Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes”


Clasa: a III-a A
Disciplina: Educaţie fizică
Data: 11.02.2020
Locul de desfăşurare: sala de sport
Propunător: prof. Moroianu Mihai Decebal Ilie
Materiale didactice necesare: jaloane, fluier, mingii.
Metode şi procedee didactice: explicaţia, exersarea independentă, demonstraţia, observaţia, întrecerea

TEMELE LECTIEI
T1. Deprinderi motrice de baza
T2. Dezvoltarea calitatii motrice de baza
T3. Aruncarea si prindere de la piept cu doua maini-invatare
Jocuri propuse pentru realizarea temelor: ‘Rațele și vănatorii ,’’Mingea calatoare ‘’,’’Mingea in val’’
COMPETENTE
 Sa execute corect exercitiile de mers si de alergare
 Sa execute corect exercitiile privind comenzile de ‘’drepti !’’,’’pe loc repaus !’’,’’la stanga !,’’la dreapta !
 Sa-si formeze o tinuta corecta
 Sa respecte regulile jocurilor propuse
 Sa dea dovada de interes fata de exercitiile si jocurile propuse pentru dezvoltarea calitatilor motrice

Bibliografie:
Login M, Stoicescu A.: Educaţia fizică la clasele I-IV, Îndrumător metodic, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1975
* * * Ghid de evaluare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 1999
* * * Curriculum naţional. Programe şcolare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 2003
Stan L, Oancea M, Cojocaru Ş.: Ghid Metodologic privind proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002.
Tripa M.:Jocuri pentru orele de educaţie fizică la ciclul primar, Ed. Mirton, Timişoara, 2002
Formaţii de lucru
Momentele lecţiei Conţinut Dozare Metode şi procedee de organizare a Obs.
exersării
1. Organizarea colectivului  Adunarea - în linie pe două rânduri
de elevi  Raportul 1 min.
( 5 min. )  Verificarea prezenţei şi a ţinutei
 Anunţarea temelor
 Exerciţii de front şi formaţie:
- întoarcere la stânga 1 min.
- întoarcere la dreapta
- întoarcere la stânga-împrejur
2. Pregătirea organismului Variante de mers şi alergare: - în coloană câte doi
pentru efort  alergare ușoară 2 ture teren - în spatele jaloanelor
( 10 min. )  mers normal 10 m
 mers pe vârfuri cu braţele sus 10 m
 mers pe călcâie cu braţele la spate 10 m
 alergare cu joc de glezne 10 m
 alergare cu extensia piciorului 10 m
10 m
 alergare cu genunchii la piept
10 m
 alergare cu pendularea gambei pe coapsă
10 m
 alergare laterală cu paşi adăugaţi 10 m
 alerfare accelerată 10 m
 conducerea mingii de handbal prin alergare 10 m
 exerciţii de respiraţie

3. Influenţarea selectivă a Complex de exerciţii libere: - în cerc


aparatului locomotor Ex.1: P. i. – stând depărtat, mâini pe şolduri 4x4t
( 10 min. ) T1-2 – aplecarea capului spre înainte
T3-4 – extensie spre înapoi
Ex.2: P. i. – stând depărtat, braţul drept sus, braţul 4x4t
stâng jos
T1-2 – extensia braţului drept sus şi a braţului
stâng jos
T3-4 – extensia braţului stâng sus şi a braţului
drept jos
Ex.3: P. i. – stând depărtat cu mâinile pe şolduri 4x4t
T1-2 – răsucirea trunchiului spre dreapta şi
arcuire
T3-4 – răsucirea trunchiului spre stânga şi
arcuire
Ex.4: P. i. – stând depărtat, trunchiul aplecat la 900, 4x4t
braţele lateral întinse
T1-2 – îndoire, răsucire de trunchi spre
dreapta atingând cu mâna dreaptă vârful piciorului
stâng şi dublă arcuire
T3-4 – idem spre stânga
Ex.5: P. i. – stând depărtat, braţele pe şolduri 4x4t
T1-2 – fandare spre dreapta cu arcuire
T3-4 – fandare spre stânga cu arcuire
Ex.6: P. i. – culcat dorsal 2x4t
T1-2 – ridicarea picioarelor la 900
T3-4 – revenire la sol
Ex.7: P. i. – sprijin ghemuit 3x4t
T1-3 – piciorul drept întins înapoi
T2-4 – schimbarea piciorului prin săritură
Ex.8: P. i. – stând depărtat, trunchiul îndoit la 900 3x8t
T1-4 – rotirea trunchiului spre dreapta
T5-8 – rotirea trunchiului spre stânga
Ex.9: P. i. – stând, braţele pe şolduri 2 x 16 t
T1-4 – sărituri spre înainte
T5-8 – sărituri spre înapoi
T9-12 – sărituri spre dreapta
T13-16 – sărituri spre stânga
Ex.10: P. i. – stând depărtat 4x
T1 – ridicarea pe vârfuri şi ridicarea braţelor-
inspiraţie
T2 – revenire în stând depărtat cu
încrucişarea braţelor înainte – expiraţie
Aruncarea si prindere de la piept cu doua maini :
- in coloana cate 2 - în coloana
cate 5 elevi;
4. Aruncarea si prindere de explicarea-demonstrarea aruncari mingii cu 2 maini - se va
la piept cu doua maini- de la piept si prinderea ei ; executa la
invatare - exersarea aruncarii si prinderii mingii de pe loc si semnal sonor;
10 min din deplasare, - pauză
- corectari; pasivă de
- Jocuri dinamice pentru initiere in elemente 30sec;
tehnico- tactice fundamentale ale jocului de
handbal:

“Mingea calatoare”
5. Dezvoltarea calitatii Colectivul clasei este dispus pe doua randuri fata in
motrice de baza fata,cu un interval de un brat intre jucatori.Distanta - în coloana
10min dintre cele doua randuri este de 2-3m.La semnal cate 5 elevi;
,primul jucator va preda mingea peste cap - se va
jucatorului din spate .Mingea va fi transmisa pana executa la
va ajunge la ultimul jucator.Acesta ia semnal sonor;
mingea,ocoleste in alergare intreaga sa formatie si - pauză
asezandu-se primul reia jocul.Jocul se termina cand pasivă de
nu mai exista spatiu de deplasare.Castiga echipa 30sec;
care nu scapa deloc mingea.

“Mingea in val”
Se executa din aceeasi formatie si pozitie a
jucatorilor.Mingea de aceasta data este transmisa de - în coloana
primul jucator printre picioare,iar de al-II-lea peste cate 5 elevi;
cap. Jocul se termina cand nu mai exista spatiu de - se va
deplasare.Castiga echipa care nu scapa deloc executa la
mingea: semnal sonor;
- pauză
pasivă de
30sec;
‘’Ratele si vanatorii’’
Se aleg doi copii care joaca rolul de
vanatori.Acestia stau fata in fata.La mijlocul
terenului stau restul copiilor care sunt ratuste si
incearca sa se fereasca de minge pentru a nu fi loviti
de catre vanatori.Cel lovit de minge iese din
joc.Jocul se reia prima si ultima rata vanata
devenind vanator.

5. Revenirea organismului  mers cu exerciţii de respiraţie şi relaxare 10 m - în coloană câte doi


după efort  alergare uşoară de relaxare 10 m
(3 min.)
6. Aprecieri şi recomandări  se fac aprecieri cu privire la participarea elevilor - în linie pe două rânduri
(2 min.) la lecţie
 recomandări pentru activitatea independentă
 alinierea şi salutul