Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte 5-6 Evaluare Națională

EN 2019
5. Transcrie, din fraza următoare, propoziţia principală şi o propoziție subordonată, precizând
felulacesteia: A ajuns un titlu atât de cunoscut, încât nu se mai ştie exact cine a scris cartea,
care rămâne, totuşi, inegalabilă şi unică în literatura pentru copii. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie
subordonată completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă. 4 puncte

EN Simulare 2019

5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: În 1882, se
desparte de catedra de istorie naturală a Facultății de Științe pentru a rămâne profesor de
botanică la o catedră nou formată cu această ocazie, unde elaborează manuale de zoologie,
de botanică și de geologie. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie
subordonată completivă directă, introdusă prin adjectivul pronominal relativ care.
4 puncte
Model EN
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul
acestora: Vă veți minuna cum reușesc şi că trebuie să vă lipiți de perete când trec
tramvaiele, întrucât străzile sunt foarte înguste în anumite zone. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
subordonată predicativă, introdusă prin adverbul relativ când 4 puncte

Model EN
5. Transcrie două propoziţii subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora:
Casa în care s-au ținut cursurile Preparandiei era proprietatea căpitanului orașului, Sava
Arsici, care, văzând bunele rezultate ale școlii încă din primii ani, i-a donat clădirea unde se
țineau cursurile lui Dimitrie Țichindeal. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ unde. 4 puncte

EN 2018
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul
acestora: Garda cetății Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin fața sutelor de vizitatori,
care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față
ca să facă poze și să filmeze momentul. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ cum. 4 puncte

EN –rezervă 2018

5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul
acestora: Cei mai mulți dintre noi știu sau intuiesc că lectura este importantă, dar relativ
puțini oameni cunosc schimbările care se produc când citim din plăcere. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
subordonată predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că. 4 puncte

EN –simulare 2018
5. Transcrie propoziţiile subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Este un
mediu în care ar fi uşor să ţi-l imaginezi pe Regele Louie balansându-se printre copaci. 4
puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie
subordonată completivă directă, introdusă prin adverbul relativ când. 4 puncte
SEMNELE DE PUNCTUAȚIE –Subiecte EN

2. Menţionează rolul liniei de dialog în secvența: — Era odată… începu bătrânul. 4 puncte

________________________________________________________________________

2. Menţionează rolul cratimei din structura de-acolo. 4 puncte

_______________________________________________________________________

2. Menţionează rolul virgulei din secvența plină de pomi, de copaci uriaşi cu scorburi
înfricoşătoare, de tufişuri, de tot felul de clădiri şi ziduri. 4 puncte

______________________________________________________________________

2. Menționează rolul virgulei din versul: Ah, nu-s valuri de zăpadă!. 4 puncte

______________________________________________________________________

2. Menţionează un rol al cratimei în secvența n-are rost. 4 puncte

________________________________________________________________________

2. Menţionează rolul virgulei în secvența: — Bună ziua, bătrâno!. 4 puncte

2. Menţionează rolul virgulei în secvenţa: Ce boală ai, vecine?. 4 puncte

2. Menţionează rolul virgulei în secvenţa: Domnule optician, am venit să-mi dai o păreche
de ochelari. 4 puncte

__________________________________________________________________________
_
2. Menţionează rolul cratimei din secvenţa şi-n alte dăţi. 4 puncte

2. Menţionează rolul cratimei din secvenţa povestea noastră-ntreagă. 4 puncte

S-ar putea să vă placă și