Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada de limbi clasice.

Clasa a VII-a. Elemente de limbă latină şi de cultură romanică

Subiectul I. Traduceţi în limba română cu ajutorul dicţionarului. (30 de puncte)


Romulus XII aquilas videt. Dei victoriam ei dant. Novum oppidum condit: Roma est. In
oppidum peregrini veniunt. Sed peregrini viri sunt atque feminas et pueros non habent.

Explicaţii:
ei - pronume demonstrativ în dativ - „acestuia”
novum - adjectiv care se acordă cu oppidum - nouă

Subiectul II. (30 de puncte, în total)


a) Acordaţi subiectul cu predicatul. Nu e nevoie să traduceţi. (15 puncte)
Romani togas (vestire).
VI aquilae (volare).
(Puella) discipulae sunt.
b) Identificaţi greşelile. Explicaţi în câteva, din perspectiva limbii latine. (15 puncte)
La ora IV va fi deja seară târzie.
Remulus a văzut jumătate din vulturii văzuţi de Romulus, adică VIII.

Subiectul III. (30 de puncte, în total)


a) Un ziar publică un articol despre monumentele din Bucureşti, dar cerneala tipografică nu a
fost de bună calitate şi unele cuvinte lipsesc. Colegii mai mici ar vrea să ştie ce lipseşte din
această relatare. Ajutaţi-i completând corect. (15 puncte)
Pe bulevardul Brătianu, se află statuia unei ________________ care alăptează doi prunci. Ea
a fost dăruită capitalei noastre de către municipalitatea oraşului __________________ al
cărui simbol este. Se spune că gemenii vestalei Rhea _____________ au fost abandonaţi în
apele revărsate ale ____________________. Aici i-a găsit această ciudată mamă adoptivă şi
i-a hrănit. Totuşi ______________ Faustulus este cel care i-a crescut. Pe când o statuie a
acestuia?
b) Gânditorul roman Marcus Tullius
Cicero spunea, într-unul din
discursurile sale: „Într-adevăr, în
mijlocul armelor legile tac.” Explicaţi,
în 50-60 de cuvinte, folosirea lor într-
un serial de science fiction. (15 puncte)

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. E permisă folosirea dicţionarului latin-român.


Barem:
Subiectul I - 30 de puncte. Sunt 20 de cuvinte flexibile, excluzându-le pe cele de la
explicaţii. Se acordă 1,5 puncte pentru un cuvânt tradus corect.
Subiectul II - 30 de puncte
a) Se acordă 5 puncte pentru fiecare acord corect.
b) Cele trei greşeli: IV e după-amiaza; Remus, nu Remulus; VI vulturi, nu VIII. Se acordă 2
puncte pentru fiecare eroare identificată şi 3 puncte pentru o explicaţie corectă.
Subiectul III - 30 de puncte.
a) Completările corecte: lupoaice, Roma, Silvia, Tibrului, păstorul. Se acordă 3 puncte pentru
fiecare.
b) Se va puncta citarea textului în limba latină (2 puncte), argumentarea explicaţiei, desigur la
nivelul clasei a VII-a (5 puncte), originalitatea (5 puncte) şi corectitudinea redactării (3
puncte).
10 puncte din oficiu.