Sunteți pe pagina 1din 3

Soarele.

Studierea acestui paragraf vă va ajuta:


• să explicaţi însemnătatea Soarelui în natură;
• să descrieţi cea mai apropiată stea de Pământ – Soarele.
Meditaţii despre Soare. Toţi neam deprins că în fiecare dimineaţă pe cer
apare Soarele, însă nu întotdeauna ne gândim la însemnătatea lui pentru totul
ce este viu pePământ. Pentru al preţui cu adevărat, să ne închipuim că
Soarele a dispărut. Cerul va fi întotdeauna întunecat, precum noaptea, nu
vom vedea nici Luna, nici stelele ce ne zâmbesc acum de sus cu lumina
reflectată de la Soare. Plantele, care datorită Soarelui formează substanţe
organice, vor pieri.Animalele erbivore nu vor avea hrană şi vor dispărea, iar
odată cu ele vor dispărea şi celecarnivore. Oamenii de asemenea vor rămâne
fără hrană.Temperatura pe Pământ va scădea fără razele calde ale Soarelui.
Treptat, suprafaţa Pământului se va transforma întrun pustiu de gheaţă. Însă,
toate acestea sunt doar nişte subiecte pentru filmele de groază. Soarele şi în
continuare va trimite pe Pământ razele lui dătătoare de viaţă. Ele încălzesc
aerul şi solul, evaporă apa care, la rândul ei, stârneşte vânt, formează nori şi
precipitaţii.
Dimensiunile Soarelui. De pe Pământ,Soarele nu ne pare chiar atât de
voluminos.Însă, el este mai mare decât Pământul de 109 ori. Soarele este o
sferă extrem de fierbinte,temperatura căreia la suprafaţă este de 6000 0C, iar
mai aproape de centru ajunge până la 15 milioane grade Celsius. Luând în
considerare că distanţa dintre Soare şi Pământ e de 150 milioane kilometri,
până la noi ajunge doar două miliardimi din toată lumina şi căldura Soarelui.
Aceasta, însă, ajunge pentru menţinerea vieţii pe planeta noastră. Precum
Pământul, Soarele se roteşte în jurul axei sale.
Soarele – cea mai apropiată stea de Pământ. Distanţa dintre aceste două
corpuri cereşti este de 150 000 000km.
Schimbările ce au loc pe Soare. Pe Soare au loc mereu fenomene chimice,
urmate de eliminări de lumină şi căldură în cantităţi enorme. Baza
componenţei Soarelui o constituie două substanţe – hidrogenul şi heliul.
Vârsta lui e aproximativ 5 miliarde de ani. Savanţii afirmă că această vârstă
nobilă na produs mari schimbări şi Soarele va lumina încă multe miliarde de
ani, până când tot hidrogenul se va transforma în heliu.
Totalitatea schimbărilor ce au loc pe Soare au fost numite activitate solară.
Ea are o periodicitate de 11 ani. În acest timp pe Soareapar şi dispar petele
solare, au loc explozii şi erupţii neregulate. Când activitatea solară ajunge la
cea mai înaltă fază, în timpul acestor explozii şi erupţii se formează raze
solare extrem de puternice.
O parte ajung până la Pământ, provocând perturbări în radiocomunicaţie,
influenţând asupra stării sănătăţii oamenilor. Medicii recomandă ca în
perioada activităţii solare oamenii să stea mai mult la umbră, să nu se
bronzeze iar cardiacii să evite în genere razele solare. Scimbarea activităţii
Soarelui rămâne o enigmă pentru savanţi.

Comoara cunoştinţelor
Învelişurile exterioare ale Soarelui se numesc atmosferăsolară. Învelişul cel
mai îndepărtat de centrul Soarelui senumeşte coroană solară (imag. 53,
pag.83). Ea poate fi văzută în timpul eclipsei totale de soare şi are loc foarte
rar în natură durează doar câteva minute. Alteori, Luna nimereşte între
Pământ şi Soare (Soare– Lună – Pământ). Atunci, discul solar devine
invizibil pentru câteva minute din unele locuri de pe Pământ . Asemenea
fenomen se numeşte eclipsă de Soare. Pe parcursul anului pot fi observate
două şi chiar mai multe eclipse de Soare. De pe Pământ, eclipsele pot fi
urmărite cu ajutorul unei bucăţi de sticlă, acoperită cu un strat de funingine.

Când Luna acoperă discul solar, în jurul ei se vede coroana solară


Forma ei este determinată de fenomenele chimice ce au loc pe Soare. În
zilele când activitatea solară este mare, coroana lui este mai strălucitoare.
Verificarea cunoştinţelor
1. Ce fel de corp ceresc este Soarele? Cares dimensiunile lui?
2. Cerei distanţa de la Pământ până la Soare?
3. Explicaţi, de ce fără Soare nu poate fi viaţă pe Pământ?
4. De ce ni se pare că Soarele e cea mai mare stea?
5. Daţi exemple de influenţă a Soarelui asupra Pământului.
6. Ce schimbări au loc pe Soare?
7. Scrieţi câteva propoziţii despre însemnătatea razelor solare
pentru viaţa pe Pământ.
8. Căutaţi informaţii despre fenomenele ce au loc pe Pământ
datorită Soarelui. Discutaţile
în clasă.

Tehnica „Soarele ideilor” În centrul posterului se înscrie cuvîntul


SOARE. Elevii enunţă toate ideile ce apar în legătură cu acest corp.
Profesorul notează ideile sub formă de raze. Sînt acceptate toate ideile, nu se
admit criticile. (Exemple de idei: sursă de lumină, sursă de căldură, sursă de
energie, fotosinteză, orientarea în spaţiu după Soare, animalele își găsesc
hrană, viaţă, divinitate, vitamina D, bronzare, bucurie, dispoziţie bună,
arsuri, boli de piele, alergii).
Conversaţie: Elevii răspund la întrebările din rubrica CUM CREZI?
Enunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei.
II. Realizarea sensului Profesorul propune elevilor studierea
fragmentului de text (pag. 5-6).
SD – Identificaţi în text două moduri de utilizare a energiei solare.
Argumentaţi cu exemple. Elaboraţi în caiete o schemă. Elevii lucrează în
perechi, apoi în clasă se discută cele studiate. Profesorul organizează o
conversaţie de generalizare: - Care sînt avantajele utilizării energiei solare ca
sursă regenerabilă de energie? - Din ce cauză energia solară nu este utilizată
la scară largă?
III. Refl ecţia În baza exemplelor din schemă, descoperiţi ce fel de
instalaţii de utilizare a energiei Soarelui aveţi acasă (se organizează o
discuţie). Vizionarea unui fragment video despre energia solară (4).
Profesorul propune elevilor să elaboreze un vers, utilizînd tehnica
„Diamantul”.

DIAMANTUL INSTRUCŢIUNI
1. Titlul - un singur cuvînt care numește subiectul.
2. Descriere - 3 cuvinte (adjective) care descriu subiectul.
3. Sentiment - 4 cuvinte (o propoziţie) care exprimă sentimente faţă de
subiect.
4. Acţiune - 3 cuvinte care denumesc acţiuni ale subiectului (verbe și
alte părţi de vorbire).
5. Reexprimarea esenţei - un cuvînt - esenţa subiectului.

S-ar putea să vă placă și