Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada de limbi clasice. Etapa judeţeană.

Model 1
Clasa a VII-a. Elemente de limbă latină şi de cultură romanică

Subiectul I. Traduceţi în limba română cu ajutorul dicţionarului. (30 de puncte)


Dacia Europae terra est. Inter Danubium, Tisiam et Tyram Daciae regnum invenis. Danubius fluvius
est, Tisia rivus. Danubius Daciam et Moesiam dividit. Geta Daciae incola est.
Vocabula:
Dacia,-ae s.f. = Dacia invenio,-ire vb. = a găsi
Europa,-ae s.f. = Europa fluvius,-ii s.m. = fluviu
terra,-ae s.f. = pământ, ţară rivus,-i s.m. = râu, pârâu
inter prep.+Ac. = între Moesia,-ae s.f. = Moesia
Danubius,-ii s.m. = Dunăre divido,-ere vb. = a despărţi
Tisia,-ae s.f. = Tisa Geta,-ae s.m. = get
Tyra,-ae s.m. = Nistru incola,-ae s.m. = locuitor
regnum,-i s.n. = regat et conj. = şi

Subiectul II. (30 de puncte, în total)


a) Acordaţi subiectul cu predicatul. Nu e nevoie să traduceţi. (3 puncte)
Serva lanam (fucare)
Discipulus multum (studere)
(Vacca) aquam bibit.
Vocabula:
serva,-ae s.f. = sclavă studeo,-ere vb. = a se strădui
lana,-ae s.f. = lână vacca,-ae s.f. = vacă
fuco,-are vb. = a vopsi aqua,-ae s.f. = apă
discipulus,-i s.m. = elev bibo,-ere vb. = a bea
multum adv. = mult

b) Identificaţi greşelile. Explicaţi în câteva cuvinte, din perspectiva limbii şi culturii latine. (4 puncte)
De 10 ori 11 face CXX.
Îl doare mâna pentru că şi-a rupt tibia.

c) Identificaţi intrusul (5 puncte):


- cantas, laudas, dicis, lavas, curas
- sum, lupum, cervum, avum, porcum
- ducit, cadit, vadit, audit, laedit
- ranae, piratae, lupae, silvae, bestiae
- discipuli, oculi, gladii, pruni, ursi
Vocabula:
canto,-are vb. = a cânta audio,-ire vb. = a auzi
laudo,-are vb.. = a lăuda laedo,-ere vb. = a răni
dico,-ere vb. = a zice rana,-ae s.f. = broască
lavo,-are vb. = a spăla piarata,-ae s.m. = pirat
curo,-are vb. = a îngriji lupa,-ae s.f. = lupoaică
lupus,-i s.m. = lup silva,-ae s.f. = pădure
cervus,-i s.m. = cerb bestia,-ae s.f. = fiară, animal sălbatic
avus,-i s.m. = bunic oculus,-i s.m. = ochi
porcus,-i s.m. = porc gladius,-ii s.m. = sabie
duco,-ere vb. = a duce prunus,-i s.f. = prun
cado,-ere vb. = a cădea ursus,-i s.m. = urs
vado,-ere vb. = a merge
d) Refaceţi propoziţiile ale căror cuvinte s-au amestecat. Nu e nevoie să traduceţi. (2 puncte)
haedum cucus linquit capra pullum alit
Vocabula:
haedus,-i s.m. = ied capra,-ae s.f. = capră
cucus,-i s.m. = cuc pullus,-i s.m. = pui
linquo,-ere vb. = a părăsi alo,-ere vb. = a hrăni, a alăpta

e) Citiţi textul de mai jos. Găsiţi patru cuvinte care fac parte din fondul principal lexical şi sunt de
origine latină. De asemenea, găsiţi două cuvinte de origine latină care nu au fost moştenite direct din
limba latină. Precizaţi etimonul pentru fiecare dintre ele. (6 puncte)
Românii mănâncă mămăligă cu brânză şi beau apă apă direct din căuşul palmei. Uneori, le
place să adauge una sau două cepe. Orăşenii nu apreciază aroma aceasta campestră, dar păstorii fac
mult haz când îi văd cum strâmbă din nasurile sensibile.

Subiectul III. (30 de puncte, în total)


a) Testaţi-vă cunoştinţele legate de zei. (15 puncte)
Iuppiter era ___________ zeilor şi, la greci, purta numele de _____________. Arborele său sacru era
____________. Puterea sa era menţinută cu ajutorul ______________ şi __________________, pe
care i le făurise ________________. Soţia sa se numea ______________, iar, la greci,
_________________. Ea era ocrotitoarea ___________________ şi era foarte geloasă pe soţul său. La
Roma erau crescute, în curtea templului său, ________________ care au salvat capitoliul cu gâgâitul
lor.
b) Călugărul german Thomas a Kempis, în cartea sa Imitaţiunea lui Cristos, exclama: O quam cito
transit gloria mundi! („O, cât de repede trece gloria lumii!”) Discutaţi maxima în 50-60 de cuvinte
aducând argumente pro sau contra. (15 puncte)

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. E permisă folosirea dicţionarului latin-român.