Sunteți pe pagina 1din 1

Nota:__________

Numele: ____________ Data:________

Evaluare inițială, clasa a VI-a


1. Enumerați patru personalitați biblice ale Vechiului Testament:
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

2. Numiți două sărbători religioase și două sărbători civile:


 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

3. Asociază persoanele biblice din prima coloană cu acţiunile din cea de-a doua coloană.

Tâlcuirea viselor
MOISE
faraonului
Compunerea
ILIE
Psalmilor
Restabilirea
DA VID
monoteismului
Construirea
AVRAAM
Arcei
Încheierea
IOSIF
Legământului
Construirea
NOE
Templului
Primirea
SOLOMON
Decalogului

4. Completează diagrama de mai jos cu termenii/expresiile corespunzătoare: bucurie, prăznuire,


patriotism, paradă militară, colinde, depuneri de coroane, cinstire, obiceiuri, slujbe bisericeşti,
după model:

să rbă tori religioase asemă nă ri să rbă tori civile

pră znuire bucurie patriotism


____________ _________ ________________
____________ _________ ________________

___________________________________________________________________________
Punctaj: Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 20 puncte, 5
puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru exercițiul 2 se acordă 20 de puncte, 5 puncte
pentru fiecare răspuns corect. Pentru exercițiul 3 se acordă 35 puncte, 5 puncte pentru fiecare
asociere corectă. Pentru exercițiul 4 se acordă 15 puncte, 2,5 puncte pentru fiecare termen
completat corect.