Sunteți pe pagina 1din 2

A.

instrucția/stimului discriminativ/semnalul pentru comportament


1. Exercițiul trebuie să aibă un început distinct
2. Inițial, instrucțiunuile trebuie să fie cât mai simple și concise
3. Ne asigurăm că sd-ul se potrivește cu sarcina respectivă
4. Elevul are la dispoziție 3-5 secunde pentru a răspunde
5. Elevul învață cel mai bine atunci când este atent; dacă este neatent, trebuie să ne
orientăm pe dezvoltarea atenției

B. Răspunsul elevului
1. Trebuie să știm ce răspuns așteptăm de la copil și ce calitate a răspunsului așteptăm
pentru a-i oferi recompensa
2. Să fim atenți la comportamentele nedorite ce pot apărea în timpul sesiunii de lucru.
3. Nu uitați să recompensați comportamentele spontane dezirabile
4. Dacă răspunsul nu vine în primele 5 secunde, considerăm lipsa de reacție ca fiind un
exercițiu eșuat
5. Nu lăsăm elevul să anticipeze răspunsul (să răspundă înainte de a termina SD-ul)
6. Autocorectarea este un răspuns favorabil și chiar valoros

C. Consecința
1. Răspunsul dat de copil trebuie să fie urmat imediat de feedback-ul terapeutului. Dacă
răspunsul este unul corect, încurajăm copilul, dacă este unui incorect oferim un
feedback corespunzător (ex. Poți mai bine!)
2. Feedback-ul nu trebuie să fie ambiguu
3. Recompensele trebuie alese în funcție de preferințele copilului
4. Diminuăm treptat cantitatea și frecvența cu care este oferită recompensa
5. Folosim consecințe diferențiate
6. Folosim feedback-uri informative

Promptul este ajutorul pe care terapeutul îl oferă copilului pentru a-l ghida către răspunsul
corect. Se oferă înaintea răspunsului pentru a preîntâmpina răspunsurilor greșite, în timpul sau
imediat după SD.
Dacă primul P nu funcționează, alegem unul mai puternic
!!! Două răspunsuri incorecte consecutive sunt urmate de un prompt la următorul exercițiu.
Exercițiile promptate trebuie să fie urmate de un nivel mai scăzut de recompensare
Să avem grijă la prompturile involuntare
Este necesară diminuarea prompturilor cu scopul de a încuraja independența copilului și
înțelegerea noțiunilor noi

Captarea atenției:
- Este important să recompensăm elevul de fiecare dată când este atent
- Trebuie să ne bazăm pe o recompensare puternică pentru a obține rezultate bune
- Dacă elevul se uită spontan la terapeut , putem recompensa (Te-ai uitat foarte frumos la
mine)
Recompensa - eveniment pozitiv prezentat imediat după un comportament și are ca scop
creșterea frecvenței comportamentului; dacă frecvența comportamentului nu crește,
recompensa nu este una adecvată.
R. pozitivă - se referă la creșterea frecvenței unui răspuns urmat de un eveniment favorabil
R negativă - creșterea frecvenței unui răspuns prin înlăturarea unui eveniment aversiv.

Extincția
- Trebuie identificată variabila (recompensa) care menține comportamnetul
- Toate persoanele care folosesc extincția trebuie să retragă recompensa
- Ignorarea unui comportament funcționează numai și numai dacă variabila care menține
comportamentul este atenția.

Tipuri de extincție:
- Ignor controlat - extincția comportamentului menținut de atenție
- Cereri - extincția comportamentului de evitare
- Extincția senzorială - extincția stimulării produsă direct de răspuns