Sunteți pe pagina 1din 3

POLUAREA

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care cauzează


instabilitate, dezordine şi duc la disconfortul sau chiar afectarea sănătăţii organismelor vii din
acel mediu. Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale
cum ar fi erupţiile vulcanice, cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile
umane.
Principala cauza a poluării, cum este şi de imaginat este omul. Printre felurile în care
omul poluează planeta de menţionat sunt extinderea construcţiilor, consumul de materiale
(schimbarea uleiului la maşină, vopsirea unei case şi chiar masa de prânz sunt exemple de
consumuri care cauzează poluarea mediului) şi reziduurile menajere.

Principalele forme de poluare sunt:

 Poluarea aerului – se referă la introducerea substanţelor chimice şi particulelor in


atmosferă. Substanţele uzuale variază de la monoxid de carbon până la oxizi de nitrogen şi sunt
produse în urma proceselor industriale şi a consumului de carburant de către automobile.Poluarea
aerului este cauzata de arderea combustibililor fosili necesara transporturilor, consumul de
electricitate, încălzirea locuinţelor si de procesul de producţie al bunurilor si serviciilor pe care le
cumpăram.
Aerul influenţează sănătatea atât prin compoziţia sa chimică, cit şi prin proprietăţile sale
fizice (temperatură, umiditate, curenţi de aer, radiaţii, presiune).
Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este încălzirea globală, o
creştere a temperaturii Pământului cauzată de acumularea unor gaze atmosferice cum ar fi
dioxidul de carbon. Odată cu folosirea intensivă a combustibililor fosili în secolul XX,
concentraţia de dioxid de carbon din atmosferă a crescut dramatic. Dioxidul de carbon si alte
gaze, cunoscute sub denumirea de gaze de seră, reduc căldura disipată de Pământ dar nu
blochează radiaţiile Soarelui. Din cauza efectului de seră se aşteaptă ca temperatura globală să
crească cu 1,4° C până la 5,8° C până în anul 2100

 Poluarea apei – se referă la deversarea în apele curgătoare sau bălţi de substanţe


contaminante, cel mai adesea rezultate în urma unor procese industriale.
Prin poluarea apei, se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale
apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii
utilizării normale în scopurile în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea.
Poluarea apelor poate fi:

naturală - se datorează surselor de


poluare naturale şi se produce în urma
interacţiunii apei cu atmosfera, când are loc o
dizolvare a gazelor existente în aceasta, cu
litosfera, când se produce dizolvarea rocilor
solubile şi cu organismele vii din apă.
artificială - se datorează surselor de
ape uzate de orice fel, apelor meteorice,
nămolurilor, reziduurilor, navigaţiei etc
controlată (organizată) - poluarea datorată apelor uzate transportate prin reţeaua de
canalizare şi evacuate în anumite puncte stabilite prin proiecte
necontrolată (neorganizată) – provenită din surse de poluare care ajung în emisari pe cale
naturală, de cele mai multe ori prin intermediul apelor de ploaie
primară – care apare, de exemplu, în urma depunerii substanţelor în suspensie din apele
uzate, evacuate într-un receptor, pe patul acesteia.
secundară – care apare, de exemplu, imediat ce gazele rezultate în urma fermentării
materiilor organice depuse din substanţele în suspensie antrenează restul de suspensii şi le aduce
la suprafaţa apei, de unde sunt apoi transportate în aval de curentul de apă.
Poluarea chimică a apelor afectează fitoplanctonul şi microfitele în mod diferit, după
natura agentului contaminat. Astfel, sărurile de cupru şi cromaţii sunt toxice pentru alge.
Fitoplanctonul este puternic afectat de numeroase pesticide, mai ales erbicide. De exemplu, unele
erbicide blochează creşterea fitoflagelatelor. Detergenţii sintetici, pe de altă parte, sunt foarte
toxici pentru flora microbiană a apelor. Peştii pot muri din cauza tuturor tipurilor de poluare, dar
majoritatea cazurilor mortale sunt provocate de lipsa oxigenului dizolvat în apă şi datorită
pesticidelor ăi a reziduurilor toxice.

 Poluarea solului – principalele substanţe care poluează solul sunt hidrocarburile,


metalele grele, erbicide, pesticide.
Solul este un amestec de materie din plante, minerale şi animale care se formează într-un
proces foarte lung, poate dura mii de ani. Solul este necesar pentru creşterea majorităţii plantelor
şi esenţial pentru toată producţia agricolă.
Poluarea solului este acumularea de compuşi chimici toxici, săruri, patogeni (organisme care
provoacă boli), sau materiale radioactive, metale grele care pot afecta viaţa plantelor şi
animalelor.

Sursele principale ale poluării solurilor sunt :


 aplicarea pe scara larga a îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură
 folosirea sistemelor extinse de irigaţii
 depozitarea deşeurilor solide
 depunerile atmosferice de substanţe toxice produse ca urmare a activităţilor umane
 Contaminarea radioactivă – rezultată în urma testelor nucleare, accidentelor nucleare
sau pur şi simplu rezultată în urma exploatării centralelor nucleare. Este cea mai “modernă”
forma de poluare, apăruta in secolul XX.

 Poluarea fonică – apare îndeosebi în zonele urbane aglomerate sau in aproprierea


aeroporturilor, şoselelor şi zonelor industriale. Zgomotul poate fi o formă de poluare care
caracterizează zonele urbane şi industriale. Afectează nu doar auzul uman, ci toate funcţiile
acestuia.

 Poluarea cu lumina – apare tot în zonele urbane aglomerate. Poluarea luminoasă


reprezintă lumina artificială îndreptată acolo unde nu este nevoie de ea şi unde nu este dorită.
Printre sursele de poluare luminoasă se numără: becurile de pe stradă atunci când bat în
geamurile blocurilor şi spre cer în loc să lumineze străzile şi trotuarele; reclamele luminoase care
ne deranjează somnul sau ne deranjează când suntem la volan; parcările hypermarketurilor care
rămân iluminate pe toată durata nopţii când zona este închisă oricum; clădirile de birouri ale căror
becuri stau aprinse noaptea deşi nu lucrează nimeni în el.

 Poluarea vizuală – este o forma mai puţin nocivă, dar care are un impact vizual
semnificativ. In aceasta categorie intră bannerele outdoor, panourile publicitare, cablurile aeriene
etc.
Tipurile de poluare vizuală
 Sursele de poluare vizuală sunt:
 • neglijenta administrativa;
 • publicitate exagerata;
 • vandalism.

 Poluarea termală – este schimbarea temperaturii apelor ca urmare a influentei umane


precum folosirea apelor pentru răcirea instalaţiilor industriale.
Apa este deseori luata din râuri, lacuri, oceane sau mari pentru a fi folosită drept răcitor în
fabrici şi centrale şi apoi este adusă înapoi la sursa mai caldă decât atunci când a fost luată. Însă
chiar şi cele mai mici schimbări de temperatură în apă vor îndepărta speciile care vieţuiau acolo
şi vor atrage specii noi. Poluarea termală poate grăbi procesul biologic la plante şi animale sau
poate reduce cantitatea de oxigen din apa. rezultatul poate fi acela moarte speciilor care nu sunt
adaptate vieţii în ape calde, sau în cazul râurilor poate duce la dispariţia vegetaţiei din zona
poluata.