Sunteți pe pagina 1din 3

SNEP

Sector 4 - Impozite şi Taxe Locale - CUI 4316422


Telefon suport: 021.460.60.62

Plată online impozite / taxe

Instituție:Sector 4 - Impozite şi Taxe Locale - CUI 4316422


Număr dovadă de plată (RRN):000984681368
Data plății: 09.01.2020 19:22:52
Valoare:143,90 Lei
Comision:0,00 Lei
Total valoare:143,90 Lei
Contribuabil:SĂLĂJAN IOAN
CNP/CUI:1740205440016
Descriere:plata

Detalii plată:

21.A.07.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice/40, 27 - Impozit cladiri


IBAN: RO96TREZ7042107020101XXX 72,00 Lei
Proprietate Debit Ramasita Majorari Penalitati Bonificatie
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Nr. matricola:65790 Nume 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imobil: CLADIRE ,
Proprietate , Tip:
Rezidentiala, Corp principal
, Zona A, Suprafata utila cu
cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă

1/3
arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau
chimic 63.84 mp. Data
constructie 01.01.1985;
Suprafata construita
desfasurata 89.38 mp; Total
valoare imp. cladire
213162.00 lei; Numar
document dobandire 798,
Data impunere: 31-12-2019
HCL 36-62.5%
MARIA-1/1-31/12/2019

21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice/46, 37 - Taxa teren folosinta


IBAN: RO43TREZ7042107020201XXX 4,00 Lei
Proprietate Debit Ramasita Majorari Penalitati Bonificatie
Nr. matricola:65788 Teren 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
folosinta , Zona A, 8.84 mp
ocupat , Total: 8.84 mp ;
Numar document dobandire
798, Data impunere:
31-12-2016

21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa salubrizare


IBAN: RO73TREZ70421360206XXXXX 67,90 Lei
Proprietate Debit Ramasita Majorari Penalitati Bonificatie
Nr. matricola:6002953 67.90 0.00 0.00 0.00 0.00

2/3
Numar document dobandire
2, Data impunere:
31-12-2018

Comisionul suportat integral de instituție.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)