Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes”


Clasa: a V-a C
Disciplina: Educaţie fizică
Data: 11.02.2020
Tipul lecţiei: dezvoltarea calităților motrice/ consolidarea deprinderilor şi priceperilor motrice
Locul de desfăşurare: sala de sport
Propunător: prof. Moroianu Mihai Decebal Ilie
Materiale didactice necesare: jaloane, fluier, mingii.
Metode şi procedee didactice: explicaţia, exersarea independentă, demonstraţia, observaţia, întrecerea

Temele lecţiei:
1. Dezvoltarea calitatii motrice viteza cu ajutorul jocurilor de miscare
2. Consolidarea deprinderilor motrice aruncare-prindere

Competenţe specifice

 să execute corect lansarea de la start în concordanţă cu celelalte componente ale alergării de viteza;
 să arate o execuţie corectă a aruncarii si prinderii mingii.
 să interpreteze corect importanţa lansării de la start;
 să explice corect modul de manipulare a mingii în structurile de exerciţii date.
 să fie interesat să realizeze alergarea într-un mod cât mai corect;

Bibliografie:
Login M, Stoicescu A.: Educaţia fizică la clasele I-IV, Îndrumător metodic, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1975
* * * Ghid de evaluare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 1999
* * * Curriculum naţional. Programe şcolare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 2003
Stan L, Oancea M, Cojocaru Ş.: Ghid Metodologic privind proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002.
Tripa M.:Jocuri pentru orele de educaţie fizică la ciclul primar, Ed. Mirton, Timişoara, 2002
Formaţii de lucru
Momentele lecţiei Conţinut Dozare Metode şi procedee de organizare a Obs.
exersării
1. Organizarea colectivului  Adunarea - în linie pe două rânduri
de elevi  Raportul 1 min.
( 2 min. )  Verificarea prezenţei şi a ţinutei
 Anunţarea temelor
 Exerciţii de front şi formaţie:
- întoarcere la stânga 1 min.
- întoarcere la dreapta
- întoarcere la stânga-împrejur
2. Pregătirea organismului Variante de mers şi alergare: - în coloană câte doi
pentru efort  alergare ușoară 2 ture teren - în spatele jaloanelor
( 10 min. )  mers normal 10 m
 mers pe vârfuri cu braţele sus 10 m
 mers pe călcâie cu braţele la spate 10 m
 alergare cu joc de glezne 10 m
 alergare cu extensia piciorului 10 m
10 m
 alergare cu genunchii la piept
10 m
 alergare cu pendularea gambei pe coapsă
10 m
 alergare laterală cu paşi adăugaţi 10 m
 alerfare accelerată 10 m
 conducerea mingii de handbal prin alergare 10 m
 exerciţii de respiraţie

3. Influenţarea selectivă a Complex de exerciţii libere: - în cerc


aparatului locomotor Ex.1: P. i. – stând depărtat, mâini pe şolduri 4x4t
( 10 min. ) T1-2 – aplecarea capului spre înainte
T3-4 – extensie spre înapoi
Ex.2: P. i. – stând depărtat, braţul drept sus, braţul 4x4t
stâng jos
T1-2 – extensia braţului drept sus şi a braţului
stâng jos
T3-4 – extensia braţului stâng sus şi a braţului
drept jos
Ex.3: P. i. – stând depărtat cu mâinile pe şolduri 4x4t
T1-2 – răsucirea trunchiului spre dreapta şi
arcuire
T3-4 – răsucirea trunchiului spre stânga şi
arcuire
Ex.4: P. i. – stând depărtat, trunchiul aplecat la 900, 4x4t
braţele lateral întinse
T1-2 – îndoire, răsucire de trunchi spre
dreapta atingând cu mâna dreaptă vârful piciorului
stâng şi dublă arcuire
T3-4 – idem spre stânga
Ex.5: P. i. – stând depărtat, braţele pe şolduri 4x4t
T1-2 – fandare spre dreapta cu arcuire
T3-4 – fandare spre stânga cu arcuire
Ex.6: P. i. – culcat dorsal 2x4t
T1-2 – ridicarea picioarelor la 900
T3-4 – revenire la sol
Ex.7: P. i. – sprijin ghemuit 3x4t
T1-3 – piciorul drept întins înapoi
T2-4 – schimbarea piciorului prin săritură
Ex.8: P. i. – stând depărtat, trunchiul îndoit la 900 3x8t
T1-4 – rotirea trunchiului spre dreapta
T5-8 – rotirea trunchiului spre stânga
Ex.9: P. i. – stând, braţele pe şolduri 2 x 16 t
T1-4 – sărituri spre înainte
T5-8 – sărituri spre înapoi
T9-12 – sărituri spre dreapta
T13-16 – sărituri spre stânga
Ex.10: P. i. – stând depărtat 4x
T1 – ridicarea pe vârfuri şi ridicarea braţelor-
inspiraţie
T2 – revenire în stând depărtat cu
încrucişarea braţelor înainte – expiraţie
EXERCIŢIUL 1
Grupe de cate 5 elevi, aliniati in coloana; in fata - în coloana
4. Dezvoltarea calitatii fiecarei grupe cate un jalon aflat la distanta de cate 5 elevi;
motrice viteza cu aprox. 20m; primul din fiecare grupa pleaca la - se va
ajutorul jocurilor de semnal sonor, alearga in tempo maxim pana la executa la
miscare jalonul din dreptul grupei sale, il ocoleste, se semnal sonor;
20min intoarce pana la grupa lui, il ia de mana pe - pauză
urmatorul elev din grupa, alearga amandoi tinandu- pasivă de
se de mana pana la jalon, ocolindu-l, apoi se intorc 30sec;
si il iau pe urmatorul elev, si jocul continua pana
cand vor fi luati toti elevii din grupa. Castiga grupa
care va termina prima alergarea cu toti elevii
componenti.

EXERCIŢIUL 2 - în coloana
Grupe de cate 5 elevi, aliniati in coloana; in fata cate 5 elevi;
fiecarei grupe cate un jalon aflat la distanta de - se va
aprox. 20m; primul din fiecare grupa pleaca la executa la
semnal sonor avand asupra sa o minge de handbal, semnal sonor;
alearga in tempo maxim pana la jalonul din dreptul - pauză
grupei sale, il ocoleste, se intoarce pana la grupa lui pasivă de
si preda mingea urmatorului elev, dupa care se duce 30sec;
la coada sirului. Al doilea elev va parcurge acelasi
traseu ca si primul jucator si jocul va continua pana
cand toti componentii echipei vor parcurge traseul.
Castiga echipa care va termina prima.

EXERCIŢIUL 3
Acelasi exercitiu ca la exercitiul 2, cu deosebirea ca
de data aceasta jucatorii vor transmite mingea catre - în coloana
coechipier prin rostogolire de la o distanta de aprox. cate 5 elevi;
7m. - se va
executa la
EXERCIŢIUL 4 semnal sonor;
Acelasi exercitiu ca la exercitiul 3, de data aceasta - pauză
jucatorii vor transmite mingea catre coechipier prin pasivă de
rostogolire de la o distanta de aprox. 15m. 30sec;

EXERCIŢIUL 5
Grupe de 5 elevi, in pozitia sezand cu picioarele - în coloana
departate unul in spatele celuilalt; primul elev din cate 5 elevi;
fiecare grupa are asupra sa o minge de handbal; la - se va
semnal sonor acesta o va ridica deasupra capului si executa la
o va transmite celui de-al doilea, care la randul sau semnal sonor;
o va transmite catre cel din spatele sau, si tot asa - pauză
pana cand mingea va ajunge la ultimul; acesta se va pasivă de
ridica si va alerga cu mingea pana la jalonul din 30sec;
fata grupei lui, il va ocoli si se va intoarce,
asezandu-se in fata grupei lui in pozitia in care era
inainte de a pleca in cursa, adica sezand. Jocul va
continua pana cand toti componentii echipei vor
parcurge traseul.

EXERCIŢIUL 6
Grupe de 5 elevi, in pozitia stand cu picioarele
departate unul in spatele celuilalt; primul elev din - în coloana
fiecare grupa are asupra sa o minge de handbal; la cate 5 elevi;
semnal sonor, acesta o va transmite prin rostogolire - se va
printre picioarele coechipierilor, incercand ca executa la
aceasta sa ajunga pana la ultimul; in momentul cand semnal sonor;
mingea a ajuns la ultimul jucator, acesta o va - pauză
culege, va alerga cu ea pana la jalonul din fata pasivă de
grupei lui, il va ocoli si se va intoarce, asezandu-se 30sec;
in fata grupei lui in pozitia in care era inainte de a
pleca in cursa, adica stand departat. Jocul va
continua pana cand toti componentii echipei vor
parcurge traseul.
EXERCIŢIUL 1
Grupe de cate 7 elevi, aliniati in coloana; in fata
fiecarei coloane la aprox. 3m se afla un alt elev cu o
5. Consolidarea depriderilor minge de handbal asupra sa; acesta o va transmite - în coloana cate 7 elevi;
motrice aruncare-prindere prin aruncare cu ambele brate de la piept catre 5 min - se va executa la semnal sonor;
10min primul jucator din grupa; in momentul cand o - pauză pasivă de 30sec;
prinde, acesta o va retransmite elevului aflat in fata
propriei coloane, dupa care se va aseza in pozitia
ghemuit. Acum jucatorul aflat in fata coloanei o va
transmite in acelasi mod catre cel de-al doilea elev
din grupa, reprimind-o. Cand mingea va ajunge la
ultimul elev din grupa, acesta o va lua si va alerga
pana in fata grupei, luind locul celui ce a stat pana
atunci acolo. Jocul va continua pana cand toti
componentii echipei vor ajunga in fata propriei
coloane.

EXERCIŢIUL 2
Grupe de 7 elevi, asezati in cerc; in mijlocul
cercului se afla un alt elev cu o minge de handbal in
mana; la semnal sonor, acesta o va transmite prin
aruncare cu ambele brate de la piept catre unul din 5 min - în coloana cate 7 elevi;
elevii care formeaza cercul; acesta o va retrimite - se va executa la semnal sonor;
celui din mijloc prin acelasi procedeu. Jucatorul - pauză pasivă de 30sec;
aflat in mijloc va face un arc de cerc in sens orar,
aruncand mingea catre urmatorul elev aflat in
componenta cercului. Jocul va continua pana se va
ajunge la ultimul jucator, care, in momentul cand va
receptiona mingea, va veni cu ea in centrul cercului,
luind locul celui ce a stat pana atunci acolo. Jocul se
va incheia in momentul cand toti elevii au fost in
centrul cercului.
6. Revenirea organismului  mers cu exerciţii de respiraţie şi relaxare 10 m - în coloană câte doi
după efort  alergare uşoară de relaxare 10 m
(3 min.)
7. Aprecieri şi recomandări  se fac aprecieri cu privire la participarea elevilor - în linie pe două rânduri
(2 min.) la lecţie
 recomandări pentru activitatea independentă
 alinierea şi salutul