Sunteți pe pagina 1din 3

CE ESTE FENOMENUL DE „BULLYING”?

(Carrey, 2003, Whitted & Dupper, 2005) FACTORI FACILITATORI PENTRU


- O formă de „BULLYING”:
abuz în  lipsa de afecţiune;
detrimentul  lipsa de abrobare;
stării de bine şi  lipsa de îndrumare;
 lipsa de feed-back pozitiv;
a dezvoltării  neglijarea;
sănătoase şi  încurajarea unor noi stiluri de viaţă;
armonioase a  încurajarea unor noi stiluri de impunere;
elevilor. Poate fi  încurajarea unor noi moduri de a câştiga
o formă simplă bani (droguri, prostituţie, găşti);
 nevoia de putere şi dominare.
de neglijare sau CAUZELE FENOMENULUI DE
se poate extinde „BULLYING”:
la forme DE FAPT...
Persoanele care provoacă „bullying” sunt cele
complexe de care: BRUTELE ..
abuz fizic,  nu primesc suficientă atenţie; . sunt nişte
emoţional şi  doresc să iasă astfel în evidenţă;
 doresc să braveze şi acţionează în
... LAŞI!
sexual; consecinţă;  Caută să intimideze/agreseze pe ceilalţi
 au fost ele însele hărţuite fie de colegi, doar când profesorii sau alţi adulţi nu
- comportamentul sau fie de familie; sunt atenţi.
atitudinea de „intimidare” în  provin din familii care folosesc pedeapsa  Caută să intimideze/agreseze alţi copii
mod repetat şi intenţionat, ca corporală pentru a disciplina. numai atunci când au audienţă – sunt
priviţi de „prietenii” lor;
modalitate de a câştiga putere
 „Atacă” numai după ce au găsit
asupra altei persoane;
slăbiciunile „victimelor” lor.

- o formă de violenţă POSIBILE VICTIME:


concretizată în:
 elevii mai mici de înălţime;
 apelarea numelui într-un  elevii care fac parte din minorităţi;
anumit fel;  elevii cu situaţii financiare precare;
 excluderea din activităţi;  elevii cu diferite dizabilităţi;
 discriminarea;  elevii care au un nume sau un prenume
neobişnuit;
 nerespectarea drepturilor;  elevii supărăcioşi sau care se enervează
 abuzul de orice tip; repede;
 agresivitate verbală sau  elevii care stau mai mult singuri şi nu au
mulţi prieteni;
scrisă;  elevii fricoşi;
 elevii care nu se apără; Ignoră-i pe cei care agresează!  www.antibullying.net
 copii prea alintaţi/protejaţi Nici nu te uita la ei!  www.pbskids.org/itsmylife
de părinţii lor; Prefă-te că nu îi auzi!
 www.npin.org
 etc. Nu te enerva!
Nu le arăta că te-ai supărat!  www.education.unisa.edu.au
„Se spune că atunci când Nu plânge!  Modulul 7 – Valori comportamentale şi reducerea
eşti nefericit(ă), ai nevoie Pleacă! violenţei în şcoală, Bucureşti, 2009
Du-te undeva unde este prezent un adult!
să vezi pe cineva şi mai Vorbeşte cu acest adult sau cu oricine altcineva
nefericit(ă) decât tine.” despre asta! Pliant realizat de:
Scrie pe ceva să nu uiţi niciun detaliu când prof. CATI GHEORGHIU
(Crothers, L. M. & Levinson, E. M. povesteşti cuiva!
(2004) – Assessment of bullying. A review
Răspunde-le ferm celor care agresează!
of methods and instruments. Journal of Şcoala Gimnazială nr.6 „Şt. O. Iosif”
Counseling and Development) EŞTI SAU NU DE ACORD CU Loc. TECUCI, jud. GALAŢI
CONSECINŢE ALE FENOMENULUI DE URMĂTOARELE AFIRMAŢII?
„BULLYING”: MANIFESTĂRI ALE


izolare socială – singurătate;
lipsa prietenilor;
Discută cu colegii afirmaţiile următoare: „BULLYINGULUI”
 încrederea de sine scăzută; a) „Bătaia e ruptă din Rai.” – proverb românesc
 performanţe slabe la şcoală; b) „Unde dau mama şi tata creşte” – proverb
 absenteism – frica de a mai merge la şcoală; românesc hărţuire umilire
 risc crescut de stres, îmbolnăviri şi chiar c) „Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma reproşuri abuz fizic
sinucidere; Gandhi ameninţări
 probleme emoţionale – depresie; d) „Ce ţie nu-ţi place altuia nu face.” – proverb
tachinare şantaj
 probleme de insomnie; românesc
 probleme de comportament; e) „Cuvintele dor adesea mai mult decât lovitura poreclire împingere
 anxietate – atacuri de panică; unui ciocan.” – proverb danez
cuvinte meschine
f) „Violenţa generează de obicei violenţă.” – Eschil lovire
 dificultate în crearea de relaţii şi de menţinere
g) „Cred că violenţa este în primul rând o problemă
a acestora; de comunicare.” – profesor dr. Tiberiu Mircea excludere batjocură
 etc.
zvonuri
texte oribile
bârfă
furt aluzii
distrugerea
proprietăţii

SĂ ÎNŢELEGEM
FENOMENUL DE
„BULLYING”
IDEI PENTRU A FACE FAŢĂ
Bibliografie:
FENOMENULUI DE „BULLYING”:
Bifează expresiile pe care le consideri
adevărate:

□ Brutele nu sunt grozave.


□ Brutele nu sunt prietenoase.
□ Brutele nu sunt populare.
□ Brutele nu sunt respectate.
□ Brutele nu au ce căuta în şcoala noastră.
□ Sunt de acord cu toate afirmaţiile de mai
sus.