Sunteți pe pagina 1din 12

Analiza diagnostic-financiară a întreprinderii S.C. Turism Felix S.A.

Băile Felix

I. INTRODUCERE

1. Descrierea activitatii intreprinderii

Băile Felix este o localitate si statiune balneo-climatică în judetul Bihor,


Crisana, Romania. Este cea mai mare statiune balneară cu regim permanent
din România. Se află doar la 8 km de Oradea. S.C. TURISM FELIX S.A. are ca
obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică şi agrement, servicii de tratament balnear şi de recuperare, vânzarea
de pachete turistice prin Tour-operatorul S.C. Transilvania Travel S.A, vânzarea
de produse cu amănuntul in unităţile proprii, servicii de redistribuire a energiei
termice, electrice, apa şi canal, exploatarea surselor de apă termominerală şi
distribuirea acestora pe baza licenţei de concesionare etc.

Tratamentul de baza ramane cel balnear clasic, balneofizical si de recuperare


medicala.Pentru asigurarea serviciilor medicale, S.C. Turism Felix S.A. dispune
de cinci baze de tratament. Serviciile de cazare sunt asigurate in cele 7
structuri hoteliere, in camere single,duble, triple sau apartamente – in total
sunt aproximativ 2394 locuri. Serviciile de alimentatie publica sunt oferite in 7
restaurante categoria I, fiecare dispunand de 1-3 saloane si de terase
amenajate in acest scop, la care se adauga un complex cu o capacitate de 300
de locuri,ajungandu-se la un numar de aproximativ 2892 locuri pentru servirea
mesei. Serviciile de agrement cele mai solicitate pe tot parcursul anului sunt
serviciile oferite de complexul Apollo(piscine cu apa termala, spatii de joaca si
centrul de wellness), carora li se adauha serviciile din cadrul strandului Felix
(piscine cu apa termala si pentru inot, mini aqua park, terenuri de beach volley
si de fotbal). Alte servicii turistice oferite: pachete turistice speciale (Revelion,
Paste, 1 Mai etc.); transportul cu mijloace auto proprii; inchiriere de sali pentru
conferinte si evenimente similare.
2. Scopul analizei diagnostic

Intreprinderea in discutie functioneaza intr-un mediu concurential, ceea ce


presupune, pe de o parte, cunoasterea starii economice si financiare a
acesteia, iar pe de alta parte fundamentarea deciziilor, aplicarea si urmarirea
realizarii acestora. Un rol fundamental în furnizarea de informaţii despre
starea întreprinderii, în fundamentarea deciziilor, cât şi în controlul realizării
acestora îi revine analizei economico-financiare. Finalitatea analizei financiare
se concretizează în diagnosticul financiar, printr-o analiza diagnostic.Pentru a
afla scopul analizei diagnostic s-a cercetat bilantul financiar si contul de profit
si pierdere al intreprinderii intre anii 2016-2018. Indicatorii vizati in aflarea
scopului au fost cifra de afaceri si profitul intreprinderii: cifra de afaceri
reprezinta un indicator esential pentru precizarea locului societatii in sectorul
de activitate, al pozitiei pe piata, al capacitatii de a lansa si dezvolta activitati
profitabile, iar profitul este principalul obiectiv al oricarei intreprinderi.

Asadar, scopul analizei diagnostic, pe baza indicatorilor amintiti mai sus, este
acela de dezvoltare a activitatii intreprinderii S.C. Turism Felix S.A.

II. MODEL DE ANALIZA DIAGNOSTIC

Urmarind dezvoltarea intrprinderii S.C. Turism Felix S.A., modelul de analiza


diagnostic

Tabel 2.1. Model de analiza-diagnostic a intreprinderii S.C. Turism Felix S.A.

Pentru o justificare a criteriilor alese se va utiliza urmatorul tabel:


Criteriu Coeficient de Argumentare
importanţă
Diagnosticul Major – 2 Scopul urmarit prin planul de dezvoltare este
cifrei de afaceri Acela de a se maximiza cifra de afaceri astfel
incat sa se poate realiza si un profit
semnificativ. Asadar, un obiectiv major este
cresterea cifrei de afaceri in mod constant,
insa nerealizarea acestuia nu afecteaza
eventual realizarea planului de dezvoltare al
societatii.
Diagnosticul Secundar – 1 Se poate spune ca situatia societatii este
rezultatului buna,deoarece profitul creste treptat, deci,
rezultatul intreprinderii este un obiectiv
secundar, nerealizarea unui rezultat pozitiv ar
putea doar sa reduca, eventual, efectele
planului de dezolvare, dar nu il afecteaza
Diagnosticul Major – 2 Rentabilitatea economica este necesara
rentabilităţii planului de dezvoltare si este pusa in valoare
economice de investitiile facute, prin intermediul
activelor. Reprezinta eficienta
economica a societatii. Astfel, cresterea
rentabilitatii este un obiectiv major, insa
nerealizarea acesteia poate sa
intarzie planul de dezvoltare, prin retragerea
unor investitii
Diagnosticul Major – 2 In bilantul financiar se reflecta volumul
bilantului fondurilor proprii (care cresc de la an la an),
financiar situatia patrimoniului, a averii acumulate de
firma de la infiintare si rezultatele financiare
obtinute in ultima perioada pentru care s-a
incheiat. Aplicand o strategie de dezvoltare,
pot aparea dificultati in antrenarea
capitalurilor, insa nu va impiedica
realizarea propriu zisa a planului.
Diagnosticul Foarte Fondul de rulment reprezinta o marja de
fondului de important – 5 securitate financiara care permite companiei
rulment sa faca fata riscurilor pe termen scurt.
Asadar, fondul de rulment constituie un
criteriu esential in dezvoltarea societatii,
nerealizarea lui putand avea consecinte
extrem de grave la nivel de intreprindere.
Diagnosticul Secundar – 1 Necesarul de fond de rulment reprezintă
necesarului de nevoile de finanţare ciclice, curente, cele care
fond de rulment generează beneficii constante în cadrul
activităţilor de exploatare.Nerealizarea
acestui criteriu are consecinte minime in
realizarea planului de dezvoltare, doar ii
poate intarsia rezultatele.
Diagnosticul Secundar – 1 Rentabilitatea interprinderii se apreciază atât
riscului de prin valoarea sa absolută (rezultatul) cât şi
rentabilitate prin eficienţa utilizării factorilor de producţie
(ratele de rentabilitate).Nerealizarea unui
rezultat favorabil, duce la un aport mai
mic al acestuia in sursele de finantare proprii
si exista o posibilitate de a nu acoperi
cheltuielile realizate. Cum investitiile se pot
realiza si prin alte surse de fiantare, iar
cheltuielile fiind aproape constante,deoarece
intreprinderea se afla de multa vreme pe
piata – nu este la inceput, unde cheltuielile
sunt mai mari decat rezultatul –se poate
spune ca acest criteriu nu afecteaza
realizareaplanului de dezvoltare.

III.ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Diagnosticul cifrei de afaceri


INDICATORI U.M. 2016 2017 2018 Punctaj
Cifra de afaceri totala CA 48437996 48923348 47296770 Volum
Productia vanduta Qf 31973609 32349842 3 30855715 3
Costuri fixe anuale CF 30183745 34386685 32953955 3
Cost productie mediu Cpm 9405060 9532978 9478892 3
Pretul de vanzare mediu Pvm 48514257 49023873 47402041 3
Cifra de afaceri critica CAcr 37402410.16 42663380.89 41141017.47 3
Coeficient de siguranta CA Ks 1.295 1.146 1.149 3
Indicele preturilor % 100 101 97 3
Indice cifra de afaceri % 100 101 96.6 Dinamica
Ritmul mediu de crestere in ultimii % - - -2 3
3 ani
Indicele produselor fabricate % 100 101 96.3 Factori
Numar mediu de salariati Ns 647 677 635 3
Productivitatea muncii salariale Ws 49418 47784 48592 3
Tabel 3.1. Analiza cifrei de afaceri

Calificativ – 3 (adaptare la limita)


În cadrul S.C. Turism Felix S.A., pe parcursul perioadei analizate cifra
de afaceri a cunoscut următoarea evoluţie: in anul 2017 fata de anul
2016 a crescut cu 1%, insa in anul 2018 fata de 2017 a scazut cu
3,33%, ceea ce inseamna o scadere de 1.626.578 lei. Aceasta scadere
se datoreaza atat scaderii productiei vandute (servicii) cu 4,62%, cat
si scaderii veniturilor din vanzarea de marfuri cu 0,8%. Cifra de
afaceri este peste cifra de afaceri critica, iar coeficientul de siguranta
al cifrei de afaceri este mai mic decat 1,5 in toti anii analizati. In 2018
indicele fabricatiei a scazut, o eventuala cauza fiind unele probleme
de marketing si fabricatie. Avand in vedere observatiile de mai sus
consideram ca intreprinderea se afla intr-o situatie de adaptare la
limita, insa se bucura in continuare de pozitia sa pe piata.
2. Diagnosticul rezultatului

INDICATORI U.M 2016 2017 2018 2018/2017


Cifra de afaceri neta RON 48437996 48923348 47296770 0.96
Costul bunurilor vandute RON 29641556 31427886 30992852 0.98
Rez.operational RON 18796440 17495462 16303918 0.93
(1-2)
Alte venituri din expl. RON 250754 354493 224436 0.63
Rez. din exploatare RON 9104383 5372071 5115589 0.95
Venituri financiare RON 532484 410278 517420 1.26
Cheltuieli financiare RON 1687423 1252682 925508 0.73
Rezultat financiar RON -1154937 -842404 -408088 0.48
Rezultat brut RON 7949446 4529667 4707501 1.03
Productia vanduta RON 31973609 32349842 30855715 0.95
Costul bunurilor vandute RON 29641556 31427886 30992852 0.98
Beneficiul afr. productiei RON 8235760 6997362 5788369 0.82
Vanzarea de marfuri RON 16464387 16573507 16441055 0.99
Chelt. Cu marfurile RON 6059804 6227862 5871999 0.94
Beneficiul afr. vanzarilor RON 10404583 10345645 10569056 1.02
Rata marjei brute % 34.5 35.4 33.7 0.95
Tabel 3.2. Analiza rezultatului

Calificativ – 3 (adaptare la limita)

Rezultatul operational scade cu 7% in 2018, ceea ce inseamna ca


scad bunurile vandute, respectiv serviciile prestate. Rezultatul de
exploatare este mereu pozitiv – desi in ultimul an scade cu 5%, ceea
ce inseamna ca societatea a inregistrat, in anii analizati, profit din
activitatea de exploatare, deci activitatea desfasurata este rentabila.
Rezultatul financiar a scazut cu 52%, insa valorile sunt negative, ceea
ce inseamna ca managementul financiar a avut o evolutie buna.
Rezultatul brut inregistreaza o crestere de 3%, datorita cresterii
usoare a veniturilor financiar. Costurile de productie scad sub nivelul
preturilor de vanzare. Astfel, desi beneficiul aferent productiei scade
cu 12%, beneficiul aferent vanzarilor creste cu 2%, datorită faptului
că vânzările de mărfuri au fost mai mari decât cheltuielile de mărfuri.
Rata marjei brute scade in ultimul an. Se poate spune asadar ca
situatia societatii este de adaptare la limita.

3. Diagnosticul rentabilitatii economice

INDICATORI 2016 2017 2018 2018/2017


Active imobilizate 168039824 137171031 170052155 1.01
Active circulante 25975654 25990713 23271761 0.89
Cheltuieli in avans 68575 77298 75190 0.97
Active totale 194084053 193239042 193399106 1.00
Cifra de afaceri 48437996 48923348 47296770 0.96
Rezultatul brut 7949446 4529667 4707501 1.03
Rezultatul net 6694943 2948355 3985094 1.35
Rata rentabilitatii comerciale 13.8 9.1 12.9 1.41
Rata rentabilitatii economice 4.6 2.7 2.6 0.96
Viteza de rotatie a activelor 0.16 0.16 0.15 0.93
Rata rentabilitatii financiare a 3.8 1.6 2.2 1.37
capitalului
Bratul parghiei financiare 1.12 1.10 1.08 0.98
Tabel 3.3. Analiza rentabilitatii economice

Calificativ – 3 (adaptare la limita)

Rentabilitatea economica scade cu doua procente in 2017 fata de


2016, iar in 2018 este in usoara scadere fata de 2017, numai cu
4%.Viteza de rotatie a activelor se pastreaza constanta, datorita ratei
de rentabilitate destulde mica.
Se poate spune ca intreprinderea are costuri mari si este la limita
rentabilitatii economice.
4. Diagnosticul bilantului financiar

INDICATORI 2016 2017 2018 2018/2017


Active imobilizate 168039824 137171031 170052155 1.01
Active circulante ,din care: 25975654 25990743 23271761 0.89
-stocuri 862157 1014613 961106 0.94
-creante 11890812 12014969 12207930 1.01
Cheltuieli in avans 68575 77298 75190 0.97
Active totale 194084053 193239042 193399106 1.00
Datorii pe termen scurt 3704372 4229945 5425830 1.28
Datorii pe termen lung 32799011 22960941 17184142 0.74
Capital propriu 172145044 175626966 178123612 1.01
Rata activelor imobilizate 86.5 86.5 87.9 1.01
Rata activelor circulante 13.3 13.4 12.0 0.89
Rata stocurilor 0.44 0.52 0.49 0.94
Rata creantelor 6.1 6.2 6.3 1.01
Rata stabilitatii financiare 98.1 97.8 90.9 0.92
Rata indatorarii globale 12.7 13.4 17 1.26
Rata datoriilor pe termen scurt 1.79 2.08 2.52 1.21
Rata autonomiei globale 82.4 86.5 82.9 0.95
Rata datoriilor pe termen lung 15.6 11.3 7.9 0.69
Tabel 3.4. Analiza bilantului financiar

Calificativ – 4 (adaptare buna)


Rata activelor imobilizate este mai mare de 80%, avem deci o
structura inadecvata a activului, insa rata activelor circulante si rata
stocurilor sunt sub procentul de 15%. Rata stocurilor si rata
creantelor s-au pastrat intre valori apropiate, cu scaderi usoare.
Exista o stabilitate financiara excelenta, peste 90% in toti anii
analizati, desi se constata o scadere cu 8% in 2018 fata de anul
precedent. Exista, de asemenea, o autonomie financiara deplina,
peste 80% in anii analizati. Gradul de indatorare este foarte redus,
sub 20% si in scadere in fiecare an, lucru care arata ca intreprinderea
isi diminueaza datoriile pe termen lung intr-un mod eficient.
Ca urmare a analizei ultimilor 3 indicatori prezentati mai sus se
constata o adaptare buna a criteriului in discutie.

5. Diagnosticul fondului de rulment

INDICATORI 2016 2017 2018


Capital propriu 172145044 175626966 178123612
Datorii pe termen lung 17119011 12150941 9288142
Cheltuieli cu provizioanele 888536 1059931 351638
Subventii pt. investitii 0 0 0
Active imobilizate 168039824 167171031 170052155
Fond de rulment propriu 4993756 9515866 8423095
Fond de rulment total 22112767 21666807 17711237
Active circulante 25975654 25990713 23271761
Cheltuieli in avans 68575 77298 75190
Active curente 26044229 26068011 23346951
Datorii pe termen scurt 3740372 4229945 5425830
Venituri in avans 191090 171259 209884
Resurse temporare 3931462 4401204 5635714
Fond de rulment total 22112767 21666807 17711237
Indicele FR - 97.98 81.74
Indicele activelor curente - 100.09 89.56
Indicele resurselor temporare - 111.9 128.04
Tabel 3.5. Analiza fondului de rulment

Calificativ – 4 (adaptare buna)


Se observa valoarea pozitiva a fondului de rulment in toti anii
analizati, cu o valoare semnificativa. Indicele fondului de rulment nu
depaseste 100%, insa este destul de mare, peste 81%.
Fondul de rulment propriu are si el valori pozitive in toti anii de
analiza si prezinta o usoara scadere in ultimul an, ca urmare a
scaderilor de peste 50% a cheltuielilor cu provizioanele. Indicele
activelor curente depaseste sensibil pragul de 100% in 2017, insa in
2018 scade cu aproximativ 10%. Pe de alta parte, indicele resurselor
temporare are in acesti ani valori de peste 100%. Cu toate ca
Iacr<100 si Irtemp>100, diferentele dintre acesti indici nu sunt foarte
mari si se considera ca nu pun probleme semnificative situatiei
fondului de rulment. Astfel, datorita valorilor foarte mari si foarte
bune ale fondului de rulment si ale fondului de rulment propriu, se
poate spune ca acest criteriu are o adaptare foarte buna in
intreprindere.

6. Diagnosticul necesarului de fond de rulment

INDICATORI 2016 2017 2018 2018/2017


Stocuri 862157 1014613 961106 0.94
Creante 11890812 12014969 12207930 1.01
Investitii pe termen 100 586 16838 28.73
scurt
Cheltuieli in avans 68575 77298 75190 0.97
Active clinice 12821644 13107466 13261064 1.01
Datorii pe termen scurt 3740372 4229945 5425830 1.28
Venituri in avans 191090 171259 209848 1.22
Resurse temporare 3931462 4401204 5635678 1.28
Necesar fond de 8890182 8706262 7625386 0.87
rulment
Indicele NFR - 97.9 87.5 0.89
Tabel 3.6. Analiza necesarului de fond de rulment

Calificativ – 3 (adaptare la limita)


Necesarul de fond de rulment are valori pozitive in cei 3 ani ani, insa
este in descrestere de la an la an, lucru care conduce si la o scadere
de aproximativ 10% a indicelui necesarului de fond de rulment.
Datoriile pe termen scurt sunt semnificativ mai mici decat creantele,
ceea ce asigura echilibrul financiar pe termen scurt al intreprinderii
analizate.
Asadar, se poate spune ca necesarul de fond de rulment are o
adaptare la limita.
7. Diagnosticul riscului de rentabilitate

INDICATORI 2016 2017 2018 2018/20170


Cifra de afaceri 48437996 48923348 47296770 0.96
Costuri fixe 30183745 34386685 32953955 0.95
Rezultat din exploatare 9104383 5372071 5115589 0.95
Cheltuieli financiare 1687423 1252682 925508 0.73
Cifra de afaceri critica 37402410.16 42663380.89 41141017.47 0.96
Coeficientul levierului din 4.315 7.401 7.441 1.005
exploatare
Coeficientul levierului 1.227 1.304 1.220 0.93
financiar
Coeficientul levierului total 5.294 9.650 9.078 0.94
Pozitia pe piata 29.5 14.6 14.9 1.02
Tabel 3.7. Analiza riscului de rentabilitate

Calificativ – 3 (adaptare la limita)

Coeficientul levierului total are o valoare de sub 10%.


Cifra de afaceri critica se mentine intre aceleasi valori in ultimii 2 ani,
cu variatii de sub 5%.
Pozitia pe piata este in crestere in ultimii 2 ani, dar la valori destul de
mici, sub 30% chiar.
Toti acesti indicatori determina acordarea unui calificativ de adapare
la limita a riscului de rentabilitate.
IV. CONCLUZII

Conform formulei de calcul a notei medie ponderate a diagnosticului


financiar, ca urmare a punctajelor acordate celor 7 criterii alese, dar
si a caluculelor efectuate, vom avea:
i =1...7 – criterii de anliza diagnostic
Pdfi = 1...5 – punctajele conventionale de analiza
fi – coeficienti de pondere a importantei criteriilor
Rotunjind media ponderata 3,5 la media 4, se obtine o adaptare
satisfacatoare a situatiei intreprinderii. Se recomanda o finantare
preferentiala a activitatilor care se doresc a fi dezvoltate si aporturi
moderate de capital pentru accelerarea planului de dezvoltare.