Sunteți pe pagina 1din 17

Realizam lucrari de licenta/disertatie originale!

id licenteoriginale

Accesati http://www.lucraredelicenta.com/ - redactori cu experienta academica,, realizam la


comanda lucrari de licenta disertatie originale din majoritatea domeniilor de studiu. Lucrarile
sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs
(tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util .

Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.

Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari


de disertatie drept, disertatie managementul resurselor umane, disertatie marketing, disertatie
managementul proiectelor, disertatie marketing in turism, disertatie finante banci, disertatie
relatii publice, disertatie politehnica, disertatie comert, disertatie banci, disertatie contabilitate,
disertatie turism, disertatie jurnalism, disertatie comunicare, disertatie psihologie, disertatie
sociologie, disertatie snspa, disertatie contabilitate .

lucraredelicenta.com: Lucrari de licenta, diploma, disertatie, referate

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor


umane,

lucrare de licenta marketing, lucrare de licenta management, lucrare de licenta turism, lucrare de
licenta finante banci, lucrare de licenta relatii publice, lucrare de licenta,comert, lucrare de
licenta banci, lucrare de licenta contabilitate, lucrare de licenta turism, lucrare de licenta
jurnalism, lucrare de licenta comunicare, lucrare de licenta psihologie, lucrare de licenta
sociologie, lucrare de licenta snspa, lucrare de licenta contabilitate şi informatica de gestiune
(cig), lucrare de licenta administratie publica, lucrare de licenta geografie, lucrare de licenta
economie, lucrare de licenta macroeconomie, lucrare de licenta turism, lucrare de licenta
economia sectorului public, lucrare de licenta doctrine economice, lucrare de licenta statistica si
previziune economica, lucrare de licenta administratie publica, lucrare de licenta contabilitate,
lucrare de licenta CIG, lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune, lucrare de
licenta jurnalism analiza economico-financiara, lucrare de licenta audit si control de gestiune.
lucrare de licenta contabilitate internationala, lucrare de licenta informare financiara, lucrare de
licenta informatica gestiunilor, lucrare de licenta comert,lucrare de licenta merceologie,lucrare
de licenta managementul calitatii, lucrare de licenta turism servicii,lucrare de licenta bazele
statisticii,lucrare de licenta comunicare economica, lucrare de licenta econometrie, lucrare de
licenta gratis,lucrare de licenta corespondenta economica, lucrare de licenta model,lucrare de
licenta cercetari in marketing, lucrare de licenta sociologie,lucrare de licenta economie monetara,
lucrare de licenta jurnalism economic,lucrare de licenta istorie, lucrare de licenta analiza pietelor
de capital, lucrare de licenta geografie, lucrare de licenta disertatie, lucrare de licenta
antropologie, lucrare de licenta finante publice,lucrare de licenta asigurari, lucrare de licenta
banci, lucrare de licenta burse de valori, lucrare de licenta moneda, lucrare de licenta institutii de
credit, lucrare de licenta servicii bancare, lucrare de licenta audit bancar, lucrare de licenta
contabilitate bancara, lucrare de licenta gestiune bancara, lucrare de licenta inginerie financiara,
lucrare de licenta tranzactii bursiere, lucrare de licenta macrofinante, lucrare de licenta asigurari
si reasigurari, lucrare de licenta investitii financiare, lucrare de licenta preturi si concurenta,
lucrare de licenta fiscalitate, lucrare de licenta evaluare si audit,

lucrare de disertatie management, lucrare de licenta sociologie, lucrare de disertatie economie


manageriala, lucrare de licenta aprovizionare si vanzare, lucrare de licenta analiza strategica,
lucrare de licenta mediu concurential, lucrare de disertatie management, lucrare de licenta
strategia firmei, lucrare de licenta eficienta economica, lucrare de disertatie administratie, lucrare
de licenta management public, lucrare de licenta marketing, lucrare de licenta business, lucrare
de disertatie drept, lucrare de licenta cercetari de marketing, lucrare de licenta strategii de
marketing, lucrare de licenta comportamentul consumatorului, lucrare de licenta cybermarketing,
lucrare de licenta tehnici promotionale, lucrare de licenta relatii economice internationale,
lucrare de licenta economie europeana, lucrare de licenta economia serviciilor, lucrare de
disertatie protectia consumatorului, lucrare de disertatie finante publice, lucrare de disertatie
psihologie, lucrare de disertatie administrarea afacerilor, lucrare de licenta administratie si
management public, lucrare de licenta managementul organizatiei, lucrare de licenta
management public, lucrare de licenta drept, lucrare de licenta medicina, lucrare de licenta ase,
lucrare de licenta amg, lucrare de licenta drept gratis, pret lucrare licenta 2020, lucrare de licenta
cuprins, REALIZEZ EXECUT FAC RELIZAM LUCRARI DE DISERTATII LICENTE,
REDACTAM LUCRARI LICENTA DISERTATII, lucrari de licenta neplagiate, scriu lucrari de
licenta

VA PUTEM AJUTA CU URMATOARELE TEME

TEME DE LICENȚĂ - DREPT

TEME LICENŢĂ

Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

An universitar 2019-2020

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

1. Controlul de tutelă administrativă referitor la hotărârile de consiliu local. Studiu de caz

2. Contestarea raportului de evaluare a funcţionarului public. Studiu de caz

3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici. Studiu de caz


4. Încetarea raportului de serviciu. Studiu de caz

5. Aplicarea sancţiunilor disciplinare în cazul funcţionarilor publici. Studiu de caz

6. Recrutarea funcţionarilor publici. Studiu de caz

7. Evoluţia carierei funcţionarilor publici. Studiu de caz

8. Angajarea răspunderii prefectului. Studiu de caz

9. Constituirea consiliului local. Studiu de caz

10. Administraţia publică şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Studiu de caz

11. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici. Studiu de caz

DISCIPLINA: ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI

Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

1. Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.Studiu de caz

2. Transparenţa decizională în administraţia publică. Studiu de caz

3. Liberul acces la informaţiile de interes public. Studiu de caz

4. Funcţia administraţiei publice de administrare a personalului. Studiu de caz

5. Funcţia administraţiei publice de achiziţii. Studiu de caz

DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII

Coordonator: Conf.univ.dr. Roxana Cristina Radu

DREPT ZI

1. Studiu de caz privind modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

2. Studiu de caz privind suspendarea contractului individual de muncă pe durata incapacității


temporare de muncă

3. Studiu de caz privind legalitatea declanșării grevei

4. Studiu de caz privind conditiile de acordare a concediului suplimentar de odihnă

5. Studiu de caz privind revocarea din funcție

6. Studiu de caz privind plata drepturilor salariale


7. Studiu de caz privind statutul și drepturile asistenților judiciari

8, Studiu de caz privind demisia

9. Studiu de caz privind contestaţia în anulare formulată de intervenientul accesoriu

10. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă în procedura insolvenței

DREPT FR

1. Studiu de caz privind suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului

2. Studiu de caz privind nulitatea deciziei de sancționare disciplinară

3. Studiu de caz privind inaplicabilitatea excepţiei de neexecutare a contractului în ceea ce


privește contractual individual de muncă

4. Studiu de caz privind constituirea organizațiilor sindicale în rândul personalului clerical

5. Studiu de caz privind încetarea plății indemnizației de șomaj

DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DINAMICA OBLIGAȚIILOR

Coordonatori: Prof.univ.dr Gabriel Olteanu;

1. Studiu de caz privind executarea de bunăvoie a obligaţiilor

2. Studiu de caz privind mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor;

3. Studiu de caz privind executarea silită a obligatiilor

4. Studiu de caz privind transmisiunea şi transformarea obligaţiilor;

5. Studiu de caz privind stingerea obligaţiilor;

6. Studiu de caz privind ipoteca imobiliară

7. Studiu de caz privind ipoteca mobiliară;

8. Studiu de caz privind garanţiile personale;

9. Studiu de caz privind garanţiile reale;

10. Studiu de caz privind garanţiile creditorului.

DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Coordonatori: Prof.univ.dr Stefan Scurtu, Lect.univ.dr Madalin Ticu


DREPT ZI

1. Studiu de caz privind clauzele asiguratorii in contractele de comert international;

3. Studiu de caz privind modalitati de plata in comertul international;

4. Studiu de caz privind arbitrajul in comertul internaţional ;

5. Studiu de caz privind prescripţia în materia vânzarii internaţionale de mărfuri ;

6. Studiu de caz privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele;

7. Studiu de caz privind contractul de transport international de mărfuri aerian;

8. Studiu de caz privind raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri


aerian;

9. Studiu de caz privind executarea hotărârii arbitrale străine;

10. Studiu de caz privind hotararea arbitrala in litigiile de comert international.

DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Coordonatori: Prof.univ.dr Stefan Scurtu

DREPT FR

1. Studiu de caz privind contractul de vânzare internaţională de mărfuri ;

2. Studiu de caz privind societăţile comerciale în comerţul internaţional ;

3. Studiu de caz privind conţinutul contractului de comert internaţional ;

4. Studiu de caz privind conventia de arbitraj in comertul international;---

5. Studiu de caz privind acreditivul documentar în comerţul internaţional ;

6. Studiu de caz privind raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri


pe sosele;

7. Studiu de caz privind contractul de transport international de mărfuri pe calea ferată;

8. Studiu de caz privind drepturile si obligatiile partilor in contractul de vânzare internaţională de


mărfuri

9. Studiu de caz privind raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri


pe calea ferata;
10. Studiu de caz privind contractul de transport international de mărfuri pe mare.
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu

DREPT ZI

1. Particularităţile raportului de drept administrativ. Studiu de caz

2. Contestarea raportului de evaluare profesională a funcţionarului public. Studiu de caz

3. Angajarea răspunderii disciplinare în cazul funcţionarului public. Studiu de caz

4. Recrutarea funcţionarilor publici. Studiu de caz

5. Contestarea rezultatului unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice. Studiu de caz

6. Atacarea unui ordin al prefectului la instanţa de judecată. Studiu de caz

7. Atacarea unei dispoziţii a primarului la instanţa de judecată. Studiu de caz

8. Atacarea a unei hotărâri as consiliului local la instanţa de judecată. Studiu de caz

9. Atacarea a unei hotărâri de guvern la instanţa de judecată. Studiu de caz.

10. Angajarea răspunderii contravenţionale. Studiu de caz.

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu

DREPT FR

1. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public. Studiu de caz

2. Relaţia Guvern -administraţia publică locală. Studiu de caz

3.Angajarea răspunderii guvernului. Studiu de caz

4.Contestarea actului administrativ de imputaţie de către funcţionarul public. Studiu de caz

5. Contestarea actului administrativ prin care se angajaează răspunderea disciplinară a


funcţionarului public.

Studiu de caz

6. Contestarea actelor primarului la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz


7. Contestarea actelor consiliului local la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz

8. Contestarea actelor prefectului la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz

9. Contestarea actelor consiliului judeţean la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz.

10.Rolul administratorului public. Studiu de caz

11. Organizarea statului de drept şi activitatea executivă. Studiu de caz.

DISCIPLINA: RELAŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Coordonator: Lect.univ. dr. Livia Călin

1. Impactul globalizării asupra statelor

2. Apariția statelor moderne. Succesiunea și recunoașterea statelor

3. Relația dintre societăţile transnaţionale și state

3. Interacțiunea ONG-urilor cu subiectele de drept internaţional public

4. Statutul individului în relațiile cu subiectele de drept internațional

5. Organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniul drepturilor omului

6. Subiectele principale şi derivate ale relaţiilor internaţionale

7. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale în domeniul drepturilor omului

8. Importanţa ONU în menţinerea păcii

DISCIPLINA: TEORIA GENERALA A DREPTULUI

Coordonator: Conf.univ. dr. Roberta Plosca

Specializari:Drept-ZI , Drept-FR, Administratie publica

1. Analiza conceptului de drept subiectiv.Studiu de caz

2. Valoarea juridica teoretica si practica a legii

3.Trasaturile generale ale sistemului de drept.Studiu de caz

4.Caracteristicile teoretice si practice ale normei juridice

5.Semnificatia din punct de vedere notional si utilitatea practica a Ordonantelor de Guvern

6.Caracteristici teoretice si practice cu privire la ierarhia normelor juridice in sistemul de drept


7.Consideratii cu privire la tehnica juridica .Studiu de caz

8. Aspecte teoretice si practice cu privire la persoana juridica

9.Reflectii teoretice si practice asupra conceptului de drept obiectiv

10.Consideratii teoretice si practice asupra persoanei fizice ca subiect de Drept

DISCIPLINA: DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

Coordonator: Prof. univ. dr. Ion Turculeanu

DREPT ZI

1. Revizuirea sarcinilor și condițiilor liberalităților

2. Petiția de ereditare

3. Nedemnitatea judiciară

4. Rezerva succesorală a descendenților

5. Acțiunea în raportul donațiilor

6. Activul succesoral

7. Capacitatea succesorală a moștenitorilor

8. Împărțirea pe linii a moștenirii

9. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

10.Pasivul succesoral

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

LA DISCIPLINA

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

1. Normativitatea juridică în contextul normativităţii sociale

2. Legea si locul său în contextul izvoarelor de drept

3. Importanţa răspunderii juridice în realizarea dreptului

4. Temeiul și scopul răspunderii juridice

5. Dimensiunea teleologică a dreptului


6. Raportul juridic

7. Acţiunea normei juridice în timp

8. Persoana fizică, subiect de drept

9. Litera si spiritul legi. Abuzul de drept si frauda de lege

10. Responsabilitatea morală si relaţia sa cu răspunderea juridică

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

LA DISCIPLINA

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ

1. Proba raportului juridic civil concret;

2. Condiţiile de validitate a actelor juridice civile;

3. Eroarea şi dolul ca vicii de consimţământ ale actului juridic civil;

4. Nulitatea actelor juridice civile;

5. Prescripţia extinctivă. Noţiune, natură juridică şi efecte

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

LA DISCIPLINA

DREPT CIVIL. PERSOANELE

1. Identificarea persoanelor fizice prin elemente specifice. Evidenţa populaţiei,

modificarea şischimbarea elementelor de identificare (nume, prenume,

domiciliu, stare civilă).

2. Adopţia internă şi internaţională. Probleme, dificultăţi, propuneri de legeferenda.

3. Rolul administraţiei publice în ocrotirea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice.

4. Mijloace juridice civile privind protecţia persoanelor aflate în dificultate;

5. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.

6. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1


LA DISCIPLINELE

DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE I

DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE II

1. Constituția – garant al drepturilor și libertăților fundamentale

2. Consacrarea constitutionala a principiului separatiei puterilor in stat in Romania

3. Funcția legislativă a Parlamentului

4. Rolul si atributiile constitutionale ale Guvernului

5. Parlament bicameral vs. Parlament unicameral. Avantaje și dezavantaje ale celor două sisteme

6. Evoluția instituției șefului de stat în constituțiile române

7. Avocatul Poporului – apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

8. Referendumul mijloc de exprimare a voinței poporului român

9. Libertatea de exprimare în România

10. Rolul partidelor politice în statul de drept

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

LA DISCIPLINELE

DREPT ADMINISTRATIV - I

DREPT ADMINISTRATIV - II

1. Principii de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale

2. Modalităţi generale de constituire a dreptului de proprietate publică

3. Serviciile publice în reglementarea Codului administrativ

4. Autonomia locală. Schimbări aduse de Codul administrativ

5. Actul administrativ. Privire specială asupra modalităţilor de desfiinţare

6. Regimul contractelor de concesiune

7. Răspunderea administrativ-patrimonială

8. Regimul juridic aplicabil domeniului public


1. Izvoarele dreptului privat roman;

2. Formarea statului roman;

3. Procedura legis acţiunilor în dreptul roman;

4. Procedura formulară în dreptul roman;

5. Procedura extraordinară în dreptul roman;

6. Conceptul de persoană şi categoriile de persoane în dreptul civil roman;

7. Organizarea familiei romane;

8. Proprietatea în dreptul roman;

9. Succesiunea legală în dreptul civil roman;

10.Succesiunea testamentară în dreptul civil roman;

11 .Izvoarele obligaţiilor în dreptul civil roman;

12.Garanţii personale şi garanţii reale în dreptul privat roman.


1. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale în reglementarea Codului civil

2. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu

comparativ teoretic şi practic

3. Efectele posesiei

4. Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice

5. Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice

6. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii

7. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.

Studiu comparativ

8. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic

9. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară

10. Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate

1. Cauzele care exclud infracţiunea


2. Cauzele care înlătură răspunderea penală

3. Formele infracţiunii intenţionate în raport cu fazele ei de desfăşurare

4. Delimitare între actele de clemenţă

5. Individualizarea judiciară a pedepselor

6. Raportul de cauzalitate în materie penală

7. Circumstanţele personale şi reale în materia participaţiei

8. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

9. Pluralitatea ocazională de făptuitori

10. Instituţia participaţiei penale


1. Aspecte specific privind funcţionarea instituţiilor jurisdicţionale ale Uniunii

Europene.

2. Rolul Tratatului de la Lisabona în consolidarea construcţiei europene.

3. Particularitatile procesului legislativ al Uniunii Europene.

4. Aplicarea normelor juridice ale Uniunii Europene în ordinea juridică a României.

5. Dreptul European şi ordinea juridică internă.

6. Repartizarea puterilor în trei nstituţiile UniuniiEuropene.

7. Rolul judecătorului naţional în aplicarea dreptului European.

8. Cetatenia in Uniunea Europeana.

9. Aspecte juridice privind iesirea din Uniunea Europeana.

10.Uniunea Europeană, spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ 1

LA DISCIPLINA

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

1. Aspectele psihologice ale infractorului recidivist.

2. Aspectele tipologice ale personalității infractorului.


3. Psihologia delncventului juvenil.

4. Relația dintre mediul familial și delincvența juvenilă.

5. Particularități psihocomportamentale ale privării de libertate.

6. Relația dintre anxietate și durata perioadei de detenție.

7. Diferențe de gen ale nivelului de anxietate în rândul deținuților.

8. Comportamentul psihosocial al delincventului juvenil.

9. Reintegrarea socială a infractorului.

10.Relația dintre personalitatea infractorului și tipurile de infracțiuni.

1. Domeniul de cercetare al criminologiei, obiectul și conceptele acesteia.

2. Funcțiile criminologiei.

3. Metode și tehnici de investigare în criminologie.

4. Teoriile cauzalității în criminologie.

5. Orientarea sociologică în criminologie.

6. Etiologia criminalității.

7. Modele de reacție socială contra criminalității.

8. Politica penală și prevenirea criminalității.

9. Justiția restaurativă – alternativă la justiția retributivă.

10. Particularități ale cauzalității infracțiunilor de violență.


TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

LA DISCIPLINA

DREPTUL MEDIULUI

1. Principiile generale ale dreptului mediului

2. Protecţia juridică a atmosferei

3. Protecţia juridică a apelor şi a ecosistemelor acvatice

4. Protecţia juridică a aşezărilor umane


5. Regimul juridic al organismelor modificate genetic

6. Corelarea răspunderii penale cu celelalte forme de răspundere pentru prejudiciile aduse


mediului

1. Infracțiuni contra persoanei – studiu comparativ al legislațiilor penale europene, surse de


inspirație pentru legiuitorul penal român

2. Momentul începerii protecției penale a vieții, valoare socială fundamentală a omului. Analiza
infracțiunilor contra vieții din perspectiva practicii judiciare.

3. Persoanele vulnerabile, subiecți pasivi ai infracțiunilor. Studii de caz privind traficul şi


exploatarea perdsoanelor vulnerabile.

4. Libertatea sexuală a persoanei. Comentariu cu privire la noile incriminări introduse în Codul


penal. Aspecte controversate de practică judiciară.

5. Patrimoniul, valoare socială ocrotită prin normele de drept penal. Studii de caz : furt, tâlhărie,
piraterie.

6. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Studiu comparativ : Codul penal și
legile speciale.

7. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.

8. Infracțiuni de corupție. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.

9. Infracțiuni de serviciu. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.

1. Studiu teoretic și practic referitor la efectele contractului de vânzare în reglementarea noului


Cod civil

2. Pactul de opțiune și promisiunea de a vinde, de a cumpăra și de a vinde și de a cumpăra în


reglementarea noului Cod civil

3. Studiu comparativ între contractul de schimb și contractul de vânzare

4. Irevocabilitatea donațiilor. Cauze legale de revocare a donațiilor

5. Studiu comparativ între contractul de împrumut de folosinţă şi contractul de împrumut de


consumaţie

6. Contractul de antrepriză, în general, precum şi a celui de antrepriză în

construcţii.Studiu comparativ cu alte categorii de contracte asemănătoare

7. Subînchirierea, cesiunea şi încetarea contractului de locaţiune (închiriere)


8. Contractul de antrepriză. Studiu comparativ cu alte categorii de contracte asemănătoare

9. Contractului de mandat, cu şi fără reprezentare în reglementarea noului Cod civil

10. Contractele aleatorii. Studiu comparativ între diferite tipuri de contracte aleatorii
reglementate de noul Cod civil

1. Procedura bugetară a statului român.

2. Modalități de control și instituții cu competențe în execuția bugetară.

3. Răspunderea juridică în domeniul financiar.

4. Inspecția fiscală, formă de control fiscal.

5. Colectarea și stingerea obligației fiscale.

6. Principalele obligații fiscale directe și indirecte ale persoanei juridice.

7. Răspunderea juridică în dreptul fiscal – evaziunea fiscală.

8. Contestarea actelor emise de organelle fiscale.

9. Cheltuieli bugetare pentru funționarea sectorului de stat – achizițiile publice.

10.Probele în dreptul comun și probele specific în procedura fiscală.


1. Societățile comerciale, subiecte ale raportului juridic de comerț internațional.

2. Probele în dreptul comun și probele specifice în activitatea comercială.

3. Titlurile de valoare în comerțul internațional.

4. Modalități de plată internațională.

5. Contractul de transport internațional de mărfuri.

6. Efectele contractului de comerț internațional.

7. Regimul investițiilor străine în România.

8. Participanții la comerțul internațional.

9. Arbitrajul comercial internațional.

10. Instrumente de garantare a tranzacțiilor comerciale, acreditivul documentelor.

1. Încheierea căsătoriei

2. Logodna în reglementarea Noului Cod civil


3. Procedura divorțului pe cale judecătorească

4. Analiza unor efecte ale desfacerii căsătoriei față de copiii minori

5. Procedura divorțului pe cale administrativă

6. Studiu teoretic și practic privind divorțul pe cale notarială

7. Studiu teoretic și practic privind paternitatea copilului din afara căsătoriei

8. Studiu teoretic și practic privind paternitatea copilului din căsătorie

9. Încheierea adopției

10. Obligația legală de întreținere dintre părinți și copiii

1. Mijloace si modalitati moderne de investigare a locului faptei.

2. Investigarea criminalistică a principalelor urme biologice de natură umană.

3. Expertiza criminalistică a scrisului si semnăturii.

4. Tehnici moderne de identificare a persoanelor.

5. Particularitati tactice de cercetare a infractiunilor impotriva minorilor.

6. Reguli și procedee tactice criminalistice aplicate în ascultarea suspectului sau a inculpatului.

7. Metodica cercetării infracţiunilor cu violenta.

8. Particularități metodologice privind investigarea accidentelor de trafic rutier.

9. Metodologia investigării infracțiunilor de trafic de persoane.

10. Fotografia judiciară.

1. Principiile fundamentale ale procesului civil – studiu teoretic şi practic

2. Participarea terţilor la judecată în procesul civil

3. Competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă

4. Competenţa teritorială exclusivă. Aspecte teoretice şi practice

5. Studiu comparativ între contestaţia în anulare şi revizuirea în procesul

civil

6. Studiu comparativ privind apelul şi recursul în procesul civil


7. Executarea silită. Aspecte teoretice și practici

8. Procedura divorţului

9. Procedura partajului judiciar

10.Procedura ordonanţei preşedinţiale


1. Evoluţia preocupărilor internaţionale privind protecţia juridică a drepturilor omului

2. Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului

3. Drepturile omului – Studiu comparativ privind transpunerea prevederilor Declarației


Universale a Drepturilor Omului în Constituțiile statelor europene

4. Drepturi și libertăți în practica CEDO.

5. Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa

6. Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor Omului

7. Protecţia juridică a drepturilor omului în România.

8. Preocupări regionale privind protecția drepturilor omului. Studiu

comparativ al instituțiilor, procedurilor și practicii judecătorești specifice

principalelor sisteme de protecție a drepturilor omului.

9. Drepturile minorităților naționale. Studiu de caz: România – Regiunea de Sud – Est

10.Cadrul legislativ european de protecție a drepturilor omului.