® Active este un insecticid piretroid de tratament, este necesară o cantitate mai mare de
ornamentali Scolytidae 1% decontaminare și
sinteză, rezistent la lumină, care combate adulții, apă. Produsul Fastac® Active are un efect rezidual
larvele, precum și ouăle insectelor. Produsul are bun pe suprafața frunzelor. Tratamentul cu Fastac® pregătirea capcanelor
acțiune prin contact și ingestie. Datorită faptului Active este rezistent la ploaie, cu condiția ca soluția
că nu este un produs sistemic, pentru asigurarea să se usuce înainte de a începe să plouă.
unei suprafețe mai mari de acoperire cu
Recomandări
Recomandări Număr maxim de tratamente:
Modul de folosire Fastac® Active se recomandă a se aplica la Cartof, viță de vie, fasole, mazăre, in pentru
avertizare, la apariţia larvelor sau adulţilor sau la Longitarsus parvulus, legume din familia
depăşirea pragului economic de dăunare, funcţie de Brassicaceae, ridichii pentru sămânță: max. 2
Cultura Spectrul de combatere Doză dăunătorul ţintă. tratamente (intervalul dintre aplicări 7- 10 zile).
Denumirea științifică Denumirea populară Este foarte important ca produsul să fie aplicat astfel In (Thrips linarius), molid, conifere, pin, zadă, arbori
Cartofi Leptinotarsa decemlineata Gândacul din Colorado 0,25 l/ha încât să se asigure acoperirea uniformă a plantelor ornamentali - max. 1 tratament.
cu soluţie.
Viță de vie Lobesia botrana Molia verde a strugurilor 0,02 %
Timp de pauză:
Eupoecillia ambiguella Cochilisul viţei de vie 0,02 % Cartof – 14 zile; viță de vie – 21 zile; fasole – 7 zile;
Fasole Thrips Tripși 0,25 l/ha mazăre – 10 zile; in – 56 zile; legume din familia
Brassicaceae – 10 zile.
Aphis Afide 0,2 l/ha
Mazăre Cydia nigricana Molia păstăilor de mazăre 0,25 l/ha
In Longitarsus parvulus Gândacul inului 0,3 l/ha
Thrips linarius Tripsul inului 0,5 l/ha Avantaje
Legume din familia Mamestra brassicae, Buha verzei, 0,3 l/ha
• Una dintre cele mai eficiente substanțe active din grupa piretroizilor de sinteză.
Brassicaceae (doar Pieris brassicae Fluturele alb al verzei
• Efect de șoc.
acelea care produc (Omizi)
• Combate atât adulții, cât și larvele.
rozetă şi căpăţâni)
• Insecticid cu acțiune rapidă.
Ridichi pentru Athalia rosae Viespea rapiței 0,3 l/ha
sămânță

76 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 77


5
Capitolul

Regulatori de creștere

Regalis® Plus
100 g/kg prohexadion - calciu

Date tehnice Cultura Spectrul de combatere Doză

Măr, moșmon Erwinia amylovora – 1,25 kg/ha


Formulare: granule dispersabile în apă
Număr certificat omologare: 417 PC/28.02.2018 Focul bacterian 2 tratamente/sezon (2 x 1,25 kg/ha)
Ambalaj: 1,5 kg (primul tratament pe perioada înfloritului BBCH 60-69,
iar al doilea tratament la începutul formării fructelor
BBCH 71-75)
Caracteristici și mod de acțiune
Păr, gutui Erwinia amylovora – 1,5 kg/ha
Produsul Regalis® Plus este un regulator de unui echilibru între creșterea vegetativă și formarea
creștere pentru livezile de măr, păr și prun. fructelor. Focul bacterian 2 tratamente/sezon (2 x 1,5 kg/ha)
(primul tratament pe perioada înfloritului: BBCH 60-69,
Substanța activă prohexadion - calciu blochează Regalis® Plus contribuie la dezvoltarea
biosinteza giberelinelor, reducând nivelul flavonoidelor, declanșând mecanisme naturale iar al doilea tratament la începutul formării fructelor:
giberelinelor active, prin urmare produsul permite de apărare a plantei. Așadar, pentru pentru livezile BBCH 71-75)
limitarea creșterii lăstarilor, diminuează timpul de măr, păr, moșmon și gutui, facilitează lupta
alocat tăierilor și contribuie la o bună dezvoltare împotriva agentului patogen Erwinia amylovora
a fructelor. Sunt ameliorate circulația aerului și (Focul bacterian). Prun Regulator de creștere 2,5 kg/ha
pătrunderea luminii în coroana pomilor. 1 tratament/sezon (1 x 2,5 kg/ha) pe perioada înfloritului:
Datorită formulării sale, este asigurată o preluare
BBCH 60-69
Prohexadion - calciu inhibă formarea etilenei în optimă a substanței active prohexadion - calciu. În
condițiile în care planta este supusă factorilor de plus, Regalis® Plus conține sulfat de amoniu și un
stres și determină o reducere a căderii (absciziei) acidifiant care contribuie la reglarea valorii pH-ului 1,5 kg/ha
fructelor tinere. Astfel, Regalis® Plus atenuează apei și conduce la o bună absorbție a substanței
fenomenul de alternanță de rodire (producții active în țesuturile plantei. 2 tratamente/sezon (2 x 1,5 kg/ha)
inegale de la un an la altul), ajutând la menținerea (primul tratament pe perioada înfloritului: BBCH 60-69,
iar al doilea tratament la începutul formării fructelor:
BBCH 71-75)
Modul de folosire

Cultura Spectrul de combatere Doză


Se vor aplica maximum 3,0 kg/ha pe sezon

Pomi fructiferi Regulator de creștere 2,5 kg/ha


(măr, păr) 1 tratament/sezon (1 x 2,5 kg/ha) pe perioada înfloritului: BBCH 60 – 69 = de la deschiderea primelor flori până la sfârșitul înfloritului
BBCH 60-69 BBCH 71 - BBCH 75 = fruct cu diametru de până la 10 mm și până când fructul ajunge la 50% din dimensiunea finală

1,5 kg/ha
2 tratamente/sezon (2 x 1.5 kg/ha)
(primul tratament pe perioada înfloritului: BBCH 60-69,
iar al doilea tratament la începutul formării fructelor:
BBCH 71-75)

78 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 79


5
Capitolul

Regulatori de creștere

Regalis® Plus
100 g/kg prohexadion - calciu

Momentul aplicării Compatibilitate: Nu combinați produsul cu alte produse pe bază de calciu,


folosite împotriva carențelor de calciu.
Produsul Regalis® Plus poate fi aplicat astfel: (pentru fiecare tratament), primul tratament aplicat
pe perioada înfloritului: BBCH 60-69, iar al doilea la Regalis® Plus este în general miscibil cu fungicide și insecticide.
Aplicare ca regulator de creștere pentru livezile de începutul formării fructelor: BBCH 71-75. Amestecul trebuie verificat în prealabil și se va aplica imediat după pregătire.
măr, păr și prun astfel:
1 tratament pe sezon cu doza de 2,5 kg/ha pe Aplicare pentru controlul focului bacterian din
perioada înfloritului: BBCH 60-69 livezile de măr, păr, moșmon și gutui: 2 tratamente
pe sezon la o doză de 1,25 kg/ha pentru livezile de
SAU măr și moșmon, respectiv 1,5 kg/ha pentru livezile de
păr și gutui, primul tratament pe perioada de înflorire:
Pregătirea soluției
2 tratamente pe sezon cu doza de 1,5 kg/ha BBCH 60-69, iar al doilea tratament la începutul
formării fructelor: BBCH 71-75. Tehnica de aplicare

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în livezi, utilizate în mod obișnuit.
Regalis® Plus – aplicare la cultura mărului Se umple rezervorul 2/3 cu apă, apoi se adaugă produsul Regalis® Plus. Recomandăm ca sistemul de
agitare să fie în funcțiune pentru dizolvarea completă a granulelor produsului, în vederea obținerii unui
1 tratament amestec omogen.
BBCH 60-69
2.5 kg/ha
sau

2 tratamente Avantaje
BBCH 60-69 BBCH 71-75
1.5 kg/ha 1.5 kg/ha
• Acționează ca regulator de creștere:
- Reducerea creșterii lăstarilor determină o reducere semnificativă a costurilor de tăiere și asigură o bună
pătrundere a luminii în coroana pomilor

- Contribuie la o bună dezvoltare a fructelor: substanțele asimilate de plantă sunt direcționate către formarea
și dezvoltarea fructelor, și mai puțin spre creșterea vegetativă
Înflorit Scuturarea Formarea
petalelor fructelor
• Contribuie la optimizarea producției:
BBCH 60 - 69: BBCH 71 - 75: Poate îmbunătăți: colorarea, uniformitatea dimensiunii, fermitatea fructelor, perioada de păstrare și poate
de la deschiderea primelor flori și până de la fruct 10 mm
la finalul înfloritului diametru până aduce sporuri de producție.
în stadiul în care
fructul are 50%
din dimensiunea
• Stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei
finală Facilitează lupta împotriva agentului patogen Erwinia amylovora (Focul bacterian).

Maxim 3.0 kg/ha pe sezon

Notă: Se recomandă aplicarea pe livezile viguroase, neafectate de stres și într-o bună stare fitosanitară. Nu stropiți livezile în stare de stres (inclusiv când
există riscul apariției secetei) sau când sunt așteptate variații mari de temperatură. Evitați ca produsul să ajungă pe culturile învecinate. Nu efectuați
tratamentul în zilele cu vânt. Evitați aplicarea la temperaturi ridicate. Nu efectuați tratmente dacă există posibilitatea de a ploua în următoarele 4 ore.

80 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 81


5
Capitolul

Regulatori de creștere

Regalis® Plus
100 g/kg prohexadion - calciu
Cum acționează? Care sunt beneficiile oferite de Îmbunătățește rezistența plantei
Regalis® Plus?
Rezistența naturală a pomilor față de boli și • Stimulează mecanismele naturale de apărare
dăunători este îmbunătățită prin dezvoltarea a plantei, crește rezistența naturală la atacul
Regulator de creștere flavonoidelor în lăstarii tineri. agenților patogeni (focul bacterian)

Reducerea creșterii lăstarilor laterali este efectul • Reducerea creșterii lăstarilor determină și o Prohexadion - calciu interferează cu metabolismul • Frunzele compacte cu epidermă mai groasă
major al produsului Regalis® Plus. Giberelinele au reducere semnificativă a costurilor de tăiere flavonoid, declanșând mecanisme naturale de sunt mai puțin atacate de insecte (ex. afide)
un rol determinant în creșterea lăstarilor. apărare.
• Pomii au o coroană mai puțin densă care
Substanța activă prohexadion - calciu permite:
blochează biosinteza giberelinelor, reducând - o mai bună pătrundere a luminii Regalis® Plus a fost introdus în multe țări europene în urmă cu aprox. 10 ani, de atunci și până în
- o bună acoperire la aplicarea tratamentelor
nivelul giberelinelor active, prin urmare creșterea prezent, pomicultorii au observat numeroase beneficii în urma utilizării produsului.
fitosanitare
lăstarilor este limitată. - uscarea mai rapidă a frunzelor după survenirea
precipitațiilor

• Echilibru susținut între creșterea lăstarilor– Efectul asupra creșterii lăstarilor


formarea fructelor – producție finală
Lungimea lăstarului raportată la martorul netratat
• Substanțele asimilate de plantă sunt direcționate
către formarea și dezvoltarea fructelor, și mai
puțin spre creșterea vegetativă
-35%
reducerea lungimii
100%
Optimizarea producției lăstarului
100%
80%

Lungime lăstar %
Regalis® Plus contribuie la obținerea unei • Influențează pozitiv procesul de legare a fructelor 60%
producții convenabile an de an. Prohexadion (mărește numărul de fructe legate) 65%
- calciu inhibă formarea etilenei în condițiile 40%
în care planta este supusă factorilor de stres, • Producțiile inegale de la un an la altul (alternanța
de rodire) pot fi evitate prin tratamente regulate cu 20%
determinând o reducere a căderii (absciziei)
fructelor tinere. Regalis® Plus 0%
Netratat Regalis® Plus
1 tratament, 2.5 kg/ha
• Reducerea creșterii lăstarilor oferă mai mult timp
pentru diferențierea mugurilor de rod și maturarea
lemnului

• Poate îmbunătăți: colorarea, uniformitatea Nr. teste = 20, efectuate în Europa


dimensiunii, fermitatea fructelor și perioada de
păstrare
Efectul asupra producției
Regalis® Plus oferă oportunitatea unică de a crea un echilibru între creșterea lăstarilor și producerea
fructelor.

După utilizarea produsului Regalis® Plus, s-a constatat tendința obținerii unor producții mai crescute de
fructe, însă și mai important, este vorba de producții stabile, cu fructe de bună calitate.

82 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 83


5
Capitolul

Regulatori de creștere

Regalis® Plus
100 g/kg prohexadion - calciu
Efectul asupra producției

+15% +14.4%
18 18
16 16
16.7
14 14
Producție (kg/pom)

Producție (kg/pom)
15.3 14.6
12 12
13.3
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
Netratat Regalis® Plus Netratat Regalis® Plus
2 tratamente 2 tratamente

Elstar Jonagold
Nr. teste = 6, teste efectuate în Cehia, Ucraina

Crește rezistența naturală la atacul agenților patogeni (focul bacterian)


Regalis® Plus - prevenirea atacului focului bacterian (Erwinia amylovora) pe lăstari

-52%
80
70
73%
60
% lăstari infectați

50
40
30
20
10 21%
0
Netratat Regalis® Plus

18
teste din
Tratament efectuat cu 14 zile înainte de apariția infecției
Europa

84 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 85


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai cartofului

Mana cartofului
Phytophthora infestans

De pe tuberculii mănați, infecția se


Simptome transmite la frunzele bazale ale noii
culturi. Odată apărută pe frunzele
Mana (Phythophthora infestans) este cea mai bazale, mana reprezintă sursa pentru
importantă boală în cultura cartofului. următoarele infecții secundare. În final,
de pe tulpini, prin intermediul stolonilor
Agentul patogen atacă toate organele sau direct prin conidii căzute pe sol,
plantei, cu excepția rădăcinilor. Pe suprafața
boala trece din nou pe tuberculi.
superioară a frunzelor, la început spre vârf
și spre marginea lor, apar pete mici, gălbui,
apoi brune, fără un contur delimitat, care apoi În situația în care transmiterea se face
se măresc. Pe partea inferioară a frunzelor prin tuberculii infectați neplantați,
atacate se poate observa un puf albicios, rămași pe câmp, lângă silozuri, etc.
format din fructificațiile ciupercii. În condiții trebuie avut în vedere că mana poate
de temperatură și umiditate favorabilă atacul apărea în câmp mult mai devreme
poate fi devastator, întreaga masă foliară primăvara. De aceea, este recomandat
putând fi distrusă în câteva săptămâni. De ca aceștia să fie distruși înainte de
asemenea, sunt atacate tulpinile, stolonii și a deveni o sursă de infecție pentru
tuberculii. cultură.
Pe tuberculi, atacul de mană se manifestă sub
forma unor pete alungite, brune - cenușii sau
albăstrui, de mărimi variabile.

Combatere

Ciclul Biologic Polyram® DF, Acrobat® MZ 69 WG,


(pentru detalii privind produsele vezi
paginile 50, 18).
Transmiterea bolii se face prin intermediul
miceliului de rezistență din tuberculii infectați
(atât tuberculi infectați plantați, cât și cei
rămași pe câmp după recoltare).

86 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 87


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai cartofului

Alternarioza cartofului Gândacul din Colorado


Alternaria solani Leptinotarsa decemlineata

Simptome Apariție / biologie

Atacul caracteristic este pe frunze, pe care Gândacul din Colorado are 1-2
apar pete brune, mai mult sau mai puțin generații pe an. Iernează ca adult în sol,
circulare, bine delimitate. O altă caracteristică la o adâncime de 20-50 cm. Primăvara,
este că aceste pete prezintă anumite zone după o perioadă scurtă de hrănire,
concentrice. În anii cu condiții favorabile, adulții depun ponta pe dosul frunzelor.
atacul poate trece și pe tuberculi, care prezintă După incubație apar larvele, care
pe tegument pete aproximativ circulare, brune, trec prin patru vârste larvare. Durata
puțin adâncite. stadiului larvar este, în general, de 15-
30 zile. La dezvoltarea completă larvele
părăsesc plantele și se retrag în sol,
unde se transformă în crisalidă și apoi
Ciclul Biologic în adult.

Transmiterea bolii de la un an la altul se face


prin miceliul ciupercii de pe resturile de plante
sau din sol. În timpul vegetației, ciuperca se Diagnostic / Aspect Dăunător
răspândește prin conidii.
Adulții și larvele rod frunzele plantelor
de cartof. În lipsa unor măsuri de
protecție fitosanitară și la un atac
puternic, culturile pot fi compromise
Combatere din primele stadii de dezvoltare.

Polyram® DF, Acrobat® MZ 69 WG (pentru


detalii privind produsele vezi paginile 50, 18).

Combatere

Alverde®, Fastac® Active (pentru


detalii privind produsele vezi paginile
74, 76).

88 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 89


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Mana tomatelor
Phytophthora infestans

Simptome Ciclul Biologic

Mana tomatelor este în general, foarte Se transmite de la un an la altul prin


răspândită, și atunci când întâlnește condiții tuberculii de cartof infectați și prin
favorabile poate produce pierderi semnificative. fructele de tomate rămase în sol.
Boala se manifestă pe frunze, tulpini și fructe. În cazul unor condiții prielnice, de ex.
umiditate ridicată, agentul patogen
Pe frunze, la vârful și pe marginea foliolelor
poate produce pagube importante,
apar pete de culoare verde cenușiu închis.
ducând la dauna totală a culturii.
Pe partea inferioară a petelor se poate observa
un puf albicios, care apare în condiții de Pentru cultura de tomate din câmp,
umiditate. Țesuturile atacate se brunifică și sursa o reprezintă mana din cultura de
se usucă. În culturile din solarii, atacul poate cartof. În timpul vegetației, boala se
evolua foarte repede. Foarte grav este și atacul propagă prin conidii. În solarii mana
pe fructe, care pot fi afectate în orice fază de găsește condiții favorabile când există
dezvoltare: la început apar pete galben - diferențe mari de temperatură între zi
și noapte și se formează foarte mult
verzui, care apoi devin brune. Țesutul din
condens.
dreptul petelor devine tare și denivelat. Infecția
afectează și pulpa fructelor.

Combatere

Polyram® DF, Acrobat® MZ 69 WG,


Cabrio® Top, (pentru detalii privind
produsele vezi paginile 50, 18, 26).

90 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 91


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Alternarioza tomatelor Pătarea albă a frunzelor de tomate


Alternaria solani Septoria lycopersici

Simptome Simptome

Atacă toate organele plantei. Pe frunze se La început atacul are loc pe frunzele
formează pete brune, aproape rotunde, care bazale, pe care se formează pete
în interior prezintă zone concentrice. Petele se mici circulare. Petele își măresc apoi
măresc și cuprind întreaga frunză. dimensiunea, se colorează în brun pe
Fructele sunt foarte sensibile la atacul de margine și în alb-cenușiu în centru. Pe
alternarioză. Pe acestea se formează pete zona centrală se formează fructificațiile
rotunde de culoare brună. Ulterior, petele se ciupercii. Țesuturile atacate se
înnegresc, devin lucioase și ușor concentrice. necrozează și se usucă începând de la
baza plantei.

Ciclul Biologic Ciclul Biologic

Boala se transmite de la un an la altul prin Boala se transmite prin miceliul de


miceliul de rezistență din sol sau de pe resturile rezistență de pe resturile de plante
atacate. În timpul vegetației se propagă
vegetale. În timpul vegetației se răspândește
prin picnospori, care sunt purtați de
prin conidii purtate de vânt. vânt și insectele care se așază pe
frunze, unde produc noi infecții.

Combatere
Combatere
Polyram® DF, Cabrio® Top, Dagonis®
(pentru detalii privind produsele vezi paginile Polyram® DF, Cabrio® Top (pentru
50, 26, 34). detalii privind produsele vezi paginile
50, 26).

92 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 93


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Pătarea cafenie a frunzelor de tomate Putregaiul cenușiu al tomatelor


Cladosporium fulvum Botrytis cinerea

Simptome Simptome

Atacul apare întâi pe frunzele de la baza plantei. Atacul specific este pe fructe, dar
La început apar pete de decolorare pe ambele agentul patogen poate ataca și tulpina
fețe ale frunzei. Apoi, pe fața superioară a și frunzele. Atacul pe fructe are loc, în
frunzei, se intensifică culoarea galbenă, iar general, pe fructele verzi și începe în
pe partea inferioară apare un puf de culoare zona pedunculului, sub forma unor pete
cafenie. La un atac puternic frunzele se usucă. cenușii, apoase, care apoi evoluează
Boala este specifică pentru spațiile protejate. în zona vârfului. În numeroase cazuri,
pulpa fructului este transformată
într-o masă apoasă. Boala este foarte
periculoasă, mai ales în sere și solarii.

Ciclul Biologic

Se transmite de la un an la altul prin miceliul Ciclul Biologic


de pe resturile de plante atacate. Boala este
favorizată de umiditate ridicată, temperatură Agent patogen polifag, atacă
moderată și lipsa aerisirii. numeroase plante de cultură. Se
transmite de la un an la altul prin
miceliul de pe resturile vegetale de la
diferite plante atacate. Poate forma
organe de rezistență numite scleroți. În
timpul vegetației se răspândește prin
Combatere conidii.

Polyram® DF, Cabrio® Top, Dagonis®


(pentru detalii privind produsele vezi paginile
50, 26, 34).
Combatere

Signum® (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 60).

94 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 95


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Făinarea tomatelor Mana castraveților


Leveillula taurica Pseudoperonospora cubensis

Simptome Simptome

Sunt atacate numai frunzele, la început cele de Pe frunze, pe partea superioară, se


la baza plantei. Frunzele atacate prezintă pete formează pete gălbui, bine delimitate
galben-aurii pe partea superioară a acestora, de nervuri. Ulterior aceste pete se
care apoi se acoperă cu fructificațiile ciupercii necrozează în centru. Pe partea
sub forma unui praf. Ulterior, fructificațiile inferioară a frunzei apar fructificațiile
ciupercii se extind inclusiv pe partea inferioară ciupercii sub forma unui puf cenușiu
a frunzelor. Frunzele atacate se necrozează și violaceu (aspect care o diferențiază de
se usucă. pătarea unghiulară). Petele se măresc
și pot cuprinde întreaga frunză care,
în final, se usucă. Infecția are loc în
prezența apei.

Ciclul Biologic

Agentul patogen se transmite prin miceliul Ciclul Biologic


de pe resturile vegetale atacate. În timpul
vegetației se răspândește prin conidii. Se transmite de la un an la altul prin
miceliul de rezistență de pe resturile
de plante atacate. În timpul vegetației
se răspândește prin condii, cu ajutorul
apei, curenților de aer, etc.

Combatere

Cabrio® Top, Dagonis®, Signum® (pentru


detalii privind produsele vezi paginile 30, 34,
60). Combatere

Polyram® DF (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 50).

96 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 97


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Făinarea castraveților Mana cepei


Sphaerotheca fuliginea Peronospora destructor

Simptome Simptome

Frunzele atacate se acoperă (mai ales pe Atacul este foarte periculos, atât pe
partea superioară) cu fructificațiile ciupercii, frunze, cât și pe bulbi. Pe frunze apar,
cu aspect alb prăfos, apoi se îngălbenesc și la început, pete de decolorare, care
se usucă. apoi devin brune și care se pot extinde
pe întreaga frunză. Ulterior, petele se
acoperă cu un puf maroniu, reprezentat
de fructificațiile ciupercii. Bulbii atacați
putrezesc în timpul depozitării.
Ciclul Biologic

Ciuperca formează peritecii - forme sub care


trece peste iarnă. În vegetație se răspândește Ciclul Biologic
prin conidii.
Ciuperca se transmite de la un an la altul
prin miceliul de rezistență – oospori – de
pe resturile de plante atacate, sau prin
miceliul din bulbii infectați. În vegetație
se răspândește prin conidii.
Combatere

Dagonis®, Kumulus® DF (pentru detalii


privind produsul vezi paginile 34, 48).
Combatere

Polyram® DF, Acrobat® MZ 69 WG


(pentru detalii privind produsele vezi
paginile 50, 18).

98 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 99


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Gândacul din Colorado Omida fructelor


Leptinotarsa decemlineata Helicoverpa armigera

Apariție / biologie Apariție / biologie

Gândacul din Colorado are 1-2 generații pe an. Dăunătorul are 2-3 generații pe an.
Iernează ca adult în sol, la o adâncime de 20- Iernează în stadiul de crisalidă, în sol,
50 cm. Primăvara, după o perioadă scurtă de la adâncimi de până la 20 cm. Adulții
hrănire, adulții depun ponta pe dosul frunzelor. apar la sfârșit de aprilie, început de
După incubație apar larvele, care trec prin mai. La câteva zile după apariție încep
patru vârste larvare. Durata stadiului larvar depunerea de ouă pe partea inferioară
este, în general, de 15-30 zile. La dezvoltarea a frunzelor. Incubația durează în jur de o
completă larvele părăsesc plantele și se retrag săptămână, în funcție de temperatură.
în sol, unde se transformă în crisalidă și apoi Larvele trec prin numeroase vârste
în adult. larvare. La completa dezvoltare, larvele
pătrund în sol, unde se transformă în
crisalidă și ciclul se reia.

Diagnostic / Aspect Dăunător


Diagnostic / Aspect Dăunător
Adulții și larvele rod frunzele plantelor. În lipsa
unor măsuri de protecție fitosanitară și la un
atac puternic, culturile pot fi compromise din Dăunător polifag, dintre legume atacă
primele stadii de dezvoltare. în principal tomatele și ardeii. Larvele
de vârsta I și vârsta a II-a rod frunzele
plantelor de cultură, pe care produc
perforații.

Începând cu vârsta a III-a, larvele


Combatere pătrund în interiorul fructelor, unde
distrug semințele și țesuturile. Fructele
își pierd valoarea comercială.
Alverde® (pentru detalii privind produsul vezi
pagina 74).

Combatere

Alverde® (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 74).

100 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 101


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai legumelor

Molia minieră a frunzelor de tomate Putregaiul alb al salatei


Tuta absoluta Sclerotinia sclerotiorum

Apariție / biologie Simptome

Tuta absoluta poate avea până la 10-12 Primele simptome apar pe frunzele de
generații pe an. Poate ierna în diferite stadii de la exteriorul rozetei, care într-un final
dezvoltare (ou, pupă etc). Femelele depun ouă putrezesc. Acest proces, de putrezire,
cilindrice, din care ies larve de culoare verde- va cuprinde în final toată planta, care
se va transforma într-o masă moale
gălbui, care pătrund în organele plantelor. La
și brună, pe care din loc în loc se văd
completa maturitate se transformă în pupă, fie
scleroții.
în galeriile formate, fie în sol. Apoi apar adulții
și ciclul se reia.

Ciclul Biologic
Diagnostic / Aspect Dăunător Putregaiul salatei apare frecvent, atât în
spații protejate, cât și în câmp. Factorul
Originară din America de Sud, molia minieră a care favorizează apariția ciupercii este
frunzelor de tomate a apărut de curând și în umiditatea ridicată.
Europa. Tuta absoluta este un micro-fluture
aparținând ordinului Lepidoptera. Pentru a reduce atacul se recomandă
aerisirea spațiilor de cultură, rărirea
Dăunătorul atacă în principal tomatele, dar și plantelor. De asemenea plantele
alte plante din familia Solanaceae. La tomate, afectate se vor îndepărta din cultură.
larvele atacă toate părțile verzi ale plantelor - Se recomandă rotația la 4 ani, acolo
frunze, lăstari, flori, fructe - pagubele putând unde plantele au fost afectate.
ajunge chiar și la 100%. În frunze, larvele
consumă zona dintre cele două epiderme
(mezofilul) formând minele caracteristice.

Fructele pot fi atacate în perioada cuprinsă Combatere


între formare și maturitate, larvele pătrunzând
mai ales în zona superioară a fructului (din jurul Dagonis®, Signum® (pentru detalii
caliciului), unde formează galerii. privind produsul vezi paginile 34, 60).

Combatere

Alverde® (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 74).

102 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 103


6
Capitolul

Buruieni prezente în culturile de legume

Știr Lobodă porcească


Amaranthus retroflexus Chenopodium album

Descriere Descriere

Tulpină aspru păroasă, cu înălțimea de 60- Plantă extrem de variabilă, cu înălțime


120 cm, având frunze cu lungimea de 7,5-15 cuprinsă între 12 cm și 1,5 m. Specie
cm, formă rombic-ovată, întregi și păroase. anuală de vară, cu tulpină verde
Are flori mici, unisexuate, repartizate în spice albăstruie, ramificată, striată, care
compacte, cilindrice, cu lungimea de până la prezintă pete roșii sau violete. Frunzele
6,5 cm. sunt simple, alterne, de culoare verde
la exterior și alb-făinos pe partea
inferioară. Forma frunzelor variază de
la ovat-romboidală la ovat - lanceolată.
O plantă formează până la 100.000 de
semințe, semințe care pot trece prin
Combatere tubul digestiv al animalelor fără să-și
piardă capacitatea de germinație.
Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul Semințele pot germina tot timpul anului.
vezi pagina 10).

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 10).

104 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 105


6
Capitolul

Buruieni prezente în culturile de legume

Busuioc sălbatic, năsturei Mohor lat


Galinsoga parviflora Echinochloa crus-galli

Descriere Descriere

Este o buruiană anuală din familia Compositae. Specie anuală din familia Gramineae.
Tulpina ajunge la 50-60 cm, prezentând frunze Semințele germinează eșalonat, pe
scurt păroase. Florile sunt grupate în calatidii tot parcursul anului, formând 5-6 frați.
mici cu flori ligulate albe și flori tubuloase Frunzele sunt lipsite de ligulă și au
galbene. O plantă formează 1.000 - 25.000 limbul lat. Tecile bazale au, de regulă,
de semințe. Este o buruiană specifică solurilor culoare violacee.
ușoare și fertile.
Inflorescența este un spic racemiform,
cu spiculețe grupate pe ramuri scurte,
prevăzute cu 3 glume neegale. Este o
buruiană foarte răspândită, îndeosebi
pe soluri cu aport freatic și bine aerate.
Combatere
Semințele rămân viabile în sol pe o
perioadă de peste 15 ani.
Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul
vezi pagina 10).

Combatere

Stomp® Aqua, Stratos® Ultra (pentru


detalii privind produsele vezi paginile
10, 16).

106 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 107


6
Capitolul

Buruieni prezente în culturile de legume

Urzică moartă Mușețel nemirositor


Lamium purpureum Matricaria inodora

Descriere Descriere

Este o buruiană anuală din familia Labiatae, Plantă anuală, foarte frecventă în
răspândită în toată țara. Tulpina este culturile agricole. De asemenea,
tetramuchiată și ramificată și poate ajunge la se poate dezvolta foarte puternic.
peste un metru înălțime. Frunzele de la bază Are rădăcină pivotantă, iar tulpina
sunt pețiolate, iar cele superioare sunt sesile. poate ajunge la 50-100 cm înălțime.
Inflorescența este de tip calatidiu, cu
ligule albe, iar florile tubuloase sunt
galbene. Semințele germinează atât
toamna, cât și primăvara.

Combatere Când germinează toamna, planta


iernează sub formă de rozetă și
înflorește primăvara devreme. Pe lângă
Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul
pagubele directe, această buruiană
vezi pagina 10).
poate crea probleme și prin îngreunarea
recoltării.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 10).

108 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 109


6
Capitolul

Buruieni prezente în culturile de legume

Ardeiul broaștei Mohor


Polygonum persicaria Setaria spp.

Descriere Descriere

Plantă anuală. Tulpina este verticală, de obicei Plantă anuală din familia Gramineae,
ramificată și glabră. Frunzele sunt lanceolate cu inflorescență panicul spiciform
cu pete mai închise la culoare pe partea cilindric, de 5-12 cm lungime, de
superioară. Florile, albicioase, sunt grupate culoare verde. Frunzele sunt liniare cu
dens, sub formă de spice. lungimea de 8-20 cm și lățimea de 1,2
cm; fără perișori. Înălțimea: până la 1
m. Semințele germinează primăvara
mai târziu.

Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul


vezi pagina 10).
Combatere

Stomp® Aqua, Stratos® Ultra (pentru


detalii privind produsele vezi paginile
10, 16).

110 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 111


6
Capitolul

Buruieni prezente în culturile de legume

Rocoină Punguliță
Stellaria media Thlaspi arvense

Descriere Descriere

Specie anuală foarte frecventă în culturi. În anii Buruiană anuală, foarte răspândită,
favorabili, această buruiană poate acoperi din familia Cruciferae. Tulpina plantei
solul în întregime, dezvoltând o mare masă este erectă, de 20-40 cm, atât simplă,
vegetativă pe hectar, cu influență foarte cât și ramificată. Frunzele de la bază
nefavorabilă pentru planta de cultură. Buruiana sunt lanceolate, pețiolate, iar cele de
are tulpină târâtoare sau ascendentă. Frunzele pe tulpină sunt sesile. Planta este
sunt dispuse câte două și au dimensiuni glabră. Florile sunt albe, grupate în
reduse. racem terminal. Semințele își păstrează
germinația până la 15 ani.

Combatere Combatere

Stomp® Aqua (pentru detalii privind produsul Stomp® Aqua, (pentru detalii privind
vezi pagina 10). produsul vezi pagina 10).

112 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 113


6
Capitolul

Principalele boli ale pomilor fructiferi

Rapănul mărului Făinarea mărului


Venturia inaequalis Podosphaera leucotricha

Simptome Simptome

Rapănul este una dintre cele mai păgubitoare Făinarea atacă mugurii, lăstarii,
boli care afectează mărul, atacând frunzele, inflorescențele, iar la soiurile sensibile
fructele și lăstarii. Pe frunze apar pete cafenii- și fructele. Organele atacate se
negricioase, catifelate, care se unesc cu timpul acoperă cu o pâslă prăfoasă, albicioasă
și acoperă întreaga frunză. Frunzele atacate se caracteristică, formată din miceliul
usucă și cad de timpuriu. Fructele pot fi atacate ciupercii. La atac puternic, frunzele și
în toate stadiile de dezvoltare. Pe fructe apar inflorescențele se usucă.
aceleași pete cenușii, catifelate, după care
fructele se deformeză, crapă și, în cazul unui
atac timpuriu, cad din coroană.

Ciclul Biologic

Ciuperca iernează în principal sub


Ciclul Biologic formă de miceliu de rezistență între
solzii mugurilor și pe lăstarii atacați.
Primăvara devreme, la suprafața
Agentul patogen se transmite de la un an organelor atacate se formează conidiile
la altul sub formă de miceliu de rezistență, ciupercii, care, în condiții favorabile,
peritecii care se formează pe frunzele atacate realizează noi infecții.
și care iernează pe sol. Primăvara devreme,
în peritecii se formează ascosporii care, în
condiții favorabile, realizează infecțiile primare
masive. În cursul vegetației boala se propagă
prin conidii. Combatere

Bellis®, Dagonis®, Kumulus® DF,


Sercadis® (pentru detalii privind
produsele vezi paginile 22, 34, 48, 52).
Combatere

Bellis®, Dagonis®, Delan® Pro, Polyram®


DF, Sercadis® (pentru detalii privind produsele
vezi paginile 22, 34, 42, 50, 52).

114 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 115


6
Capitolul

Principalele boli ale pomilor fructiferi

Pătarea roșie a frunzelor de prun Focul bacterian al rozaceelor


Polystigma rubrum Erwinia amylovora

Simptome Simptome

Frunzele atacate prezintă pete ovale sau Bacteria atacă inflorescențele, frunzele,
circulare, care la început sunt de culoare lăstarii la culturile de măr, păr și gutui.
gălbuie. După un timp, petele devin de culoare
roșie închisă. Frunzele puternic atacate cad de De obicei, primele simptome apar
pe flori (aspectul pălit sau ars al
timpuriu și pomii se debilitează și dau producții
inflorescențelor, observabil la începutul
mici.
primăverii).
Florile se ofilesc și se brunifică. Apoi
boala se extinde la frunzele învecinate
și, în final, întreg lăstarul este afectat.
Ciclul Biologic Pe lăstari pot apărea și ulcerații, ulterior
lăstarii se îndoaie de la vârf sub formă
Agentul patogen se transmite de la un an la de cârje. Atacul de foc bacterian poate
altul pe frunzele atacate căzute sub pomi, produce pagube însemnate, ducând
ciuperca iernând sub formă de peritecii. chiar la uscarea integrala a pomului sau
Primăvara, în aceste peritecii se formează a plantației.
asce cu ascospori. În condiții favorabile de
temperatură și umiditate, ascosporii produc
infecțiile primare pe frunze.
Ciclul Biologic
La vreme caldă şi umedă se formează spori
noi, care provoacă alte infecţii în timpul
Boala se transmite de la un an la altul
perioadei de vegetaţie. Agentul patogen se
prin bacteriile din organele atacate.
poate răspândi astfel foarte rapid.
Primăvara, când condițiile devin
favorabile, de obicei în timpul înfloritului
pomilor, bacteriile care au trecut
peste iarnă încep să se înmulțească
Combatere și să infecteze noi organe. În timpul
vegetației, boala se răspândește în
Signum® (pentru detalii privind principal prin intermediul picăturilor de
produsul vezi pagina 60). ploaie. Diseminarea bacteriei se poate
realiza și prin intermediul insectelor.

Combatere

Regalis® Plus (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 78).

116 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 117


6
Capitolul

Principalele boli ale pomilor fructiferi

Monilioza sau putregaiul brun al sâmburoaselor


Monilinia spp.

Simptome Ciclul Biologic

Monilioza este o boală larg răspândită la Ciuperca se transmite de la un an la


speciile pomicole sâmburoase: cireș, vișin, altul prin miceliul de rezistență din
prun, piersic, cais. Predispoziție maximă la organele atacate. Primăvara devreme,
atac au soiurile în perioada înfloritului și în pe porțiunile de plante atacate în anul
precedent - fructe mumificate, lăstari
perioada maturării fructelor. Astfel, se constată
uscați - se formează sporodochiile
că florile, frunzele și lăstarii atacați se ofilesc, se
ciupercii, alcătuite din conidioforii și
brunifică, se usucă și rămân pe pom. Fructele, conidiile ciupercii. În condiții favorabile,
aproape de maturitate, putrezesc și se acoperă conidiile infectează organele sensibile,
cu un puf cenușiu-albicios caracteristic. fie prin intermediul rănilor, fie direct prin
pistil, petale, lăstari erbacei.

Combatere

Signum® (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 60).

118 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 119


6
Capitolul

Principalele boli ale pomilor fructiferi

Antracnoza frunzelor de cireș


Cocomyces hiemalis

Simptome Ciclul Biologic

Atacă frunzele de cireș și vișin, formând pete Iernează ca miceliu de rezistență în frunzele
roșietice pe partea superioară și roz-albicioase atacate. Primăvara devreme, pe frunzele
pe partea inferioară a frunzelor. La atac puternic atacate se formează apoteciile ciupercii,
frunzele se usucă și cad din pomi, rezultând o care conțin asce cu ascospori. În condiții
defoliere prematură a acestora. favorabile are loc proiectarea ascosporilor
(proiectare care poate coincide cu începutul
înfloritului), ascospori care realizează infecțiile
primare. După o perioadă de incubație de 2-3
săptămâni, pe frunzele atacate se formează
conidiofori și conidii. Conidiile realizează
infecțiile secundare.

Combatere

Signum® (pentru detalii privind produsul vezi


pagina 60).

120 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 121


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai viței de vie

Mana viței de vie


Plasmopara viticola

Simptome Ciclul Biologic

Mana viței de vie atacă toate organele verzi ale Toamna, pe frunzele atacate - cu pete
plantei. Pe partea superioară a frunzelor apar, mozaicate, se formează zoosporii.
la început, pete gălbui. Ulterior, pe partea Primăvara zoosporul germinează,
dând naștere la zoosporange
inferioară a frunzelor, în dreptul acestor pete, (macroconidie), care, la rândul său,
apare o pulbere albicioasă, rezultată din conține 10-20 zoospori cu flageli ce pot
fructificațiile ciupercii. În final, zona afectată realiza infecția primară. Zoosporii sunt
a frunzei se usucă (necrozează). Pe ciorchini atrași de stomate, își pierd cilii și emit un
atacul este extrem de dăunător, mai ales atunci filament de germinație care pătrunde
în spațiile intercelulare. Perioada de
când are loc în stadiile tinere. În situația în care incubație (infecție-sporulare) este, în
atacul apare în jurul înfloritului, ciorchinii se medie, de 7 zile (4 zile, până la 18 zile),
acoperă cu un puf alb, florile se brunifică și, în funcție de temperatură și umiditate.
în final, ciorchinele se usucă în totalitate. După După manifestarea simptomelor și
apariția fructificațiilor se formează
ce boabele s-au format, atacul de mană poartă
microconidiile. Acestea conțin
denumirea de Rot-Gris (când boabele sunt zoospori care, în condiții favorabile,
mici, se brunifică și apoi se acoperă cu puful realizează infecții secundare.
alb caracteristic) sau Rot-Brun (când atacul are
loc pe boabe mai dezvoltate, care devin brune,
zbârcite și nu se mai acoperă cu fructificațiile
ciupercii). În condiții favorabile de atac și în
lipsa măsurilor de combatere, mana poate
compromite complet producția de struguri. Combatere

Polyram® DF, Acrobat® MZ 69 WG,


Cabrio® Top, Delan® Pro, Soriale®
LX, (pentru detalii privind produsele
vezi paginile 50, 18, 26, 42, 66).

122 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 123


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai viței de vie

Făinarea viței de vie


Uncinula necator

Simptome Ciclul Biologic

Făinarea viței de vie determină simptome Ciuperca iernează în muguri sub formă
caracteristice: pulbere albă, care acoperă de miceliu de iarnă și sub formă de
organele atacate. Atacul cel mai periculos este cleistoteci. Primăvara, imediat ce
pe tinerele boabe aflate în creștere, care pot fi condițiile au devenit favorabile, miceliul
acoperite în totalitate de pulberea albicioasă. crește odată cu pornirea în vegetație,
dând naștere unui alt miceliu pe care se
În faza mai avansată de atac, boabele crapă,
formează stadiul conidial. Răspândirea
fiind distruse în totalitate.
în cursul vegetației se realizează prin
conidii. Prin infectarea lăstarilor, are
loc pătrunderea ciupercii în ochii de
iarnă, miceliul rămânând acolo până în
primăvara următoare.

Combatere

Kumulus® DF, Cabrio® Top,


Vivando , Sercadis (pentru detalii
® ®

privind produsele vezi paginile 48, 26,


68, 52).

124 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 125


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai viței de vie

Putregaiul cenușiu Excorioza viței de vie


Botrytis cinerea Phomopsis viticola

Simptome Simptome

Putregaiul cenușiu al viței de vie atacă frunzele, Excorioza este una dintre principalele
inflorescențele, lăstarii și strugurii. Cele mai boli ale lemnului. Poate duce la pieirea
mari pagube sunt produse pe boabele mature, prematură a butucilor. Poate ataca
chiar înainte de recoltare. Boabele atacate frunzele, ciorchinii și boabele, dar
se brunifică și se acoperă cu fructificațiile atacul tipic este pe lăstari și poate
ciupercii, care sunt de culoare cenușie. determina moartea mugurilor bazali și
fragilitatea coardelor, care se pot rupe
ușor. Primăvara, lăstarii atacați prezintă
pete clorotice pe partea bazală.
Ulterior, odată cu creșterea lăstarului,
Ciclul Biologic petele confluează, formează cruste
de culoare neagră și excoriații ale
scoarței. Toamna, pe coardele atacate
Ciupercă polifagă. Iernează sub formă
se fomează organele de fructificare
de miceliu, scleroți. Când condițiile devin
ale ciupercii, iar petele tind să devină
favorabile ciupercii, scleroții produc forma
albicioase.
conidiană, care determină infecții. Ca mediu
inițial de producere a focarelor de Botrytis
pot servi și organele moarte din interiorul
ciorchinelui: petale, stamine, boabe mănate, Ciclul Biologic
etc.

Agentul patogen se transmite de la


un an la altul sub formă de miceliu
pe organele atacate. Primăvara, pe
organele atacate se formeză picnidiile,
Combatere care pătrund în interiorul plantei
atacate, în principal prin rănile rezultate
Cantus® (pentru detalii privind produsul vezi de la tăieri. Odată cu evoluția atacului,
pagina 30). pe organele atacate se formează
fructificațiile ciupercii, care pot rezista
peste iarnă.

Combatere

Cabrio® Top (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 26).

126 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 127


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai viței de vie

Putregaiul negru
Guignardia bidwellii

Simptome Ciclul Biologic

Pot fi atacate frunzele, lăstarii și strugurii. Pe Agentul patogen se transmite de la


frunze (întâi pe cele de la baza butucului), apar un an la altul sub formă de peritecii
pete aproape rotunde, de culoare gălbuie, cu sau picnidii care se formează pe
marginea de culoare mai închisă. Ulterior petele organele atacate, în special pe strugurii
se necrozează. Atacul cel mai periculos este pe mumificați.
boabele în creștere. La început apar pete mici,
de aproximativ 1 mm, asemănătoare cu cele Primăvara devreme, după dezmugurit,
de pe frunze, de culoare gălbuie, înconjurate când apar condiții de mediu favorabile -
de o margine brună. Apoi, petele se dezvoltă în special ploi - au loc infecțiile primare,
rapid, se zbârcesc și devin de culoare închisă. care se realizează în principal prin
În final, întreg bobul este afectat, devenind, ascosporii maturi din peritecii. Infecțiile
practic, mumifiat și de culoare neagră. Pe secundare se realizează prin picnidii.
boabele atacate se formează fructificațiile
ciupercii. Putregaiul negru este o boală care se
poate extinde în plantație de la an la an. De
aceea, este importantă combaterea focarelor
inițiale, în prima parte a perioadei de vegetație. Combatere

Cabrio® Top (pentru detalii privind


produsul vezi pagina 26).

128 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 129


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai viței de vie

Molia brună a strugurilor (Cochilisul)


Eupoecillia ambiguella; Clysia ambiguella

Apariție / biologie Diagnostic / Aspect Dăunător

În țara noastră este semnalată mai ales la limita Molia brună atacă peste 90 de specii
nordică a arealului viticol, în zonele mai umede de plante.
și răcoroase. Larvele primei generații rod bobocii
florali, florile și boabele tinere, iar
Prezintă două generații pe an. Din ultima generația a II-a distruge boabele
decadă a lunii aprilie până la sfârșitul lunii mai înainte și după intrarea în pârgă.
apar adulții generației hibernante. La circa o Atacul generației a II-a creează condiții
săptămână de la apariție are loc depunerea favorabile atacului de putregai cenușiu.
ouălor. O femelă depune circa 50 de ouă izolat
pe ciorchine și mai rar pe frunze.
Larvele neonate leagă cu fire mătăsoase 2-3
boboci florali, pătrund în aceștia, consumându-
le staminele și pistilul. La maturitate - sfârșitul
lunii iunie - larvele țes coconii mătăsoși care se
Combatere
împupează.
Fastac® Active (pentru detalii privind
Adulții generației a II-a, apar din a doua decadă produsul vezi pagina 76).
a lunii iulie, iar după 3-4 săptămâni ouăle sunt
depuse pe boabele verzi. După 7-10 zile larvele
pătrund în boabe și se hrănesc cu conținutul
acestora.

130 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 131


6
Capitolul

Principalele boli și dăunători ai viței de vie

Molia verde a strugurilor


Lobesia botrana

Apariție / biologie Diagnostic

În partea de sud a țării, unde produce și În funcție de momentul atacului,


cele mai mari pagube, molia strugurilor are 3 respectiv în funcție de generație, larvele
generații pe an. Iernează în stadiul de crisalidă moliei strugurilor rod bobocii florali,
în crăpăturile scoarței sau în sol. Primăvara, inflorescențele, ciorchinii și tinerele
boabe, sau fac galerii în boabele mai
adulții (fluturii) generației hibernante depun
dezvoltate sau în pârgă. Părțile atacate
ouăle din care, după o perioadă de incubație de
sunt înfășurate cu fire mătăsoase. Pe
6-8 zile, apar larvele. Perioada larvară durează lângă pagubele directe, atacul moliei
25-30 de zile, în funcție de temperatură. strugurilor produce și pagube indirecte,
Perioada de nimfă durează 10-13 zile. Adulții prin favorizarea atacului ciupercii
generației întâi apar la început de iunie. Aceștia Botrytis cinerea.
depun ouăle generației a II-a, care se dezvoltă
până la începutul lunii august, când apar
adulții. Aceștia depun ouăle generației a III-a
pe boabele de struguri. La încheierea stadiului
Combatere
larvar, larvele se retrag la locurile de iernare,
unde se transformă în crisalide. În zona de sud,
generațiile succesive se întrepătrund, ceea ce Fastac® Active (pentru detalii privind
produsul vezi pagina 76).
face și mai dificilă combaterea dăunătorului.

132 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 133


7
Capitolul

Pregătirea soluției de stropit

Cum efectuăm un amestec Pentru reducerea trecerilor pe teren la aplicarea tratamentelor chimice, Cum realizăm un test de Atunci când trebuie să realizăm un amestec despre care nu avem suficiente
atunci când este posibil, efectuăm amestecuri de produse în rezervorul informaţii disponibile, se efectuează testul de miscibilitate care vă confirmă
de produse pentru protecţia miscibilitate? dacă amestecul poate fi pulverizat. Amestecul din testul de miscibilitate trebuie
echipamentului de stropit.
plantelor la aplicarea unui să conţină aceeaşi concentraţie de produse  ce urmează să fie utilizate
tratament în câmp? în amestecul din rezervorul echipamentului de stropit. Pentru aceasta, să
Din punct de vedere tehnic, în multe lucrări de specialitate, procedeul presupunem că vom folosi un volum de pulverizare de 100 l/ha la culturile de
este denumit “tank mix”, iar pentru realizarea corectă a acestuia se impun câmp. Un amestec stabil, fără incompatibilităţi chimice şi de formulare, nu va
câteva reguli privind: cunoaşterea produselor care constituie amestecul, provoca blocaje şi poate fi aplicat fără probleme.
compatibilitatea acestora şi, nu în ultimul rând, analiza temeinică a amestecului
Menţionăm că doar prin amestecul produselor chimice cu apa,
în vederea obţinerii unor eficacităţi sinergice care să justifice, în final, efectele incompatibilităţile biologice nu sunt relevante şi nu se pot evidenţia
pozitive privind îmbunătăţirea stării culturale a lanurilor şi/sau favorizarea prin acest test. De aceea s-a insistat ca la realizarea amestecurilor să
condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor cultivate. fie bine fundamentate şi efectele fiziologice.

Obţinerea avantajelor scontate, prin utilizarea amestecului de Procedeul practic de realizare a testului de miscibilitate simulează la o scară mai
mică realizarea amestecului propus într-un recipient cu volum cunoscut.
produse pentru protecţia plantelor, la o singură aplicare, este
posibilă dacă amestecul îndeplineşte următoarele caracteristici: De exemplu:
• Într-un recipient transparent mai înalt se adaugă 1.000 ml apă peste care se
• Nu provoacă interferenţe antagonice  asupra eficacităţii sau a efectului adaugă, unul după altul, produsele stabilite pentru amestec, având grijă ca pentru
sinergic al produselor; fiecare produs adăugat să procedăm la măsurarea exactă a cantităţilor ce vor
constitui concentraţiile propuse soluţiilor de aplicat.

• Nu provoacă daune culturilor agricole sau reacţii chimice nespecifice care nu • Foarte important este ca, după introducerea în vas a unui produs, să se asigure
permit pulverizarea uniformă a soluţiilor (precipitări, separări ale componentelor omogenizarea soluţiei, astfel ca, la final, să obţinem un amestec omogen al tuturor
din amestec, etc.); componentelor amestecului.

Să presupunem că trebuie realizat un amestec de erbicid (1 l/ha) cu un insecticid


• Asigură o aplicare uniformă pe toată durata aplicării; (200 ml/ha). Din fiecare produs vom extrage cu o seringă de unică folosinţă
cantităţile echivalente respectiv:
• În cazul realizării unui amestec cu produse pe care nu le-aţi utilizat anterior, - 10 ml erbicid,
trebuie să procedaţi înainte de aplicarea în câmp a tratamentului la efectuarea - respectiv 2 ml insecticid,
unui test de miscibilitate. Acest test vă ajută să preveniţi din timp problemele - procedăm la omogenizarea soluţiei după fiecare produs adăugat în apă,
- la final punem capacul borcanului, omogenizăm bine amestecul,
care pot să apară în câmp la aplicarea amestecului. - lăsăm cel puţin 2-3 ore sub observaţie. Se poate lăsa şi peste noapte urmând
să fie analizat în ziua imediat următoare.
• Înainte de constituirea amestecului este obligatoriu să se citească cu mare
atenţie  etichetele produselor, acordând atenţie deosebită asupra tuturor Produsele granulate se adaugă cu o linguriţă (1/4 linguriță la fiecare 100 g/ha care
informaţiilor privind: trebuie să fie aplicate în câmp).

Se va analiza dacă amestecul prezintă incompatibilităţi evidente, cum ar fi


- recomandările de aplicare, coagularea sau precipitarea.
- restricţii la aplicarea soluţiilor de stropit,
- compatibilitatea produselor, Este normal ca uneori să apară mici depuneri ale produselor cu formulare DF,
- calitatea apei pentru realizarea soluţiilor etc. WDG sau pulberi (PU, WP). Dacă apar dificultăţi prin sedimentarea suspensiei
în timpul pulverizării, este nevoie să agităm suplimentar amestecul, asigurând
- Dacă există recomandări că produsele nu pot fi amestecate cu alte agitarea mecanică sau hidraulică. În caz contrar pot să apară blocaje, stropriri
produse, respectaţi-le întocmai, procedând la aplicarea acestora singure neuniforme ale culturilor sau se pot înregistra reacţii adverse ale produselor de
sau cu adjuvanţii corespunzători indicaţi de producător. protecţia plantelor, afectând grav cultura. După realizarea acestui test, procedaţi
la eliminarea conţinutului în condiţii de siguranţă pentru om şi mediul înconjurător
• Pentru informaţii suplimentare consultaţi furnizorul produsului; conform reglementărilor în vigoare.

134 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 135


7
Capitolul

Pregătirea soluției de stropit

Cum realizăm amestecul Constatăm frecvent eşuări ale realizării amestecurilor de produse chimice Care este ordinea standard De aceea ordinea standard şi etapele de introducere în amestec a produselor
de produse chimice la în câmp datorită lipsei de cunoaştere a principalelor  reguli care trebuie şi care sunt etapele de sunt următoarele:

prepararea soluţiei de respectate la efectuarea amestecurilor. introducere în amestec a Se umple rezervorul cel puțin 1/2-2/3 cu apă care îndeplineşte cerinţele
stropit direct în rezervorul produselor? corespunzătoare componentelor propuse pentru amestec (valoarea pH -ului,
Menţionăm că reuşita unui tratament este întotdeauna realizată dacă asigurăm
echipamentului de stropit? duritatea sau alte limitări).
întocmai respectarea principiilor de bază ale amestecurilor.
• Pentru  reglarea pH-ului, se adaugă un  agent de tamponare /
Pentru aceasta, reamintim faptul că datorită  modului foarte diversificat neutralizare, de exemplu sulfatul de amoniu.
de formulare al produselor pentru protecţia plantelor:
• pulberi, granule, • Primele produse  care se adaugă în rezervor sunt cele cu  formulare
• soluţii concentrate, chimică solidă  (granule, pulberi). Pentru o mai bună dispersie a produselor,
se recomandă:
• concentrate emulsionabile,
- vărsarea lor din partea de sus a rezervorului
• produse uleioase
- cu sistemul de agitare în funcţiune pentru obţinerea unui amestec omogen.
nu trebuie să ne fie niciodată indiferentă ordinea de introducere în soluţia de
stropit a acestora. • Foarte importantă  este recomandarea de a se proceda la  adăugarea
treptată a produselor, astfel încât să existe garanţia că fiecare produs este bine
Eventualele abateri acceptate în ordinea standard de amestec pot fi posibile dizolvat înainte de a adăuga încă unul în amestec.
numai dacă există o recomandare specifică în eticheta produsului sau dacă, în • Dacă adăugaţi un preamestec (cantitatea de produs chimic este amestecată
mod excepțional, există un element-cheie al amestecului. în prealabil într-o cantitate mică de apă) se asigură o dizolvare mai rapidă a
produsului chimic.
• Este cunoscut faptul că o parte dintre produsele formulate ca  granule
dispersabile în apă au nevoie de timp (5-10 minute) să se separe şi să se
dizolve, înainte de a fi adăugate alte tipuri de produse.
• Următoarele produse care se adaugă în rezervor sunt formulările lichide (EC,
CE, SE, SC) şi cele formulate ca dispersie în ulei (OD).
• Dacă se adaugă şi îngrăşăminte lichide, este necesară o agitare continuă
a amestecului  pentru obţinerea unui amestec omogen fără segregări în
rezervorul echipamentului de stropit.
• Ultimul produs ce se adaugă în rezevor este un adjuvant (surfactant, agent
de umectare, agent de penetrare, agent de lipire – sticker, etc), produs care, de
regulă, contribuie la îmbunătăţirea calităţii amestecului asigurând o pulverizare
uniformă şi creşterea performanţei produselor chimice folosite în amestec.

• După ce s-au adăugat toate produsele şi s-a asigurat omogenizarea acestora


în bazinul instalaţiei de stropit, se completează cu apă, soluţia obținută se
amestecă bine menţinându-se procesul de agitare pe întreg procesul de lucru în
timpul aplicării soluţiei până la golirea bazinului. Se acordă o atenţie deosebită
măsurilor de protecţia muncii în vederea prevenirii accidentelor la om şi mediul
înconjurător.

• Nu se recomandă păstrarea pe termen mai îndelungat a amestecurilor de


produse chimice (a soluţiilor de stropit), acestea trebuie să fie aplicate cât mai
repede posibil.

136 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 137


8
Capitolul

Bune practici de utilizare a PPP

Înainte de stropire

Planificați activitatea • Folosiți un plan de management al protecției culturilor pentru a identifica Apa • Asigurați-vă că alimentarea cu apă și soluția de stropire nu sunt
orice risc pentru mediul înconjurător care ar putea proveni din activitățile niciodată direct conectate. Folosiți rezervoare tampon sau verificați de
dvs. și asigurați-vă că operatorul beneficiază periodic de cursuri de pregătire două ori supapele pentru a proteja rețelele de apă.
pentru operatori profesioniști. • Montați alarme și supape de întrerupere pentru a opri revărsarea din
dispozitivul de stropit.
• Nu lăsați niciodată un echipament de stropit nesupravegheat în
timpul umplerii.

Amestecați și umpleți cu atenție!


Produsele de protecție a • Decideți ce produse pentru protecția plantelor urmează să fie aplicate.
plantelor și organizarea • Identificați suprafețele sensibile și respectați zonele-tampon.
• Planificați în prealabil locurile de preparare a soluției, încărcare și curățare a
utilizării lor echipamentului.
• Citiți cu atenție etichetele produselor.
Umplerea echipamentului • Zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit
Calculați cantitățile de produs și apă necesare. trebuie situate la depărtare de surse de apă.
Evitați resturile de la stropire prin asigurarea calculării volumului exact de
de stropit impune o
• Acordați o atenție foarte mare atunci când turnați PPP din ambalajul
soluție necesar a fi aplicată. atenție specială original, pentru a evita scurgerea de picături mici și/sau stropirea.
• Folosiți vase de inducție și sisteme de transfer închise oriunde
practicați umplerea echipamentului de stropit.
• Umplerea pe platforma de beton din curtea fermei poate duce la
vărsarea directă a PPP în canale și cursuri de apă, atunci când această
Echipamentul • Controlați și calibrați echipamentul de stropit și asigurați-vă că echipamentul platformă nu este amenajată special pentru reținerea scurgerilor
este testat anual în cadrul Programului Național de Verificare a echipamentului accidentale.
de stropit (în curs de a fi implementat și în România).
• Verificați echipamentul de stropit în privința scurgerilor. Amestecați și încărcați cu grijă!
• Asigurați-vă că supapele cu duze de oprire a picurării funcționează corect.

Umplerea echipamentului • Umplerea echipamentului de stropit în curtea fermei trebuie efectuată


de stropit în curtea fermei cu grijă deosebită.
Deplasarea la parcela • Planificați-vă cea mai bună cale de a ajunge la parcelă fără a expune sursele • Fie folosiți o tavă de plastic, fie un dig portabil care vă permite să
de tratat de apă riscului de poluare. Evitați folosirea vadurilor. colectați orice scurgeri.
• Închideți pompele în timpul deplasării. Asigurați-vă că sunt securizate • Umpleți într-o zonă îndiguită unde orice scurgere și apa de spălare
cuplele. pot fi colectate pentru a fi tratate într-un biopat (Biobed, Phytobac)
amenajat sau prin intermediul unui dispozitiv de evacuare a deșeurilor.
• Țineți la îndemână materiale pentru curățarea imediată a eventualelor
scurgeri.

138 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 139


8
Capitolul

Bune practici de utilizare a PPP

Înainte de stropire În timpul stropirii

Umplerea echipamentului • Folosiți o cutie de transport care se poate încuia, în așa fel încât produsele Evitați contaminarea directă Evitați orice contaminare posibilă !
de stropit pe câmp să fie păstrate în siguranță.
• Stropiți doar când echipamentul de stropit este în mișcare.
• Asigurați-vă că zona de umplere este situată la o distanță de cel puțin 10 • Opriți echipamentul de stropit când efectuați o întoarcere.
metri de orice șanț sau curs de apă. • Dacă observați orice scurgere: opriți imediat echipamentul de stropit
și reparați-l.
• Schimbați periodic locația selectată pentru umplerea echipamentului de • Nu stropiți în apropierea cursurilor de apă, fântânilor și canalelor de
stropit și amestecarea pe câmp. scurgere.

• Folosiți o tavă de scurgere pentru a colecta orice scurgeri sau stropiri


accidentale.

Evitați driftul • Nu stropiți în zonele tampon.


• Selectați duzele potrivite conform etichetei produsului și scopului
urmărit. Acolo unde este practic, folosiți duze cu drift redus.

Evitați riscul de scurgere • Nu stropiți atunci când există riscul de răsturnare sau de preluare a
produsului de către apa de ploaie.
• Nu stropiți pe teren înghețat sau îmbibat cu apă.
• Stropiți capetele parcelei la sfârșit, pentru a evita trecerea utilajelor
peste terenul stropit.

Indicație: Atunci când cumpărați un echipament de stropit nou,


asigurați-vă că noul model reduce la minim volumul soluției reziduale.

140 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 141


8
Capitolul

Bune practici de utilizare a PPP

După stropire Gestiunea deșeurilor/ resturilor

Este bine să aveți la dvs., în parcela unde s-a aplicat soluția, apă Gestiunea ambalajelor • Urmați recomandările de pe etichetă sau alte instrucțiuni pentru
pentru curățarea interiorului și exteriorului echipamentului de stropit și procedurile de tratare după utilizare.
rezervorului. • Participați la programele autorizate de colectare/ reciclare (SCAPA).
• Niciodată nu ardeți sau îngropați ambalajele.
Urmați instrucțiunile producătorului și asigurați-vă că echipamentul de stropit
este curățat foarte bine; rezervorul poate impune până la trei clătiri.

În interior • Fixați în interior duze de clătire a rezervorului pentru a mări eficiența spălării. Stocuri nedorite • Separați produsele de protecție a plantelor expirate de celelalte și
Diluați restul soluției din cuva cu apă și aplicați soluția asupra zonei din câmp contactați distribuitorul/producătorul pentru rezolvarea problemei.
unde ați început stropirea. • Nu îndepărtați niciodată resturile de produse prin vărsarea lor în
• Diluați de două ori soluția rămasă și aplicați-o din nou. canalizare și nu le îngropați niciodată.
Luați înapoi la ferma dvs. doar partea diluată, care nu mai poate fi aplicată.

Resturile soluțiilor de • Refolosiți produsele diluate de protecție a plantelor în cazul în care


În exterior • Folosiți o lance de stropire (tip Karcher) pentru a curăța echipamentul de legea permite acest lucru.
stropire pe câmp. stropire
• Depozitați produsele diluate de protecție a plantelor în siguranță.
• Curățați noroiul de pe roți înainte de a părăsi câmpul. • Nu aruncați niciodată produse de protecție a plantelor lichide sau
• Curățați echipamentul de stropire în fiecare zi pentru a evita formarea solide acolo unde pot ajunge în apă.
depunerilor. Fiți atent în special la partea de jos și la cea din spate a
echipamentului de stropire deoarece majoritatea depunerilor se formează aici.
• Dacă veți curăța echipamentul de stropire în curtea fermei dumneavoastră,
selectați un loc unde apa de clătire este colectată pentru tratament sau
epurare.
• După folosire, adăpostiți echipamentul de stropit sub un acoperiș pentru a-l
proteja de ploaie. Resturile solide • Resturile solide biodegradabile pot fi depozitate pentru degradare
ulterioară dacă este permis din punct de vedere legal; acestea trebuie
securizate în mod adecvat.
• Resturile care nu sunt biodegradabile trebuie depozitate ca deșeu.

Bunele Dumneavoastră practici de Utilizare a Produselor pentru


Protecția Plantelor asigură o Mai Bună Protecție a Apei !

Vă mulțumim!

142 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 143


9
Capitolul

Index produse pe culturi

Index

Cultura Categoria Produsul Paginile Cultura Categoria Produsul Paginile

Ardei Erbicide Stomp® Aqua 10-15 Bellis® 22-25


Dagonis® 34-41
Ardei Insecticide Alverde®
74-75 Păr Fungicide Delan® Pro 42-47
Dagonis ®
34-41 Polyram® DF 50-51
Ardei Fungicide Sercadis® 52-59
Signum® 60-64
Cais Fungicide Signum® 60-64 Acrobat® MZ 69 WG 18-21
Pepeni Fungicide
Căpșun Erbicide Stratos® Ultra 16-17 Dagonis® 34-41
Dagonis® 34-41 Piersic Fungicide Signum® 60-64
Căpșun Fungicide
Signum® 60-64 Acrobat MZ 69 WG,
®
18-21
Stomp® Aqua, 10-15 Praz Fungicide Dagonis® 34-41
Cartof Erbicide Signum® 60-64
Stratos® Ultra 16-17
Acrobat® MZ 69 WG 18-21 Prun Fungicide Signum® 60-64
Cartof Fungicide
Polyram® DF 50-51 Prun Regulator de creștere Regalis Plus
®
78-84
Alverde® 74-75 Acrobat MZ 69 WG
®
18-21
Cartof Insecticide
Fastac® Active 76-77 Salată Fungicide Dagonis® 34-41
Dagonis® 34-41 Signum® 60-64
Castraveți Fungicide Kumulus® DF 48-49 Stratos® Ultra 16-17
Polyram® DF 50-51 Tomate Erbicide
Stomp® Aqua 10-15
Ceapă Erbicide Stomp® Aqua 10-15 Acrobat® MZ 69 WG 18-21
Acrobat® MZ 69 WG 18-21 Cabrio® Top 26-29
Ceapă Fungicide Dagonis® 34-41 Tomate Fungicide Dagonis® 34-41
Polyram® DF 50-51 Polyram® DF 50-51
Signum® 60-64
Cireș Fungicide Signum® 60-64
Tomate Insecticide Alverde® 74-75
Flori Fungicide Polyram® DF 50-51
Usturoi Erbicide Stomp Aqua
®
10-15
Fasole Erbicide Stratos® Ultra 16-17
Fasole Insecticid Fastac® Active 76-77 Dagonis® 34-41
Varză Fungicide
Signum® 60-64
Gutui Regulator de creștere Regalis® Plus 78-84
Vinete Erbicide Stomp® Aqua 10-15
Acrobat® MZ 69 WG 18-21
Mazăre Fungicide Vinete Insecticide Alverde®
74-75
Dagonis® 34-41
Mazăre Insecticid Fastac® Active 76-77 Dagonis® 34-41
Vinete Fungicide
Signum® 60-64
Stratos® Ultra 16-17
Măr Erbicide Vișin Fungicide Signum® 60-64
Stomp® Aqua 10-15
Bellis® 22-25 Viță de vie Erbicide Stomp Aqua
®
10-15
Dagonis® 34-41 Acrobat MZ 69 WG
®
18-21
Delan® Pro 42-47 Cabrio® Top 26-29
Măr Fungicide
Kumulus® DF 48-49 Cantus® 30-33
Polyram® DF 50-51 Delan® Pro 42-47
Sercadis® 52-59 Viță de vie Fungicide Kumulus® DF 48-49
Măr Regulator de creștere Regalis® Plus 78-84 Polyram® DF 50-51
Sercadis® 52-59
Dagonis® 34-41 Soriale® LX 66-67
Morcov Fungicide
Signum® 60-64 Vivando® 68-73
Păr Regulator de creștere Regalis® Plus 78-84 Viță de vie Insecticide Fastac® Active 76-77

144 | Horticultură - Tehnologia BASF de protecție pentru o cultură de succes 145


www.agro.basf.ro

Pentru mai multe informații despre ambalarea produselor BASF (ambalaje standard și
micro-ambalaje), vă rugăm să consultați site-ul BASF, secțiunea produse:
www.agro.basf.ro/ro/produse/produse-microambalate/
BASF SRL
Șos. Pipera nr. 43, Corp A, Etaj 1
Sector 2, 014254 - București
T: 021 529 90 68/ 61 | F: 021 529 90 69
www.agro.basf.ro

Director Vânzări Culturi Horticole


Robert-Ionuţ Băicoianu, Tel: 0745 101 182
E-mail: robert-ionut.baicoianu@basf.com

Reprezentanți vânzări culturi horticole:


Est: Carmen Stoica, tel. 0730 202 797
e-mail: carmen.stoica@basf.com

Vest și Centru: Mihail Manolache, tel. 0737 717 968


e-mail: mihail.manolache@basf.com

Sud-Est: Anamaria Petrescu, tel. 0766 653 119


e-mail: anamaria.petrescu@basf.com

Sud-Vest: Victor Holban, tel: 0737 970 001


e-mail: victor.holban@basf.com

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna


eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din
această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi
făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de
folosirea informațiilor din această broșură.