Sunteți pe pagina 1din 2

Închinarea Fiinţei cĂtre Dumnezeu TatĂl

Tată Ceresc şi Suprem, Tu Cel care Ne-ai creat Chipul, Forma şi Supraforma şi Ne-ai dăruit
menirea sacră de a unii Cerul cu Pământul şi de a fi Hotarul de Taină între Divin şi Creaţie

‘’SĂLĂŞLUIESTE-TE ÎN ALTARUL FIINŢEI MELE ŞI CELEBREAZĂ ÎMPREUNĂ CU MINE


MIRACOLUL PE CARE L-AI CREAT ‘’.

În clipa aceasta Doamne eu sunt asa cum sunt şi Te primesc în altarul fiinţei mele.
,,CURĂŢEŞTE, LUMINEAZĂ ŞI FĂ AŞA CUM CREZI TU DE CUVIINŢĂ PENTRU CĂ TOATE
ACESTEA SUNT ALE TALE DINTRU ALE TALE DOAMNE ŞI PE TOATE ŢI LE DĂRUIESC “

În această conştiinţă ,întreaga fiinţă, suflet şi trup o pun în închinare în Palmele Tale şi toate
visele, imaginaţiile, intenţiile, gândurile, cuvintele,gesturile, faptele mi le Călăuzeşte si Fă-le după Sfînta
Voia Ta.

Permite Doamne ca ochii mei să vadă prin Ochii Tăi, CHIPUL tău cel Dumnezeiesc ce l-ai
Pecetluit în fiecare făptură, ca urechile mele să audă Glasul Tău iar buzele mele să rostească
Cuvântul Tău prin limbajul sufletului , într-o tonalitate armonioasă, pentru tămăduirea mea şi a
semenilor mei .

Permite Doamne ca Inima mea să fie deschisă şi să răspândească Iubirea Divină ce se revarsă
din Inima Ta şi tot ce ating Doamne să fie atins de Mâna Ta şi să se sfinţească precum în Cer aşa şi pe
Pământ. Fiecare acţiune pe care o înfăptuim să fie ghidată de Paşii Tăi Doamne şi Voia Ta să se
împlinească Aici si Acum.

Binecuvântează Doamne Trupul Mamei Pământ şi Sfinţeşte toate Apele prin pogorârea
Duhului Sfânt ca şi apele noastre interioare să se cureţească , să se limpezească ,să se liniştească
şi toate regnurile mineral, vegetal animal Uman Îngeresc să fie în Profundă armonie .

Mulţumim Fecioara Maria şi Sfânta Treime pentru alchimizarea şi armonizarea tuturor


elementelor sacre ce ne compun : Pământ, Apă, Aer, Foc Eter.
Iţi mulţumim Doamne că Darul Tău îl reverşi neîncetat peste noi şi ne îmbraci în Veşmintele Luminii şi
Nunta Cosmică o înfăptuieşti în altarul fiinţei noastre .
Templul şi Altarul Tău sunt Doamne unde Lucrarea cea de Taină TU o Desăvârşeşti !

Binecuvântează Doamne locul acesta, casa aceasta, familia mea şi întreaga familie de suflete din
care fac parte, tara aceasta si intreg neamul românesc-unghuresc, planeta aceasta şi întreg neamul
omenesc şi astăzi împreună cu Tine Doamne să înfăptuim ceea ce ne este hărăzit . Aşa să fie de acum
şi până în vecii vecilor !

Tatălui ne închinăm pe Fiul Îl slăvim si pe Duhul Sfânt toţi împreună Îl lăudăm ! Amin!
Amin! Amin!

S-ar putea să vă placă și