Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă orală

Unitatea: Familia/Școala
Produsul: Alocuțiunea
Data:
Clasa a -a
Profesor:

Obiective de evaluare
Elevul va putea:
 Să formuleze un punct de vedere în raport cu un proverb;
 Să aducă două exemple/ referințe la texte literare și situați de viață,
în sprijinul punctului de vedere formulat.

SARCINA
Scrie și prezintă un discurs de trei minute în baza unuia dintre
proverbele:
 Unde școala se ivește pământul se îmbogățește;
 Omului cu învățătură îi curge mierea din gură;
 Școala face omul om și altoiul pomul pom;
 Omul fără învățătură e ca pomul fără udătură;
 Omul învățat întodeauna poartă averea cu dânsul;
 Toată lumea este o școală.
Cerințe:
 Formulează un punct de vedere (acord/dezacord) în raport cu
proverbul ales;
 Prezintă două argumente întru susținerea punctului de vedere
formulat;
 Ilustrează-ți punctul de vedere prin două exemple din texte literare sau
situații din viață.

NOTĂ:
Profesorul pregătește fișele cu proverbele propuse.
După extrag câte o fișă, elevilor li se acordă 5 minute pentru pregătire.
Unde școala se ivește pământul se
îmbogățește.

Omului cu învățătură îi curge mierea din


gură.

Școala face omul om și altoiul pomul


pom.

Omul fără învățătură e ca pomul fără


udătură.

Omul învățat întodeauna poartă averea


cu dânsul.

Toată lumea este o școală.