Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de documentare nr.

4
Atribuțiile ospătarului

Se prezintă la serviciu înainte de ora prevazută în grafic, odihnit,


cu ținuta corectă.
Participă, cu întreaga formație de serviciu, la activitatea de
pregătire a saloanelor pentru deschidere sau pentru schimbul de
ture din timpul zilei.
Verifică starea de curățenie a saloanelor, a fiecărui sector, oficiu,
a veselei, mobilierului, inventarul textil, intervenind cu
corecturile ce se impun.
Participă la careul personalului, în ținuta vestimentară
corespunzătoare în stare fizică bună și cu ustensilele necesare.
Cunoaște conținutul listelor de preparate și de băuturi, modul de
prezentare și de servire al acestora.
Primește raionul repartizat, verifică modul de aranjare a
meselor, remediind eventualele deficiențe, întoarce paharele și
așteaptă clienții.
Servește consumatorii în ordinea sosirii în sala de servire,
evitând serviciul preferențial.
Efectuează debarasarea veselei și a altor obiecte de inventar de
la masa clienților, pe care le transportă și le ordonează la fiecare
oficiu.
Coordonează , îndrumă și răspunde de activitatea ajutorului de
ospătar cu care lucrează. exactitatea bonurilor de marcaj,
tichetelor de casă, borderoului de încasări, monetarului și
notelor de plată. gheridon, etc).
Întocmește și răspunde de ajutorul de ospătar cu care lucrează.
Are o comportare civilizată în relațiile cu clienții.
Execută și alte sarcini, pe care le primește din partea șefilor
ierarhici, inclusiv pe cele speciale din graficul de lucru.
Se preocupă permanent de ridicarea nivelului sau de cunoștințe
profesionale si de cultură generală, aplicând servicii și tehnici de
calitate ( tranșare, flambare, porționare, servire la platou, la
gheridon, etc).