Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: “Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, jud. Hunedoara


CLASA: a VI-a B
DATA: 14.01.2008
PROFESOR: Suciu Angela
OBIECTUL: Educaţie Plastică
TEMA PLASTICĂ: Dominanta de culoare
SUBIECT APLICATIV: Mişcare
OBIECTIV FUNDAMENTAL: însuşirea noţiunii de dominantă cromatică ;
dezvoltarea gândirii divergente
TIPUL LECTIEI: de învăţare şi de formare a priceperilor şi deprinderilor
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- Să rezolve problema plastică
O2- Să respecte etapele de lucru
O3- Să recunoască dominanta de culoare într-o compoziţie

STRATEGIA DIDACTICA:
METODE: conversaţia
metoda sinectică
activitatea practică individuală

MIJLOACE: coala de desen


acuarelă
pensule
vas pt.apă
cârpă de şters

ARII DE CONŢINUT STRATEGIA


ETAPELE OB. DIDACTICA
LECŢIEI OP. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE
PROFESORULUI ELEVILOR
1. Moment Cer pregătirea Pregătesc cele -conversaţia materiale
organizatoric materialelor şi necesare necesare
instrumentelor de desfăşurării activităţii
lucru. lecţiei. practice
Fac prezenţa.
2.Rememorarea Întreb despre ce am …game -dialogul
şi reactualizarea discutat ora trecută. cromatice dirijat
cunoştinţelor
dobândite
anterior
Cer să-mi spună ce …succesiune de
este o gamă culori care se
cromatică şi să potrivesc
enumere tipuri de …simplă,
game compusă, majoră,
minoră etc.
3.Etapa de Solicit elevilor :
creaţie şi de O1 -să acopere suportul
formare de cu culoarea
priceperi şi preferată
deprinderi -să construiască cu -rezolvă problema
pensula, cu o succesiv, aşa cum
culoare contrastantă este prezentată
(închis-deschis,
cald-rece), 3 pomi
cu ramuri mişcate
de vânt, aşezate pe
suprafaţă după
preferinţă -metoda
-să traseze o cale sinectică
ferată şerpuită care
O2 să treacă prin
spatele pomilor
-să redea o şosea,
paralelă cu calea -lucrează -activitate -materiale
ferată, dar care să individual practică necesare
treacă prin faţa individuală activităţii
pomilor practice :
-să completeze coală de bloc
lucrările cu alte acuarelă
semne plastice la pensule
alegere propuse de vas pt.apă
profesor sau de cârpă de şters
elevi: stâlpi înalţi
de electricitate, case
prietenoase, dealuri
leneşe, munţi
semeţi, soare vesel,
nori călători, păsări
gureşe, autoturisme
sprintene, tren
gălăgios, gară
singuratică, oameni
grăbiţi- dar toate,
luate împreună, să
exprime ideea de
mişcare.
După terminarea
lucrărilor anunţ
esenţa problemei:
4.Anunţarea Tema plastică :
temei Rolul culorii Reţin tema -explicaţia
dominante în
compoziţie

5.Analiza şi Rolul unificator,


evaluarea O3 legitate a limbajului Ascultă explicaţia -explicaţia
vizual, este
subliniat prin
analiza unor lucrări
(având diferite
dominante).
Arat cum prin
dominanta
cromatică(tenta
aşternută iniţial),
s-au armonizat
(înfrăţit) culorile
folosite ulterior, în
acest mod
obţinându-se
unitatea
(închegarea) şi
expresivitatea.
Astfel,
expresivitatea
elementelor
componente ale
compoziţiei (deşi
diferite) este
subliniată de
expresivitatea
dominantei
cromatice.

6.Concluzii şi Fac aprecieri Ascultă modul de


aprecieri generale (pozitive) apreciere.
privind Reţin care sunt
desfăşurarea materialele
activităţii. necesare orei
Evidenţiez elevii cu următoare.
rezultate optime.
Notez elevii
stimulativ.Anunţ
materialele
necesare orei
următoare.